جرم تهدید به مرگ چیست و دادگاه چه حکمی برای آن صادر می‌کند؟

جرم تهدید به مرگ

وقوع بزه تهدید به شیوه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. یکی از مصادیق آن جرم تهدید به مرگ است. زمانی ‌که شخصی، شخص دیگری را نسبت ‌به جان خود یا خانواده‌ او بیم دهد و از او کاری را بخواهد، این جرم شکل می‌گیرد. زمانی‌ که این اقدام در خصوص بزه دیده یا نزدیکان او صورت بگیرد، زندگی آن‌ها مختل می‌شود. شخصی که تهدید شده است و خانواده او دچار ترس و اضطراب می‌شوند. ممکن است این افراد تحت تأثیر فشار روانی خواسته متهم را انجام دهند.

معمولا جرم تهديد به مرگ زمانی رخ می‌دهد که دو طرف با یکدیگر اختلاف یا مشاجره دارند. همچنین زمانی که متهم برای ارتکاب عملی نامشروع و غیر قانونی این موضوع را مطرح می‌کند، این جرم محقق می‌شود.

به‌ عنوان مثال اگر فردی در خیابان فردی را به مرگ تهدید کند تا وسایل او را به او بدهد، این جرم محقق می‌شود. به دلیل اینکه متهم با ایجاد هراس در طرف مقابل، قصد دارد به هدف غیر قانونی خود، یعنی بردن اموال متعلق به دیگری برسد.

در مواقعی هم این امکان وجود دارد که در زمان یک نزاع یا مشاجره یکی از طرفین طرف مقابل را نسبت به مرگ او یا عزیزانش بترساند. یعنی به او بگوید اگر به خواسته من عمل نکنی، تو یا فرزندت را به قتل می‌رسانم. این موارد نیز موجب وقوع جرم تهدید به مرگ می‌شوند. این جرم، یکی از انواع جرم تهدید است.

جرم تهدید به مرگ چیست؟

تهدید به معنی ترساندن و ایجاد هراس یا بیم دادن دیگران است. زمانی‌ که شخصی قصد دارد به‌ صورت غیر قانونی به خواسته خود برسد، این رفتار ناپسند را انجام می‌دهد. یعنی با ترساندن دیگران، آن‌ها را مجبور می‌کند، خواسته او را اجرا کنند. جرم تهدید به مرگ زمانی رخ می‌دهد که مرتکب، خواسته خود را مطرح کند و به بزه دیده بگوید اگر این اقدام را انجام ندهی خودت یا بستگان تو را خواهم کشت. در این شرایط بزه دیده امکان شکایت علیه متهم را دارد.

شیوه‌های تحقق جرم تهدید به مرگ

جرم تهديد به مرگ گاهی به دلیل اجبار بزه دیده به انجام فعل یا ترک فعل یا یک خواسته مالی صورت می‌گیرد.

جرم تهديد به مرگ برای انجام فعل، به این صورت محقق می‌شود که مرتکب از بزه دیده انجام کاری را بخواهد. برای مثال وقتی مردی به خانمی بگوید با من ازدواج کن، در غیر این صورت تو را می‌کشم، این نوع تهدید کردن به کشتن با تقاضای انجام کاری (ازدواج) شکل می‌گیرد.

در شرایطی متهم با ارتکاب جرم تهدید به مرگ ، ترک فعلی را از بزه دیده می‌خواهد. مانند اینکه متهم به دیگری بگوید، وظیفه قانونی خود را رها کن تا اقدام مورد نظر من صورت بگیرد.

شرایط دیگر تحقق این بزه

تصور کنید شخصی رئیس اداره راهداری را تهدید می‌کند که اگر خانه او که در حریم جاده ساخته ‌شده است را تخریب کند، فرزندش را می‌کشد. در این حالت، مرتکب از طرف مقابل می‌خواهد که وظیفه قانونی‌ خود یعنی تخریب ساختمان غیر قانونی در حریم جاده را ترک کند. در این شرایط نیز امکان شکایت علیه مرتکب فراهم است.

شاکی می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک مناسب، وقوع این بزه را در دادگاه ثابت کند. چنانچه این موضوع در دادگاه ثابت شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تهدید به مرگ برای خواسته مالی، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تحقق این بزه است. متهم برای تحصیل مال یا وجه، طرف مقابل را به کشتن او یا بستگانش بیم می‌دهد. سپس از او درخواست مال یا وجه می‌کند.

وقتی مرتکب به بزه دیده بگوید، اگر اتومبیل خود را به من ندهی تو را خواهم کشت، این بزه محقق شده ‌است.

همچنین اگر مرتکب به بزه دیده بگوید چنانچه ۵۰۰ میلیون تومان به من ندهی، فرزند تو را می‌کشم، این موضوع به ‌عنوان جرم تهدید به مرگ قابل مجازات است. اگر قاضی وقوع این جرم را احراز کند، حکم تهدید به مرگ را برای مرتکب صادر می‌کند.

حکم تهدید به مرگ چیست؟

مجازات ارتکاب جرم تهدید به مرگ در قانون مجازات اسلامی تعیین ‌شده است. بر اساس این قانون، اگر شخصی، شخص دیگری را نسبت ‌به جان خود یا بستگانش بترساند و از این طریق کار، مال یا وجهی را تقاضا کند، به حبس و شلاق محکوم می‌شود. قاضی دادگاه با توجه به شرایط پرونده و اوضاع‌ و احوال قضیه، حکم تهدید به مرگ را برای مرتکب صادر خواهد کرد. قانون مجازات اسلامی مجازات متهم این جرم را از ۲ ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است.

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس برای شخصی که دیگران را تهدید می‌کند، به نصف کاهش پیدا کرد. یعنی اگر فردی مرتکب این جرم شود، مجازات او از ۱ ماه تا یک ‌سال حبس خواهد بود همچنین مجازات شلاق بر او اجرا خواهد شد. متناسب با اوضاع پرونده، قاضی حداقل یا حداکثر میزان این حبس را برای مرتکب تعیین خواهد کرد.

چنانچه شخصی دیگران را به مرگ تهدید کرده باشد، سپس این اقدام را عملی کند. فقط به مجازات قتل محکوم خواهد شد. یعنی ارتکاب قتل موجب از بین رفتن مجازات تهدید و صدور حکم قصاص یا دیه برای مرتکب می‌شود.

در مواقعی ممکن است شخصی به دیگری بگوید تو را قیمه قیمه می‌کنم یا تو را آتش می‌زنم. این جمله‌ها در شرایطی به ‌عنوان تهدید محسوب می‌شوند که در ازای انجام کار یا پرداخت وجه باشند. در غیر این صورت اگر شخصی این موارد را به ‌عنوان مزاح بگوید یا این جملات تکیه‌ کلام او باشند، قابل مجازات نخواهد بود. البته تشخیص این موضوع با قاضی دادگاه است.

این مساله را در نظر داشته باشید که این جرم، مطلق است. یعنی اگر شخصی دیگران را از کشتن او یا بستگانش بترساند، این جرم محقق خواهد شد.

چند نکته مهم درباره جرم تهدید به مرگ

ممکن است شخصی سالخورده، ناتوان یا بیمار که توانایی حرکت ندارد، شما را به مرگ تهدید کند. در این حالت شما از عدم توانایی او آگاه هستید و می‌دانید که نمی‌تواند این اقدام را عملی کند. توجه داشته باشید که در این ‌صورت نمی‌توانید علیه او شکایت کنید. به دلیل اینکه مرتکب باید توانایی اجرای آن را داشته باشد.

اگر فرزندتان در یک شهر دور زندگی می‌کند و فرد بیمار یا سالخورده به شما بگوید، اگر برای من کار مورد نظرم را انجام ندهی فرزندت را می‌کشم. این اقدام قابل پیگیری نیست. به دلیل اینکه این شخص توانایی لازم برای ارتکاب این اقدام را ندارد و از محل زندگی فرزند شما بی‌اطلاع است.

اگر شخصی دیگران را بترساند و یکی از اعضای خانواده او به ‌علت این ترس دچار حمله قلبی شود و فوت کند، مرتکب مسئول است.

شخصی را در نظر بگیرید که طی یک تماس با خانمی به او اعلام می‌کند که اگر کار مورد نظرش را انجام ندهد، شوهر او را می‌کشد. در این شرایط اگر این خانم به ‌علت ترس فوت کند، متهم به جهت این اقدام، قابل مجازات خواهد بود.

در مواقعی ممکن است مرتکب چندین نفر را به مرگ تهدید کند. یعنی به افرادی که در یک ساختمان سکونت دارند، بگوید امروز همه شما را آتش می‌زنم. این اقدام قابل مجازات و پیگیری خواهد بود. اشخاصی که این موضوع نسبت به آن‌ها شکل‌ گرفته است، می‌توانند علیه مرتکب شکایت کنند.

برای تحقق جرم تهدید به مرگ باید کاری که متهم از بزه دیده می‌خواهد، بر خلاف قانون باشد. اگر شخصی که فرزندش کشته شده ‌است، به قاتل بگوید خودم چهارپایه را از زیر پای تو خواهم کشید، این مورد قابل مجازات نیست. به دلیل اینکه این شخص صاحب حق قصاص است و به‌ علت خشم و ناراحتی این موضوع را مطرح می‌کند.

نحوه پیگیری جرم تهدید به مرگ

جرم تهدید به مرگ به ‌عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود. یعنی اگر شخصی که تهدید شده ‌است، علیه مرتکب شکایتی مطرح نکند، این جرم قابل پیگیری نیست.

اگر قصد پیگیری این جرم را دارید، ابتدا باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکواییه خود را علیه مرتکب تنظیم کنید. پس ‌از ثبت شکواییه، زمان رسیدگی به این بزه در دادسرا مشخص خواهد شد. مقام تحقیق دادسرا با بررسی جوانب پرونده، انتساب آن را به متهم مورد رسیدگی قرار می‌دهد. چنانچه وقوع این جرم برای او احراز شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در صورتی ‌که این قرار تأیید شود، دادستان کیفرخواست را صادر خواهد کرد. سپس پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد. در این مرحله زمان و شماره شعبه رسیدگی کننده به طرفین ابلاغ خواهد شد.

خدمات حقوقی مرتبط

مراجعه به دادگاه و شرح خواسته کیفری، نیازمند اطلاعات و دانش لازم در این زمینه است. شما برای ‌اینکه بتوانید حق خود را در دادگاه احیا کنید، به اطلاعاتی در خصوص جرم تهدید به مرگ و نحوه پیگیری آن نیاز دارید. وب‌ سایت حقوقی احتراما این شرایط را برای شما فراهم کرده ‌است. شما با ثبت تقاضای خود برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با کارشناسان حقوقی این مجموعه در ارتباط باشید. کارشناسان ما با شما تماس برقرار خواهند کرد. در زمان گفتگو با مشاوران می‌توانید سوالات خود را در خصوص این جرم و دلایلی که باید به دادگاه ارائه دهید را از کارشناسان حقوقی بپرسید.

برای پیگیری خواسته خود در دادگاه کیفری، بهتر است که یک لایحه ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی از خدمات مهم مجموعه احتراما محسوب می‌شود. کارشناسان ما به‌ صورت تخصصی تنظیم انواع لوایح را انجام می‌دهند. اگر قصد دارید خواسته خود را به‌ صورت مکتوب در دادگاه مطرح کنید، فرآیند نوشتن یک لایحه اختصاصی را به کارشناسان ما بسپارید.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال