لایحه رد تمکین در چه شرایطی و با چه قواعدی مناسب شما است؟

لایحه رد تمکین

تمکین خانم از شوهر وظیفه‌ای است که قانون و شرع به عهده‌ خانم قرار داده ‌است. خانم موظف است از شوهر خود تمکین کند. یعنی در خانه‌ او زندگی کند و با او رابطه زناشویی داشته باشد. خانمی که از شوهرش تمکین نکند یا منزل مشترک را بدون علت موجه ترک کند، از طریق دادگاه به تمکین ملزم می‌شود. یعنی شوهر او با مراجعه به دادگاه از قاضی تقاضا می‌کند که خانم را به تمکین ملزم کند. گاهی ممکن است، تمکین نکردن خانم از شوهر خود، دلایل موجه داشته باشد. در این حالت خانم با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین و ارائه دلایل کافی، قاضی را قانع می‌کند تا به نفع او دستور رد تمکین صادر کند. این لایحه یکی از انواع لایحه تمکین است.

در چه شرایطی مرد جهت اجبار به تمکین اقدام می‌کند؟

زمانی‌ که خانم بدون علت مشروع و موجه، زندگی مشترک را ترک کند، شوهر او می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که خانم را به تمکین وادار کنند. در صورتی ‌که خانم به خانه شوهر نرود، ممکن است دادگاه به آقا، اجازه ازدواج مجدد بدهد.

نوع دیگری از تمکین، مربوط به رابطه زناشویی خانم و آقا است. یعنی خانم موظف است با همسر خود رابطه زناشویی برقرار کند. در صورتی‌ که خانم، بدون علت موجه از این موضوع امتناع کند، مرد می‌تواند از طریق دادگاه علیه خانم اقدام کند.

بعضی مواقع ممکن است دلایل مرد جهت اجبار همسر خود به تمکین، قابل ‌قبول نباشد. یعنی خانم با وجود دلایل موجه، حاضر به برقراری ارتباط زناشویی با شوهر خود نشود. علاوه ‌براین، خانم جهت ترک منزل، دلایل قابل‌ قبول و موجهی داشته باشد. در این شرایط خانم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین یا لایحه دفاعیه تمکین زن و ارائه مدارک لازم، خواسته خود را از طریق دادگاه مطرح کند.

دلایل رد تمکین از سمت خانم و استفاده از لایحه رد تمکین

اگر شما زندگی مشترک را ترک کرده باشید، ممکن است که شوهرتان با مراجعه به دادگاه اجبار به تمکین شما را از قاضی تقاضا کند. در این حالت باید بتوانید ثابت کنید که به ‌جهت دلایل موجهی منزل مشترک را ترک کرده‌اید. جهت این کار لازم است با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین و ارائه مدارک مناسب، در دادگاه، این ‌موضوع را ثابت کنید. اگر قاضی مدارک و دلایل ارائه‌شده را مؤثر بداند، خواسته همسرتان را مردود اعلام می‌کند.

در این قسمت از مقاله، مواردی را بیان می‌کنیم که خانم، می‌تواند با اثبات آن‌ها، تقاضای رد تمکین را در دادگاه مطرح کند.

نداشتن مسکن و لایحه رد تمکین

در صورتی ‌که همسرتان بعد از گذشت مدت زیادی بعد از عقد نکاح، هنوز منزل مشترک و لوازم ابتدایی جهت شروع زندگی مشترک را فراهم نکرده باشد، نمی‌تواند جهت تمکین شما اقدام کند. یعنی مردی که هیچ‌گونه اقدامی جهت فراهم کردن شرایط زندگی مشترک انجام نداده باشد، نمی‌تواند خانم را به تمکین مجبور کند با او زندگی کند. زیرا مرد موظف است که خانه و لوازم آن را جهت زندگی با همسر خود مهیا کند. این ‌موضوع یکی از دلایل رد تمکین است.

یعنی اگر شوهرتان بدون فراهم کردن مقدمات اولیه زندگی مشترک، جهت اجبار شما به تمکین، در دادگاه اقدام کند، امکان رد خواسته او وجود دارد. جهت رد خواسته او، شما می‌توانید با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین و ارائه مدارک لازم، موجه بودن علت خود را، جهت تمکین نکردن از شوهرتان ثابت کنید. اگر در دادگاه صحت ادعای شما محرز شود، قاضی به رد تمکین دستور خواهد داد.

حق حبس مهریه و لایحه رد تمکین

حق حبس، یک حق شرعی و قانونی است که نسبت به خانم پیش‌بینی‌ شده است. به ‌موجب این حق، خانم می‌تواند بعد از عقد نکاح، به خانه‌ شوهر خود نرود و با او رابطه زناشویی نداشته باشد تا زمانی ‌که مهریه خود را دریافت کند. این حق حبس فقط جهت خانمی تعیین ‌شده است که قبل ‌از آن هیچ ارتباطی با شوهر خود نداشته است و با مرد زندگی نکرده باشد. در این شرایط مرد ملزم به پرداخت مهریه همسر خود می‌شود. چنانچه مردی در ایام حق حبس مهریه، علیه همسر خود در دادگاه اقدامی انجام دهد و تمکین او را تقاضا کند، این‌ خواسته او رد می‌شود.

چنانچه شما نیز جهت دریافت مهریه خود از حق حبس استفاده کرده‌اید، شوهرتان نمی‌تواند تا قبل از پرداخت مهریه، شما را به تمکین وادار کند.

پرداخت نشدن نفقه و لایحه رد تمکین

مرد موظف است شرایط و امکانات زندگی را متناسب با وضعیت همسر خود فراهم کند. مردی که از پرداخت نفقه همسر خود امتناع می‌کند، به‌ موجب قانون به این کار ملزم می‌شود اما اگر مرد همچنان بعد از دستور دادگاه، نفقه خانم را به او ندهد، خانم می‌تواند از او جدا شود.

ممکن است شما نیز به ‌جهت دریافت نکردن نفقه خود، منزل مشترک را ترک کنید. در این‌ صورت شوهرتان از طریق دادگاه، تمکین شما را تقاضا می‌کند. شما می‌توانید با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین و ارائه مدارک اثبات ترک انفاق توسط شوهرتان، از قاضی تقاضا کنید که به این ‌موضوع رسیدگی کند. اگر صحت ادعای شما در دادگاه ثابت شود، قاضی تقاضای همسرتان را مبنی‌ بر تمکین شما مردود اعلام خواهد کرد.

سوء رفتار و سوء معاشرت مرد و لایحه رد تمکین

در صورتی ‌که شما به ‌جهت بدرفتاری و سوء معاشرت همسرتان از او تمکین نکنید، همسرتان جهت اجبار شما به تمکین به دادگاه مراجعه می‌کند. در این حالت شما می‌توانید با تنظیم نمونه لایحه رد تمکین یا لایحه عدم تمکین به دلیل عدم امنیت جانی و اثبات بدرفتاری او، تمکین نکردن خود را موجه کنید. جهت این کار لازم است که با معرفی شهود و تنظیم استشهادیه، از قاضی تقاضا کنید که این خواسته‌ همسرتان را رد کند. یعنی چنانچه شوهر شما با بدرفتاری، فحاشی و ضرب‌ و شتم، شرایط زندگی را دشوار و غیر قابل ‌تحمل کرده باشد، باید ضمن تقدیم نمونه لایحه رد تمکین این ‌موضوع را ثابت کنید. در صورتی ‌که سوء رفتار و سوء معاشرت آقا، در دادگاه محرز شود، تقاضای تمکین از سمت او رد می‌شود.

رد تمکین به علت بیماری مرد

گاهی ممکن است مردی به بیماری جنسی یا بیماری واگیردار مبتلا باشد. در این حالت همسرش به ‌جهت هراس از بیماری یا کراهت، حاضر به تمکین از شوهرش نیست. در صورتی‌ که این آقا برای اجبار همسرش به تمکین، از طریق دادگاه اقدام کند، خانم می‌تواند علیه او نمونه لایحه رد تمکین را تنظیم کند. این خانم باید ضمن تقدیم نمونه لایحه رد تمکین ، با ارائه مدارک کافی بیماری همسر خود را ثابت کند. چنانچه این‌ موضوع در دادگاه محرز شود، خواسته آقا رد خواهد شد.

ماده 1085 قانون مدنی

مطابق این ماده خانم می‌تواند تا زمانی ‌که مهریه خود را از شوهرش دریافت نکرده‌ است، از انجام وظایفی که در برابر او دارد، امتناع کند. البته این‌ موضوع به حال بودن مهریه نیز بستگی دارد. حال بودن مهریه، یعنی جهت دریافت آن، مدت زمانی تعیین نشده باشد.

پیشنهاد ما

پیشنهاد می‌کنیم از خدمات حقوقی مجموعه حقوقی احتراما استفاده کنید. این خدمات شامل ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی و ثبت درخواست تنظیم لایحه است.

تنظیم لایحه تمکین از طرف زوجهتنظیم لایحه تمکین از طرف زوج

ثبت نظر یا سوال