معرفی دادگاه کیفری اراک ؛ این دادگاه به چه نوع جرایم رسیدگی می‌کند؟

دادگاه کیفری اراک

رسیدگی به امور کیفری باید از طرف مقام و مرجع صالح صورت بگیرد. قانونگذار برای مراجع کیفری، صلاحیت‌هایی را تعیین کرده است که خارج از آن نمی‌توانند اقدام کنند. زمانی‌ که شخصی در شهر اراک مرتکب جرمی شود، دادگاه کیفری اراک صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا مطابق صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم، باید به آن جرم رسیدگی کند. به ‌این ‌ترتیب، اگر شخصی در شهر اراک، عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد، دادگاه شهرهای دیگر نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری تعیین ‌شده باشد. علاوه بر دادگاه، دادسرا نیز از دیگر مراجعی است که برای این موارد به آن مراجعه می‌کنند.

یک مثال کاربردی درباره صلاحیت دادگاه کیفری اراک

به ‌عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد در شهرهای گوناگون شود، دادگاه محل وقوع مهم‌ترین جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. در این حالت، اگر یکی از جرم‌های مرتکب در شهر اراک محقق شده ولی جرم مهم‌تر در تهران واقع ‌شده باشد، به جرائم این شخص در تهران رسیدگی خواهد شد زیرا صلاحیت دادرسی با دادگاهی است که مهم‌ترین جرم در حوزه قضایی آن شکل گرفته باشد.

قاضی دادگاه کیفری باید صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد. در صورتی ‌که پرونده‌ای به دادگاهی ارجاع داده شود و این دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و پرونده را به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

به‌ عنوان مثال، شخصی مرتکب جرم ضرب ‌و جرح می‌شود. رسیدگی به این جرم، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد. در این حالت، اگر این پرونده به دادگاه کیفری ۱ ارجاع داده شود، قاضی این دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری 2 اراک دهد زیرا مجازات این جرم، دیه کمتر از نصف بوده است و در صلاحیت دادگاه کیفری دو اراک قرار دارد.

محاکم کیفری و مراجع قضایی در کشور ما

مراجع قضایی در کشور ما به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای از آن‌ها به امور و دعاوی غیر کیفری رسیدگی می‌کنند و دسته‌ای دیگر که با ‌عنوان محاکم کیفری شناخته می‌شوند، مسئولیت رسیدگی به جرائم و امور جزایی را بر عهده دارند.

هر کدام از محاکم کیفری به جرائمی رسیدگی می‌کند که در قانون به آن‌ها تصریح ‌شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری، اینطور بیان می‌شود که هر جرمی در صلاحیت سایر مراجع کیفری نباشد، دادگاه کیفری دو نسبت به رسیدگی به آن مسئول است و می‌تواند رأی مناسب را صادر می‌کند. به‌ همین دلیل، دادگاه کیفری ۲ یکی از محاکم پر تراکم محسوب می‌شود. زمانی ‌که جرمی در شهر اراک محقق شود که در صلاحیت سایر محاکم کیفری نباشد، دادگاه کیفری دو اراک دادرسی آن را انجام خواهد داد. سپس رأی مناسب را برای این پرونده صادر می‌کند.

رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری اراک با یک مثال

به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر اراک مرتکب جرم تهدید می‌شود. او برای این جرم طرف مقابل را به افشای اسرار یا ورود ضررهای حیثیتی تهدید کرده یا مال یا وجهی را درخواست کرده است. به دلیل قابل گذشت بودن این جرم، باید ابتدا شاکی از متهم شکایت کند تا تحقیقات مقدماتی در مورد این جرم آغاز شود. یعنی بدون شکایت شاکی، به جرائم قابل گذشت در محاکم کیفری رسیدگی نمی‌شود.

به ‌این ترتیب زمانی‌ که شما علیه متهم شکایت می‌کنید، تحقیقات مقدماتی در رابطه با این پرونده آغاز می‌شود. در صورتی ‌که وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای مقامات تحقیق محرز شود، پرونده به دادگاه کیفری 2 اراک ارجاع داده خواهد شد. سپس پیامک ابلاغیه، حاوی شماره پرونده و شماره شعبه کیفری برای شما ارسال می‌شود. یعنی به شما اعلام خواهد شد که پرونده به کدام شعبه از دادگاه کیفری اراک ارجاع داده شده ‌است. در صورت لزوم باید در جلسات دادرسی حاضر شوید و ضمن تقدیم لایحه ، مدارک و دلایل اثبات این جرم را به دادگاه ارائه دهید. اگر صحت اظهارات شما برای قاضی محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در غیر این صورت حکم برائت او صادر می‌شود.

دادگاه کیفری یک از انواع دادگاه کیفری اراک

نوع دیگری از محاکم کیفری که صلاحیت آن در قانون تعیین ‌شده است دادگاه کیفری یک نام دارد. در این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌شود که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد. همچنین رسیدگی به جرایمی مانند جرایم سیاسی یا مطبوعاتی و جرائم درجه ۳ بالاتر در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. این دادگاه نیز فقط باید در حدود صلاحیت خود، عمل کند. اگر پرونده‌ای به این دادگاه ارجاع داده شود که خارج از صلاحیت آن باشد، قاضی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد.

اگر شخصی در شهر اراک مرتکب جرم محاربه یا افساد فی‌الارض شود و مجازات آن اعدام باشد، در این دادگاه به جرم او رسیدگی می‌شود. در دادگاه کیفری یک، بحث تعدد قاضی وجود دارد زیرا به دلیل حساسیت بالای این جرائم و سنگین بودن مجازات مرتکب، به ‌دقت نظر فراوانی نیاز است. به همین دلیل برای صدور رای عادلانه، موضوع تعدد قاضی در این دادگاه پیش‌بینی شده است. جلسات این دادگاه با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

آدرس دادگاه کیفری اراک

برای ‌اینکه بتوانید در جلسات دادرسی حاضر شوید، باید آدرس دادگاه کیفری اراک را بدانید زیرا در متن ابلاغیه، شماره شعبه دادگاه کیفری اراک نوشته می‌شود و شما باید در روز دادرسی به این شعبه مراجعه کنید. معمولا آدرس و شماره شعبه‌های کیفری در سایت دادگستری ثبت می‌شود. بنابراین اگر با آدرس شعبه‌های دادگاه کیفری اراک آشنا نیستید، با مراجعه به سایت دادگاه کیفری اراک ، آدرس مراجع کیفری به‌ همراه شماره‌ تلفن هر شعبه را جستجو کنید.

به‌ عنوان مثال، در متن ابلاغیه شما نوشته‌ شده که پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری اراک ارجاع داده شده ‌است. در این حالت برای ‌اینکه ادعای خود، مبنی ‌بر مجرم بودن متهم را ثابت کنید، باید با مراجعه به این شعبه، دلایل و مدارک محکمه‌پسندی را ارائه دهید. در صورتی ‌که صحت اظهارات شما برای قاضی محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری دو اراک

وقتی پرونده به دادگاه کیفری اراک ارسال می‌شود، تاریخ و زمان تشکیل جلسه دادرسی به طرفین اعلام خواهد شد. این افراد می‌توانند با حضور در جلسه دادرسی، برای بیان اظهارات خود، به دادگاه یک لایحه تقدیم کنند. شاکی با تقدیم لایحه، توضیحات خود را درباره ارتکاب جرم توسط مرتکب بیان می‌کند. او ضمن تقدیم لایحه، با ارائه دلایل و مدارک مناسب، مجازات متهم را تقاضا می‌کند.

در مقابل متهم، لایحه دفاعیه را به دادگاه کیفری اراک تقدیم می‌کند. او با بیان توضیحات مناسب تلاش می‌کند، قاضی را مجاب کند تا مجازات او را کاهش دهد یا به برائت او رای دهد. متهم باید برای اثبات بی‌گناهی خود، دلایل و مدارک قانع‌کننده را به دادگاه ارائه دهد. قاضی دادگاه کیفری اراک با بررسی همه جوانب این پرونده، پس از استماع اظهارات طرفین، رأی مناسب را صادر می‌کند.

ذکر یک مثال:

به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر اراک به جرم فروش مال غیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بعد از شکایت شاکی و انجام تحقیقات مقدماتی، برای این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. سپس پرونده به همراه کیفرخواست صادره، به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری اراک ارجاع داده شده‌ است. در این حالت شاکی با تقدیم لایحه و معرفی شهود، تلاش می‌کند وقوع جرم توسط متهم را ثابت کند. در مقابل متهم ضمن تقدیم لایحه دفاعیه، مدارک و دلایلی را ارائه می‌دهد تا عدم سوءنیت و عدم قصد ورود ضرر به صاحب مال را ثابت کند.

متهم ضمن ارائه دلایلی تلاش می‌کند، قاضی را قانع کند که فروش مال غیر یا همان مال متعلق به دیگری، به ‌جهت جلوگیری از ضرر او بوده و قصد مجرمانه‌ای برای ارتکاب این رفتار نداشته ‌است. در صورتی ‌که صحت اظهارات او برای قاضی دادگاه کیفری اراک محرز شود، حکم برائت برای متهم صادر خواهد شد.

صلاحیت دادگاه کیفری ۲

فرض کنید کارمندی در شهر اراک، مرتکب جرم اختلاس می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. بعد از تحقیقات مقدماتی، پرونده این شخص به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری اراک ارجاع داده می‌شود. در این حالت جلسه‌ دادرسی برای رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری دو این شهرستان برگزار خواهد شد. قاضی با بررسی این پرونده، رأی مناسب را با توجه به میزان مالی که اختلاس شده است، برای مرتکب تعیین می‌کند.

توصیه می‌کنیم

وقوع جرم در اراک باید حتما در مراجع معتبر این شهر پیگیری شود. اگر در این شهر ساکن هستید یا پرونده‌ای را در این شهر پیگیری می‌کنید، مناسب است که درباره آدرس دقیق دادگاه کیفری و شعبه ها و بخش‌های مختلف آن اطلاعات کسب کنید.

همچنین اگر نیاز به ارائه لایحه برای حضور در دادگاه باشد، می‌توانید برای این منظور از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی بهره ببرید. چنانچه برای حضور در دادگاه نگرانی یا سوالاتی دارید، تیم احتراما با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در کنار شما خواهد بود.

ثبت نظر یا سوال