قوانین جدید درباره لایحه دفاعیه چک سفید امضا چه می‌گویند؟

لایحه دفاعیه چک سفید امضا

نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا یکی از لوایحی است که در گذشته به دادگاه‌ها تقدیم می‌شد. با تصویب قانون جدید صدور چک، شخصی که قصد دارد چکی صادر کند باید مشخصات خود و مشخصات دارنده چک را به‌ همراه مبلغ و تاریخ آن در سامانه صیاد ثبت کند. به‌ این ‌ترتیب صدور چک سفید امضاء و صدور چک حامل مطابق قانون جدید امکان‌پذیر نیست. در واقع، بر اساس قانون صدور چک، برای چک سفید امضا اجراییه صادر نمی‌شود. پس توجه داشته باشید که مطابق قانون جدید، در روند دادرسی و قضایی، تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا برای چک‌های صیادی کاربردی ندارد زیرا ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است.

بنابراین نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا برای چک‌های جدید تنظیم نمی‌شود زیرا لزوماً باید مشخصات صادر کننده و دارنده چک، به همراه مشخصات چک و مبلغ آن در سامانه ثبت شوند. بنابراین برخلاف گذشته صادر کننده چک نمی‌تواند در هر موقعیتی، چک صادر کند. این شخص ابتدا باید مشخصات خود، شناسه چک، مبلغ و تاریخ چک را به همراه مشخصات دارنده وارد کند. یعنی بدون این اقدام، چک ثبت نمی‌شود. به چک‌های جدید، چک صیاد گفته می‌شود. چک‌های صیاد به صورت متحدالشکل هستند و بر اساس سیستم یکپارچه سازی بانک مرکزی ، با ثبت در سامانه صیاد، صادر می‌شوند.

این لایحه را می‌توانیم یکی از انواع لایحه چک در نظر بگیریم.

در این مقاله می‌خوانیم:

ما در این مقاله نحوه تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا برای چک‌های سفید امضایی که در سال‌های گذشته صادر شده‌ است را بیان می‌کنیم. همانطور که می‌دانید پیگیری دعاوی مربوط به چک، مشمول مرور زمان نمی‌شود. یعنی چند ماه یا چند سال بعد از آن و بعد از تاریخ سررسید چک، دارنده می‌تواند برای دریافت مبلغ آن اقدام کند. بنابراین نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا در رابطه با چک‌های صیادی تنظیم نمی‌شود ولی برای چک‌های قدیمی که به ‌صورت سفید امضا صادر شده‌اند، نمونه لایحه دفاعیه چک سفید را به دادگاه امضا تقدیم می‌کنند.

تعریف دقیقی از مفاهیم بنیادی لایحه دفاعیه چک سفید امضا

چک یکی از اسناد تجاری و دارای ارزش است که بین تجار برای معاملات تجاری استفاده می‌شود. چک سفید امضاء ، چکی است که صادر کننده آن را امضا می‌کند. ممکن است تاریخ و نام دارنده چک نوشته شود یا نوشته نشود ولی مبلغ مورد نظر را حتما باید بنویسید. همچنین امکان دارد که چک فقط به ‌صورت امضا شده به دارنده داده شود. اگر شخصی قبل ‌از تصویب قانون جدید صدور چک، چک سفید امضایی را به دیگری داده باشد و این شخص از آن سوءاستفاده کند، صادرکننده می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا به دادگاه، این موضوع را پیگیری کند.

این چک معمولا چه زمانی استفاده می‌شود؟

چک سفید امضاء معمولاً برای جلب اعتماد و تضمین حسن انجام تعهد یا قرارداد، به شخص دیگری داده می‌شود. در این حالت، ممکن است شخصی که چک سفید امضا به او داده شد‌ه است، علیه دارنده در دادگاه اقدام کند و مبلغ چک را به همراه خسارت تأخیر آن طلب کند. فرض کنید شخصی به منظور تضمین حسن انجام کار، چکی را به صورت سفید امضا به دیگری بدهد و مبلغی را در آن ننویسد، این چک سفید امضاء محسوب می‌شود. در صورتی ‌که دارنده برای دریافت مبلغ این چک، علیه صادر کننده اقدام کند، مرتکب جرم خیانت و سوءاستفاده از چک سفید امضا شده ‌است. شخصی که چک را امضا کرده بود، برای بیان توضیحات خود و اثبات سپرده بودن چک، نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا را به دادگاه تقدیم می‌کند.

مطابق قانون چک، اگر چک به‌ صورت سفید امضا صادر شده باشد، دادگاه جزایی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. بنابراین صادر کننده چک، باید نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا را به دادگاه حقوقی تقدیم کند زیرا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به چک سفید امضاء را دارد. قاضی با توجه به مدارکی که ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا به دادگاه ارائه شده ‌است، رأی مناسب را صادر خواهد کرد.

کارایی نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا

چک یکی از اسناد تجاری تعهدآور است که وجود آن در ید دارنده به معنای مدیون بودن صادرکننده است. بنابراین زمانی‌ که شخصی چکی به دیگری بدهد، ولو این چک سفید امضا باشد، حاکی از مدیون بودن صادرکننده چک است. به همین علت، صدور چک‌های سفید امضا برای صادرکننده، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشت. یکی از دلایلی که قانون جدید صدور چک، از سفید امضاء بودن چک و حامل بودن آن جلوگیری کرده ‌است، همین تبعات جبران‌ناپذیر آن برای صادرکننده بود. زیرا دارنده چک مبلغ بسیار بالایی را در چک می‌نوشت و برای دریافت آن اقدام می‌کرد. حتی ممکن بود این ‌موضوع موجب صدور حکم جلب برای صادرکننده شود و این شخص به حبس محکوم شود.

چه زمانی نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا تنظیم می‌شود؟

در گذشته صدور چک سفید امضاء مشکلات فراوانی برای صادر کننده ایجاد می‌کرد. این شخص گاهی به ‌علت صدور چک سفید امضا مجبور به فروش تمام اموال و دارایی خود می‌شد تا بتواند مبلغی که دارنده در آن نوشته بود را به او بپردازد تا به حبس محکوم نشود. در شرایطی که دارنده چک علیه صادر کننده چک اقدام می‌کرد، صادرکننده با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و ارائه مدارک لازم تلاش می‌کرد که سفید امضا بودن چک را ثابت کند.

شخصی را در نظر بگیرید که چک سفید امضایی را به موجر داده است. این شخص چک را به صاحب خانه می‌دهد تا به او اطمینان دهد که در زمان مقرر، منزل او را تخلیه می‌کند. اگر صاحب خانه قبل‌ از سر رسید تاریخ تخلیه یا حتی بعد از تخلیه مستاجر در زمان مقرر، علیه صادر کننده اقدام کند، مرتکب جرم شده‌ است. در این شرایط صادر کننده چک برای بیان توضیحات خود، نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا‌ را به دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و بر اساس مدارک و دلایلی که ارائه شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

نحوه‌ی تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا

برای نوشتن این لایحه، لازم است که مشخصات صادر کننده و دارنده چک به همراه مبلغ و مشخصات چک نوشته ‌شود. سپس توضیحات کاملی در رابطه با موضوع سپرده شدن چک سفید امضا و دلیل صدور این چک نوشته می‌‌شود. صادر کننده تلاش می‌کند با ارائه توضیحات و دلایل مناسب، سفید امضا بودن این چک را ثابت کند. قاضی با توجه به مدارک و محتوای نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

اسناد و مدارک مرتبط به نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا

زمانی ‌که نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا به دادگاه تقدیم می‌شود، لازم است که ضمن آن مدارک محکمه‌پسندی نیز به دادگاه ارائه شود. اگر شخصی مدعی باشد که چک سفید امضا بوده است، می‌تواند از طریق نظریه کارشناس رسمی دادگستری این ‌موضوع را ثابت کند. کارشناس خط با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته، همزمان نبودن یا هم نوع نبودن خط امضاء و خطی مبلغ را تشخیص می‌دهد. همچنین تفاوت جوهر خودکارهای استفاده ‌شده برای متن چک و امضای آن را نیز بررسی می‌کند و سپس گزارش کاملی را به دادگاه ارائه می‌دهد. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در این ‌مورد بسیار مؤثر است. علاوه بر آن با استفاده از شهادت شهود یا تنظیم استشهادیه نیز می‌توان سفید امضاء بودن چک را ثابت کرد. قاضی با توجه به محتوای لایحه و مدارکی که ارائه‌ شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا

در ادامه به مهمترین مواد قانونی مرتبط به این لایحه اشاره می‌کنیم:

  1. ماده ۱۳ قانون صدور چک: بر اساس این ماده، در مواردی که چک به ‌صورت سفید امضا صادر شود یا دریافت مبلغ آن مشروط باشد، چک قابل ‌تعقیب جزایی نیست. همچنین اگر چک بابت تضمین انجام تعهد یا بدون درج تاریخ داده ‌شده باشد، قابل ‌تعقیب جزایی نخواهد بود.
  2. ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات): بر اساس این ماده، اگر کسی از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌ است یا به هر طریقی آن را به دست ‌آورده سوءاستفاده کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اهمیت گفتگو با مشاور حقوقی

حالا که با خواندن این مقاله درباره ابعاد مختلف این لایحه مطالعه کرده‌اید، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که هر اقدام قانونی و حقوقی، نیازمند در اختیار داشتن آگاهی و اطلاعات کاربردی در آن زمینه است. این مساله به این دلیل خواهد بود که احتمال زیادی وجود دارد که به واسطه اقدامات اشتباه، ضرر و زیان شدیدی به اشخاص وارد شود. اشخاص مختلف برای جلوگیری از بروز چنین زیان‌هایی، ترجیح می‌دهند که مسائل قانونی خود را با دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بررسی کنند. همچنین این امکان توسط تیم حقوقی احتراما ایجاد شده است که اشخاص مختلف با توجه به نیازی که دارند، تنظیم لایحه مورد نظر خود را به این تیم حقوقی بسپارند.

تنظیم لایحه چک از طرف شاکیتنظیم لایحه چک از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال