ملاک‌های صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو برای رسیدگی به پرونده؛ از انواع دادگاه کیفری خرم آباد

دادگاه کیفری خرم آباد

در شرایطی که جرمی در خرم آباد محقق شود، می‌توانید با مراجعه به دادگاه کیفری خرم آباد مجازات مرتکب را تقاضا کنید. اگر شخصی در خرم آباد علیه شما مرتکب جرم افتراء شود و ارتکاب جرمی را به شما نسبت دهد، می‌توانید علیه او شکایت کنید. با شروع جلسات دادرسی، از طریق تقدیم لایحه و ارائه ادله محکمه پسند، مجازات او را از دادگاه تقاضا کنید.

در قانون آیین دادرسی کیفری، برای محاکم جزایی صلاحیت‌هایی تعیین‌ شده است که باید در حدود آن عمل کنند. یعنی هیچ ‌یک از مراجع کیفری، نمی‌تواند به جرائمی رسیدگی کند که خارج از صلاحیت آن قرار دارد.

اگر پرونده‌ای به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شود که در قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده شده باشد، قاضی دادگاه کیفری دو باید با صدور قرار عدم صلاحیت، این پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد. به این نوع صلاحیت در حقوق، صلاحیت محلی گفته می‌شود. مطابق قانون، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ها، به قاضی واگذار شده‌ است. یعنی قاضی هر دادگاه باید صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را تشخیص دهد.

نوع دیگری از صلاحیت که در رابطه با محاکم مطرح می‌شود، صلاحیت محلی نام دارد. بر اساس این نوع صلاحیت، دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. یعنی اگر جرمی در خرم آباد شکل‌ گرفته باشد، دادرسی و صدور رأی در مورد آن، بر عهده‌ دادگاه کیفری خرم آباد خواهد بود زیرا مطابق صلاحیت محلی، دادگاهی که جرم، در حوزه قضایی آن محقق شده است، باید به آن رسیدگی کند.

به‌ عنوان مثال، اگر شخصی در شهرستان خرم آباد مرتکب جرم کلاهبر‌داری شود، دادگاه‌های کیفری سایر شهرستان‌ها نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند زیرا این جرم در خرم آباد محقق شده ‌است.

آشنایی با انواع محاکم کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرائم گوناگون، صلاحیت هر کدام از مراجع مشخص شده‌ است. در مواقعی که جرایمی با مجازات حبس ابد یا اعدام یا قطع عضو، در حوزه قضایی خرم آباد محقق شود، دادگاه کیفری یک این شهرستان، نسبت به آن دادرسی را انجام می‌دهد. سپس با توجه به تمام جوانب پرونده، حکم مناسب را برای آن صادر می‌کند.

تشریفات مراجعه به دادگاه کیفری یک ، از انواع دادگاه کیفری خرم آباد

دادگاه کیفری یک ، از مراجع مهمی محسوب می‌شود که رسیدگی به جرائم حساس با مجازات‌های سنگین در صلاحیت آن قرار دارد. علاوه‌ بر این، موارد جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا جرائم درجه ۳ یا بالاتر و جرم تامین مالی تروریسم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. به‌ این ‌ترتیب، اگر شخصی در خرم آباد مرتکب جرمی شود که مجازات آن قطع عضو باشد، مرتکب در دادگاه کیفری یک خرم آباد محاکمه خواهد شد.

دادگاه کیفری یک ، همان دادگاه کیفری استان است که در قانون جدید، به این نام شناخته می‌شود. دادگاه کیفری یک ، در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. در صورتی که در شهرستان‌های استان نیاز به تشکیل دادگاه کیفری یک باشد، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این دادگاه در شهرستان‌ها نیز تشکیل خواهد شد.

اگر شخصی در خرم آباد مرتکب قتل عمدی شود و مجازات او اعدام باشد، رسیدگی به جرم این شخص در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

در مواقعی هم که شخصی مرتکب جرم سیاسی شود، به جرم او در دادگاه کیفری یک خرم آباد رسیدگی خواهد شد. این جرم در هر کدام از شهرستان‌های استان محقق شده باشد، رسیدگی به آن باید در دادگاه مرکز استان انجام شود.

اگر شخصی در خرم آباد برای تامین هزینه‌های تروریسم ، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی یا غیرنقدی کند یا شماره حساب مشخصی را برای تامین هزینه‌های تروریسم اختصاص دهد، ممکن است به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب، در دادگاه قابل مجازات باشد. به مجازات این شخص در دادگاه کیفری خرم آباد رسیدگی خواهد شد.

چه زمانی دادگاه کیفری دو، از دادگاه کیفری خرم آباد صلاحیت رسیدگی دارد؟

در خصوص صلاحیت این دادگاه در قانون، اینطور بیان‌ شده است که هر جرمی که در صلاحیت سایر مراجع کیفری نباشد، دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی می‌کند. در دادگاه کیفری دو خرم آباد ، یک قاضی وجود دارد که رسیدگی و صدور رای را انجام می‌دهد اگر دادستان یا نماینده او قصد دفاع از کیفرخواست را داشته باشند، می‌توانند در جلسات دادرسی حاضر شوند. به این ترتیب، در صورت عدم حضور آن‌ها دادرسی متوقف نخواهد شد.

اگر در خرم آباد مالی را به شخصی بسپارید، سپس طرف مقابل با قصد ورود ضرر به شما آن را گم کند یا از بین ببرد، جرم خیانت در امانت محقق شده ‌است. در این حالت، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرم آباد قرار دارد. همچنین اگر ساکن خرم آباد باشید و شخصی با زور و اجبار وارد خانه شما شود، آن شخص برای ورود به خانه، مرتکب جرم تخریب شده است. در چنین شرایطی، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو خرم آباد قرار دارند. مواقعی هم که شخصی در شهرستان خرم آباد مرتکب جرم تصرف عدوانی نسبت به ملک شما شود، می‌توانید علیه او در دادگاه کیفری خرم آباد شکایت کنید. در صورتی ‌که صحت اظهارات شما برای دادگاه محرز شود، قاضی به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.

آدرس دادگاه کیفری خرم آباد ؛ مکان دقیق مراجعه به این محاکم

زمانی ‌که پرونده شما توسط دادستان به دادگاه کیفری خرم آباد ارجاع داده می‌شود، شماره شعبه کیفری از طریق پیامک به شما ابلاغ خواهد شد. برای اینکه بتوانید در روز دادرسی در جلسه حاضر شوید، باید آدرس دادگاه کیفری خرم آباد را بدانید. ملاک شما برای حضور در جلسه دادگاه، باید همان شعبه‌ای باشد که در پیامک ابلاغیه به شما ارسال‌ شده است. مواقعی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، دادستان پرونده را به شعبه‌های دادگاه کیفری خرم آباد ارجاع می‌دهد.

در این حالت، پیامک ابلاغیه برای شما ارسال می‌شود. در این پیامک شماره شعبه و شماره پرونده نوشته شده ‌است. شما باید در روز تشکیل جلسه دادرسی به آدرس دادگاه کیفری دو خرم آباد مراجعه کنید. در صورتی ‌که آدرس مراجع کیفری را نمی‌دانید، می‌توانید از طریق تماس با شعبه مورد نظر، آدرس دادگاه را بپرسید. همچنین می‌توانید از وکیل خود یا افرادی که با محل شعبه‌های دادگاه کیفری خرم آباد آشنایی دارند، آدرس شعبه‌ای را که به شما ابلاغ‌ شده جویا شوید.

نحوه دادرسی در محاکم کیفری

اگر در خرم آباد علیه شما یا اموالتان جرم قابل گذشت محقق شود، می‌توانید علیه مرتکب شکایت کنید. چنانچه جرمی قابل گذشت باشد، برای پیگیری و مجازات متهم، شکایت شاکی لازم است. به‌ عنوان مثال، شخصی در خرم آباد مرتکب جرم سرقت خودروی شما می‌شود و با شکایت شما تحقیقات مقدماتی در رابطه با این جرم آغاز خواهد شد. در صورتی‌ که دادیار وقوع این جرم و انتساب آن به متهم را احراز کند، قرار جلب به دادرسی را صادر خواهد کرد. در ادامه اگر دادستان این قرار را تایید کند، پرونده را به همراه کیفرخواست صادره به دادگاه کیفری خرم آباد ارجاع می‌دهد. در این مرحله برای شما پیامک ابلاغیه ارسال می‌شود و شما در جریان روند رسیدگی به پرونده خود قرار می‌گیرید.

برای حضور در این محاکم، بهتر است چگونه عمل کنیم؟

اگر بخواهید پرونده یا موضوعی را در دادگاه مطرح کنید، ابتدا نیاز دارید که حتما با یک مشاور یا یک وکیل مجرب گفتگو کنید. این گفتگو در راستای دستیابی به اهداف شما انجام می‌شود و حاوی تمام اطلاعات و مطالبی است که به آن نیاز خواهید داشت. خدمات تنظیم لایحه ، این امکان را به شما می‌دهد که لایحه مورد نیاز خود را به سادگی در اختیار بگیرید. از طرف دیگر، با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، می‌توانید در راستای لایحه یا پرونده‌ای که در نظر دارید، با مشاوران متخصص گفتگو کنید و از آن‌ها راهنمایی بگیرید.

ثبت نظر یا سوال