تصرف عدوانی زمین یعنی چه و پیگیری جرم تصرف عدوانی زمین سند دار و زمین قولنامه‌ای چگونه است؟

تصرف عدوانی زمین

موضوع تصرف عدوانی زمین از پرونده‌های مهم و پرتکرار در محاکم است. زمین به عرصه‌ای گفته می‌شود که برای احداث بنا یا زراعت یا سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از افراد زمین‌هایی را خریداری می‌کنند و سال‌ها اقدامی را در آن انجام نمی‌دهند و زمین آن‌ها بدون کاربری باقی می‌ماند. این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای مالک خواهد شد. همیشه افرادی سود جو وجود دارند که بدون توجه به ‌حق مالکانه دیگران، اموال آن‌ها را تصرف کنند. این مورد در محاکم قابل پیگیری خواهد بود.

فرض کنید شخصی زمینی را خریداری می‌کند تا در آن یک مجتمع تجاری احداث کند. به دلیل بالا رفتن قیمت مصالح او تصمیم خود را اجرایی نمی‌کند و این مال غیر منقول بدون استفاده باقی می‌ماند. در این شرایط افرادی سود جو در قسمتی از آن زمین کانکس‌هایی را قرار می‌دهند و بدون اجازه مالک در آنجا کسب درآمد می‌کنند.

این اقدام آن‌ها در دادگاه قابل پیگیری خواهد بود. مالک با مراجعه به دادگاه و ارائه سند مالکیت، می‌تواند مجازات مرتکب را تقاضا کند. اگر وقوع این جرم در دادگاه محرز شود، قاضی مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

در مواقعی ممکن است فردی در زمین متعلق به دیگری ساختمانی را بسازد. او در آن مال که به خودش تعلق ندارد، یک خانه احداث می‌کند و در آن ساکن می‌شود. این اقدام او مصداق بارز تصرف عدوانی است. در این موقعیت مالک می‌تواند با اثبات مالکیت خود، از قاضی مجازات مرتکب را تقاضا کند.

تصرف عدوانی زمین یعنی چه؟

وقتی شخصی زمین متعلق به شخص دیگری را بدون اجازه او و بدون مجوز قانونی تصرف کند، به ‌حق مالکیت او صدمه وارد کرده ‌است.

حق مالکیت افراد برای قانونگذار اهمیت فراوانی دارد. به ‌همین دلیل مالک برای پیگیری پرونده تصرف عدوانی زمین راه‌های قانونی متعددی را پیش رو دارد. اگر مالک بخواهد علیه متصرف طرح دعوا کند، نیازی به ارائه سند مالکیت ندارد اما اگر بخواهد که مرتکب به مجازات قانونی محکوم شود، باید سند مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهد.

چنانچه مالک قصد شکایت علیه متهم را داشته باشد و بخواهد مجازات او را درخواست کند، باید سند مالکیت زمین را در اختیار داشته باشد. در این شرایط اگر وقوع جرم تصرف عدوانی زمین در دادگاه محرز شود، مجازات قانونی این جرم بر مرتکب اجرا خواهد شد.

فرض کنید شخصی زمینی را خریداری می‌کند. در مجاورت مال متعلق به او زمین دیگری نیز وجود دارد. پس ‌از مدتی همسایه‌ او بنایی را در محدوده مال متعلق به خودش احداث می‌کند. او قسمتی از بنای خود را در محدوده زمین همسایه می‌سازد.

در این شرایط فردی که به حق او تجاوز شده است، می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند و درخواست تخریب آن قسمت از بنا را که در محدوده او قرار دارد، به دادگاه ارائه دهد. اگر قاضی وقوع این جرم را احراز کند، مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

پیش از ادامه توضیحات پیشنهاد می‌کنیم که برای آگاهی بیشتر از شرایط دعوی تصرف عدوانی حقوقی و طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری حتما روی لینک مربوط به هر کدام بزنید و درباره آن‌ها مطالعه کنید.

تصرف عدوانی زمین توسط شهرداری

در شرایطی ممکن است که تصرف عدوانی زمین توسط شهرداری انجام شود. شهرداری یکی از سازمان‌های غیر دولتی است که وظیفه زیباسازی و مدیریت امور مربوط به شهرها را بر عهده دارد. احداث معابر، میدان‌ها و نظافت شهری در حیطه وظایف این سازمان است. علاوه ‌بر آن، نظارت بر ساخت‌ و سازها و پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به ساختمان‌ها از وظایف شهرداری محسوب می‌شود.

گاهی برای زیباسازی شهرها یا احداث بنا به اراضی اطراف پروژه نیاز خواهد بود. فرض کنید شهرداری قصد احداث یک میدان را دارد. در این شرایط او تمام اراضی اطراف آن را خریداری می‌کند. اگر مالک حضور نداشته باشد یا تصرف شهرداری بدون اجازه مالک صورت بگیرد، در آن شرایط مالک می‌تواند به دلیل تصرف عدوانی زمین ، علیه شهرداری اقدام کند.

در مواقعی هم ممکن است شهرداری اراضی اطراف شهر را برای احداث بازارچه مناسب بداند. این سازمان باید رضایت مالکان را جلب کند و تمام قیمت مال را به آن‌ها بپردازد. چنانچه مالکان راضی نباشند یا شهرداری بدون اجازه این اقدام را انجام دهد، مالکان حق پیگیری این مورد را در دادگاه دارند.

اقدام مناسب مالک در این موقعیت

مالک زمین می‌تواند با مراجعه به دادگاه موضوع تصرف زمین توسط شهرداری را مطرح کند. قاضی با بررسی جوانب این پرونده تصمیم مناسب را اعلام خواهد کرد. نکته مهم در این خصوص این است که جلب رضایت مالک توسط شهرداری ضروری خواهد بود. یعنی بدون رضایت مالک هیچ اقدامی در مال متعلق به او مجاز نیست.

در مثال دیگر، ممکن است شهرداری 2 هزار متر از یک زمین ۶ هزار متری را خریده باشد. بعد از مدتی مالک متوجه می‌شود که این سازمان ۴ هزار متر را تصرف کرده ‌است. در این شرایط مالک امکان پیگیری این مورد را در دادگاه دارد. او با طرح دعوا می‌تواند موضوع تصرف عدوانی زمین توسط شهرداری را مطرح کند. چنانچه وقوع این اقدام در دادگاه اثبات شود، قاضی تصمیم مناسب را در خصوص پرونده تصرف عدوانی زمین اعلام خواهد کرد.

پیشنهاد می‌کنیم که برای حضور در محاکم، حتما از انواع لایحه تصرف عدوانی کیفری را در اختیار داشته باشید و به دادگاه ارائه دهید.

تصرف عدوانی زمین سند دار چه شرایطی ایجاد می‌کند؟

در شرایطی که فردی مال غیر منقول سند دار متعلق به دیگری را تصرف کند، مالک حق پیگیری دارد. اگر مالک سند رسمی داشته باشد، امکان شکایت علیه متهم را خواهد داشت. او با ارائه سند مالکیت، موضوع تصرف عدوانی زمین سند دار را مطرح می‌کند. در غیر این صورت باید از طریق دادگاه برای رفع تصرف او طرح دعوا کند.

ارائه سند مالکیت یکی از مدارک مهم برای اثبات سابقه تصرف و اختیار مالک نسبت ‌به مال غیر منقول است. وقتی مالک این سند را در اختیار داشته باشد، می‌تواند درخواست مجازات مرتکب را برای تصرف عدوانی زمین سند دار به دادگاه ارائه دهد. در واقع اگر شخصی مال متعلق به مالک را تصرف کند، او با ارائه سند این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تصرف عدوانی زمین قولنامه ‌ای و شرایط پیگیری آن

گاهی ممکن است فردی مال غیر منقولی را به‌ صورت قولنامه‌ای خریده باشد. یعنی برای اثبات مالکیت خود صرفا یک قولنامه در اختیار دارد. در این شرایط اگر موضوع تصرف عدوانی زمین مطرح شود، ارائه قولنامه توسط او به‌ عنوان دلیل محکمی برای مالکیت محسوب نمی‌شود. به دلیل اینکه ممکن است طرف مقابل یک مبایعه نامه را به دادگاه ارائه دهد و مدعی شود که آن مال را خریده است. در این شرایط برای متهم رأی برائت صادر خواهد شد. تصرف عدوانی زمین قولنامه ای یکی از مسائل مهم در محاکم است.

تعداد زیادی از مردم برای خریدن مال غیر منقول از طریق تنظیم قولنامه یا مبایعه‌ نامه اقدام می‌کنند. این موضوع گاهی مشکلاتی را برای آن‌ها به‌ دنبال دارد.

به این مثال توجه کنید

فرض کنید شما زمینی را با سند عادی خریداری می‌کنید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که فرد دیگری در آن ساختمانی را احداث کرده ‌است. در این شرایط برای شکایت علیه او باید سند مالکیت خود را ارائه دهید. اگر متصرف دلیل یا مدرک دیگری نداشته باشد، به مجازات تصرف عدوانی زمین محکوم خواهد شد. چنانچه او برای دفاع از خود یک قولنامه یا مبایعه نامه ارائه دهد، قاضی به برائت او رأی خواهد داد. یعنی به مجازات تصرف عدوانی زمین محکوم نخواهد شد.

در شرایطی ممکن است فردی بدون اطلاع مالک زمین او را بفروشد. این اقدام با قولنامه یا مبایعه نامه صورت می‌گیرد. در این حالت شما می‌توانید در دادگاه موضوع تصرف عدوانی زمین قولنامه ‌ای را مطرح کنید. اگر هر دو طرف سند عادی داشته باشند، باید برای اثبات مالکیت خود، اقدامات لازم را انجام دهند. دلایلی مانند شهادت شهود، تنظیم و ارائه استشهادیه، نظریه کارشناسی و سایر دلایل می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد.

نکاتی که برای پیگیری این موضوع باید در نظر داشته باشید

برای پیگیری موضوع تصرف عدوانی زمین لازم است دلایل و مدارکی را به دادگاه ارائه دهید. این اقدام به آگاهی شما از اطلاعات قانونی نیازمند خواهد بود. به‌ منظور کسب این اطلاعات می‌توانید از طریق ثبت درخواست خود در بخش مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید. آن‌ها شما را در این خصوص راهنمایی می‌کنند تا بتوانید حضور مؤثری در دادگاه داشته باشید.

برای شرح خواسته خود در دادگاه بهتر است که یک لایحه ارائه دهید. تنظیم لایحه اقدامی تخصصی است که باید توسط وکلا یا کارشناسان انجام شود. شما می‌توانید این اقدام مهم و تخصصی را به کارشناسان مجموعه احتراما واگذار کنید. آن‌ها با استفاده از مهارت و تجربه‌ای که در زمینه تنظیم انواع لوایح دارند، لایحه مورد نظرتان را برای شما تنظیم می‌کنند.

تنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف شاکیتنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال