ارکان و عناصری که موجب به وجود آمدن جرم تخریب عمدی می‌شود و بررسی میزان مجازات قانونی این عمل

جرم تخریب

در مواقعی که فردی به‌ صورت عامدانه مال متعلق به شخص دیگری را خراب کند، جرم تخریب عمدی محقق می‌شود. در این حالت، صاحب مال می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. اگر وقوع این بزه برای قاضی محرز شود، مرتکب را به مجازات جرم تخریب عمدی محکوم خواهد کرد. برای تحقق این جرم لازم نیست که متهم مال را به‌ صورت کامل از بین ببرد. همین ‌که قسمتی از آن را خراب کند یا آن را از کار بیاندازد، این بزه تشکیل می‌شود.

فردی را در نظر بگیرید که برای ورود ضرر به همسایه خود، اجناس مغازه او را خراب می‌کند. او این اقدام را با هدف ضرر زدن به صاحب مغازه انجام می‌دهد. در این شرایط صاحب مغازه امکان شکایت علیه متهم را دارد. چنانچه او بتواند وقوع این جرم را در دادگاه ثابت کند، قاضی حکم مناسب را برای مرتکب صادر خواهد کرد.

توجه داشته باشید که از کار افتادن اشیاء و وسایل دیگران، موجب مجازات مرتکب می‌شود. یعنی اگر متهم با اقدامات خود، یک وسیله برقی را خراب کند، مستحق مجازات خواهد بود. در این شرایط، حتی اگر ظاهر آن وسیله سالم باشد، این عمل مجرمانه شکل گرفته ‌است زیرا از کار افتادن وسایل، موجب ورود ضرر به مالک آن‌ها می‌شود.

در شرایطی که فردی به‌ علت حواس‌ پرتی یا اشتباه، موجب خراب شدن مال دیگران شده باشد، مجازات نخواهد شد. به دلیل اینکه او قصد و انگیزه‌ای برای خراب کردن یا ورود ضرر به مالک را نداشته است. در مواقعی که فردی بدون قصد تخریب یا قصد ورود ضرر مالی به دیگران، موجب تخریب وسایل یا اشیاء آن‌ها شود، مجازات نمی‌شود و این موضوع به دلیل فقدان قصد یا عنصر روانی این جرم است.

جرم تخریب عمدی چیست ؟

جرم تخریب عمدی یکی از جرایمی است که علیه دارایی یا مال متعلق به دیگری شکل می‌گیرد. این بزه به معنی خراب کردن، تلف کردن یا از کار انداختن وسایل یا مال متعلق به شخص دیگری است. ارتکاب این عمل مجرمانه در جامعه ما بسیار زیاد رواج دارد. قانونگذار مال و دارایی مردم را قابل احترام می‌داند. به ‌همین دلیل هر گونه خراب کردن عمدی یا تلف کردن مال یا دارایی مردم، قابل مجازات خواهد بود.

در شرایطی که فردی بدون قصد مجرمانه یا به‌ علت اشتباه، مال یا وسیله‌ای را خراب کند، مستحق مجازات نخواهد بود. به دلیل اینکه او بدون قصد ورود ضرر به صاحب مال این اقدام را انجام داده است. البته در صورت تشخیص قاضی او باید ضرر مالی مالک را جبران کند.

پیش از بیان ادامه مطلب، به این مساله نیز اشاره می‌کنیم که اگر برای حضور دادگاه مربوط به این جرم به لایحه نیاز دارید، حتما مقالات مرتبط با لایحه تخریب و لایحه دفاعیه تخریب را نیز مطالعه کنید.

به این مثال‌ها توجه کنید:

فردی را در نظر بگیرید که به ‌صورت عمدی کولر متعلق به همسایه خود را خراب می‌کند. به دلیل اینکه او با هدف ضرر رساندن به همسایه، این اقدام را انجام داده است، مستحق مجازات خواهد بود. در این شرایط اگر همسایه علیه او شکایت کند، قاضی مجازات مقرر در قانون را برای او در نظر می‌گیرد.

موضوعی که در خصوص این عمل مجرمانه مطرح می‌شود، این است که متهم باید مال متعلق به دیگری را تخریب کند تا این عمل شکل گیرد. یعنی اگر او مال متعلق به خود را خراب کرده باشد، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. ارتکاب این بزه فقط نسبت ‌به مال دیگران قابلیت مجازات دارد.

یعنی اگر پدر یک خانواده، وسایل خانه‌ خود را خراب یا تلف کند، مجازات نمی‌شود. در این شرایط اعضای خانواده او نمی‌توانند به علت تخریب وسایل خانه علیه او شکایت کنند زیرا پدر خانواده صاحب این وسایل و اشیاء است و برای تخریب آن‌ها قصد ورود ضرر به خود را ندارد.

چه مجازاتی در انتظار جرم تخریب عمدی است؟

در شرایطی که متهم برای ضرر رساندن به دیگران مال یا وسیله‌ متعلق به آن‌ها را خراب کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال تعیین ‌شده بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم تخریب عمدی به حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. قاضی دادگاه با توجه به نحوه ارتکاب بزه، میزان ضرری که وارد شده است و سایر موارد تاثیر گذار دیگر، مجازات حبس را برای مرتکب تعیین می‌کند.
اگر مرتکب برای خراب کردن وسایل یا اشیاء متعلق به دیگران از مواد منفجره استفاده کند، مجازات او تشدید خواهد شد.
در مواقعی ممکن است متهم ساختمان یا بنایی را خراب کند، سپس معلوم شود با این کار موجب ورود ضرر جسمی یا کشته شدن دیگران شده ‌است. در این حالت به پرداخت دیه یا قصاص محکوم می‌شود.

به ‌عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که با همسایه خود اختلاف دارد. او با هدف ورود ضرر به این فرد، ساختمان محل سکونت او را خراب می‌کند. پس ‌از وقوع این جرم، معلوم می‌شود که فرزند او در خانه حضور داشته است. در این شرایط اگر به آن فرزند جراحت یا صدمه‌ای برسد یا اینکه طفل به دلیل ماندن زیر آوار فوت کند، مرتکب علاوه ‌بر مجازات این عمل مجرمانه، به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

تعریف و شرح مورد به مورد عناصر تخریب عمدی

ارتکاب همه جرایم نیازمند عناصر و ارکانی است. وقوع این عمل مجرمانه نیز به عناصر جرم تخریب عمدی نیاز دارد. یعنی برای ‌اینکه متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم شود، وجود ارکانی ضروری است. بدون وجود ارکان جرم تخریب عمدی ، این جرم محقق نخواهد شد. در ادامه درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم:

  1. اولین رکنی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌دهیم، عنصر قانونی است. رکن قانونی یعنی قانونگذار در قانون، جرم و مجازات آن را تعریف کرده باشد. در قانون ما برای عمل مجرمانه تخریب و مصادیق آن، مجازات در نظر گرفته ‌شده است. یعنی برای فردی که به ‌صورت عمدی وسایل و دارایی متعلق به دیگران را خراب یا تلف کند، مجازاتی معین کرده‌اند. بنابراین رکن قانونی از عناصر جرم تخریب عمدی برای وقوع این بزه وجود دارد.
  2. رکن مادی یکی دیگر از ارکان جرم تخریب عمدی است. هر اقدامی که مرتکب برای ارتکاب جرم انجام دهد، به‌ عنوان عنصر مادی شناخته می‌شود. خراب کردن، تلف کردن یا از کار انداختن وسایل یا اشیاء متعلق به دیگران به ‌عنوان رکن مادی جرم تخریب عمدی محسوب می‌شوند.
  3. رکن معنوی به معنی قصد مجرمانه و سوء نیت مرتکب برای خراب کردن مال متعلق به دیگری است. این عنصر نیز یکی از ارکان جرم تخریب عمدی محسوب می‌شود. اگر مرتکب به‌ صورت عمدی و با آگاهی، مال یا وسیله یا اشیاء متعلق به دیگری را خراب کند، مستحق مجازات خواهد بود.

فردی را در نظر بگیرید که مال متعلق به شخص دیگری را، یکی از وسایل خود تصور می‌کند. او با این تصور از این وسیله استفاده می‌کند و موجب خراب شدن آن می‌شود. در این شرایط این فرد قابل مجازات نخواهد بود. به دلیل اینکه هدف او ورود ضرر به طرف مقابل نبوده است. بلکه این موضوع به‌ علت اشتباه یا شباهت وسایل او و شاکی رخ داده است.

جرم تخریب قابل گذشت است یا خیر ؟

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم تخریب عمدی از جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود. قابل گذشت بودن این عمل مجرمانه به ‌معنای آن است که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز دارد. یعنی اگر متهم مال متعلق به دیگری را تخریب کند تا زمانی ‌که شاکی علیه او شکایت نکند، متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

پس ‌از شکایت شاکی اگر در جریان دادرسی یا اجرای مجازات، صاحب مال به متهم رضایت دهد؛ مجازات او منتفی خواهد شد. یعنی اگر شاکی از شکایت خود منصرف شود، دادرسی و مجازات در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌شود. بنابراین اگر شاکی به متهم رضایت دهد، این فرد از جهت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

در مواقع زیادی متهم برای ‌اینکه به مجازات حبس محکوم نشود، به صاحب مال پیشنهاد می‌کند تا این موضوع با توافق و تراضی حل شود. این فرد با پرداخت خساراتی که وارد کرده است و جبران زیان مالی صاحب مال، برای جلب رضایت او تلاش می‌کند. در صورتی ‌که صاحب مال به این توافق راضی باشد، مرتکب مجازات نخواهد شد.

نحوه پیگیری جرم تخریب عمدی

اگر فردی با سوءنیت و قصد مجرمانه مال یا وسیله متعلق به شما را تخریب کرده یا آن را از کار انداخته باشد، امکان شکایت علیه او را دارید. برای مطرح کردن شکایت خود، لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بروید. پس ‌از آن ضمن ثبت شکواییه، مدارک و دلایلی که در اختیار دارید را ضمیمه شکایت خود کنید.

پس ‌از این موضوع، دادسرا زمانی را برای رسیدگی به شکایت شما تعیین خواهد کرد. تحقیقات مقدماتی راجع به نحوه ارتکاب این بزه، میزان خسارات وارده و انتساب آن به متهم در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر وقوع این بزه و انتساب آن به متهم، برای مقام تحقیق محرز شود، برای پرونده قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. سپس پرونده به‌ همراه کیفرخواست، برای صدور حکم به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. ابلاغ زمان دادرسی و شماره شعبه کیفری به شما در این بازه زمانی صورت می‌گیرد.

احتراما توصیه می‌کنیم

تخریب وسایل متعلق به دیگران، یکی از معضلاتی است که در جامعه ما به ‌وفور رخ می‌دهد. در صورتی ‌که فردی علیه وسایل یا مال متعلق به شما این جرم را انجام دهد، می‌توانید با شکایت علیه او، درخواست مجازات متهم را در دادگاه مطرح کنید. برای پیگیری این شکایت و رسیدن به خواسته خود، بهتر است که با کارشناسان و وکلای متخصص در این حوزه مشورت کنید.

در وب‌ سایت احتراما این امکان برای شما فراهم است که از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان متخصص در این حوزه ارتباط برقرار کنید. در زمان برقراری تماس تلفنی، شما می‌توانید در خصوص نحوه پیگیری این پرونده و دلایلی که باید به دادگاه ارائه دهید، سوالات خود را بپرسید.

پس ‌از آن این امکان را دارید که از خدمات مجموعه احتراما در زمینه تنظیم لایحه نیز بهره‌مند شوید. تنظیم لایحه اقدامی مهم و ضروری برای حضور در جلسات دادرسی است. کارشناسان ما با تجربه و مهارت کافی این مورد را نیز برای شما انجام خواهند داد.

تنظیم لایحه تخریب از طرف شاکیتنظیم لایحه تخریب از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال