لایحه ابطال چک ؛ برای چک ربوده شده و مجعول چه باید کرد؟

لایحه ابطال چک

نمونه لایحه ابطال چک در مواقعی به دادگاه تقدیم می‌شود که چکی به ‌علت گم شدن یا دزدیده شدن یا مواردی مانند آن از دسترس صادرکننده آن خارج شود. امروزه بسیاری از معاملات تجاری، از طریق چک صورت می‌گیرد. چک یکی از اسناد تجاری است که مردم، به‌ خصوص تجار از آن استفاده می‌کنند. زمانی که چکی صادر می‌شود، صادرکننده به بانک (محال علیه) دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در روی چک را به خود او یا دارنده چک بپردازد. این لایحه، از انواع لایحه چک است که به دادگاه تقدیم می‌شود.

گاهی ممکن است شخصی چکی را صادر کند و قبل ‌از اینکه آن را به دارنده بدهد، چک گم شود. در این حالت، برای پیشگیری از دریافت مبلغ چک توسط افرادی که آن را پیدا می‌کنند؛ صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک، دستور عدم پرداخت را به‌ صورت کتبی صادر کند. بانک بعد از احراز مشخصات صادرکننده، از پرداخت مبلغ چک به شخصی که آن را به بانک ارائه دهد، خودداری می‌کند. البته این عدم پرداخت چک فقط تا ۱ هفته انجام می‌شود؛ مگر اینکه دستوردهنده، نامه‌ای از دادگاه به بانک ببرد. پس ‌از آن صادرکننده با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای ابطال چک را ثبت می‌کند.

با تشکیل جلسات دادرسی، این شخص، نمونه لایحه ابطال چک را به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه ابطال چک درباره تقاضای خود و مشخصات چکی که درخواست ابطال آن را داده است، توضیح می‌دهد. در صورتی ‌که دادگاه، ذی‌نفع بودن این شخص و صحت اظهارات او را احراز کند؛ به ابطال چک مذکور رای می‌دهد.

مصادیق ابطال چک در نمونه لایحه ابطال چک

ابطال چک به علت‌های گوناگونی انجام می‌شود. ممکن است شخصی چکی را صادر ‌کند و این چک بعد از تحویل به دارنده یا قبل از آن، توسط سارقی ربوده ‌شود. در این حالت، سرقت چک محقق شده ‌است. ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به بانک، دستور عدم پرداخت مبلغ چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می‌تواند در سامانه‌ای که به‌ صورت 24 ساعته امکان ثبت چک گم شده یا سرقت شده در آن وجود دارد؛ مشخصات چکی که ربوده شده ‌است را ثبت کند. بعد از آن با تشکیل جلسات دادرسی و با حضور در دادگاه، نمونه لایحه ابطال چک را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی‌ که وقوع سرقت چک برای دادگاه محرز شود، قاضی به ابطال چک دستور می‌دهد. برای این شرایط، علاوه بر این لایحه، لازم است درباره لایحه سرقت چک نیز اطلاعاتی داشته باشید. با زدن روی لینک می‌توانید درباره آن مطالعه کنید.

گاهی ممکن است ابطال چک به ‌علت مجعول بودن آن انجام شود. در این حالت نیز امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود دارد. مانند اینکه شخصی چکی را شبیه چک اصلی بسازد؛ به ‌طوری ‌که کارمند بانک یا هر شخص دیگری که آن را دریافت می‌کند، تصور کند که چک اصلی است. شخصی که به ‌علت مجعول بودن چک، ضرر کرده است یا افرادی که ذی‌نفع هستند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه، نمونه لایحه ابطال چک را علیه این شخص تنظیم و به دادگاه تقدیم کنند. علاوه براین، در این پرونده می‌توان از لایحه جعل چک نیز بهره برد. درباره این لایحه در مقاله دیگری به تفصیل توضیح داده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم با زدن روی لینک، آن مقاله را نیز مطالعه کنید.

مراحل ابطال چک در شرایط مجعول بودن

این افراد باید مدارک اثبات این ادعا را به دادگاه ارائه دهند. نظریه کارشناس دادگستری در این زمینه مؤثر است زیرا ساختگی بودن چک ممکن است به‌ طور حرفه‌ای انجام‌ شده باشد و بدون استفاده از وسایل و امکانات کارشناسی، تشخیص مجعول بودن آن ممکن نباشد. اگر مجعول بودن چک توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و قاضی نظر کارشناس را بپذیرد، به ابطال چک رای می‌دهد.

کاربرد لایحه در شرایط مختلف

در سال‌های اخیر چک به ‌عنوان مهم‌ترین سند بازرگانی بین تجار، کاربرد گسترده‌ای داشته‌ است. به ‌موجب قانون جدید چک، لازم است که صدور هر چکی در سامانه صیاد ثبت شود. در واقع صادرکننده باید مشخصات خود و دارنده چک و مشخصات چکی را که صادر می‌کند، در این سامانه وارد کند اما با همه این اقدامات، هنوز هم امکان ربوده شدن چک یا گم شدن آن و حتی مجعول بودن چک و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد. به همین دلیل دعاوی مربوط به چک، از جمله ابطال آن همه‌ روزه از پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و دادسراها هستند.

کاربرد نمونه لایحه ابطال چک در جایی است که ذی‌نفع با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال چک از قاضی درخواست می‌کند چکی که صادر شده است را ابطال کند. این اقدام موجب جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از چک می‌شود. گاهی ممکن است شخصی کیف متعلق به دیگری را بدزدد و در این کیف علاوه‌ بر پول و اموال با ارزش، چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز وجود داشته باشد. شخصی که کیف او به ‌سرقت ‌رفته است، برای جلوگیری از پرداخت مبلغ آن به دارنده، دستور عدم پرداخت را صادر می‌کند یا اینکه سرقت چک را در سامانه مربوطه ثبت می‌کند. پس ‌از آن، تقاضای ابطال چک را نیز مطرح می‌کند.

با شروع جلسات دادرسی، این شخص نمونه لایحه ابطال چک را به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه ابطال چک درباره مشخصات، مبلغ چک و تقاضای خود، به طور کامل توضیح می‌دهد. در صورتی‌ که صحت اظهارات این شخص برای قاضی محرز شود، به ابطال چک رأی خواهد داد.

چه زمانی نمونه لایحه ابطال چک تنظیم می‌شود؟

زمانیکه چکی مجعول، ربوده یا گم شود، صادرکننده یا دارنده یا قائم‌ مقام آن‌ها می‌توانند این ‌موضوع را پیگیری کنند. به ‌این ‌ترتیب ذی‌نفع نمونه لایحه ابطال چک را به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی ‌که قاضی وقوع این موارد را احراز کند، به ابطال چک رای می‌دهد.

فرض کنید شخصی چکی را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر می‌کند و این چک گم می‌شود. در این حالت، این شخص می‌تواند گم شدن چک را در سامانه مربوطه ثبت کند. پس ‌از آن با مراجعه به بانک، دستور عدم پرداخت دهد. سپس با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقاضای ابطال چک را مطرح کند. با تشکیل جلسات دادرسی این شخص یا وکیل او نمونه لایحه ابطال چک را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کنند. دادگاه با بررسی مدارک و با توجه به محتوای نمونه لایحه ابطال چک رأی مناسب را صادر می‌کند.

گاهی ممکن است شخصی دسته ‌چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا اینکه از او ربوده شود. در صورتی‌ که دسته‌ چک شخصی گم شود و امضای او توسط سارق به صورت مجعول استفاده شود، ممکن است علاوه‌ بر جرم سرقت چک، جرائم دیگری نیز محقق شود. در این حالت صاحب حساب برای پیشگیری از این جرائم، تقاضای ابطال چک را مطرح می‌کند. بعد از آن با تشکیل جلسات دادرسی، نمونه لایحه ابطال چک را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. در صورتی‌ که گم شدن یا سرقت شدن دسته چک برای دادگاه محرز شود، قاضی به ابطال دسته‌چک رای خواهد داد.

نحوه نوشتن محتوای متن لایحه

اگر قصد دارید نمونه لایحه ابطال چک را تنظیم کنید، لازم است که ابتدا مشخصات خود و مشخصات چک را بنویسید. بعد از آن توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه و بدون ابهام بیان کنید. تا حد ممکن از طولانی شدن محتوای نمونه لایحه ابطال چک خودداری کنید زیرا این کار موجب هدر رفتن زمان دادگاه می‌شود. توضیحات خود را در قالب بندهای مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به دلیل اینکه مخاطب نمونه لایحه ابطال چک ، قاضی دادگاه است، توصیه می‌شود توضیحات خود را به زبان قانون بنویسید. اگر به این کار تسلط ندارید می‌توانید از یک وکیل کمک بگیرید.

استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه موجب کاربرد بهتر و تاثیر گذاری بیشتر نمونه لایحه ابطال چک می‌شود. در انتهای نمونه لایحه ابطال چک خواسته اصلی خود، مبنی ‌بر ابطال چک را بنویسید. قاضی پس ‌از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه ابطال چک رأی مناسب را صادر می‌کند.

اسناد و مدارک مرتبط با نمونه لایحه ابطال چک

زمانی ‌که نمونه لایحه ابطال چک را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که مدارک شناسایی خود و مشخصات چک را به دادگاه ارائه دهید. در صورتی ‌که مدعی هستید چک شما مجعول شده ‌است، می‌توانید با ارائه نظریه کارشناسی این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کنید. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته این‌ موضوع را بررسی می‌کند و نظر خود را به دادگاه گزارش می‌دهد. در صورتی ‌که هیچ مدرکی ندارید، می‌توانید از شهادت شهود استفاده کنید. یعنی شخصی که از گم شدن یا ربوده شدن چک اطلاع دارد را به دادگاه معرفی کنید تا در این زمینه اطلاعاتی را به قاضی بدهد.

ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون چک مصوب 1400

ابطال چک تضمین ‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی او با ارائه چک برای واریز مبلغ چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به پشت‌نویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا ۱ ماه بعد از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا ۱ ماه بعد از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. جهت پرداخت چک بعد از مهلت مقرر، تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی که توسط متقاضی یا گیرنده ذی‌نفع و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده انجام می‌شود، لازم است.

یک پیشنهاد کاربردی

به خوبی از این مساله آگاه هستیم که تنظیم لایحه، نیازمند دانش و آگاهی حقوقی است. علاوه براین، شخصی که لایحه شما را تنظیم می‌کند باید در نوشتن انواع لایحه تخصص داشته باشد زیرا کیفیت لایحه‌ای که به دادگاه ارائه می‌شود، در رای دادگاه موثر خواهد بود. تیم حقوقی احتراما در راستای ایجاد امکان دسترسی سریع‌ و آسان‌تر به خدمات حقوقی، امکان ثبت درخواست تنظیم لایحه و همچنین امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی را برقرار کرده است. بعد از ثبت درخواست، با شما تماس می‌گیریم.

تنظیم لایحه چک از طرف شاکیتنظیم لایحه چک از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال