لایحه دفاعیه خیانت در امانت؛ راهی برای اثبات موثر بی‌گناهی یا گناهکاری!

لایحه دفاعیه خیانت در امانت

لایحه دفاعیه خیانت در امانت‌ یکی از لایحه خیانت در امانت است که در جرم خیانت در امانت، توسط طرفین، تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌شود. خیانت در امانت جرمی دارای سابقه طولانی است. در فقه و قانون، به رعایت امانت‌داری و حفظ مال امانی، تاکید زیادی شده ‌است. در صورتی ‌که شخصی با قصد ورود ضرر به مالک و با سوءنیت، موجب از بین رفتن مال امانی یا گم شدن آن شود، این جرم محقق می‌شود. جرم خیانت در امانت یکی از جرائمی است که علیه اموال مردم رخ می‌دهد. یعنی لازمه تحقق این جرم، تعلق مال موضوع آن به دیگری است.

همچنین لازم است که مالکیت این مال به‌ صورت صحیح محقق شده باشد. یعنی ممکن است شخصی مالی را دزدیده باشد، سپس آن را نزد دیگری به امانت قرار دهد. در این حالت اگر امین از موضوع سرقت آگاه شود و این مال را به صاحب اصلی آن پس بدهد، سارق نمی‌تواند علیه امین لایحه دفاعیه خیانت در امانت را تنظیم کند. زیرا خودش به‌ طور قانونی مالک این مال نبوده‌ است.

گاهی ممکن است شخصی مالی را نزد دیگری به امانت گذاشته باشد. سپس امین، این مال را به ‌عنوان مال خود، تصاحب کند. در این ‌صورت، مالک که از این ‌موضوع ناراضی است، علیه او نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن لایحه دفاعیه خیانت در امانت ، خواسته خود را مبنی بر مجازات امین و رد مال خود می‌نویسد. قاضی پس از بررسی مدارک و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت حکم مناسب را صادر می‌کند.

شناخت مفهوم‌ و نمونه‌هایی از جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت به معنی آن است که امین مالی را که به‌ عنوان امانت نزد او سپرده شده ‌است، به درستی نگهداری نکرده باشد. همچنین در صورتی‌ که امین از پس دادن مال به صاحبش خودداری کند یا آن را مفقود، مخفی یا تصاحب کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده ‌است. تسلیم و سپردن لازمه تحقق جرم خیانت در امانت هستند. یعنی اگر شخصی مالی را در خیابان پیدا کند، سپس آن را تلف کند، جرم خیانت در امانت واقع نشده است. زیرا تسلیم و سپردن در این حالت وجود ندارد اما اگر شخصی مالی را به امین بسپارد، هر گونه کوتاهی یا سهل‌انگاری در نگهداری آن مال، توسط امین و خودداری از رد مال به صاحب آن، موجب تحقق جرم خیانت در امانت می‌شود.

یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق این جرم، سوءنیت و قصد ورود ضرر به مالک است. گاهی ممکن است شخصی به ‌علت حسادت به صاحب ‌مال، در نگهداری مال امانی کوتاهی کند تا آن مال، تلف یا مفقود شود.

مثال مورد بالا:

شخصی که مالک یک باغ است، این باغ را به مدت دو ماه به عنوان امانت به همسایه خود می‌سپارد. در این حالت امین به‌ علت خصومت یا حسادت به صاحب باغ، در نگهداری محصولات او کوتاهی می‌کند و موجب از بین رفتن آن‌ها خواهد شد. همچنین با اقدامات خود، موجب از بین رفتن قسمت زیادی از باغ می‌شود. زمانی‌ که صاحب باغ برای پس گرفتن آن برمی‌گردد، متوجه می‌شود که محصولات او تلف شده ‌است. این شخص با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت برای احقاق حق خود تلاش می‌کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت حکم مناسب را صادر می‌کند.

طریقه نگارش لایحه دفاعیه خیانت در امانت

برای تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت ، لازم است که مشخصات امین و صاحب مال به‌ همراه آدرس آن‌ها به ‌طور کامل نوشته شود. همچنین باید مشخصات دقیق مال امانی به‌ صورت کامل بیان شود. یعنی اگر این ملک مال غیرمنقول باشد، لازم است که پلاک ثبتی و سایر مشخصات آن نوشته شود. در صورتی ‌که مال منقول باشد، باید مشخصات ظاهری و مقدار آن بیان شود. برای تنظیم نمونه های لایحه دفاعیه خیانت در امانت ، لازم است که توضیحات خود را به ‌صورت کوتاه، خلاصه و بدون ابهام بیان کنید. از بیان مطالب طولانی و غیرمرتبط خودداری کنید.

بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید. همچنین می‌توانید برای تنظیم محتوای لایحه دفاعیه خیانت در امانت توضیحات خود را دسته ‌بندی کنید. یعنی آن‌ها را در قالب پاراگراف‌های مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. شما می‌توانید در متن لایحه از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. در این صورت کاربرد و اعتبار لایحه دفاعیه خیانت در امانت بیشتر است. در انتهای این متن، خواسته اصلی خود مبنی ‌بر مجازات متهم و رد مال امانی را بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک ارائه‌ شده و با توجه به محتوای لایحه، حکم مناسب را صادر می‌کند.

مُستَنَدات قابل قبول برای لایحه دفاعیه خیانت در امانت

لازم است که ضمن تقدیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت مدارک و دلایل خود را به دادگاه ارائه دهید تا به خواسته شما رسیدگی شود. اگر در زمان به امانت سپردن مال منقول یا غیرمنقول خود، از امین رسیدی دریافت کرده‌اید، می‌توانید آن را به دادگاه ارائه دهید. در صورتی‌ که شاهدی دارید که شهادت می‌دهد امین با سوءنیت و قصد ورود ضرر به شما موجب تلف یا مفقودی مال امانی شده‌ است، می‌توانید او را به دادگاه معرفی کنید. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است و با توجه به محتوای لایحه دفاعیه خیانت در امانت حکم مناسب را صادر می‌کند.

چنانچه در جایگاه متهم، نمونه های لایحه دفاعیه خیانت در امانت را به دادگاه تقدیم می‌کنید؛ می‌توانید مدارک و دلایل اثبات عدم تقصیر خود را به دادگاه ارائه دهید. یعنی اگر مال امانی به‌ علت بلاهای طبیعی مانند سیل یا زلزله از بین رفته‌ است، این موضوع را با ارائه مدارک مناسب ثابت کنید. همچنین اگر در نگهداری مال امانی تلاش کرده‌اید، ولی این مال بدون تقصیر یا سوءنیت شما گم ‌شده یا از بین رفته است، می‌توانید این‌ موضوع را با ارائه دلیل و معرفی شهود یا تنظیم استشهادیه ثابت کنید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک و با توجه به محتوای لایحه، حکم مناسب را صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1674 مورخ 25/10/ 1398

بر اساس این نظریه مشورتی، اسنادی که قائم به شخص هستند و موجب تحصیل مال نمی‌شوند، مانند شناسنامه یا سایر مدارک هویتی نیز، در صورتی ‌که به ‌عنوان امانت در ید امین قرار داشته باشند و امین از پس دادن این اسناد به صاحب آن‌ خودداری کند و از اسناد به ضرر صاحب آن استفاده یا آن را تلف یا تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محقق شده‌ است. بنابراین صرف اینکه امکان دریافت المثنی برای این اسناد وجود دارد، مانع تحقق جرم خیانت در امانت نمی‌شود زیرا امین می‌تواند از این اسناد به ضرر مالک آن‌ استفاده کند.

توصیه می‌کنیم:

برای ارائه دفاعیه قوی در مراجع قضایی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم لایحه مجموعه حقوقی احتراما استفاده کنید. ما اینجا هستیم تا همراه شما در این رابطه باشیم.

تنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف شاکیتنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال