لایحه تهدید به مرگ و بیان نکاتی در مورد چگونگی تنظیم و نوشتن صحیح آن

لایحه تهدید به مرگ

تهدید کردن دیگران یکی از اقدامات ناپسند محسوب می‌شود. متأسفانه در جامعه بعضی افراد در زمان خشم یا ناراحتی نمی‌توانند خودشان را کنترل کنند. اگر متهم، شخص دیگری را به مرگ خود یا خانواده‌اش تهدید کند، مرتکب جرم شده‌ است. در این شرایط فردی که تهدید شده باشد، می‌تواند علیه متهم شکایت کند. با تشکیل جلسات دادرسی شاکی نمونه لایحه تهدید به مرگ را به دادگاه تقدیم خواهد کرد. پس ‌از ارائه لایحه ، قاضی به طور دقیق در جریان جزئیات پرونده و اظهارات شاکی قرار خواهد گرفت.

تهدید کردن دیگران ممکن است با انگیزه دریافت مال یا انجام کار یا ترک فعل یا مواردی غیر از این‌ها باشد. یعنی اگر شخصی دیگری را به هر نحوی از قتل خود یا خانواده یا بستگانش بترساند و با این کار موجب از بین رفتن آرامش او شود، مرتکب جرم شده ‌است.

در این حالت این شخص قابل مجازات خواهد بود. ممکن است متهم برای رسیدن به هدف غیر قانونی خود، مال یا وجه یا کاری را از طرف مقابل بخواهد. در این حالت اگر او برای رسیدن به این خواسته طرف مقابل را به مرگ تهدید کند، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تهدید به مرگ چیست؟

تهدید زمانی رخ می‌دهد که متهم با بیان صحبت‌ تهدید آمیز یا با ارسال متن یا ارسال صوت یا کلیپ، شخص دیگری را به قتل تهدید کند. اگر متهم برای ترساندن دیگری او را از ‌مرگ خود یا خانواده‌اش ترسانده باشد، این جرم شکل می‌گیرد. در این شرایط شاکی می‌تواند برای پیگیری و اثبات این جرم در دادگاه ضمن تقدیم نمونه لایحه تهدید به مرگ دلایل خود را ارائه دهد.

ممکن است شخصی به دلیل اختلاف با دیگری او را از مرگ فرزندش بترساند. در این حالت طرف مقابل می‌تواند مجازات او را از دادگاه بخواهد.

شرح دقیق مصادیق این جرم

فرض کنید شخصی به دلیل اختلاف با مدیر خود، از شرکت اخراج می‌شود. او به دلیل خشم و عصبانیت مدیر را به مرگ فرزندش تهدید می‌کند. در این ‌صورت این جرم رخ داده است. مدیر این شرکت می‌تواند علیه متهم شکایت کند. سپس با تقدیم لایحه دفاعیه تهدید به مرگ و ارائه دلایل مناسب صدور حکم و مجازات او را از قاضی بخواهد. وقوع این جرم و مجازات متهم به شرایطی بستگی دارد. اگر متهم توانایی اجرا کردن آن را نداشته باشد، قابل مجازات نیست.

فرض کنید شخصی سالمند و ناتوان که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند، به دلیل اختلاف با فرد دیگری او را به قتل برادرش که در یک کشور خارجی سکونت دارد، تهدید کند. این موضوع به دلیل عدم توانایی متهم برای اجرای آن منتفی است.

تصور کنید فردی که به دلیل بیماری نمی‌تواند فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهد، پرستارش را به مرگ تهدید می‌کند. این شخص به دلیل عدم توانایی برای حرکت یا سایر موارد، نمی‌تواند صحبت خود را به مرحله اجرا برساند. به‌ همین دلیل قابل مجازات نخواهد بود.

برای این جرم باید قصد مجرمانه و سوءنیت وجود داشته باشد.
دو نفر که با یکدیگر دوست هستند، یکی از آ‌ن‌ها به دلیل مزاح، طرف مقابل را به مرگ تهدید می‌کند. این مورد قابل پیگیری نخواهد بود.
بنابراین اگر قصد دارید نمونه لایحه تهدید به مرگ را به دادگاه ارائه دهید، این موارد را مد نظر داشته باشید.
این اقدام موجب صرفه‌ جویی در زمان شما و دادگاه خواهد شد.

نمونه لایحه تهدید به مرگ چه کاربردی دارد؟

حفظ آرامش ذهنی مردم و امنیت خاطر آن‌ها موضوع بسیار مهمی است. مطابق قانون هیچکس حق آسیب رساندن و از بین بردن امنیت و آرامش دیگران را ندارد. زمانی ‌که شخصی با ایجاد هراس در دیگران به علت تهدید مرگ آن‌ها یا عزیزانشان، موجب هراس طرف مقابل شود، مرتکب جرم شده ‌است.

کاربرد نمونه لایحه تهدید به مرگ در جایی خواهد بود که شاکی علیه مرتکب شکایت کرده و جلسات دادرسی تشکیل شده باشد. در این حالت هر کدام از طرفین می‌تواند با ارائه لایحه توضیحات خود را در دادگاه مطرح کنند. آن‌ها ضمن تقدیم نمونه لایحه تهدید به مرگ دلایل و مدارک مناسب را به دادگاه ارائه خواهند داد.

جرم تهديد به مرگ با ارسال نوشته تهدید آمیز یا با تماس تلفنی نیز صورت می‌گیرد. یعنی اگر متهم با ارسال یک نوشته یا ارسال نامه طرف مقابل را به مرگ تهدید کند، این جرم تشکیل شده است.

همچنین اگر متهم با تماس تلفنی طرف مقابل را به مرگ خود یا خانواده‌اش تهدید کند، قابل مجازات خواهد بود. شاکی می‌تواند با تنظیم لایحه در این خصوص توضیحات خود را در دادگاه مطرح کند.

شخصی را در نظر بگیرید که در حالت مستی دیگران را به مرگ تهدید کرده‌ است. طرف مقابل علیه او شکایت می‌کند. متهم با ارائه نمونه لایحه تهدید به مرگ و دلایل مناسب، بی‌ارادگی خود را در زمان وقوع این جرم مطرح خواهد کرد. اگر قاضی دادگاه دفاعیات او را بپذیرد، به برائت او حکم خواهد داد.

چه زمانی باید نمونه لایحه تهدید به مرگ تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که شخصی برای ترساندن دیگران یا برای پیش بردن خواسته خود، آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کند، مستحق مجازات است. در این شرایط او با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. شاکی و متهم مطابق قانون حق بیان خواسته‌ها و دفاعیات خود را در دادگاه دارند.

نمونه لایحه تهدید به مرگ زمانی تنظیم می‌شود که پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده‌ است. با شروع جلسه‌های رسیدگی، متهم و شاکی لایحه‌ها را به دادگاه ارائه می‌دهند. این اقدام در صدور حکم به قاضی کمک می‌کند.

معمولاً طرفین در فرصت اندک دادگاه نمی‌توانند تمام توضیحات خود را بیان کنند. بنابراین تقدیم نمونه لایحه تهدید به مرگ اقدامی هوشمندانه برای بیان اظهارات آن‌ها است. طرفین با شرح کامل جزئیات، تقاضای خود را در قالب یک لایحه در دادگاه مطرح خواهند کرد.

ممکن است قاضی سؤالاتی را به ‌صورت شفاهی از آن‌ها بپرسد این اقدام با هدف کسب اطلاعات یا آگاهی از جزئیات پرونده و برای رفع ابهام انجام می‌شود. دفاع کتبی و شفاهی به‌ عنوان مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.

شخصی را در نظر بگیرید که در یک سالن ورزشی فردی را به مرگ تهدید می‌کند. او به‌ طرف مقابل می‌گوید اگر تا سه روز بعد ۱۰۰ میلیون تومان به من ندهی، تو را در این سالن به قتل می‌رسانم. تهدید شونده برای حفظ جان خود یا پیشگیری از وقوع این جرم به دادگاه مراجعه می‌کند. او با تقدیم لایحه دفاعیه تهدید به مرگ و ارائه دلایل مناسب، مجازات مرتکب را تقاضا می‌کند.

نحوه تنظیم نمونه لایحه تهدید به مرگ

تنظیم نمونه لایحه تهدید به مرگ یکی از اقداماتی است که باید توسط وکلا یا حقوقدانان صورت بگیرد. این اقدام تخصصی به روند پیگیری پرونده و صدور حکم جهت می‌دهد. برای نوشتن لایحه به مشخصات طرفین و شماره پرونده آن‌ها نیاز است.

معمولا در متن لایحه توضیح مختصر و کاملی در خصوص نحوه وقوع و زمان یا مکان جرم داده می‌شود. سپس دلایل شخص در آن نوشته خواهد شد. در متن نمونه لایحه تهدید به مرگ از آیات و احکام یا آراء وحدت رویه استفاده می‌شود. لازم است که در پایان لایحه قسمتی به ‌عنوان نتیجه‌گیری نوشته شود. در این قسمت خواسته‌ فرد نوشته خواهد شد.

اگر از طرف شاکی این لایحه به دادگاه تقدیم می‌شود، باید مجازات مرتکب و دلایل اثبات این جرم نوشته شود. چنانچه از طرف متهم نمونه لایحه تهدید به مرگ به دادگاه تقدیم می‌شود، باید دلایل و دفاعیات او به ‌همراه تقاضای تخفیف مجازات یا برائت نوشته شود. قاضی دادگاه با توجه به محتوای لایحه دفاعیه تهدید به مرگ و بر اساس مقررات حکم مناسب را صادر می‌کند.

خدمات ما در زمینه این جرم

قبل از طرح شکایت یا دفاع در خصوص این جرم بهتر است که با یک وکیل یا مشاور صحبت کنید. در وبسایت احتراما این شرایط برایتان فراهم شده است. شما می‌توانید با ثبت سفارش از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره‌مند شوید.

همچنین می‌توانید تنظیم لایحه را به کارشناسان ما بسپارید. کارشناسان مجموعه احتراما با اطلاع از قوانین و رویه قضایی حاکم بر دادگاه‌ها تنظیم لوایح را به صورت کاملا تخصصی انجام می‌دهند.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال