لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر را چه زمانی می‌نویسند؟

لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر

لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر معمولاً زمانی تنظیم می‌شود که شخصی علاوه‌ بر استعمال مواد مخدر، مرتکب جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز شده باشد. زیرا قانون‌گذار با مساعدت نسبت به شخص معتاد و تبدیل مجازات او، اقدامات لازم را برای بازگشت این فرد به جامعه فراهم می‌کند. البته این ‌موضوع هنوز هم نیازمند توجه و بررسی ریشه‌ای است. در هر حال ما به‌ جهت غیرقانونی بودن استعمال مواد مخدر و به دلیل اینکه ممکن است این ‌موضوع به همراه جرائم دیگری انجام ‌شده باشد، نکاتی را درباره نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر بیان می‌کنیم. این لایحه از انواع لایحه مواد مخدر است.

یکی از معضلات و مشکلات جامعه، اعتیاد به مواد مخدر است. اعتیاد موضوعی است که در گذشته مساله‌ای شایع بین مردان سالمند یا میانسال بود. اما امروزه سن اعتیاد به نوجوانی و جوانی کاهش یافته است. امروزه این موضوع در بین زنان و دختران جوان نیز رواج دارد. به ‌همین دلیل مساله اعتیاد نیازمند چاره‌ اندیشی اساسی خواهد بود. عوامل بسیاری بر اعتیاد افراد تاثیر می‌گذارند. مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی، فقر و بیکاری از مهم‌ترین عوامل اعتیاد افراد به مواد مخدر هستند.

آیا استعمال مواد مخدر بزه محسوب می‌شود؟

پاسخ مثبت است. در قانون مصرف مواد مخدر ممنوع اعلام‌ شده است و برای آن مجازاتی در نظر گرفته‌اند اما قضات و مأموران نیروی انتظامی یا مقامات دادسرا در صورتی که فرد مصرف‌کننده، مرتکب بزه دیگری نشده باشد، با هدف ترک اعتیاد این شخص، او را مجازات نمی‌کنند. در صورتی ‌که بزه استعمال مواد مخدر در دادگاه مطرح ‌شده باشد، قاضی مجازات مرتکب را به مجازات‌های جایگزین تبدیل می‌کند.

چنانچه مرتکب علاوه ‌بر استعمال مواد مخدر، مرتکب بزه خرید و فروش، مخفی کردن یا موارد مانند آن شده باشد، این موضوعات در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود. شخص معتاد می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر یا لایحه دفاعیه مواد مخدر ، درباره جرایمی که مرتکب شده است، توضیحات کامل را بیان کند. قاضی پس ‌از بررسی، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

تفاوت استعمال مواد مخدر با اعتیاد مواد مخدر

در قانون بین اعتیاد و استعمال مواد مخدر تفکیک قائل می‌شود. این ‌موضوع به ‌معنای آن است که ممکن است شخصی مواد مصرف کند، ولی معتاد نباشد. شخصی را در نظر بگیرید که به ‌جهت حضور در یک جمع دوستانه یا میهمانی شبانه، توسط همراهان خود به مصرف مواد مخدر تشویق می‌شود. در این حالت، همسایه‌ها با گزارش سر و صدای این مهمانی، مأموران را مطلع می‌کنند. این شخص حین مصرف مواد مخدر توسط مأموران دستگیر می‌شود. مطابق قانون، مجازات این شخص جریمه نقدی و شلاق خواهد بود و در صورتی‌ که ثابت شود او مرتکب جرائم دیگری شده ‌است، باید با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر و ارائه مدارک از خودش دفاع کند.

در صورتی که شخصی توسط افراد حاضر در مهمانی به‌ عنوان توزیع‌ کننده مواد مخدر معرفی شود، مجازات او بیشتر می‌شود. در این‌ صورت او می‌تواند با تنظیم لایحه استعمال مواد مخدر از قاضی کاهش مجازات خود را تقاضا کند.

دایر کردن محلی برای استعمال مواد مخدر

بعضی افراد به‌ جهت اینکه دسترسی افراد را به مواد مخدر آسان‌تر کنند، محلی را برای استعمال مواد مخدر دایر می‌کنند. این کار موجب سود فراوان برای شخصی می‌شود که این مکان را دایر کرده ‌است. زیرا همیشه افرادی هستند که به‌ صورت پنهانی و بدون اطلاع خانواده، مواد مخدر مصرف می‌کنند. آن‌ها با پرداخت مبالغ بیشتری در آن مکان، مواد مخدر مورد نیاز خود را مصرف می‌کنند. در صورتی‌ که دایرکننده این مکان، خودش نیز مصرف‌کننده باشد و در حین مصرف مواد توسط مأموران دستگیر شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

به‌ جهت حقی که قانون‌گذار به همه افراد داده ‌است، این شخص می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر و بیان توضیحات خود، از دادگاه تقاضا کند که مجازات او را کاهش دهد. ممکن است مجازات استعمال مواد مخدر توسط این شخص با نظر قاضی به مجازات جایگزین تبدیل ‌شود.

زمان تنظیم نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر

زمانی ‌که شخصی به اتهام استعمال مواد مخدر و ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر از خودش دفاع کند. همچنین می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، مجازات او را کاهش دهد. به‌ عنوان مثال: شخصی که اعتیاد ندارد و به تشویق دوستان خود مقداری مواد مخدر مصرف کرده‌ است و در این حالت دستگیر می‌شود، می‌تواند با تنظیم لایحه استعمال مواد مخدر از دادگاه تقاضا کند تا به برائت او حکم دهد یا مجازات او را کاهش دهد. چنانچه علاوه‌ بر مصرف مواد مخدر، جرایم دیگری مانند مخفی کردن مواد یا جابجایی آن را نیز انجام داده باشد، مجازات مقرر برای او تعیین خواهد شد.

اسناد و مدارک مرتبط

برای اینکه شخصی که مرتکب جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله استعمال آن شده ‌است، از خود دفاع کند، می‌تواند لایحه استعمال مواد مخدر را بنویسد و به دادگاه ارائه دهد. اگر این شخص شاهدی دارد که گواهی می‌دهد او اعتیاد ندارد، می‌تواند با معرفی شاهد به دادگاه، از خودش دفاع کند. چنانچه این شخص مدعی باشد که علیه او توطئه شده است، باید مدارکی را به دادگاه ارائه دهد تا قاضی قانع شود که این شخص جرائم مربوط به مواد مخدر، به خصوص استعمال این مواد را انجام نداده ‌است.

طریقه تنظیم لایحه

شخصی که قصد دارد نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر را تنظیم کند، باید مشخصات خود را به‌ صورت کامل بنویسد. پس از آن باید توضیحات خود را به ‌صورت کوتاه، خلاصه و روشن به لایحه اضافه کند. به‌ جهت اینکه قاضی دادگاه مخاطب نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر خواهد بود، بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بیان کند. این شخص می‌تواند در متن نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر از مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آراء وحدت رویه استفاده کند. در این‌ صورت اعتبار نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر بیشتر خواهد شد. او می‌تواند در انتهای نمونه لایحه دفاعیه استعمال مواد مخدر خواسته خود را مبنی ‌بر صدور حکم برائت یا کاهش مجازات بنویسد.

ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر

بر اساس این ماده، تمام معتادان به هروئین، مرفین، کوکائین، متادون، کدئین و حشیش، موظف هستند ظرف مدت شش ماه، ترک اعتیاد کنند. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز وظیفه دارد که مطابق برنامه و به‌ ترتیب اولویت، معتادان را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند. معتادانی که به بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته ‌تریاک احتیاج دارند، در صورتی ‌که کمتر از شصت سال سن داشته باشند، موظف هستند که ظرف مدت شش ماه جهت ترک اعتیاد اقدام کنند. اگر این افراد ظرف مدت شش ماه ترک اعتیاد نکرده باشند، دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری می‌فرستد و آن‌ها باید تا زمان ترک اعتیاد کامل در این مراکز بمانند.

رای وحدت رویه شماره 644 مورخ 1383/10/30

بر اساس این رأی وحدت رویه که بر مبنای ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده ‌است، کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. یعنی به جرائم مواد مخدر در این دادگاه رسیدگی خواهد شد.

پیشنهاد ما برای شما

اهمیت جرایم مواد مخدر بر هیچکس پوشیده نیست. اهمیت دفاع در این مورد نیز بالا است. لذا توصیه می‌کنیم از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم لایحه تیم حقوقی احتراما بهره مند شوید.

تنظیم لایحه مواد مخدر از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال