طرح شکایت در دادگاه کیفری کرمان چگونه است و در این دادگاه به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه کیفری کرمان

دادگاه کیفری کرمان صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارد که در حوزه قضایی این شهرستان محقق می‌شوند. جرم به هر فعل یا ترک فعل یا رفتاری گفته می‌شود که در قانون برای آن مجازاتی تعیین ‌شده باشد. اگر شخصی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، مطابق قانون با او برخورد خواهد شد. در چنین شرایطی، دادرسی و صدور رای در رابطه با جرم و مجازات مرتکب، در دادگاه کیفری صورت می‌گیرد زیرا به ‌موجب قانون، محاکم کیفری مکلف هستند در خصوص جرائم تصمیم‌گیری کنند.

صلاحیت محاکم کیفری

برای هر کدام از دادگاه‌های کیفری، صلاحیت‌هایی در قانون پیش‌بینی‌شده است. در ادامه به دو نوع صلاحیت مهم دادگاه کیفری کرمان اشاره می‌کنیم و درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم:

صلاحیت محلی دادگاه کیفری کرمان

یکی از صلاحیت‌های قابل بحث، صلاحیت محلی نام دارد. مطابق قانون، دادگاهی که جرمی در حوزه قضایی او تشکیل ‌شده باشد، باید به آن جرم رسیدگی کند. به‌ این ‌ترتیب، اگر شخصی در کرمان مرتکب جرم فروش مال غیر شود، رسیدگی به جرم او در دادگاه کیفری این شهرستان پیگیری خواهد شد. البته این مورد استثنا نیز دارد. به این صورت که؛ در مواقعی که شخصی در شهرهای متعدد، مرتکب جرائم گوناگون شود، به تمام جرائم ارتکابی او، در دادگاه محل وقوع مهم‌ترین جرم، رسیدگی می‌شود. همچنین در بعضی موارد، در دادگاه شهری که متهم دستگیر شده است نیز، امکان دادرسی وجود دارد.

صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری این شهرستان

نوع دیگری از صلاحیت که در قانون برای دادگاه‌ها مطرح می‌شود، صلاحیت ذاتی نام دارد. در مواقعی که رسیدگی به جرمی، مطابق قانون در صلاحیت دادگاه معینی قرار داده‌ شده باشد، سایر مراجع کیفری نمی‌توانند نسبت ‌به آن جرم، دادرسی و صدور حکم را انجام دهند. یعنی اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، سایر مراجع کیفری نمی‌توانند نسبت ‌به آن رسیدگی و صدور حکم را انجام دهند.

شرح کاملی بر دادگاه کیفری یک کرمان

در قانون آیین دادرسی کیفری، درباره‌ صلاحیت محاکم کیفری و تشریفات دادرسی در هر کدام از انواع دادگاه‌ها صحبت شده ‌است. یکی از دادگاه‌های مهم که به جرائم حساس با مجازات‌های سنگین رسیدگی می‌کند، دادگاه کیفری یک نام دارد. در شرایطی که جرایم با مجازات اعدام یا حبس ابد یا قطع عضو در شهرستان کرمان محقق شوند، دادگاه کیفری یک کرمان نسبت به این موارد رسیدگی می‌کند. علاوه بر ‌این، اگر جرائم درجه ۳ یا بالاتر یا جرم تامین مالی تروریسم در این شهرستان تشکیل شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان کرمان قرار دارد.

در مورد جرم سیاسی این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر در هر کدام از شهرستان‌های کرمان، شخصی مرتکب جرم سیاسی شود، دادرسی و صدور حکم در رابطه با این جرم در دادگاه کیفری یک کرمان که در مرکز استان واقع شده است، انجام می‌گیرد. به‌ موجب قانون، دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. چنانچه رییس قوه قضاییه در تشکیل این دادگاه در حوزه قضایی شهرستان، ضرورتی را تشخیص دهد، دستور تشکیل دادگاه کیفری یک را در شهرستان موردنظر صادر می‌کند.

در قانون برای این دادگاه، موضوع تعدد قاضی در نظر گرفته ‌شده است. به دلیل سنگین بودن مجازات جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، علاوه‌ بر رئیس دادگاه، حضور دو مستشار نیز در دادگاه ضروری خواهد بود. اگر رییس دادگاه کیفری یک حضور نداشته باشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد، به عنوان جانشین او، ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.

مصادیق صلاحیت دادگاه کیفری یک از انواع دادگاه کیفری کرمان

فرض کنید شخصی در کرمان مرتکب جرم قتل عمدی می‌شود. به دلیل اینکه مجازات او اعدام خواهد بود، دادرسی و صدور حکم در رابطه با این جرم ارتکابی، در دادگاه کیفری یک این شهرستان انجام می‌شود.

در مواقعی که در کرمان جرم سرقت حدی محقق شود، دادگاه کیفری یک کرمان به آن رسیدگی می‌کند. مجازات سرقت حدی در مرتبه اول و دوم قطع عضو ودر مرتبه سوم حبس ابد خواهد بود. اگر متهم برای مرتبه چهارم سرقت حدی را انجام دهد، به اعدام محکوم خواهد شد. در صورتی‌ که شرایط تحقق سرقت حدی محرز شود، در دادگاه کیفری یک این استان مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد زیرا در قانون، رسیدگی به جرایمی با مجازات حبس ابد یا قطع عضو و اعدام به ‌طور صریح در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده ‌شده است.

دادگاه کیفری دو این شهرستان

اگر شخصی در کرمان مرتکب جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع نباشد، دادگاه کیفری دو کرمان دادرسی و صدور حکم در رابطه با این جرم را به عهده می‌گیرد. دادگاه کیفری 2 با حضور قاضی یا دادرس علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. یعنی در این دادگاه، فقط یک قاضی تصمیم‌گیری خواهد کرد و موضوع تعدد قاضی مطرح نیست.

در دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان به دلیل گسترده بودن صلاحیت آن، تراکم پرونده وجود دارد. یعنی شعبه‌های دادگاه کیفری دو نسبت به سایر مراجع کیفری با تعدد نوع جرائم و تراکم پرونده مواجه هستند. جرایمی با مجازات درجه ۴ تا ۸ در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

مصادیق صلاحیت دادگاه کیفری دو

فرض کنید کارمندی در اداره برق کرمان مرتکب جرم اختلاس می‌شود. او با هدف ضرر رساندن به این اداره و اموال متعلق به مردم، اموالی را برای خودش تصاحب یا برداشت می‌کند. در این حالت، جرم اختلاس محقق می‌شود. در واقع کارمند این اداره به ‌موجب قانون، مستحق مجازات خواهد بود. رسیدگی به جرم ارتکابی توسط او در دادگاه کیفری دو کرمان صورت می‌گیرد. گاهی ممکن است شخصی در کرمان با هدف فریب مردم و با استفاده از وسایل یا مانور متقلبانه، اموال متعلق به دیگران را تصاحب کند. در این حالت، جرم کلاهبرداری محقق می‌شود و رسیدگی به این جرم، توسط دادگاه کیفری دو کرمان پیگیری خواهد شد.

کارمندی را در نظر بگیرید که در کرمان مرتکب جرم ارتشا (رشوه‌ خواری) شده است. رسیدگی به جرم او، توسط دادگاه کیفری 2 کرمان انجام ‌می‌شود یا فرض کنید شخصی به این کارمند پیشنهاد می‌دهد که در ازای دریافت ۵۰۰ میلیون تومان، خواسته او را برای انجام کار یا جلوگیری از انجام کاری محقق کند. اگر کارمند این پیشنهاد را بپذیرد و پول را دریافت کند، جرم رشوه‌ خواری تشکیل می‌شود. در این حالت، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری کرمان پیگیری خواهد شد.

فرآیند طرح شکایت تا صدور حکم در دادگاه کیفری کرمان

اگر شخصی در کرمان مرتکب جرم قابل گذشت شود، برای آنکه متهم تحت تعقیب قرار بگیرد، باید علیه او شکایت کند. اگر متهم اموال شما را ربوده و مرتکب جرم سرقت شده باشد، با شکایت شما تحقیقات مقدماتی در زمینه کشف جرم او آغاز می‌شود. به این ترتیب، اگر دادیار یا بازپرس وقوع این جرم و انتساب آن به متهم را احراز کنند، برای پرونده، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در این حالت دادستان برای پرونده کیفرخواست را صادر خواهد کرد. سپس پرونده را به همراه کیفرخواست صادره، به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری کرمان ارجاع می‌دهد.

طرح مستقیم پرونده در محاکم کیفری

در قانون، جرائمی مشخص شده‌اند که رسیدگی به آن‌ها توسط دادیار یا بازپرس انجام نمی‌شود. بلکه این جرائم به‌ طور مستقیم در دادگاه‌ کیفری مطرح می‌شوند. یعنی رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در رابطه با کشف جرم و امکان انتساب جرم به متهم، توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. این جرائم به‌طور صریح در قانون مطرح شده‌اند.

تمام جرائم و اعمال منافی عفت که در کرمان محقق می‌شوند، باید به‌ طور مستقیم در دادگاه کیفری کرمان مطرح شوند. در صورتی ‌که مجازات این اعمال، سلب حیات باشد، رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک این شهرستان قرار دارد.

اگر شخصی در کرمان مرتکب زنا با محارم خود شود، مجازات او اعدام خواهد بود. در این حالت، دادگاه کیفری یک، تحقیقات مقدماتی را در این زمینه انجام می‌دهد. پس ‌از آن در صورت احراز وقوع جرم، دادرسی در همان دادگاه انجام می‌شود. قاضی این دادگاه، به‌ همراه مستشاران در رابطه با جرم ارتکابی، دادرسی و صدور حکم را انجام می‌دهد.

اگر پرونده‌ای در مورد اعمال منافی عفت در دادگاه کیفری یک مطرح شود و بعد از تحقیقات مقدماتی معلوم شود که مجازات این جرم اعدام نیست، قاضی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده خواهد شد.

اگر جرائم درجه ۷ و ۸ یا جرائم اعمال منافی عفت کمتر از زنا یا لواط، در کرمان محقق شود، این موارد به طور مستقیم در دادگاه کیفری کرمان مطرح می‌شوند.

جرائمی هم که توسط افراد زیر ۱۵ سال محقق می‌شوند به‌طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در نظر داشته باشید

لازم است در نظر داشته باشید که حتما برای حضور در محاکم قضایی، یک لایحه تهیه کنید. با توجه به این مساله که پرونده و شکایت شما در چه مرحله‌ای باشد و با توجه به اسناد و مدارکی که باید در هر جلسه از دادگاه ارائه دهید، محتوای لایحه مورد نیازتان نیز متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر، اهمیت زیادی دارد که متن لایحه به گونه‌ای نوشته شود که بتواند در رای قاضی تاثیر بگذارد. به همین دلایل، پیشنهاد می‌کنیم که نوشتن لایحه را به اشخاصی بسپارید که در این حیطه تخصص، تجربه و دانش دارند. تیم احتراما، به همین منظور خدمات تنظیم لایحه را ارائه می‌دهد. با استفاده از این خدمات، روند رسیدگی به پرونده شما تسهیل خواهد شد.

از دیگر خدمات حقوقی که توسط تیم احتراما ارائه می‌شود؛ خدمات مشاوره تلفنی حقوقی است. این خدمات نیز می‌تواند به شما کمک کند که در خصوص سوالات و ابهامات ذهنی خود، با اشخاص متخصص ارتباط بگیرید و با آن‌ها گفتگو کنید.

ثبت نظر یا سوال