جرم تهدید چیست و تحت چه شرایطی محقق می‌شود؟ + بررسی مجازات قانونی این جرم

جرم تهدید

حفظ امنیت و آرامش شهروندان، اهمیت ویژه‌ای برای قانونگذار دارد. اگر شخصی با اقدامات خود، موجب خدشه‌دار شدن امنیت مردم شود، مطابق قانون مستحق مجازات خواهد بود. یکی از جرایمی که علیه اشخاص شکل می‌گیرد، جرم تهدید است. این بزه به شیوه‌های مختلفی محقق می‌شود.

اگر فردی از طریق لفظ یا نوشته یا انتشار مطلبی، انجام کار یا پرداخت مال یا عدم انجام کاری را از طرف مقابل تقاضا کند و سپس او را نسبت ‌به جان یا مال یا افشای اسرار او بترساند، جرم تهدید شکل می‌گیرد.

گاهی ممکن است شخصی از بزه دیده، عدم انجام کاری را تقاضا کند. سپس او را از جان یا مال یا آبرو بترساند. مانند اینکه فردی به کارمند اداره‌ای بگوید: «اگر از امضای حکم تخریب ساختمان من جلوگیری نکنی، فرزند تو را به قتل می‌رسانم.» در این حالت، متهم عدم انجام کاری را از بزه دیده تقاضا کرده‌ است.

این بزه نسبت ‌به شخص بزه دیده یا خانواده او قابل تحقق است. یعنی اگر شخصی شما را به جان، مال، حیثیت و افشای اسرار خودتان یا نزدیکان‌ شما بترساند، این جرم شکل می‌گیرد. در این شرایط امکان شکایت علیه متهم برای شما فراهم خواهد بود.

شیوه ارتکاب جرم تهدید در این سال‌ها

شیوه ارتکاب این بزه در سال‌های اخیر با گذشته تفاوت داشته است. همچنین وسایل ارتکاب آن نیز با شیوه سنتی تفاوت دارد. در سال‌های اخیر مردم نسبت ‌به حقوق خود آگاهی بیشتری کسب کرده‌اند.

هرگونه لفظ یا فعل توأم با تهدید، ممکن است برای مرتکب، موجب دردسر شود. برای مثال در یک جر و بحث روزانه، این امکان وجود دارد که شخصی طرف مقابل را تهدید کند. یعنی او را به قتل یا ضرب‌ و جرح خود، نزدیکان او یا موارد مانند آن تهدید کند تا اقدامات مورد نظر او انجام شود. در این شرایط، شخصی که تهدید شده ‌است، با آگاهی نسبت‌ به حقوق خود، می‌تواند برای شکایت علیه متهم اقدام می‌کند.

جرم تهدید چیست و چه زمانی واقع می‌شود؟

تهدید به وضعیتی گفته می‌شود که متهم به واسطه ترساندن و ایجاد هراس در بزه دیده، او را به انجام کار یا پرداخت مال وادار می‌کند. جرم تهدید از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود. متهم با این اقدام غیرقانونی، برای رسیدن به اهداف نامشروع خود تلاش می‌کند.

برای ارتکاب این بزه شرایطی لازم است. اگر شخص بیمار یا ناتوانی که دارای ضعف جسمانی شدیدی باشد، شما رو به ضرب‌ و جرح تهدید کند، این موضوع نمی‌تواند مصداق تهدید محسوب شود. به دلیل اینکه شما از عدم توانایی طرف مقابل برای ارتکاب این جرم آگاهی دارید.

این بزه معمولاً با ترساندن بزه دیده نسبت ‌به جان خود، جان عزیزان او، آبرو یا حیثیت آن‌ها شکل می‌گیرد. در واقع این اضطراب و نگرانی، موجب می‌شود تا به خواسته متهم عمل شود.
موضوعی که باید در خصوص این عمل مجرمانه به آن توجه شود، این است که نیازی به وقوع موضوع یا مقدمات آن نیست. یعنی اگر شخصی شما را نسبت به قتل خود یا خانوادتان بترساند، حتی اگر در این خصوص کاری انجام ندهد، صرف بیان این موضوع، موجب مجازات او خواهد شد.

برای وقوع جرم تهدید ، غیر مشروع بودن آن لازم است!

برای وقوع این عمل مجرمانه، غیرمشروع بودن خواسته مرتکب لازم است. یعنی اگر شخصی به قصد آزار و اذیت شما اقداماتی را انجام دهد و سپس شما او را تهدید کنید که به پلیس اطلاع می‌دهید، مرتکب جرم تهدید نشده‌اید و این رفتار شما جرم نیست. یعنی ایجاد هراس و ترس در طرف مقابل باید با خواسته‌ غیر قانونی همراه باشد.

فرض کنید شخصی از شما می‌خواهد که با او در جرم سرقت مشارکت داشته باشید. او شما را وادار می‌کند که اگر با او همکاری نکنید، اسرار شما را افشا خواهد کرد. در این حالت، این رفتار او جرم تهدید محسوب می‌شود. در چنین شرایطی شما می‌توانید مطابق قانون، علیه او شکایت کنید. چنانچه صحت ادعای شما برای قاضی محرز شود، به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.

مصادیق تحقق جرم تهدید

این عمل مجرمانه با انگیزه‌ها و روش‌های گوناگونی شکل می‌گیرد. گاهی ممکن است مرتکب شما را از ورود ضرر مالی بترساند. به این صورت که از شما مال یا انجام کاری را بخواهد و سپس به شما اعلام کند که اگر کار مورد نظر او را انجام ندهید، زمین زراعی شما را آتش می‌زند. اقدام او مطابق قانون، مستحق مجازات خواهد بود.

در شرایطی ممکن است این بزه در مورد ضرر جانی شکل بگیرد. یعنی اگر متهم شما نسبت‌ به جان و جسم خود یا خانواده‌تان در شما ایجاد هراس کند، این جرم محقق می‌شود.
به عنوان مثال، شخصی به شما اعلام می‌کند که اگر کیف پول خود را به او ندهید، جراحتی را با سلاح در صورت شما ایجاد خواهد کرد. این مورد نیز مصداق جرم تهدید محسوب می‌شود.
وقوع این بزه با ایجاد هراس نسبت‌ به افشای اسرار یا ورود آسیب به حیثیت بزه دیده یا نزدیکان او نیز امکان‌پذیر است. در هر کدام از این مصادیق و نمونه‌های مشابه که به تشخیص قاضی جرم تهدید است، متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

مجازات جرم تهدید

به دلیل اینکه این عمل مجرمانه قابل گذشت است، پیگیری آن نیازمند شکایت شاکی خواهد بود. یعنی اگر شخصی شما را با ترس، به انجام عمل مورد نظر خود وادار کند، تا زمانی ‌که علیه او شکایت نکنید، متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. همچنین اگر شما به او رضایت دهید یا از او گذشت کنید، دادرسی و مجازات مرتکب در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.

در صورتی‌ که علیه مرتکب شکایت کنید و وقوع جرم تهدید برای قاضی محرز شود، مرتکب به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد. توجه داشته باشید که تهدید باید واضح باشد. یعنی اگر شخصی با استفاده از کلماتی شما را مورد خطاب قرار دهد و بترساند تا اقدام مورد نظر او را انجام دهید، این جرم شکل گرفته است. چنانچه شخصی در یک خیابان فریاد بزند و دیگران را از ورود ضرر مالی یا جانی بترساند، به این دلیل که هدف و منظور او شما نبوده‌اید، نمی‌توانید علیه او شکایت کنید.

دو نکته مهم:

موضوع دیگری که باید مدنظر قرار دهید، این است که این بزه فقط نسبت‌ به آینده صدق می‌کند. یعنی اگر شخصی به شما بگوید که در گذشته می‌توانستم فرزندت را بکشم و نکشتم. حالا اقدام مورد نظر مرا انجام بده، این موارد جرم محسوب نمی‌شود.

در شرایطی که شخصی نسبت ‌به دیگری الفاظی را به کار ببرد که معنای دقیقی ندارند یا با اغراق همراه هستند، این موضوع نیز تهدید محسوب نمی‌شود. به ‌عنوان مثال، اگر متهم به‌ طرف مقابل بگوید: «کاری می‌کنم که از این شهر و کشور مهاجرت کنی.»، این موارد تهدید محسوب نمی‌شوند. مگر اینکه قاضی با توجه به سایر صحبت‌های آن‌ها تشخیص دهد که این بزه شکل ‌گرفته است.

ارکان جرم تهدید

برای وقوع جرم تهدید عناصر و ارکانی لازم است. رکن مادی، قانونی و روانی، ارکانی هستند که وجود آن‌ها برای تحقق هر جرمی ضرورت دارد. در ادامه درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم:

عنصر قانونی جرم تهدید ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونگذار جرم و مجازات آن را بیان می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که این بزه در قانون جرم‌ انگاری شده و مجازاتی برای مرتکب تعیین شده‌ است.

رکن مادی به مجموعه رفتارها و اقداماتی گفته می‌شود که تحقق جرم به آن وابسته است. استفاده از الفاظ تهدیدآمیز یا ترساندن و وادار کردن بزه دیده به انجام عمل مورد نظر متهم، عنصر مادی این جرم محسوب می‌شوند. اگر متهم برای رسیدن به هدف خود، بزه دیده را از افشای اسرار یا کشتن خود یا فرزند او بترساند، این موارد عنصر مادی هستند.

برای شکل‌گیری جرم تهدید متهم باید سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد. یعنی اگر او بدون اراده الفاظی را بکار ببرد تا موجب هراس بزه دیده شود، این جرم محقق نشده است. تهدید در حالت مستی، خواب یا بیهوشی موجب مجازات مرتکب نخواهد شد. وقوع این جرم نیازمند اراده و قصد ارتکاب آن است. همچنین تهدید توسط صغیر و مجنون فاقد مجازات خواهد بود.

نحوه پیگیری جرم تهدید

اگر شخصی شما را تهدید کند، این امکان را دارید که از طریق مراجع قانونی، برای مجازات او درخواست دهید. برای انجام این کار لازم است ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. سپس با ثبت شکایت خود، این موضوع را به دادسرا اطلاع دهید. مقام تحقیق دادسرا، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به خواسته شما را انجام می‌دهد. به این ترتیب، چنانچه وقوع جرم تهدید و انتساب آن به متهم برای او محرز شود، برای پرونده شما قرار جلب دادرسی صادر خواهد شد. اگر دادستان این قرار را بپذیرد، کیفرخواست را صادر می‌کند. سپس پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.

خدمات ما در خصوص این عمل مجرمانه

برای پیگیری جرم تهدید لازم است که دلایل و مدارکی را به دادگاه ارائه دهید. در خصوص کسب آگاهی در این زمینه، می‌توانید با کارشناسان مجموعه احتراما ارتباط برقرار کنید. آن‌ها از طریق مشاوره حقوقی تلفنی اطلاعات مورد نیاز را در خصوص پیگیری این جرم در اختیار شما قرار خواهند داد. این اقدام موجب می‌شود تا در جلسه دادگاه با آگاهی و اعتماد به‌ نفس بیشتری حضور داشته باشید.

از طرف دیگر، برای بیان خواسته خود در دادگاه، بهتر است که یک لایحه ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی دیگر از خدمات مهم مجموعه خدمات تخصصی مجموعه احتراما است.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال