رسیدگی به جرایم ارتکابی در دادگاه کیفری گرگان و مرور صلاحیت رسیدگی به جرایم در این دادگاه

دادگاه کیفری گرگان در خصوص جرائمی که در حوزه قضایی این شهرستان محقق می‌شوند، صلاحیت رسیدگی دارد. رسیدگی عادلانه به جرائم و اجرای مجازات ، از مسائل مهم و مورد تاکید در تمام جوامع محسوب می‌شود. هر کدام از جرایم در دادگاه صالح، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هر چقدر جرمی مهم‌تر و مجازات آن سنگین‌تر باشد، حساسیت جامعه و دستگاه قضا نسبت به آن بیشتر می‌شود. برای اینکه رسیدگی به مسائل کیفری به ‌درستی و در اسرع وقت انجام شود، لازم است به دادگاهی مراجعه کنید که صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد. به ‌همین ‌منظور، آشنایی با صلاحیت مراجع کیفری، موضوعی ضروری محسوب می‌شود.

صلاحیت محاکم کیفری از جمله دادگاه کیفری گرگان

محاکم کیفری به‌ موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم افراد را دارا هستند. مهم‌ترین مواردی که به‌ عنوان صلاحیت محاکم کیفری تعیین ‌شده، صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی دادگاه است. به ‌موجب صلاحیت محلی، هر دادگاهی که جرم در حوزه قضایی آن تشکیل شود، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد. به ‌این ‌ترتیب، اگر شخصی در گرگان مرتکب جرم شود، دادگاه کیفری گرگان صالح به رسیدگی خواهد بود.

در مواقعی که شخصی در شهرهای مختلف، جرائم گوناگونی را انجام دهد ولی مهم‌ترین جرم در گرگان محقق شود، دادگاه کیفری گرگان، برای رسیدگی به تمام جرائم ارتکابی توسط این متهم صلاحیت دارد.

صلاحیت ذاتی مراجع کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری بیان ‌شده است. براساس این قانون، هر کدام از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرائم با مجازات‌های مشخص، صلاحیت دارند. یعنی دادگاه‌های کیفری باید به جرائمی که در محدوده صلاحیت آن‌ها قرار داده شده، رسیدگی کنند. این دادگاه‌ها خارج از این محدوده مشخص، برای رسیدگی، صلاحیت ندارند.

شناخت دادگاه کیفری گرگان از انواع محاکم کیفری

دادگاه‌های کیفری تحت نظر قوه قضاییه، به امور جزایی و جرائم ارتکابی می‌پردازند. سپس با توجه به قانون، مجازات مرتکب را تعیین می‌کنند. دادگاه کیفری یک به ‌عنوان مرجعی محسوب می‌شود که رسیدگی به جرایم مهم، حساس و دارای مجازات‌های سنگین در صلاحیت آن قرار دارد. یعنی به جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات،حبس ابد یا قطع عضو باشد، در این دادگاه رسیدگی می‌شود. علاوه بر این موارد، جرائم درجه 3 و بالاتر و جرائم سیاسی یا مطبوعاتی نیز در صلاحیت این دادگاه قرار دارند.

به ‌این‌ ترتیب، به ‌جز دادگاه کیفری یک هیچکدام از مراجع کیفری نمی‌توانند به این جرائم رسیدگی کنند زیرا در قانون، دادرسی و صدور حکم در رابطه با این موارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده شده است.

دادگاه کیفری یک گرگان به چه جرایمی رسیدگی می‌کند؟

دادگاه کیفری یک به جرم تامین مالی تروریسم نیز رسیدگی می‌کند. این جرم در قانون خاص مطرح ‌شده است و رسیدگی به آن بر عهده‌ دادگاه کیفری یک قرار دارد. یعنی اگر شخصی در گرگان به قصد ورود ضرر به امنیت نظام، برای حمایت از تروریسم، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی کند یا به این منظور، حساب بانکی افتتاح کند و به هر طریقی نسبت به تروریسم، حمایت مالی داشته باشد، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده است و به جرم او در دادگاه کیفری یک گرگان رسیدگی می‌شود.

در شرایطی که شخصی در گرگان مرتکب جرم سرقت حدی شود، مجازات او ممکن است قطع عضو، حبس ابد یا اعدام باشد. این ‌مورد نیز در دادگاه کیفری یک گرگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر شخصی در گرگان در یک نزاع خیابانی، با سلاح دست طرف مقابل را قطع کند، به مجازات او در دادگاه کیفری یک شهرستان گرگان رسیدگی می‌شود.

دادگاه کیفری 1 در مرکز استان تشکیل می‌شود. در صورت لزوم و به تشخیص رییس قوه قضاییه، ممکن است این دادگاه در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود. اگر شخصی در هر کدام از شهرستان‌های استان مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاهی که در مرکز استان مستقر است، به آن رسیدگی می‌کند.

دادگاه کیفری دو یکی از انواع دادگاه کیفری گرگان

هر جرمی که به ‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت سایر مراجع کیفری نباشد، در دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی می‌شود. دادگاه کیفری دو گرگان یکی از مراجع مهم و پرتراکم در زمینه پرونده‌های جزایی محسوب می‌شود زیرا گسترده بودن صلاحیت این دادگاه، موجب شده است که همواره پرونده‌های فراوانی به آن ارجاع داده شود. جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار دارند، متنوع هستند. یعنی رسیدگی به جرائم اعمال منافی عفت که مجازات آن اعدام نباشد یا رسیدگی به جرائم درجه ۴ تا ۸ و مواردی مانند آن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

در این دادگاه رئیس شعبه با توجه به شرایط پرونده و مدارکی که ارائه ‌شده است، دادرسی و صدور رای را انجام می‌دهد.

به این موارد و مثال‌ها توجه کنید:

فرض کنید شخصی در گرگان مرتکب جرم سرقت تعزیری می‌شود. به ‌موجب قانون، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان قرار دارد. قاضی دادگاه با بررسی همه‌ جانبه این پرونده، در رابطه با مجازات متهم، تصمیم‌گیری می‌کند. در مواقعی هم که شخصی در شهرستان گرگان برای اطفال یا زنان مزاحمت ایجاد کرده یا به آن‌ها تعرض کرده باشد، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری گرگان انجام می‌شود.

در مثال دیگر؛ در صورتی ‌که شخصی در گرگان با زور و اجبار به منزل شما وارد شود یا مرتکب جرم تخریب برای ورود به منزل شود، مستحق مجازات خواهد بود. اگر علیه او شکایت کنید، دادگاه کیفری گرگان مجازات او را تعیین می‌کند. اگر فردی در گرگان محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد و دیگران را به شرب خمر در آنجا تشویق کند، مرتکب جرم شده است و رسیدگی به این مورد در دادگاه کیفری دو گرگان انجام خواهد شد.

در شرایطی که کارمند یکی از اداره‌های گرگان با قصد مجرمانه مال یا وجهی را تصاحب یا برداشت کند، مرتکب جرم اختلاس شده ‌است. این شخص در دادگاه کیفری گرگان محاکمه خواهد شد زیرا محل وقوع جرم گرگان بوده ‌است. این موارد، نمونه‌های صلاحیت دادرسی و صدور حکم دادگاه کیفری دو هستند که برای آشنایی بیشتر شما با این مرجع، مطرح شد.

روند دادرسی در دادگاه کیفری گرگان

در شرایطی که جرمی در گرگان محقق می‌شود، اگر جرم قابل گذشت باشد، دادرسی در مورد آن مستلزم شکایت شاکی خواهد بود. یعنی اگر شخصی در گرگان علیه اموال شما مرتکب جرم کلاهبرداری شود تا زمانی ‌که علیه او شکایت نکنید، متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. اگر علیه متهم شکایت کنید، تحقیقات اولیه در زمینه کشف جرم و امکان انتساب آن به متهم، توسط دادیار یا بازپرس انجام می‌شود. پس ‌از آن، اگر وقوع جرم و انتساب آن به متهم برای آن‌ها محرز شود، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در صورتی ‌که دادستان این قرار را بپذیرد، کیفرخواست را صادر می‌کند. سپس پرونده را به همراه کیفرخواست صادره، به دادگاه کیفری گرگان ارجاع می‌دهد. در این مرحله پیامکی به شما ارسال خواهد شد و شماره شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده است، به شما ابلاغ می‌شود.

پس ‌از آن تاریخ تشکیل جلسات دادرسی دادگاه کیفری گرگان به شما ابلاغ می‌شود. برای اینکه در جلسه دادگاه حضور مؤثری داشته باشید، باید آدرس شعبه مورد نظر را بدانید. اگر با آدرس شعبه آشنایی ندارید، می‌توانید شماره تماس دادگاه کیفری گرگان را از طریق سایت دادگستری این استان جستجو کنید. سپس از طریق تماس با این شعبه، آدرس آن را پیدا کنید. در مواقعی هم که در خصوص پرونده خود، سوالی دارید، می‌توانید از طریق تماس تلفنی با شماره تماس دادگاه کیفری گرگان سوالات خود را از این شعبه بپرسید.

فرآیند جلسات دادرسی و ارائه لایحه

با شروع جلسات دادرسی شما و طرف مقابل می‌توانید به دادگاه کیفری گرگان ، لایحه تقدیم کنید. در متن لایحه خواسته و دلایل خود را بنویسید. یعنی در مورد موضوع کلاهبرداری و میزان مالی که طرف مقابل از شما گرفته و تقاضای خود جهت مجازات او توضیح دهید.

همچنین ضمن تقدیم لایحه، مدارک و دلایلی که ادعای شما را اثبات می‌کند را به دادگاه کیفری شهرستان گرگان ارائه دهید. متهم نیز می‌تواند برای دفاع از خود به دادگاه لایحه دفاعیه تقدیم کند. او با ارائه دلایل و مدارک تلاش می‌کند، قاضی را قانع کند تا مجازات او را کاهش دهد. قاضی دادگاه کیفری بعد از بررسی لوایح هر دو طرف و با توجه به مدارکی که ارائه ‌شده است، حکم مناسب را صادر می‌کند.

توجه به این موارد، برای شما کاربردی خواهد بود:

چند نکته و اقدام مهم که آگاهی از آن‌ها می‌تواند فرآیند حضور شما در این دادگاه را تسهیل کند، عبارت است از؛ کسب آگاهی و اطلاعات مناسب درباره تشریفات حضور در این محاکم و همچنین برخورداری از شرایط استفاده از امکان ارائه لایحه برای حضور در دادگاه که با توجه به جرایم مختلف، متنوع خواهد بود. برای نوشتن لایحه مورد نیاز خود، بدون شک نیاز دارید که از وکلا یا مشاوران با تجربه راهنمایی بگیرید. علاوه براین، راهنمایی‌های این اشخاص برای حضور در محاکم قضایی، برایتان کاربردی و مفید خواهد بود. در این راستا، پیشنهاد می‌کنیم برای دسترسی آسان‌تر به این خدمات، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه اختصاصی استفاده کنید.

دسترسی به این خدمات، به راحتی قابل وصول است و می‌توانید بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی، درخواستتان را ثبت کنید تا به آن رسیدگی شود.

ثبت نظر یا سوال