راهنمای رسیدگی به دعاوی و شرایط اجرایی شدن مراحل دادرسی در دادگاه کیفری کرمانشاه

دادگاه کیفری کرمانشاه

در شرایطی که جرمی در حوزه قضایی کرمانشاه محقق شود، دادگاه کیفری کرمانشاه در رابطه با این جرم، برای رسیدگی و صدور رای صلاحیت دارد. مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری پیش ‌بینی ‌شده باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت هر کدام از مراجع کیفری تعیین شده ‌است. به اختیار قانونی و شایستگی برای رسیدگی و صدور رای در مورد موضوعی خاص، صلاحیت گفته می‌شود. زمانی ‌که موضوع صلاحیت دادرسی مطرح می‌شود، محدوده اختیارات دادگاه نسبت ‌به اموری که می‌تواند در مورد آن‌ها دادرسی را انجام دهد، معین خواهد شد. به ‌این ‌ترتیب هیچ دادگاهی نمی‌تواند خارج از حیطه صلاحیت خود، دادرسی و صدور رای را انجام دهد. البته تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به عهده دادگاه رسیدگی ‌کننده به پرونده است.

به‌ عنوان مثال، در شهر کرمانشاه جرم ربا محقق می‌شود. دادرسی در این‌ مورد در صلاحیت دادگاه‌ کیفری دو کرمانشاه قرار دارد. در صورتی ‌که این پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح‌ شده باشد، این دادگاه می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارجاع دهد.

برای حضور در دادگاه کیفری کرمانشاه ، ابتدا به این مثال توجه کنید!

فرض کنید، شخصی در شهر کرمانشاه به دلیل خصومت با همسایه خود، مرتکب جرم تخریب عمدی محصولات زراعی او می‌شود. به دلیل اینکه تخریب موجب ورود ضرر های مالی به صاحب این زمین شده است، مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. در این حالت، دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه به این جرم رسیدگی می‌کند و رأی مناسب برای مجرم صادر خواهد شد. مطابق قانون مجازات اسلامی، شخصی که به‌ صورت عمدی، مال منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا از بین ببرد، به مجازات حبس محکوم می‌شود. دادرسی و صدور رای درباره این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری کرمانشاه قرار دارد زیرا جرم تخریب در این شهر محقق شده‌ است.

درباره جرم تخریب این نکته را در نظر داشته باشید که به دلیل قابل گذشت بودن آن، تا زمانی‌ که شاکی از متهم شکایت نکند، دادرسی و صدور حکم انجام نمی‌شود. همچنین در هر مرحله از دادرسی یا اجرای مجازات، در صورت گذشت شاکی این موارد متوقف می‌شوند.

بررسی شرایط دادگاه کیفری یک ؛ از انواع دادگاه کیفری کرمانشاه

یکی از مراجعی که در قانون برای رسیدگی به جرائم مهم تعیین‌ شده، دادگاه کیفری یک است. این دادگاه در گذشته دادگاه کیفری استان نام داشت و با تصویب قانون جدید، به دادگاه کیفری یک تغییر نام داد.

دادگاه کیفری یک کرمانشاه ، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قانون به آن‌ها تصریح ‌شده است. این جرائم از مهم‌ترین و حساس‌ترین جرائم در قانون محسوب می‌شوند. این دادگاه برای دادرسی جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد باشد، صلاحیت دارد. علاوه بر این موارد، رسیدگی به جرایم سیاسی یا مطبوعاتی، جرائم درجه 3 و بالاتر و جرم تامین مالی تروریسم در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. بنابراین اگر شخصی در شهر کرمانشاه مرتکب هر کدام از این جرائم شود، دادرسی و اجرای حکم در مورد آن در دادگاه کیفری یک این استان رسیدگی می‌شود.

مثالی از صلاحیت دادگاه کیفری یک ؛ از انواع دادگاه کیفری کرمانشاه

فرض کنید شخصی در کرمانشاه مرتکب قتل عمدی همسایه خود شده است. مطابق قانون، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک کرمانشاه قرار دارد. این دادگاه دادرسی را انجام می‌دهد، سپس رأی مناسب را در این زمینه صادر می‌کند. همچنین اگر شخصی در شهر کرمانشاه مرتکب جرم سیاسی شود و با اقدامات خود، علیه نظام و امنیت کشور اقدام کند، این مورد نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک این استان قرار دارد. این دادگاه با بررسی همه‌ جانبه پرونده مطروحه، میزان مجازات مناسب برای این شخص را تعیین می‌کند.

در مواقعی که شخصی در شهر کرمانشاه مرتکب جرمی شود که مجازات آن قطع عضو باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه خواهد بود. به‌ این ‌ترتیب اگر جرائم مستوجب حد، مانند سرقت حدی یا شرب خمر حدی در کرمانشاه محقق شود، این دادگاه به این موارد نیز رسیدگی می‌کند زیرا مجازات جرائم مستوجب حد، ممکن است قطع عضو یا در صورت تکرار برای مرتبه چهارم اعدام باشد.

رسیدگی و دادرسی به دعاوی در دادگاه کیفری کرمانشاه

دادرسی در دادگاه کیفری کرمانشاه ، مطابق مقررات قانونی انجام می‌شود. به این صورت که در دادگاهی کیفری یک این استان، رئیس دادگاه کیفری یک، به‌همراه دو مستشار در رابطه با پرونده‌های مطروحه تصمیم‌گیری می‌کنند. یعنی دادگاه کیفری یک با حضور این افراد رسمیت پیدا خواهد کرد. اگر رییس دادگاه کیفری یک حاضر نباشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد، به ‌عنوان جانشین رئیس دادگاه، تعیین می‌شود. در این دادگاه مبحث تعدد قاضی مطرح است؛ یعنی باید به همان تعدادی که در قانون معین کرده‌اند، قاضی در این دادگاه حضور داشته باشد تا جلسه رسمیت پیدا کند. در غیر این صورت این دادگاه رسمیت ندارد.

دادرسی در دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادرسی در دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه با دادگاه کیفری یک متفاوت است. جلسه دادرسی در دادگاه کیفری دو با حضور رئیس دادگاه کیفری کرمانشاه یا دادرس علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. یعنی برای رسمیت یافتن جلسات این دادگاه، نیازی به حضور قاضی مستشار نیست. البته در تمام جلسات دادرسی دادگاه کیفری دو کرمانشاه ، دادستان یا نماینده او یا هر کدام از دادیاران می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست صادره حاضر شوند. در صورتی‌ که هیچ کدام از آن‌ها حاضر نشوند، این موضوع مانع تشکیل جلسه نمی‌شود.

روند دادرسی از طرح شکایت تا صدور رای در دادگاه کیفری کرمانشاه

در شرایطی که در شهر کرمانشاه علیه اموال شما یا خودتان جرمی واقع ‌شده باشد، می‌توانید از طریق مراجع کیفری این شهرستان، برای احقاق حق خود و مجازات مرتکب شکایت کنید. زمانی ‌که شما علیه مرتکب به دلیل وقوع جرمی شکایت می‌کنید، تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا بازپرس یا دادیار انجام خواهد شد. سپس در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، توسط این مقامات قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. در صورتی ‌که دادستان قرار جلب به دادرسی را تایید کند، کیفرخواست را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع می‌دهد. در این حالت به شما ابلاغ می‌شود که پرونده به کدام مرجع ارسال شده ‌است.

شما باید با توجه به شماره شعبه و آدرسی که در متن ابلاغیه نوشته‌ شده است، در روز مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوید و پرونده خود را پیگیری کنید. قاضی دادگاه کیفری کرمانشاه با بررسی این پرونده و جوانب آن و با توجه به ادله‌ای که ارائه ‌شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند. روند دادرسی از مرحله شکایت تا صدور رای در دادگاه کیفری کرمانشاه ، به ترتیبی که بیان شد صورت می‌گیرد.

مثالی از روند دادرسی در این دادگاه

فرض کنید شما خودروی خود را به شخصی سپرده‌اید تا در زمان مقرر آن را پس بدهد یا برای موضوع خاصی مصرف کند. در صورتی که این شخص، به قصد ضرر رساندن به شما خودرو را از بین ببرد یا آن را تخریب کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. وقتی شما علیه او شکایت کنید، دادیار تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. سپس در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. این پرونده به همراه کیفرخواست صادره به یکی از شعبه‌های کیفری دو کرمانشاه ارجاع داده خواهد شد. پس از آن، در متن ابلاغیه به شما، شماره پرونده به همراه شماره شعبه نوشته می‌شود تا در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار بگیرید.

طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری

در قانون، جرایمی پیش‌بینی ‌شده‌اند که کشف جرم و تحقیقات اولیه در مورد آن‌ها از طریق دادیار، دادستان یا بازپرس صورت نمی‌گیرد بلکه این جرایم به‌ طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند. متناسب با نوع جرم، ممکن است در دادگاه کیفری یک یا دو به این موارد رسیدگی کنند.

جرایم منافی عفت، جرایم افراد زیر ۱۵ سال و جرایم درجه ۷ و ۸ از این موارد هستند. جرایم درجه ۷ و ۸ باید به ‌طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 کرمانشاه مطرح شوند زیرا این جرایم از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

همچنین جرائم منافی عفت که کمتر از زنا یا لواط باشند و ارتکاب آن‌ها صرفاً با مواردی همچون همبستر شدن شکل گرفته شود، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 کرمانشاه قرار دارند.

توصیه‌هایی کاربردی برای حضور در این دادگاه

چنانچه به هر دلیلی در دادگاه‌های کیفری استان کرمانشاه حاضر می‌شوید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که برای حضور موثر در دادگاه، به کسب اطلاعات کاربردی نیاز دارید. منظور از اطلاعات کاربردی، آگاهی از این مسائل است که فرآیند و مراحل انجام دادرسی در دادگاه کیفری به چه صورتی انجام می‌شود و برای حضور در دادگاه، به تهیه چه مقدماتی نیاز است. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به شما این امکان را می‌دهد که بدون محدودیت در زمان و مکان، با مشاوران مجرب و وکلای پایه یک دادگستری ارتباط بگیرید و در خصوص سوالاتی که در ذهن دارید، با آن‌ها مشورت کنید.

علاوه براین، مسلم است که تقدیم لوایح مناسب به دادگاه، در روند دادرسی تاثیر مثبتی دارد. به همین دلیل، می‌توانید برای تنظیم لایحه، درخواستتان را در بخش خدمات تنظیم لایحه اختصاصی ثبت کنید. در اسرع وقت، به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.

ثبت نظر یا سوال