تصرف عدوانی ملک ورثه ای توسط چه کسانی قابل پیگیری است؟ همه چیز درباره شرایط پیگیری این نوع تصرف

تصرف عدوانی ملک ورثه ای

تصرف عدوانی ملک ورثه ای موضوعی است که افراد زیادی با آن مواجه هستند. تعداد زیادی از پرونده‌های دادگاه‌ها با این عنوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مال ورثه‌ای به مال غیر منقولی گفته می‌شود که بعد از فوت مالک آن به وراث او رسیده است.

اگر یکی از وراث بدون اجازه‌ سایرین در این مال غیر منقول، سلطه و اختیاری داشته باشد یا در آن ساکن شود، به ‌عنوان خوانده به دادگاه احضار خواهد شد.

تصور کنید فردی فوت می‌کند و یک مغازه از او باقی می‌ماند. تعداد وراث او چهار نفر هستند. یکی از وراث متوفی بدون رضایت بقیه آن‌ها در این مغازه کسب‌ و کاری را آغاز می‌کند. در چنین شرایطی، سایر وراث می‌توانند علیه او طرح دعوا کنند. آن‌ها با مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل مناسب، از قاضی می‌خواهند که ورثه متصرف را به رفع تصرف از این مغازه ملزم کند. در صورتی‌ که قاضی صحت اظهارات آن‌ها را بپذیرد، به نفع آن‌ها حکم خواهد داد.

گاهی ممکن است شخصی غیر از وراث متوفی، در مال غیر منقول مسلط شود. در این شرایط هر یک از وارثان نسبت ‌به میزان سهم خود، می‌تواند علیه او طرح دعوا کند. علاوه ‌بر این، امکان مطالبه اجرت‌ المثل ایامی که خوانده ملک را در اختیار داشته است نیز برای خواهان وجود دارد.

تصور کنید فردی فوت می‌کند و یک باغ از او باقی می‌ماند. شخصی غیر از وراث او بدون اجازه و بدون مجوز قانونی این باغ را در اختیار می‌گیرد و دور آن را دیوار کشی می‌کند.

وراث که از این موضوع مطلع می‌شوند، علیه او در دادگاه دعوای تصرف عدوانی ملک ورثه ای را مطرح می‌کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق دادگاه اجرت‌ المثل ایامی که این باغ در اختیار و تسلط خوانده بوده ‌است را نیز مطالبه کنند.

تصرف عدوانی ملک ورثه ای چیست؟

عدوانی بودن به معنی اقدامی است که به صورت قهر آمیز یا با خصومت و دشمنی صورت بگیرد. زمانی‌ که فردی بدون رضایت وراث متوفی در ملک ورثه‌ای اقدامی انجام دهد یا بر آن مسلط شود، تصرف عدوانی ملک ورثه ای رخ می‌دهد و این شخص به‌ عنوان متصرف عدوانی شناخته می‌شود.

تصرف عدوانی ملک ورثه‌ ای یکی از دعاوی پرتکرار در دادگاه‌های کشور ما محسوب می‌شوند. گاهی ممکن است شخصی خانه‌ای را با مبایعه نامه خریداری کند. پس ‌از مدتی علیه او دعوایی با عنوان تصرف عدوانی در ملک ورثه ای مطرح می‌شود.

در این شرایط خریدار که از ورثه‌ای بودن این خانه اطلاع نداشته است، باید از خودش دفاع کند.
این موضوع زمانی مطرح می‌شود که یکی از وراث بدون اطلاع سایر ورثه مالی را بفروشد. در این حالت سایر وراث که از این موضوع مطلع نبوده‌اند، علیه خریدار طرح دعوا می‌کنند تا قاضی او را به رفع تصرف ملزم کند. در چنین شرایطی، خریدار باید با ارائه مبایعه نامه‌ و سایر دلایل در دادگاه از خود دفاع کند.

گاهی ممکن است شخصی با اطلاع از ورثه‌ای بودن مال غیر منقول، آن را با قیمت کمتری نسبت ‌به ارزش واقعی آن خریداری کند.

در این حالت وراث علیه او دعوای تصرف عدوانی سهم الارث را مطرح می‌کنند. او نمی‌تواند مدعی شود که از ورثه‌ای بودن ملک خبر نداشته است. قاضی در خصوص پرونده تصرف عدوانی ملک ورثه ای تصمیم مناسب را صادر خواهد کرد.

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که برای حضور در دادگاه به یک لایحه تصرف عدوانی حقوقی نیاز خواهید داشت. در این مقاله می‌توانید درباره آن بخوانید.

آیا طرح شکایت علیه وارث امکان‌ پذیر است؟

توجه داشته باشید که وارث به عنوان یکی از مالکان محسوب می‌شود. یعنی با فوت متوفی، ماترک او به ورثه می‌رسد و هر کدام از آن‌ها مطابق قانون بر ماترک حق مالکیت دارند.

تا زمانی‌ که ماترک بین وارثان تقسیم نشده است، هیچکدام از آن‌ها بدون اجازه سایر وراث، حق تصرف در آن را ندارند. با این ‌وجود اگر وارثی بدون رضایت وراث دیگر در مال موروثی تصرف کند، آن‌ها فقط می‌توانند علیه او طرح دعوا کنند.

یعنی امکان شکایت علیه وارث در دادگاه وجود ندارد. به دلیل اینکه این شخص خودش یکی از مالکان مال موروثی محسوب می‌شود. بهتر است که دعوای تصرف عدوانی در ملک ورثه ای علیه او در دادگاه غیر جزایی مطرح شود.

شکایت در دادگاه جزایی در خصوص افرادی پذیرفته می‌شود که در مال متعلق به دیگری تصرف کرده باشند. اگر فردی غیر از وارثان، ملک ورثه‌ای را در اختیار بگیرد و بر آن مسلط شود، آن‌ها در صورت داشتن سند مالکیت، می‌توانند علیه او شکایت کنند. اگر سند مالکیت وجود نداشته باشد، آن‌ها باید علیه او دعوای تصرف عدوانی سهم الارث را مطرح کنند.

تفاوت طرح دعوا و طرح شکایت، در دادگاه رسیدگی کننده و حکم دادگاه است. اگر وراث علیه خوانده دعوای تصرف عدوانی در ملک موروثی را مطرح کنند، این موضوع در دادگاه غیر جزایی رسیدگی می‌شود. یعنی خوانده مجازات نمی‌شود و صرفا به رفع تصرف از مال موروثی یا پرداخت اجرت‌ المثل ملزم خواهد شد.

نکته: اگر فردی با حکم دادگاه به رفع تصرف ملزم شود ولی بعد از حکم دادگاه از ملک خارج نشود، به حبس محکوم خواهد شد.

تخریب بنا در این دعوا چه تبعاتی دارد؟

اگر یکی از وارثان در ملک ورثه ای بنایی را احداث کرده باشد، سایر وراث حق طرح دعوا علیه او را دارند. البته آن‌ها نمی‌توانند بدون مجوز قانونی به تخریب بنا اقدام کنند زیرا در این ‌صورت ممکن است طرف مقابل علیه آن‌ها به دلیل جرم تخریب شکایت کند و آن‌ها به مجازات محکوم شوند.

حتی اگر فردی غیر از وارثان بنایی را در ملک موروثی ساخته باشد، آن‌ها نمی‌توانند این بنا را خراب کنند.

فرض کنید شخصی بدون رضایت وراث متوفی در ملک موروثی یک خانه می‌سازد. در این شرایط اگر وارثان بدون مجوز قانونی این خانه را خراب کنند، ممکن است طرف مقابل علیه آن‌ها شکایت کند. این موضوع مشمول جرم تخریب خواهد شد. یعنی این امکان وجود دارد که وارث به دلیل تخریب این خانه به مجازات حبس محکوم شود.

بهترین اقدام در این زمینه این است که وارثان دعوای تصرف عدوانی در ملک موروثی را مطرح کنند و درخواست قلع بنا را نیز به دادگاه ارائه دهند. قاضی دادگاه بعد از بررسی شرایط در این خصوص تصمیم‌ گیری می‌کند.

در شرایطی ممکن است فردی بدون اجازه وراث در مزرعه ورثه محصولاتی را بکارد. اگر آن‌ها از این موضوع مطلع شوند، می‌توانند علیه او به دلیل تصرف عدوانی ملک ورثه ای طرح دعوا کنند. آن‌ها نمی‌توانند خودشان محصولات را از بین ببرند. این شخص باید در سریع‌ترین زمان ممکن محصولات را جمع کند. سپس اجرت‌ المثل ایامی که ملک را در اختیار داشته است را به وارثان بپردازد.

دعوای تصرف عدوانی ملک ورثه ای چه زمانی مطرح می‌شود؟

وقتی فردی فوت کند، مالکیت اموال او به وراث می‌رسد. بعضی مواقع وراث برای انحصار وراثت و تقسیم قانونی ماترک متوفی اقدام نمی‌کنند. این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود.

تعدادی از وراث ممکن است بدون توجه به سهم سایر ورثه از ملک استفاده کنند یا در آن ساکن شوند. این اقدام سبب اختلاف آن‌ها خواهد شد. در این حالت، وارثانی که نسبت ‌به این موضوع رضایت ندارند، می‌توانند علیه وارث متصرف به علت تصرف عدوانی در ملک موروثی طرح دعوا کنند. اگر قاضی اظهارات آن‌ها را بپذیرد، خوانده را به رفع تصرف از ملک ورثه‌ای ملزم خواهد کرد.

خدمات ما در زمینه تصرف عدوانی ملک ورثه‌ ای

اگر در خصوص پرونده تصرف عدوانی ملک ورثه‌ ای سوالی دارید یا می‌خواهید در خصوص این موضوع در دادگاه اقدام کنید، بهتر است با یک مشاور یا کارشناس حقوقی صحبت کنید. در وب‌ سایت احتراما این امکان برای شما فراهم شده ‌است. شما می‌توانید با ثبت سفارش خود، در سریع‌ترین زمان ممکن از خدمات مشاوره‌ حقوقی تلفنی بهره‌مند شوید. کارشناسان ما نکات لازم برای پیگیری این پرونده را به شما اعلام خواهند کرد.

در صورتی که این موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، شما به یک لایحه نیاز خواهید داشت. لایحه متنی است که طرفین توضیحات و دلایل خود را در آن شرح می‌دهند. تنظیم لایحه یکی دیگر از خدمات مجموعه احتراما است. کارشناسان ما با استفاده از مهارت و تجربه خود لایحه مورد نظرتان را برای شما تنظیم خواهند کرد.

تنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف شاکیتنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال