لایحه نفقه فرزند و نکات مهمی درباره قانون و شرایط لایحه دفاعیه نفقه فرزندان

لایحه نفقه فرزند

زمانی ‌که فرزندی متولد می‌شود، تامین هزینه‌های زندگی او به عهده پدرش است. این وظیفه‌ای است که فقه و قانون به عهده‌ پدر خانواده قرار داده‌ است. رفع احتیاجاتی مانند خوراک، پوشاک، هزینه تحصیل و درمان فرزند، از وظایف پدر است. در صورتی‌ که پدری از تأمین نفقه فرزندش خودداری کند، دادگاه او را به انفاق فرزندش ملزم می‌کند. در این حالت، مادر یا شخصی که از فرزند نگهداری می‌کند یا خود فرزند بالغ، می‌توانند علیه پدر طرح دعوا ‌کنند. سپس با تنظیم نمونه لایحه نفقه فرزند از قاضی تقاضای رسیدگی و صدور حکم داشته باشند. این لایحه یکی از انواع لایحه دفاعیه نفقه است.

پیش از بیان ادامه این مقاله، پیشنهاد می‌کنیم مقاله لایحه درخواست نفقه زوجه را نیز مطالعه کنید. این لایحه نیز از جمله لوایح پر کاربردی است که با موضوع نفقه به دادگاه خانواده تقدیم می‌شود. با خواندن این مقالات، می‌توانید به اطلاعات جامعی در خصوص نفقه و شرایط درخواست و دریافت آن دسترسی پیدا کنید.

مطالبه نفقه طفل

در شرایطی که فرزندی به دلیل جدایی والدین خود نزد مادر زندگی می‌کند، تأمین نفقه او به عهده‌ پدر یا جد پدری است. در این حالت اگر پدر یا جد پدری از تأمین و واریز نفقه فرزند خودداری کنند، مادر او می‌تواند علیه آن‌ها طرح دعوا کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه نفقه فرزند از قاضی تقاضا داشته باشد که به این ‌موضوع رسیدگی کند. قاضی بعد از احراز شرایط، حکم الزام پدر به واریز نفقه را صادر می‌کند.

مطالبه نفقه فرزند بالغ

فرزند بالغ زوجی که از هم جدا شده‌اند؛ می‌تواند با اخذ حکم رشد خود از دادگاه علیه پدر یا جد پدری خود طرح دعوی کند. حکم رشد حکمی است که دادگاه با توجه به ویژگی‌ها و شرایط شخص بالغ زیر ۱۸ سال صادر می‌کند. صدور حکم رشد باعث می‌شود شخص بتواند دعوای مالی خود را در دادگاه مطرح کند. یکی از مواردی که برای آن‌ حکم رشد صادر می‌شود، دعوای مطالبه نفقه است. با استفاده از این حکم، فرزند می‌تواند علیه پدر یا جد پدری خود دعوای مطالبه نفقه را مطرح ‌کند. سپس با تنظیم نمونه لایحه نفقه فرزند از قاضی تقاضا ‌کند که به این پرونده رسیدگی شود. دادگاه بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم الزام به تأمین نفقه فرزند و میزان آن را صادر می‌کند.

تعیین تکلیف نفقه فرزند چه زمانی صورت می‌گیرد؟

زمانیکه خانم و آقایی تصمیم به طلاق می‌گیرند، دادگاه موظف است که ضمن حکم خود، درباره تمام حقوق مالی و غیرمالی و حضانت فرزند و نفقه او نیز تعیین تکلیف کند. یعنی در شرایطی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای زوجین صادر می‌کند؛ باید در مورد شرایطی که به فرزندان آن‌ها مرتبط است، به ‌طور دقیق حکم دهد. چنانچه حضانت فرزند با پدرش باشد که تأمین مخارج تعیین نمی‌شود. اما در صورتی که حضانت فرزند به‌ عهده مادر قرار داده شود، میزان نفقه فرزند در حکم دادگاه تعیین خواهد شد.

در این شرایط اگر بعد از حکم دادگاه پدر و مادر طلاق بگیرند، ولی پدر از تامین هزینه‌های زندگی فرزندش خودداری کند، مادر می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه علیه پدر و با تنظیم نمونه لایحه نفقه فرزند ، از قاضی تقاضا کند که به این مورد رسیدگی کنند. چنانچه برای قاضی محرز شود که مرد نفقه فرزند خود را تامین نمی‌کند، حکم الزام او را به تامین نفقه صادر می‌کند.

تعیین نفقه فرزندی که پدر او فوت شده

در شرایطی که پدر فرزند فوت کرده‌ باشد، نفقه او به عهده جد پدری است. چنانچه فرزند نزد مادر یا شخص دیگری نگهداری شود، نفقه او همچنان بعد از فوت پدرش به‌ عهده جد پدری است. اگر پدربزرگ به هر دلیلی از تامین نفقه به نوه خود کوتاهی کند، مادر این طفل می‌تواند به طرفیت جد پدری، علیه او طرح دعوا کند. مادر این کودک بعد از طرح دعوا، می‌تواند نمونه لایحه نفقه فرزند را تنظیم کند و از قاضی تقاضا داشته باشد که به این ‌مورد رسیدگی شود و نفقه فرزند او را تعیین کنند. چنانچه دلایل و مدارک مؤثر و کافی باشد، قاضی حکم الزام جد پدری به انفاق نفقه نوه را صادر می‌کند.

گاهی ممکن است پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند. در این‌ صورت تامین نفقه فرزند به‌ عهده مادر است. یعنی مادر موظف است که هزینه‌ها و احتیاجات فرزندش را تامین کند.

حکم حبس پدر

مطابق قانون اگر پدری با وجود توانایی و تمکن مالی، نفقه فرزند خود را تامین نکند؛ به مجازات حبس محکوم می‌شود. زمانی که فرزند یا مادر او علیه پدر دعوای مطالبه نفقه را مطرح کنند و نمونه لایحه نفقه فرزند را ارائه دهند، ممکن است پدر به مجازات حبس محکوم شود. یعنی در صورتی که پدر از تامین نفقه فرزندش خودداری کند، به حبس محکوم می‌شود. البته این شکایت توسط شاکی خصوصی یعنی فرزند بالغ یا مادر طفل صغیر یا هر شخصی که وظیفه نگهداری فرزند به عهده اوست، صورت می‌گیرد. به دلیل قابل گذشت بودن این جرم؛ با گذشت شاکی خصوصی این مجازات متوقف می‌شود.

نکات مهم لایحه نفقه فرزند

تامین اثاث منزل و وسایل زندگی دختر بعد ازدواج، از وظایف شوهر او است. بنابراین دختر نمی‌تواند علیه پدرش طرح دعوا کند و نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند را تنظیم کند. زیرا مسئولیت تامین امکانات زندگی برای دختر تا قبل از ازدواج به عهده پدرش است. پس از عقد نکاح این وظیفه به عهده شوهر او قرار می‌گیرد. بنابراین تامین جهیزیه دختر وظیفه همسر او خواهد بود و پدر طبق قانون در این مورد وظیفه‌ای ندارد.

نکته دیگری که بهتر است پیش از تنظیم نمونه لایحه دفاعیه نفقه فرزند بدانید؛ این است که فرزندان بر خلاف مادرشان، فقط نسبت به نفقه آینده خود می‌توانند طرح دعوا کنند. بنابراین هیچ فرزندی نمی‌تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند. یعنی اگر فرزندی در طول ده سال گذشته بدون دریافت هیچ نفقه‌ای از طرف پدر زندگی کرده است، مطابق قانون حق طرح دعوای مطالبه نفقه گذشته خود را ندارد. این فرزند صرفا نسبت به نفقه آینده خود حق طرح دعوا دارد.

کاربرد نمونه لایحه نفقه فرزند

تامین هزینه‌های زندگی فرزندی که درخانواده به دنیا می‌آید، با پدر است. در صورتی‌ که پدر خانواده از تامین امکانات لازم، برای فرزندش خودداری کند، مطابق حکم دادگاه به تأمین نفقه ملزم می‌شود. در این حالت، مادر این فرزند می‌تواند علیه پدر طرح دعوا کند. سپس در لایحه دفاعیه نفقه فرزندان درباره عدم تامین نفقه فرزندش توسط پدر به‌ طور کامل توضیح ‌دهد. برای مثال؛ وقتی زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند و توافق می‌کنند که حضانت فرزند با مادر باشد، نفقه او به‌ عهده پدر است. در این ‌صورت، اگر پدر از تامین نفقه فرزندش خودداری کند، مادر می‌تواند علیه او طرح دعوا کند. او با تنظیم نمونه لایحه نفقه فرزند درباره توافقات دو طرف و عدم تامین نفقه فرزندش به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک حکم خود را صادر می‌کند.

چه زمانی نمونه لایحه نفقه فرزند تنظیم می‌شود؟

زمانی‌ که پدر از تأمین نفقه فرزندش خودداری کند، مادر یا شخصی که از فرزند نگهداری می‌کند یا خود فرزند در صورت بلوغ و داشتن حکم رشد، می‌توانند علیه پدر یا جد پدری طرح دعوا کنند. البته برای نفقه گذشته فرزند نمی‌توان طرح دعوا کرد بلکه فقط نفقه آینده او قابل تقاضا است. مادر یا وکیل او برای اخذ نفقه فرزند از طریق دادگاه، لایحه درخواست نفقه فرزند را تنظیم می‌کنند. در نمونه لایحه دفاعیه نفقه فرزند، درباره عدم تأمین نفقه فرزند از طرف پدر به‌ طور کامل توضیح داده می‌شود. قاضی پس از احراز شرایط، حکم مناسب را صادر می‌کند.

پیشنهاد ما درباره لایحه نفقه فرزند

همانطور که می‌دانید تیم حقوقی احتراما مرجع تخصصی تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند است. شما می‌توانید درخواست تنظیم لایحه ثبت کنید یا از ما مشاوره حقوقی تلفنی بخواهید. ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

تنظیم لایحه نفقه فرزند از طرف زوجهتنظیم لایحه نفقه فرزند از طرف زوج

ثبت نظر یا سوال