لایحه نفقه معوقه به همراه نکات مهم نمونه لایحه مطالبه نفقه معوقه را در این مقاله بخوانید!

لایحه نفقه معوقه

یکی از حقوق مالی که با وقوع نکاح برای زن ثابت می‌شود، نفقه است. نفقه حقی است که فقه و قانون به عهده‌ مرد قرار داده‌ است. مرد وظیفه دارد احتیاجات و نیازهای متعارف زندگی را متناسب با شان و وضعیت زن برای او فراهم کند. چنانچه مردی از انجام این وظیفه خودداری کند، زن می‌تواند الزام او را از طریق دادگاه تقاضا کند. ممکن است مردی در طول زندگی مشترک از تأمین نفقه زن خودداری کند، در این‌ صورت، زن می‌تواند علیه او طرح دعوا کند و با تنظیم نمونه لایحه نفقه معوقه و بیان دلایلی، از قاضی تقاضا کند که به این ‌موضوع رسیدگی شود. در صورتی ‌که دلایل و مدارک ارائه‌ شده کافی و مناسب باشد، قاضی حکم الزام مرد به پرداخت نفقه را صادر می‌کند.

این لایحه از انواع لایحه درخواست نفقه زوجه (روی لینک بزنید) محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که علاوه براین مقاله، روی لینک بزنید و مقاله درخواست نفقه زوجه را نیز مطالعه کنید.

علاوه براین، از دیگر مقالاتی که مطالعه آن می‌تواند اطلاعات تکمیلی و جامعی به شما ارائه دهد، لایحه دفاعیه نفقه است. مطالعه این مقاله را نیز پیشنهاد می‌کنیم.

جلب نظر کارشناس برای نفقه معوقه

یکی از موضوعات مهمی که بهتر است در رابطه با موضوع نفقه بدانید، این است که نفقه هر زن با توجه به وضعیت زندگی اجتماعی و جایگاه او، با دیگران متفاوت است. به ‌عبارت‌ دیگر اگر زنی از یک خانواده با سطح مالی متوسط باشد و با مردی ازدواج کند، این مرد موظف است متناسب با جایگاه خانوادگی زن، برای او احتیاجات و امکانات زندگی را فراهم کند. به‌ همین‌ ترتیب، نفقه متناسب با میزان تحصیلات، شغل و حتی وضعیت سلامتی زن متفاوت است. یعنی زنی که به‌ علت وضعیت جسمانی خود قادر به انجام کارهای روز مره نباشد، نیازمند خدمتکار است و مرد باید برای او خدمتکار استخدام کند.

دادگاه برای تعیین میزان نفقه، شاغل بودن و تحصیلات زن را نیز در نظر می‌گیرد. به دلیل همین تفاوت‌ها زمانی ‌که زن علیه شوهر خود طرح دعوا می‌کند و نمونه لایحه نفقه معوقه را به دادگاه ارائه می‌دهد، قاضی برای تشخیص میزان نفقه او، نظر کارشناسی را خواستار می‌شود. بنابراین کارشناس با توجه به شأن و جایگاه زن و وضعیت سلامتی او نفقه معوقه را تعیین می‌کند.

نفقه معوقه به چه معنا است؟

نفقه به معنی مخارج زندگی و معوقه به معنی چیزی است که انجام آن به تعویق افتاده‌ است. یعنی اگر مردی در طول دوران زوجیت، نفقه همسر خود را به‌ طور کامل تامین نکند، این زن می‌تواند در دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری، حق خود را درخواست کند. زوجه با تنظیم نمونه لایحه نفقه معوقه از قاضی تقاضا می‌کند که نفقه دوران زندگی مشترک را برای او محاسبه و تعیین کند.

قاضی بعد از مطالعه محتوای نمونه لایحه نفقه معوقه ، بررسی دلایل و جلب نظر کارشناس، مرد را به پرداخت نفقه سال‌های گذشته‌ زندگی مشترک ملزم خواهد کرد. چنانچه مرد بعد از حکم دادگاه باز هم نفقه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند درخواست طلاق دهد. در این حالت، تفاوتی بین ناتوانی مرد از پرداخت نفقه یا خودداری عمدی او از تأمین نفقه وجود ندارد. اگر زن بعد از حکم دادگاه، نفقه خود را دریافت نکند، می‌تواند تقاضای طلاق خود را در دادگاه مطرح کند.

چند نکته درباره لایحه دفاعیه نفقه معوقه

نفقه معوقه، حقی است که فقط زوجه می‌تواند آن را دریافت کند. یعنی فقط زوجه مطابق قانون این حق را دارد که برای نفقه گذشته خود طرح دعوا کند و نمونه لایحه نفقه معوقه را تنظیم کند. سایر افراد واجب‌النفقه، مانند پدر، مادر و فرزندان فقط نسبت ‌به نفقه آینده حق مطالبه دارند.

نفقه زن دین ممتاز است و بر سایر دین‌های مرد تقدم دارد. یعنی اگر مردی ورشکسته شود و همسرش نیز نفقه خود را تقاضا کند، قبل از این که طلب طلبکاران پرداخت شود، ابتدا نفقه زن پرداخت می‌شود.

نفقه معوقه نسبت به سال‌های زندگی مشترک برای زن محاسبه می‌شود. یعنی اگر زنی در طول دوران زوجیت، ماه‌ها و سال‌ها بدون عذر موجه خانه شوهر را ترک کرده باشد، نمی‌تواند نسبت ‌به آن سال‌ها و زمان‌هایی که در خانه نبوده است، تقاضای نفقه کند. چنانچه ترک منزل توسط زوجه به دلیل آزار به جسم و جان او یا ترس از شرافت و آبرو بوده باشد، شوهر موظف است نفقه آن دوران را بپردازد.

اگر شوهر مجنون یا صغیر باشد، دادگاه برای اموال او قیمی را تعیین می‌کند تا نفقه زوجه را بپردازد.

اثبات پرداخت یا عدم پرداخت نفقه زن به عهده مرد است. یعنی مرد، باید ثابت کند که در طول زندگی مشترک نفقه زوجه خود را تامین کرده‌ است.

پیامدهای عدم پرداخت نفقه زوجه چه هستند؟

زمانیکه مردی نفقه همسرش را تامین نکند، زن با مراجعه به دادگاه خانواده از قاضی تقاضا می‌کند که به این‌ موضوع رسیدگی و نفقه او را تعیین کنند. زوجه با تنظیم نمونه لایحه نفقه معوقه ،از قاضی درخواست می‌کند که حق او را احیا کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، حکم الزام مرد به پرداخت نفقه را صادر می‌کند. در صورت عدم پرداخت نفقه بعد از حکم دادگاه، زن می‌تواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.

پرداخت نشدن مهریه توسط مرد، ممکن است منجر به حبس او شود. چنانچه مردی نفقه همسر خودش را پرداخت نکند، زوجه می‌تواند با شکایت کیفری علیه شوهرش، الزام او را به پرداخت نفقه درخواست کند. در این حالت اگر مرد نفقه همسر را تأمین نکند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. بنابراین عدم پرداخت نفقه می‌تواند موجب طلاق زوجین یا حبس مرد شود.

نفقه زن شاغل

گاهی مواقع ممکن است مردی به دلیل شاغل بودن و کسب درآمد همسر خود، نفقه‌ای به او پرداخت نکند. زوجه نیز به دلیل بی‌اطلاعی یا بی‌تفاوتی برای دریافت نفقه اقدامی نکند. بعد از سال‌ها یا ماه‌ها اگر زن متوجه شود که مرد موظف به پرداخت نفقه سال‌های زندگی مشترک بوده است، می‌تواند علیه او طرح دعوا کند. در این حالت زن با تنظیم نمونه لایحه نفقه معوقه از دادگاه تقاضا می‌کند که مرد را به پرداخت نفقه سال‌های زندگی مشترک ملزم کند. دادگاه پس ‌از احراز شرایط، حکم خود را صادر می‌کند.

نمونه لایحه نفقه معوقه چه کاربردی دارد؟

زنی که همسرش در طول زندگی مشترک به او نفقه‌ای پرداخت نکرده است، با تنظیم نمونه لایحه نفقه معوقه از دادگاه درخواست می‌کند که حق او را احیا کند. این زن با ارائه توضیحات کامل در نمونه لایحه نفقه معوقه، درباره عدم تأمین نفقه توسط مرد، از قاضی تقاضا می‌کند که حکمی عادلانه‌ صادر کند. چنانچه قاضی دلایل و مدارک ارائه ‌شده را کافی بداند، حکم الزام مرد به پرداخت و تامین نفقه را صادر می‌کند. برای مثال، زنی که همسرش با وجود توانایی مالی، مخارج او را تامین نمی‌کند، با مراجعه به دادگاه می‌تواند از قاضی تقاضا کند که مرد را به تأمین نفقه ملزم کند.

نحوه‌ نوشتن نمونه لایحه نفقه معوقه

برای نوشتن نمونه لایحه مطالبه نفقه معوقه لازم است که زن، مشخصات خود و همسرش و آدرس محل زندگی او را بنویسد. در زمان نوشتن لایحه دفاعیه نفقه معوقه، بهتر است که توضیحات به ‌طور کامل و در عین ‌حال خلاصه نوشته شود تا رسیدگی به آن بهتر صورت گیرد. زن یا وکیل او می‌توانند برای نوشتن لایحه دفاعیه نفقه معوقه از مستندات قانونی، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و قواعد فقهی مناسب و مرتبط با نفقه استفاده کنند. قاضی با بررسی محتوای لایحه دفاعیه نفقه معوقه و سایر مدارک، حکم مناسب را صادر می‌کند.

دلایل و مدارک مرتبط با نمونه لایحه نفقه معوقه

زمانی ‌که نمونه لایحه مطالبه نفقه معوقه را تنظیم می‌کنید، بهتر است که ضمن آن تمام دلایل و مدارکی که ادعای شما مبنی بر نگرفتن نفقه را ثابت می‌کند را به دادگاه ارائه دهید. برای مثال در مواقعی که مردی از پرداخت مخارج مربوط به خوراک و پوشاک همسر خود کوتاهی کرده است و خانواده‌ی او مدام ناچار به دریافت کمک از طرف همسایه‌ها یا فامیل بوده‌اند، در این حالت این اشخاص می‌توانند در دادگاه حاضر شوند و به این ‌موضوع شهادت دهند. همچنین اقرار مرد هم در این زمینه مؤثر است. مردی که خودش اقرار می‌کند به دلیل اختلاف با همسر یا ناتوانی یا مسائل دیگر نفقه دوران زوجیت را به همسرش نپرداخته است، گفته او نوعی اقرار محسوب می‌شود. در این شرایط مرد به پرداخت نفقه معوقه دوران زوجیت محکوم خواهد شد.

در نظر داشته باشید

همانطور که در این مقاله ذکر کردیم، تمام خانم‌ها، اعم از خانم‌های شاغل یا خانه‌دار، از حق دریافت نفقه برخوردار هستند. حال اگر شرایطی ایجاد شود که نفقه خود را دریافت نکنند یا دریافت نفقه آن‌ها به تعویق افتاده باشد، می‌توانند در این خصوص لایحه مورد نظر را ارائه دهند و به این وسیله دریافت نفقه معوقه خود را درخواست کنند. مسلم است که این درخواست به دادگاه ارائه خواهد شد. بنابراین، لازم است که برای تنظیم و نوشتن آن از شیوه صحیح نگارش و قوانین مربوط به آن مطلع باشید.

به دلیل لزوم آگاهی از نکات قانونی و برخورداری از دانش حقوقی برای نوشتن این لایحه، پیشنهاد می‌کنیم که تنظیم آن را به کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب بسپارید. در این خصوص می‌توانید از خدمات تنظیم لایحه تیم احتراما بهره ببرید. علاوه براین، مشاوران حقوقی و وکلای مجرب ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز پاسخگوی شما خواهند بود.

تنظیم لایحه نفقه از طرف زوجتنظیم لایحه نفقه از طرف زوجه

ثبت نظر یا سوال