شیوه صحیح نوشتن لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق و توضیح درباره شرایط و موارد استفاده از این لایحه

لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق

زن یا مردی که ادعا می‌کنند، ثبت طلاق آن‌ها باطل بوده است، با تقدیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق‌ به دادگاه، از قاضی درخواست می‌کنند تا به این موضوع رسیدگی شود. طلاق یکی از راه‌های انحلال عقد نکاح است. زمانی‌که زن و شوهر تصمیم به جدایی از یکدیگر دارند، با مراجعه به دادگاه برای طلاق اقدام می‌کنند. به ‌موجب قانون، طلاق به تقاضای مرد صورت می‌گیرد ولی در بعضی مواقع زوجه هم می‌تواند برای طلاق به دادگاه درخواست دهد.

برای اینکه طلاق به‌ درستی واقع شود، شرایطی در قانون و فقه بیان شده‌ است. در صورتی ‌که این شرایط وجود نداشته باشد، طلاق باطل می‌شود. هر کدام از زوجین که مدعی باشد، طلاق باطل بوده است، می‌تواند با تقدیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق و ارائه مدارک مناسب، این ‌موضوع را به دادگاه اطلاع دهد. سپس از قاضی درخواست کند تا به ابطال این طلاق رای دهد.

در ابتدا لازم است به این مساله اشاره کنیم که پیش‌تر در رابطه با لایحه دفاعیه طلاق و همچنین لایحه طلاق غیابی مقالاتی را در مجله حقوقی احتراما منتشر کرده‌ایم که مطالعه آن‌ها برای شما سودمند خواهد بود. برای دسترسی به این مقالات، کافی است روی لینک‌های مشخص شده بزنید تا به صفحه مقالات وارد شوید.

شرایط ابطال طلاق در لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق

برای تحقق واقعه طلاق، لازم است که زن و شوهر بعد از مراجعه به دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند. با صدور این گواهی زوجین به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق بین آن‌ها جاری می‌شود. در زمان اجرای صیغه طلاق، وجود حداقل ۲ شاهد مرد عادل ضروری است. اگر هر کدام از این شرایط رعایت نشود، طلاق باطل خواهد بود. به‌ عنوان مثال، اگر صیغه طلاق بین زن و شوهر جاری نشود و آن‌ها صرفاً سند طلاق را امضا کنند، این طلاق باطل است زیرا اجرای صیغه عقد طلاق، مطابق شرع و قانون، ضروری است. همچنین اگر حداقل ۲ شاهد عادل مرد، برای طلاق حضور نداشته باشد، طلاق باطل می‌شود یا اگر مردی که همسرش را طلاق می‌دهد عاقل، بالغ و مختار نباشد، این ‌موضوع موجب ابطال طلاق می‌شود.

در صورتی ‌که طلاق معلق باشد نیز، باطل اعلام می‌شود. ‌این مورد به منجز بودن طلاق اشاره دارد. یعنی اگر طلاق معلق به شرطی باشد، باطل محسوب می‌شود. اگر هر کدام از این شرایط برای طلاق رعایت نشده باشد، زن یا شوهر می‌تواند با تقدیم لایحه از قاضی درخواست کنند تا به ابطال آن رای دهد. در هنگام اجرای صیغه طلاق، لازم است که شهود، صیغه را بشنوند. بنابراین در صورتی ‌که ۲ شاهد برای طلاق حاضر باشد و هر دو یا یکی از آن‌ها ناشنوا باشند، طلاق باطل است. اگر زوجین در زمان طلاق از این موضوع بی‌اطلاع باشند و بعد از مدتی متوجه شود که شاهد طلاق ناشنوا بوده است، می‌توانند درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق را در دادگاه مطرح کند.

برای این کار لازم است که با تقدیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق و ارائه مدارک مناسب، ثابت کنند که طلاق باطل بوده‌ است. اگر صحت ادعای آن‌ها برای دادگاه احراز شود، دادگاه به ابطال طلاق دستور خواهد داد.

کاربرد لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق

باطل بودن طلاق به معنی بی‌اثر شدن آن است. یعنی رابطه زوجیت بین زن و شوهر همچنان پابرجا بماند. این ‌موضوع موجب بروز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. برای مثال، ممکن است زوجه بعد از طی شدن زمان عده، قصد ازدواج داشته باشد و ازدواج مجدد او به دلیل ابطال این طلاق، حرام باشد. به ‌همین دلیل، قانون‌گذار به زن یا مردی که مدعی ابطال طلاق باشند، این حق را می‌دهد که این‌ موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کنند. اگر قاضی صحت اظهارات خواهان را احراز کند، به ابطال این طلاق رای می‌دهد. دادگاه صالح برای بررسی موضوع ابطال ثبت واقعه طلاق، دادگاه خانواده است. یعنی هر کدام از زوجین که مدعی ابطال ثبت واقعه طلاق است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

به این مثال توجه کنید:

اگر مردی به ‌علت رابطه دوستانه یا فامیلی با سردفتر یا به ‌علت پیشنهاد مالی به او قبل ‌از صدور گواهی عدم امکان سازش، برای ثبت طلاق اقدام کند، این طلاق باطل محسوب می‌شود زیرا مطابق قانون، لازم است که زن و شوهر گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه دریافت کنند و بعد از آن، با مراجعه به دفترخانه ثبت طلاق، از یکدیگر جدا شوند. اگر طلاق قبل ‌از صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، زوجین می‌توانند این‌ موضوع را به دادگاه خانواده اطلاع دهند. در صورتی ‌که صحت این ادعا برای دادگاه احراز شود، قاضی به ابطال ثبت واقعه طلاق دستور خواهد داد.

مطابق قانون مدنی معلق بودن طلاق هم موجب ابطال آن می‌شود. همانطور که می‌دانید قاضی دادگاه خانواده تا قبل ‌از صدور گواهی عدم امکان سازش، در مورد تمام حقوق مادی و غیرمادی زوجین تعیین تکلیف می‌کند. اگر طلاق به شرط یا قیدی معلق شود و براساس این شرط یا قید واقع شود، باطل محسوب می‌شود. به ‌عنوان مثال، اگر مردی در دفترخانه ثبت طلاق اعلام کند، در صورتی همسر خود را طلاق می‌دهد که او خانه خود را به او انتقال دهد. این ‌موضوع موجب ابطال طلاق می‌شود زیرا منجز بودن طلاق، اصلی مهم و اساسی محسوب می‌شود. اگر صیغه طلاق به صورت معلق جاری شود، باطل است. در این حالت، زوجه می‌تواند برای ابطال آن اقدام کند. یعنی با تقدیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق و ارائه مدارک مناسب ثابت کند که طلاق منجز نبوده و به‌ صورت معلق واقع شده ‌است.

چه زمانی لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق تنظیم می‌شود؟

لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق زمانی تنظیم می‌شود که زوجین یا یکی از آن‌ها مدعی ابطال ثبت واقعه طلاق باشد. در این حالت، با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک مناسب، تلاش می‌کند تا ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد در حالت مستی یا بیهوشی باشد یا به طلاق زوجه مجبور شود، این طلاق باطل محسوب می‌شود. در صورتی‌ که طلاق در حالت مستی یا بی‌ ارادگی مرد یا بدون قصد و رضایت او انجام شود، او می‌تواند با تقدیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق به دادگاه، ابطال این طلاق را از قاضی درخواست کند.

همچنین اگر شوهر به بلوغ شرعی نرسیده باشد، حتی اگر طلاق توسط قیم یا ولی قهری او انجام شود، باطل است. به بلوغ نرسیدن شخص طلاق دهنده، یکی از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که در هر حالت موجب ابطال واقعه طلاق می‌شود. شخصی که به بلوغ شرعی نرسیده است، باید صبر کند تا به سن بلوغ برسد، سپس همسر خود را طلاق دهد. در بعضی از مناطق کشور مرسوم است که ازدواج قبل ‌از سن بلوغ صورت می‌گیرد. در این حالت، اگر شوهر به هر علتی، قبل ‌از سن بلوغ شرعی، همسر خود را طلاق دهد، این طلاق باطل محسوب می‌شود. یعنی زوجه او نمی‌تواند بعد از این شخص با با مرد دیگری ازدواج کند زیرا طلاق باطل بوده ‌است.

نحوه تنظیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق

اگر قصد تنظیم لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق را دارید، لازم است که مشخصات خود و همسرتان را به ‌طور کامل بنویسید. سپس درباره تقاضای خود به‌ صورت مختصر توضیح دهید. برای اثبات ادعای ابطال طلاق، دلایل خود را به ‌ترتیب اولویت و به ‌صورت تیتروار بیان کنید. دلایل شما باید قانع‌کننده و محکمه‌پسند باشد. شما می‌توانید در متن لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق از مواد قانونی و مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کنید. این موارد موجب کاربرد بهتر و تاثیرگذاری بیشتر لایحه ابطال ثبت واقعه طلاق می‌شود. در انتها بر اساس آنچه توضیح می‌دهید و دلایلی که ارائه داده‌اید، خواسته اصلی خود، مبنی ‌بر ابطال طلاق را بنویسید. اگر قاضی توضیحات و دلایل شما را بپذیرد، به ابطال واقعه طلاق رای خواهد داد.

ماده 1136 قانون مدنی

بر اساس این ماده، مرد به ‌عنوان طلاق دهنده باید عاقل و بالغ بوده و برای طلاق قصد و اختیار داشته باشد. اگر مرد مجنون، خودش صیغه طلاق را جاری کند، این طلاق باطل محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی در زمانی‌که زن در حالت نفاس یا در مدت عادت زنانگی باشد، طلاق صحیح نیست مگر اینکه زوجه باردار باشد یا طلاق پیش‌ از نزدیکی واقع شود یا مرد غایب بوده و ازین موضوع اطلاع نداشته باشد.

یک توصیه مهم

مهم است که برای حضور در دادگاه و طرح این درخواست، مدارک و دلایل کافی به همراه داشته باشید. دلایل و مدارک شما باید مطابق با مواردی باشد که قانون برای این مورد بیان کرده است. لازم است که دفاعیات و دلایل خود را به صورت مکتوب و مستند و در قالب یک لایحه، به دادگاه تقدیم کنید. مسلم است که آشنایی با شیوه صحیح نگارش لایحه، به دانش حقوقی و تجربه اجرایی نیاز دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که نوشتن لایحه مورد نظر خود را به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب بسپارید. تیم حقوقی احتراما با هدف سهولت دسترسی به خدمات حقوقی، امکان ثبت درخواست تنظیم لایحه اختصاصی را فراهم کرده است و به این قبیل درخواست‌ها پاسخ خواهد داد.

از طرف دیگر، این امکان نیز وجود دارد که با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، با کارشناسان و وکلای مجموعه ارتباط بگیرید و در خصوص مواردی که در نظر دارید، با آن‌ها گفتگو کنید و از آن‌ها مشاوره بگیرید.

ثبت نظر یا سوال