لایحه دفاعیه سرقت و بیان کاربرد ویژه لایحه دفاعیه شروع به سرقت

لایحه دفاعیه سرقت

لایحه دفاعیه سرقت در مواقعی به دادگاه تقدیم می‌شود که متهم قصد دفاع از خود را دارد. سرقت یا ربودن مال غیر به قصد تملک، پدیده‌ای است که در تمام جوامع بشری وجود دارد. کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا، با آمار بالای سرقت مواجه است. جرم سرقت موجب از بین رفتن نظم جامعه و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. شخصی که با بردن مال دیگری، موجب آسیب به حق مالکیت و ورود ضرر به او شده است، از نظر قانون مستحق مجازات خواهد بود اما گاهی ممکن است فردی به اشتباه یا فراتر از عملی که انجام داده است، به سرقت متهم شود. در این حالت، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه برای جرم سرقت را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. او در لایحه دفاعیه برای سرقت، درباره اتهامات وارده توضیحات خود را بیان می‌کند.

پس‌ از آن دفاعیات خود را می‌نویسد و تلاش می‌کند با ارائه مدارک قابل قبول، قاضی را قانع کند تا به برائت او رای دهد. در صورتی ‌که قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، براساس علم خود و با توجه به محتوای لایحه دفاعیه از سرقت به برائت او دستور می‌دهد. این لایحه یکی از انواع لایحه برای سرقت است.

لایحه دفاعیه سرقت و تعریف مفاهیم بنیادی آن

سرقت به معنی ربودن مال متعلق به دیگری است. بنابراین اگر شخصی مال خودش را به دیگری بدهد، سپس بدون اطلاع امین این مال را ببرد، این موضوع مشمول بزه سرقت نمی‌شود زیرا ملاک سرقت، ربودن و تعلق مال به دیگری است. بردن یا ربودن مال دیگری به معنی انتقال مال به جای دیگر و ثابت شدن ید، بر مال غیر است. در واقع سرقت یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود.

مرتکب این بزه با ربودن مال دیگری، باعث از بین رفتن حق مالک می‌شود. در این شرایط صاحب مال می‌تواند علیه متهم لایحه دفاعیه سرقت را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. در مقابل نیز متهم به‌ منظور شرح دفاعیات خود، لایحه دفاعیه سرقت را به دادگاه تقدیم می‌کند. این شخص در نمونه لایحه دفاعیه اتهام سرقت ، دفاعیات خود را برای دادگاه بیان می‌کند. قاضی بر اساس محتوای لایحه دفاع از جرم سرقت و با توجه به مدارکی که ارائه‌ شده است، تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

عوامل مؤثر بر جرم سرقت در جامعه

عوامل تاثیرگذار زیادی در جامعه موجب افزایش سرقت می‌شوند. فقر و بیکاری مهم‌ترین عوامل سرقت محسوب هستند. بعضی افراد برای رفع نیازهای مادی خود، مرتکب سرقت می‌شوند. این اشخاص به ‌جهت اینکه منبع مالی مناسبی ندارند، اموال دیگران را ربوده و موجب ورود ضرر به آن‌ها می‌شوند. عوامل دیگری همچون خشونت، تربیت ناصحیح خانوادگی و اعتیاد نیز موجب بالا رفتن آمار سرقت در جامعه خواهد شد.

افرادی که توانایی جسمی کمتری دارند، با ربودن اموال دیگران در خیابان یا مغازه‌ها مرتکب این بزه می‌شوند اما ممکن است بعضی اشخاص سرقت را در قالب یک تیم و به‌ صورت سازمان‌یافته انجام دهند. همچنین ممکن است سرقت با سلاح یا همراه با آزار و اذیت بزه دیده باشد. مانند اینکه شخصی دیگری را کتک بزند، سپس اموال او را بدزدد. در این حالت، بزه دیده با تنظیم لایحه دفاعیه سرقت و ارائه مدارک مناسب، از دادگاه مجازات متهم و رد مال خود را درخواست می‌کند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاع از سرقت و بر اساس علم خود، تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

لایحه دفاعیه شروع به سرقت در چه مواقعی کاربرد دارد؟

شروع به سرقت موضوعی است که قابل مجازات است. زمانی که ارتکاب سرقت به علت عوامل خارج از اراده مرتکب، مانند اطلاع صاحب مال یا دستگیری توسط پلیس، به نتیجه نرسد، به این مورد، شروع به جرم گفته می‌شود. وقتی متهم شروع به سرقت، تحت تعیب قرار بگیرد؛ می‌تواند برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه شروع به سرقت را به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن لایحه دفاعیه سرقت از قاضی تقاضا می‌کند مجازات او را کاهش دهد یا به برائت او رای دهد. قاضی بر اساس محتوای لایحه دفاعیه سرقت و با توجه به شواهد و قرائن تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

کاربرد لایحه دفاعیه سرقت ؛ چه زمانی از نمونه لایحه دفاعیه جرم سرقت استفاده کنیم؟

یکی از مسائلی که امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می‌کند، سرقت است. سرقت یک عمل ناهنجار تلقی می‌شود که برای آن مجازاتی تعیین ‌شده است. این بزه یکی از با سابقه‌ترین جرائم بشری محسوب می‌شود که شیوه‌های ارتکاب متفاوتی دارد. شخصی که به ‌علت سرقت مال خود را از دست داده است، با مراجعه به دادگاه لایحه دفاعیه سرقت را تقدیم می‌کند. این شخص ضمن تقدیم لایحه دفاعیه برای جرم سرقت ، مدارکی را ارائه می‌دهد تا ادعای او را ثابت کند. در صورتی‌ که قاضی صحت اظهارات او را احراز کند، به مجازات بزهکار دستور می‌دهد. فرض کنید شخصی یک انگشتر طلا را از کیف همکار خود بردارد. او این اقدام را با هدف ضرر زدن به مالکیت صاحب انگشتر انجام می‌دهد.

از نظر قانون‌گذار، این اقدام موجب مجازات بزهکار می‌شود. در این حالت، صاحب انگشتر برای احقاق حق خود و رد مال، لایحه دفاعیه در مورد سرقت را تنظیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه دفاعیه جرم سرقت ، از قاضی درخواست می‌کند سارق را به مجازات مقرر در قانون محکوم کند. قاضی بر اساس علم خود و محتوای لایحه دفاعیه سرقت ، در این ‌رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

گاهی ممکن است شخصی پول و وجوه متعلق به دیگری را بدزدد. این شخص با سوءنیت و به قصد ضرر زدن به صاحب پول و وجوه مالی، این اقدام را انجام می‌د‌هد. صاحب پول‌ها و وجوه مالی برای احقاق حق خود و مجازات متهم، نمونه لایحه دفاع از سرقت را به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی ‌که قاضی وقوع این بزه را احراز کند، به مجازات متهم رای می‌دهد.

چه زمانی نیاز به تنظیم این لایحه است؟

واقعا زمان مناسب برای تنظیم این لایحه، چه زمان است؟ پاسخ به این سوال، به شرایط شما بستگی دارد.

سرقت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و بی نظمی جامعه می‌شود. پیشگیری از سرقت و تعیین مجازات برای آن، تا حدودی از وقوع این بزه، جلوگیری کرده ‌است اما واقعیت این است که برای کاهش چشمگیر سرقت، اقدامات زیادی لازم است.

زمانی ‌که شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ لایحه دفاعیه سرقت را به دادگاه تقدیم می‌کند.

متهم باید ضمن تقدیم لایحه دفاع از جرم سرقت مدارک و دلایل قابل قبولی را به دادگاه ارائه دهد.

در صورتی‌ که قاضی بی‌گناهی متهم را احراز کند، به برائت او رای می‌دهد. ممکن است اتهام سرقت به‌ صورت ناروا به شخصی وارد شده باشد. یعنی این اتهام بدون دلیل و مدرک به او وارد شده است.

ذکر یک مثال درباره موارد استفاده از لایحه دفاعیه سرقت

برای مثال؛ شخصی در یک باشگاه ورزشی، فرد دیگری را به سرقت محتوای کمد خود متهم ‌کند. این شخص مدعی است که ساعت و انگشتر گران‌قیمت خود را در کمد قرار داده و یکی از اعضای باشگاه آن را ربوده‌ است.

در این حالت، بزه دیده علیه متهم لایحه دفاعیه متهم سرقت را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند.

متهم نیز برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه سرقت را به دادگاه ارائه می‌دهد. او در متن لایحه دفاعیه از سرقت درباره اتهام وارده و بی‌اطلاعی خود از این سرقت، توضیحات کامل را بیان می‌کند. این شخص با معرفی شهود و ارائه دلایل دیگر، بی‌گناهی خود را ثابت می‌کند. قاضی بر اساس محتوای نمونه لایحه دفاعیه در جرم سرقت و دلایلی که ارائه ‌شده‌اند، تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

ممکن است اتهام سرقت به‌ علت خصومت شخصی باشد. به این صورت که شخصی بدون دلیل یا مدرک حقیقی و موجه، این اتهام را به فردی دیگر وارد‌ کند. در این حالت، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه متهم سرقت را به دادگاه تقدیم می‌کند. سپس ضمن آن، دلایل و مدارکی را به دادگاه ارائه می‌دهد تا بی‌گناهی خود را ثابت کند.

اگر در دادگاه ثابت شود که این شخص با اطلاع از بی‌گناهی متهم و برای آسیب زدن به جایگاه و حیثیت او این شخص را به سرقت متهم کرده ا‌ست، به مجازات بزه افترا محکوم می‌شود. در صورتی‌ که بی‌گناهی متهم، برای قاضی محرز شود، به برائت او رای می‌دهد.

شیوه تنظیم لایحه دفاعیه سرقت چگونه است؟

اگر قصد دارید لایحه دفاعیه سرقت را تنظیم کنید، لازم است که مشخصات خود و طرف مقابل را به ‌صورت کامل بنویسید. سپس مشخصات مال ربوده‌ شده و زمان و مکان سرقت را به‌ طور کامل وارد کنید. توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه، بدون ابهام و روشن بیان کنید.

تا حد ممکن از بیان نکات غیرضروری خودداری کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را به‌ صورت پاراگراف‌های مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به ‌جهت اینکه مخاطب لایحه دفاعیه برای سرقت قاضی دادگاه است، توصیه می‌شود توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید. برای این کار می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید. استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه موجب افزایش اعتبار و کاربرد بهتر نمونه لایحه دفاعیه اتهام سرقت می‌شود. در انتهای لایحه دفاعیه در مورد سرقت خواسته اصلی خود، مبنی صدور رای برائت یا کاهش مجازات را بنویسید.

نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 18/4/1399

بر اساس این نظریه مشورتی، در جرایمی مانند سرقت که برای قابل گذشت بودن آن‌ها نصاب ریالی تعیین ‌شده است، اگر شخصی مرتکب سرقت‌های متعدد شود، در صورت تعدد، هر کدام از این جرایم، اعم از مختلف یا غیر مختلف، به‌ صورت جداگانه مدنظر قرار می‌گیرند. مگر اینکه عرفاً یک بزه محسوب شوند.

پیشنهاد ما

اگر به هر دلیلی می‌خواهید در برابر اتهام سرقت، لایحه دفاعیه تنظیم کنید، ابتدا باید از قوانین و قواعد مرتبط با لایحه مورد نظرتان اطلاع داشته باشید.

به همین دلیل است که می‌گویند؛ «تنظیم لایحه یک کار کاملا تخصصی است و بهتر است که به عهده مشاوران حقوقی یا وکلای پایه یک دادگستری سپرده شود.» به همین منظور به شما پیشنهاد می‌کنیم که با زدن روی لینک ثبت درخواست تنظیم لایحه ، درخواستتان را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم. از طرف دیگر، اگر درباره تنظیم لایحه نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، با یک مشاور حقوقی مجرب گفتگو کنید. در کنار شما هستیم.

تنظیم لایحه سرقت از طرف شاکیتنظیم لایحه سرقت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال