نوشتن لایحه تهدید با چاقو مهمترین اقدام شما برای حضور در دادگاه این جرم!

لایحه تهدید با چاقو

اگر متهم با استفاده از چاقو دیگران را بترساند، شاکی لایحه تهدید با چاقو را علیه او تنظیم می‌کند. سپس با تقدیم آن به دادگاه از قاضی مجازات مرتکب را تقاضا خواهد کرد. تهدید با چاقو یکی از مصادیق جرم تهدید محسوب می‌شود. این اقدام در قانون جرم‌ انگاری شده ‌است. گاهی ممکن است متهم با استفاده از چاقو قصد قدرت‌ نمایی داشته باشد. در این حالت او با کشیدن چاقو بر روی مردم موجب هراس آن‌ها خواهد شد. به ‌همین دلیل مستحق مجازات خواهد بود.

در مواقعی نیز ممکن است که متهم برای انجام جرایم دیگر از چاقو استفاده کند. برای مثال شخصی با ورود به یک مغازه با هدف ربودن اجناس آن، چاقو به همراه داشته باشد. به این صورت که با استفاده از چاقو صاحب مغازه را بترساند و اجناس او را بدزدد.

اگر فردی در خیابان یا معابر با چاقو کشی موجب هراس مردم شود، مرتکب جرم تهدید با چاقو شده‌ است. در این حالت شاکی می‌تواند علیه او شکایت کند. سپس با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه تهدید با چاقو و ارائه دلایل مناسب، وقوع این جرم را به دادگاه اطلاع دهد. قاضی با توجه به جزئیات پرونده محتوای لایحه حکم مناسب را صادر می‌کند.

تهدید با چاقو چیست؟

تهدید با چاقو یا چاقو کشی یکی از جرایمی است که موجب هراس مردم می‌شود. این جرم در شرایطی ممکن است از مصادیق محاربه باشد.

تعداد زیادی از مجرمان برای ترساندن دیگران یا اطمینان خودشان همیشه چاقویی را حمل می‌کنند. این جرم به‌ عنوان جرمی علیه اشخاص محسوب می‌شود.

متهم با ارتکاب آن سبب سلب آسایش مردم خواهد شد. تهدید با چاقو ممکن است برای انجام کار یا اخاذی صورت بگیرد. یعنی متهم با استفاده از چاقو دیگران را می‌ترساند یا وجه یا مالی را از آن‌ها دریافت می‌کند. در این حالت شاکی می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه تهدید با چاقو علیه او در دادگاه کیفری اقدام کند.

فرض کنید شخصی در یک کوچه با چاقو فردی را تهدید می‌کند. سپس مال یا وجه یا تلفن همراه او را می‌گیرد. این اقدام به ‌عنوان جرم تهدید با چاقو قابل مجازات است. بزه دیده‌ این جرم می‌تواند علیه متهم شکایت کند. سپس با تشکیل جلسات دادرسی، یک لایحه را به دادگاه ارائه دهد. او باید در متن لایحه توضیحات و دلایل خود را بنویسد. اگر قاضی وقوع این جرم را احراز کند، به مجازات مرتکب حکم می‌دهد.

در مواقعی که متهم با استفاده از چاقو مرتکب جرم دیگری مانند قتل یا ورود جراحت به دیگران شود، برای جرم تهدید مجازات نمی‌شود. یعنی مجازات این جرم تا زمانی برای متهم اجرا می‌شود که او هنوز جراحت یا ضربه را وارد نکرده باشد.

وقتی او با چاقو مرتکب قتل یا جراحت شود، به قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. برای وقوع این جرم وجود چاقو لازم است. یعنی اگر شخصی در خیابان به دیگری بگوید با چاقویی که در خانه دارم، تو را مجروح خواهم کرد، این جرم تهدید ساده محسوب می‌شود. لازمه تحقق این جرم، چاقو کشی و تهدید به وسیله آن است.

لایحه تهدید با چاقو چه کاربردی دارد؟

امنیت و آسایش شهروندان برای قانونگذار اهمیت فراوانی دارد. به‌ همین ‌جهت حق شکایت علیه متهم برای افراد در قانون پیش‌ بینی‌ شده است. در مواقعی که فردی با استفاده از چاقو دیگران را بترساند یا مال یا وجهی را از آن‌ها بخواهد، مرتکب جرم شده ‌است. در این حالت بزه دیده می‌تواند علیه او شکایت کند. سپس لایحه را به دادگاه ارائه دهد. اگر قاضی وقوع جرم را احراز کند، به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.

برای متهم نیز حق دفاع پیش‌ بینی‌ شده است. شخصی که به دلیل ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد، می‌تواند از خودش دفاع کند. او با تنظیم و تقدیم لایحه، دفاعیات خود را مطرح خواهد کرد. قاضی دادگاه با توجه به شرایط پرونده در این خصوص تصمیم گیری می‌کند.

تاثیر تقدیم لایحه به دادگاه

تقدیم نمونه لایحه دفاعیه تهدید با چاقو به دادگاه، در مسیر دادرسی به قاضی کمک خواهد کرد. به همین دلیل لازم است که لایحه معمولاً توسط حقوقدانان و با زبان قانون نوشته شود. همچنین تمام جزئیات، توضیحات و خواسته‌ طرفین در لایحه تهدید با چاقو، نوشته می‌شود. به‌ همین دلیل قاضی با بررسی محتوای آن به ‌طور کامل در جریان این پرونده قرار می‌گیرد. در جلسات دادرسی این احتمال وجود دارد که طرفین به دلیل کمبود وقت، نتوانند تمام جزئیات را به ‌صورت شفاهی مطرح کنند.

تقدیم لایحه تهدید با چاقو یک روش مناسب و مکتوب برای شرح توضیحات است. فردی که لایحه دفاعیه در خصوص تهدید با چاقو را به دادگاه ارائه می‌دهد، بابت مطرح نشدن توضیحات خود، هیچگونه نگرانی نخواهد داشت. تقدیم لایحه به‌ عنوان اقدام تکمیلی در کنار دفاع شفاهی محسوب می‌شود. قاضی دادگاه با مطالعه متن لایحه حکم مناسب را صادر می‌کند.

روش تنظیم لایحه تهدید با چاقو

تنظیم لایحه تهدید با چاقو یکی از اقداماتی است که باید توسط وکلا و حقوقدانان انجام شود. در صورتی‌ که قصد دارید یک لایحه را تنظیم کنید، بهتر است که این کار را به افراد متخصص در این حوزه بسپارید.

برای نگارش لایحه مشخصات شاکی و متهم به همراه شماره‌ پرونده‌ آن‌ها لازم است. جزئیاتی در خصوص زمان، مکان و نحوه‌ ارتکاب این جرم باید در متن لایحه نوشته شود. دلایل هر کدام از طرفین به ‌طور کامل و دقیق در متن لایحه تهدید با چاقو ثبت خواهد شد.

اگر شاهدی برای این جرم حضور داشته است، نام او نیز نوشته می‌شود. قاضی در صورت لزوم از شهادت آن‌ها استفاده خواهد کرد. برای ‌اینکه لایحه در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، باید نگارش آن به ‌صورت درست انجام شود. استفاده از مواد قانونی و رأی وحدت رویه در متن لایحه ممکن است مؤثر باشد.

اگر لایحه دفاعیه در خصوص تهدید با چاقو از طرف متهم نوشته می‌شود، باید علاوه‌ بر اظهار ندامت، از قاضی برای کاهش مجازات تقاضا کند. چنانچه لایحه از طرف شاکی به دادگاه تقدیم شود، او می‌تواند با بیان توضیحات مناسب، مجازات مرتکب را درخواست کند.

عناصر تشکیل دهنده این جرم

برای تشکیل جرایم لازم است ارکانی وجود داشته باشد. ارکان لازم برای تحقق جرم تهدید با چاقو، رکن مادی، قانونی و معنوی هستند. در ادامه درباره هر کدام توضیح می‌دهیم:

  1. رکن قانونی: در ماده 617 قانون مجازات اسلامی، تهدید با چاقو و ترساندن دیگران با این سلاح سرد، جرم انگاری شده ‌است. بنابراین رکن قانونی این جرم ماده ۶۱۷ است. در این ماده تظاهر و قدرت‌ نمایی با چاقو، ایجاد مزاحمت برای دیگران، اخاذی یا تهدید به وسیله آن قابل مجازات اعلام شده است. شخصی که این اقدام را انجام دهد، به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین رکن قانونی این جرم ماده ۶۱۷ است.
  2. رکن مادی: تحقق جرم با فعل یا ترک فعل یا رفتاری از طرف متهم صورت می‌گیرد. اگر متهم با استفاده از چاقو اقداماتی را انجام دهد و موجب هراس دیگران شود، رکن مادی این جرم شکل می‌گیرد. بنابراین رکن مادی این جرم چاقو کشیدن و تهدید دیگران به وسیله آن است. تصور کنید فردی با حضور در یک پارک، با استفاده از چاقو شهروندان را ترسانده و از آن‌ها مال یا وجهی را تقاضا کرده است. در این حالت این اقدام او به‌ عنوان عنصر مادی محسوب می‌شود.
  3. عنصر معنوی: متهم برای ارتکاب جرم، باید قصد مجرمانه و سوء نیت داشته باشد. وقتی شخصی با هدف ضرر رساندن و ترساندن دیگران، اقدامی را انجام دهد، عنصر معنوی این جرم شکل می‌گیرد. با توجه به این موارد اگر این عناصر وجود داشته باشند، مرتکب مجازات خواهد شد.

نحوه پیگیری این جرم در دادگاه کیفری به چه صورت است؟

برای پیگیری این جرم، باید شکواییه‌ای را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی تنظیم و ثبت کنید. پس ‌از این اقدام، در دادسرا در خصوص این جرم و نحوه ارتکاب آن تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد. چنانچه وقوع جرم برای مقام تحقیق محرز شود، برای این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در صورت تأیید این قرار، دادستان کیفرخواست را صادر می‌کند. پس از آن، پرونده به‌ همراه کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

این لایحه چه زمانی تنظیم می‌شود؟

در شرایطی که شخصی با استفاده از چاقو، دیگران را بترساند یا از آن‌ها اخاذی کند، این جرم شکل می‌گیرد. لایحه زمانی تنظیم می‌شود که شاکی علیه متهم شکایت کند و پرونده در دادگاه کیفری مطرح شود. در این شرایط متهم و شاکی می‌توانند لوایحی را به دادگاه تقدیم کنند. این موضوع سبب می‌شود تا آن‌ها توضیحات و دفاعیات خود را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. قاضی دادگاه با توجه به محتوای لوایح و دلایل هر دو طرف، حکم مناسب را صادر می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم

چنانچه قصد دارید علیه مرتکب این جرم شکایت کنید، بهتر است که این موضوع را با حقوقدانان در میان بگذارید. در وب سایت احتراما این امکان برایتان فراهم شده است تا برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی ثبت سفارش کنید.

علاوه بر آن خدمات تنظیم لایحه نیز توسط کارشناسان ما به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود. شما می‌توانید از خدمات تخصصی تیم احتراما در این رابطه بهره‌مند شوید.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال