شیوه‌های مختلف جرم تهمت دزدی به دیگران و حکم قانونی برای این عمل مجرمانه

تهمت دزدی

جرم تهمت دزدی زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن دلیل مناسب، این اتهام را به دیگران وارد کند. سرقت از جرایمی محسوب می‌شود که در قانون ما برای آن مجازاتی تعیین ‌شده است. فردی که مرتکب سرقت می‌شود، در جامعه جایگاه و اعتبار مناسبی ندارد. هیچ فردی حتی سارق واقعی تمایلی ندارد که در جامعه به ‌عنوان سارق شناخته شود.

گاهی فردی با سوءنیت و به قصد آسیب زدن به شأن و اعتبار دیگری، اتهام ارتکاب سرقت را وارد می‌کند. او با بیان این موضوع نزد دیگران، موجب آسیب به حیثیت و اعتبار بزه دیده می‌شود. مطابق قانون فردی که این اقدام را انجام دهد، قابل مجازات خواهد بود.

تصور کنید خبرنگار یک روزنامه برای پروژه‌ کاری در هتلی اقامت دارد. او برای ضرر رساندن به اعتبار این هتل، با انتشار یک متن در روزنامه، مدعی می‌شود، یکی از کارمندان هتل مرتکب سرقت اموال او شده ‌است.

در این شرایط اگر این خبرنگار نتواند ادعای خود را با ارائه دلیل یا مدرک مناسب ثابت کند، به ‌عنوان متهم شناخته می‌شود. این عمل مجرمانه، در واقعی یک نمونه از جرم تهمت است.

جرم تهمت دزدی به چه شیوه‌هایی محقق می‌شود؟

تهمت دزدی به شیوه‌های مختلفی قابلیت تحقق دارد. ممکن است مرتکب با گفته‌های خود به ‌صورت شفاهی یا کتبی اتهام ارتکاب سرقت را به دیگران وارد کند ولی توانایی اثبات آن را نداشته باشد.

تصور کنید فردی در یک جمع یا در سخنرانی به شخص دیگری اتهام سرقت وارد می‌کند و توانایی اثبات این ادعا را ندارد. به‌ همین دلیل به ‌عنوان متهم شناخته می‌شود. مطابق قانون او به دلیل ارتکاب تهمت دزدی قابل مجازات خواهد بود. همچنین اگر شخصی با انتشار یک متن مدعی شود که فرد مورد نظرش مرتکب دزدی شده ‌است و نتواند این موضوع را اثبات کند، تهمت دزدی شکل می‌گیرد.

در شرایطی هم این جرم با فعل مرتکب محقق می‌شود. یعنی مرتکب اقدامی را انجام می‌دهد تا همه فرد مورد نظر او را به ‌عنوان سارق بشناسند. در این حالت اگر فردی که اموال مسروقه در وسایل او پیدا شده ‌است، تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. مطابق قانون، متهم به مجازات حبس یا شلاق محکوم خواهد شد.

به این مثال توجه کنید!

تصور کنید ورزشکاری به دلیل حسادت یا اختلاف با یکی از هم‌ تیمی‌های خود، اقدامی را انجام می‌دهد تا او به‌ عنوان سارق شناخته شود. این ورزشکار تعدادی از وسایل ارزشمند اعضای تیم را برمی‌دارد و آن‌ها را در کیف متعلق به فرد مورد نظر قرار می‌دهد. سپس شرایط را طوری جلوه می‌دهد تا همه او را به‌ عنوان سارق بشناسند. بزه دیده تحت تعقیب قرار می‌گیرد. چنانچه در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شود یا دادگاه به برائت او حکم دهد، مجازات نخواهد شد. او می‌تواند علیه فردی که به او اتهام دزدی وارد کرده بود، شکایت کند. مطابق قانون فردی که مرتکب تهمت دزدی شده ‌است، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

جرم تهمت دزدی زدن چیست؟

تهمت دزدی زدن به معنی آن است که شخصی مدعی شود، فردی مرتکب دزدی شده‌ است؛ در حالی ‌که توانایی اثبات این ادعا را ندارد. در واقع تهمت زمانی قابل مجازات خواهد بود که متهم ارتکاب یک جرم را به دیگران نسبت دهد ولی نتواند آن را ثابت کند. سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم‌ انگاری شده ‌است. به ‌همین دلیل اتهام سرقت به دیگران و عدم توانایی برای اثبات آن موجب تحقق تهمت دزدی می‌شود.

شخصی را در نظر بگیرید که خودروی خود را برای تعمیر به یک تعمیرگاه می‌برد. او بعد از مدتی مدعی می‌شود که یکی از تعمیرکاران وسایل داخل خودرو او را ربوده است. چنانچه صاحب خودرو نتواند برای این ادعای خود، دلیل محکمه پسندی ارائه دهد، به‌ عنوان متهم جرم تهمت دزدی شناخته می‌شود. در این حالت فردی که به او تهمت وارد شده ‌است، می‌تواند علیه او شکایت کند. اگر وقوع تهمت دزدی به دیگران برای دادگاه محرز شود، مرتکب به حبس و شلاق محکوم خواهد شد.

در مثال دیگر تصور کنید فردی برای ‌اینکه مطالبات شاگرد خود را به او پرداخت نکند، مدعی می‌شود که شاگرد اموالی را از مغازه ربوده است. صاحب مغازه این اتهام را با سوءنیت و به قصد آسیب رساندن به حیثیت شاگرد انجام می‌دهد. در صورتی ‌که او نتواند این ادعای خود را ثابت کند، شاگرد مغازه حق شکایت علیه او را دارد. چنانچه برای دادگاه محرز شود که صاحب مغازه به قصد ضرر زدن به اعتبار و آبروی شاگردش این اقدام را انجام داده است، او را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

برای حضور در دادگاه این جرم، می‌توانید از انواع لایحه دفاعیه تهمت استفاده کنید. با زدن روی لینک درباره این لایحه بخوانید.

ارکان جرم تهمت دزدی و شرح دقیق هر کدام از آن‌ها

شکل‌گیری جرم تهمت دزدی به دیگران با عناصر سه‌ گانه امکان‌پذیر خواهد بود. در شرایطی که رفتار مرتکب دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی باشد، او به ‌عنوان مجرم شناخته می‌شود. سپس متهم مطابق قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

رکن قانونی جرم تهمت دزدی

در مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی، درباره جرم تهمت زدن به دیگران و مجازات آن صحبت شده‌ است. مطابق این مواد قانونی، بیان شفاهی تهمت دزدی یا درج آن به‌ صورت کتبی موجب تحقق تهمت دزدی می‌شود.

علاوه ‌بر این، اگر مطابق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی قرار دادن یا جاساز کردن اموال مسروقه در وسایل متعلق به دیگری با علم و آگاهی و قصد مجرمانه همراه باشد، متهم قابل مجازات خواهد بود. به ‌این‌ ترتیب اجزاء رکن قانونی این جرم مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی هستند.

رکن مادی در این جرم یعنی چه؟

به اقداماتی که مرتکب برای تحقق جرم انجام می‌دهد، رکن مادی گفته می‌شود. اگر فردی مطلبی را در روزنامه یا جراید یا در یک سخنرانی مطرح کند و در آن اتهام سرقت را به دیگران وارد کرده باشد، این جرم محقق می‌شود. این انتشار مطلب در روزنامه یا سخنرانی به ‌عنوان رکن مادی جرم تهمت دزدی شناخته خواهد شد.

در مواقعی که مرتکب مال مسروقه‌ای را در وسایل متعلق به دیگری قرار می‌دهد تا او به‌ عنوان متهم شناخته شود، رکن مادی جرم تهمت دزدی شکل می‌گیرد. در واقع قرار دادن یا جاساز کردن اموال مسروقه، با سوءنیت، عنصر مادی این جرم محسوب می‌شوند.

عنصر معنوی چه شرایطی دارد؟

برای شکل‌گیری جرایم به عنصر معنوی نیاز است. وقتی فردی با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامی را انجام دهد، قابل مجازات خواهد بود. زمانی ‌که مرتکب با هدف ضرر رساندن به حیثیت شخص دیگر به او اتهام سرقت را وارد کند یا اموال مسروقه را در وسایل او قرار دهد، جرم تهمت دزدی شکل می‌گیرد.

مطابق قانون با وجود این سه رکن مرتکب قابل مجازات خواهد بود.

مجازات تهمت دزدی چیست؟

مطابق قانون مجازات اسلامی، تهمت زدن به دیگران به صورت گفتاری یا متنی یا با فعل صورت می‌گیرد. بر اساس ماده 697 این جرم به وسیله اوراق چاپی یا با درج در روزنامه یا سخنرانی در مجامع، قابلیت تحقق دارد. اگر فردی با صراحت به دیگران تهمت دزدی وارد کرده باشد و نتواند آن را در دادگاه اثبات کند، به حبس یا شلاق یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات جرم تهمت دزدی در گذشته حبس از ۱ ماه تا یک ‌سال و شلاق تا ۷۴ ضربه بود. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات تهمت دزدی به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه تبدیل شد.

اگر متهم برای سارق جلوه دادن شخص دیگر، وسایل مسروقه را در خانه یا ماشین یا محل کار او قرار دهد، مجازات او بیشتر خواهد بود. مطابق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، این فرد به حبس و شلاق محکوم می‌شود. در گذشته مجازات این جرم از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بود. مطابق قانون کاهش مجازات اسلامی، مجازات تهمت دزدی برای قرار دادن یا جاساز کردن اموال مسروقه به 3 تا ۱۸ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق کاهش پیدا کرده است. این دو ماده، مواد مربوط به جرم تهمت دزدی هستند که در قانون مطرح شده‌اند.

خدمات اختصاصی احتراما

برای اینکه با شرایط و نحوه تحقق این جرم آشنا شوید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. در وب سایت احتراما شرایط لازم برای مشاوره حقوقی تلفنی فراهم شده است. برای بهره‌مندی از این مورد، لازم است که سفارش خود را در وب سایت ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.

زمانی که پرونده شما به دادگاه فرستاده شود، به یک لایحه نیاز دارید. تنظیم لایحه یکی از اموری است که کارشناسان ما به صورت کاملا تخصصی آن را انجام می‌دهند. آن‌ها با آگاهی از قوانین و احکام مرتبط، لایحه‌ای مفید و کاربردی را به شما تحویل خواهند داد.

اگر در خصوص این مطلب و نحوه پیگیری این جرم، سوالی دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظر، سوالات خود را بپرسید. کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

تنظیم لایحه تهمت از طرف شاکیتنظیم لایحه تهمت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال