راهنمای حضور در دادگاه حقوقی مشهد به همراه بررسی صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعاوی

دادگاه حقوقی مشهد

دادگاه حقوقی مشهد ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی را دارد. این دادگاه در رابطه با این موارد، رسیدگی و صدور حکم را انجام می‌دهد. روند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی مشهد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. در دادگاه حقوقی این شهرستان مواردی مانند دعاوی ناشی از قراردادها و سایر مسائل حقوقی رسیدگی می‌شود. چنانچه ساکن مشهد هستید و قصد دارید در دادگاه حقوقی این شهرستان طرح دعوا کنید، باید با روند تنظیم دادخواست و پیگیری دعوا آشنایی داشته باشید.

فرض کنید شما خانه‌ای را در یکی از محله‌های مشهد خریداری می‌کنید. بعد از مدتی یکی از همسایه‌های شما با اقدامات خود، برای شما ایجاد مزاحمت می‌کند و مانع کسب منفعت از خانه می‌شود. برای مثال؛ وسایلی را جلوی در ورودی خانه شما قرار می‌دهد و برای رفت ‌و آمد اعضای خانواده‌ شما مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط، اگر این مساله از طریق راه‌های مسالمت آمیز برطرف نشود، می‌توانید از طریق دادگاه عمومی حقوقی مشهد او را به رفع مزاحمت ملزم کنید.

برای طرح دعوا ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. سپس دادخواست خود، مبنی ‌بر رفع مزاحمت از ملک را تنظیم کنید. زمانی ‌که دادخواست شما ثبت شود، یکی از شعبه‌های دادگاه حقوقی شهر مشهد، مسئول رسیدگی به این پرونده می‌شود. زمان جلسه و شماره شعبه برای شما ابلاغ خواهد شد. شما می‌توانید برای اثبات ادعای خود، دلایل و مدارک محکمه‌پسندی را به دادگاه ارائه دهید. قاضی دادگاه حقوقی شهرستان مشهد بعد از بررسی جوانب پرونده، حکم مناسب را صادر می‌کند.

این دادگاه به همراه دادگاه حقوقی تهران و دادگاه حقوقی کرج از بزرگترین مراجع قضایی هستند که همه روزه، دعاوی متعددی در آن‌ها مطرح می‌شود.

مصادیق صلاحیت دادگاه حقوقی

بر اساس قانون، دادگاه حقوقی عمومی به تمام دعاوی و امور غیر جزائی که در صلاحیت مراجع دیگری قرار ندارند، رسیدگی می‌کند. یعنی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به امور جزایی و جرائم را ندارد. مطابق قانون، خدشه‌دار کردن حقوق شهروندان ممنوع است. زمانی ‌که شخصی با اقدامات خود، موجب تضییع حق مردم می‌شود، صاحب حق می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی، احقاق حق خود را تقاضا کند.

در شرایطی که در شهر مشهد شخصی با اقدامات خود، موجب آسیب به حقوق دیگران شود، ذی‌حق می‌تواند علیه او طرح دعوی کند. به‌ عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که در مشهد خودرویی را از دیگری خریداری می‌کند. بعد از انعقاد قرارداد بیع، فروشنده که مبلغ معامله را دریافت کرده ‌است، از تحویل خودرو به خریدار خودداری می‌کند. در این شرایط خریدار می‌تواند علیه او در دادگاه حقوقی مشهد طرح دعوا کند. او با ارائه مدارک اثبات وقوع بیع، الزام فروشنده را به تحویل مبیع درخواست می‌کند.

همچنین در شرایطی که شخصی در مشهد ضمن قراردادی، به انجام کار یا تعهدی، متعهد شده باشد ولی تعهدات ناشی از قرارداد را ایفا نکند، خواهان می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی شهر مشهد الزام به ایفای تعهدات را درخواست کند. اگر صحت اظهارات خواهان در دادگاه حقوقی مشهد مورد تایید باشد، قاضی خوانده را به انجام تعهدات ناشی از عقد ملزم می‌کند.

بررسی انواع صلاحیت‌ دادگاه حقوقی

هر کدام از مراجع قضایی دارای صلاحیت‌هایی هستند. دادگاه حقوقی شهر مشهد نیز دارای صلاحیت های محلی و ذاتی است. در ادامه درباره هر کدام توضیح خواهیم داد:

صلاحیت محلی دادگاه حقوقی

صلاحیت محلی یعنی این دادگاه به امور و دعاوی حقوقی که در حوزه قضایی این شهرستان واقع شده‌اند، رسیدگی خواهد کرد. اگر دعوایی راجع به موضوع حقوقی در یکی از شهرستان‌های کشور شکل‌ گرفته باشد، دادگاه حقوقی مشهد نمی‌تواند نسبت ‌به آن رسیدگی کند زیرا این دادگاه فقط در حوزه قضایی مشهد، صلاحیت رسیدگی دارد.

به‌ عنوان مثال، شخصی در مشهد، ملکی را اجاره می‌کند. پس از پایان مهلت اجاره، او ملک استیجاری را به موجر تحویل نمی‌دهد. در این شرایط موجر برای اینکه ملک خود را از مستاجر پس بگیرد، علیه او در دادگاه حقوقی شهر مشهد طرح دعوا می‌کند. پس ‌از آن با ارائه مدارک و دلایل قانع‌کننده تلاش می‌کند که قاضی را قانع کند تا به تخلیه ملک استیجاری رای دهد.

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی شهرستان مشهد، براساس صنف، نوع و درجه تعیین می‌شود. یعنی باید هر دعوا متناسب با صلاحیت همان دادگاه مطرح شود. به‌ عنوان مثال، اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه اختصاصی باشد، دادگاه حقوقی عمومی مشهد نمی‌تواند نسبت ‌به آن رسیدگی کند. همچنین اگر دعوایی در صلاحیت دادگاه نخستین باشد، دادگاه‌های دیگر نمی‌توانند راجع‌ به آن حکم صادر کنند.

آدرس دادگاه عمومی حقوقی مشهد

زمانی ‌که شما دادخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کنید، زمان جلسه و شماره شعبه حقوقی به شما ابلاغ می‌شود. شما باید در روز جلسه در شعبه موردنظر حاضر شوید و برای اثبات ادعای خود تلاش کنید.

متناسب با سیستم نوبت دهی دادگاه حقوقی مشهد ، زمان جلسه و شماره شعبه به افراد ابلاغ می‌شود. در واقع نوبت‌دهی دادگاه حقوقی شهر مشهد توسط سایت عدل ایران که وابسته به قوه قضاییه است، صورت می‌گیرد. یعنی به ‌صورت اینترنتی انجام می‌شود. پس ‌از آن پرونده شما توسط یکی از شعبه‌های دادگاه عمومی حقوقی مشهد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که پرونده شما به یکی از شعبه‌های حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی ارجاع داده شود، باید در زمان مقرر در جلسه حاضر شوید.

آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد در محل دادگستری مرکز واقع در بلوار شهید مدرس قرار دارد. در صورتی‌ که در متن ابلاغیه پرونده شما به این مجتمع ارجاع داده ‌شده باشد، باید به آدرس مذکور مراجعه کنید. اگر با آدرس دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد آشنایی ندارید، می‌توانید با مراجعه به سایت دادگاه حقوقی مشهد ، شماره ‌تلفن و آدرس شعبه مورد نظرتان را جستجو کنید.

مثالی در رابطه با روند طرح دعوا در این دادگاه

فرض کنید شما علیه شخصی، با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی دادخواستی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کنید. بعد از آن از طریق نوبت دهی دادگاه حقوقی مشهد ، زمان جلسه دادگاه برای شما تعیین خواهد شد. سپس زمان و شماره شعبه از طریق پیامک به شما ابلاغ می‌شود. ممکن است در متن ابلاغیه شما نوشته شود که پرونده شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد ارجاع داده‌ شده است. در این شرایط باید مدارک و دلایل محکمه‌پسندی را برای اثبات ادعای خود، به این به دادگاه ارائه دهید.

در صورتی ‌که با آدرس شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد آشنایی ندارید، می‌توانید از طریق سایت دادگاه حقوقی مشهد، آدرس دادگاه عمومی حقوقی مشهد و شماره تلفن شعبه مورد نظرتان را جستجو کنید. چنانچه قاضی شعبه دادگاه اظهارات شما را تایید کند، به نفع شما حکم صادر خواهد کرد.

طرح دعوا در مورد اموال غیرمنقول

زمانی ‌که موضوع دعوا مال غیرمنقولی باشد که در مشهد قرار دارد، مجامع قضایی این شهرستان نسبت ‌به آن صلاحیت رسیدگی دارد. فرض کنید شما خانه‌ای را در مشهد اجاره کرده‌اید ولی این خانه با آنچه در قرارداد ثبت شده متفاوت است. در این شرایط دادگاه حقوقی شهرستان مشهد، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد زیرا محل وقوع ملک، در این شهرستان است.

تصور کنید که شخصی در مشهد تراکتوری دارد که صرفاً جهت امور مربوط به زراعت زمین‌های کشاورزی خود از آن استفاده می‌کند. این تراکتور در حکم مال غیرمنقول محسوب خواهد شد. البته باید صاحب تراکتور و زمین زراعی، شخص واحدی باشد. همچنین این تراکتور باید فقط برای این زمین مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت اگر شخصی قصد دارد نسبت به این تراکتور طرح دعوا کند، باید در دادگاه حقوقی شهر مشهد این اقدام را انجام دهد زیرا این تراکتور در حکم مال غیرمنقول است.

فرض کنید شما در شهری غیر از مشهد سکونت دارید و صاحب باغی در این شهرستان هستید. فردی با اقدامات خود، موجب ورود خسارت به این باغ می‌شود. در این شرایط نیز شما می‌توانید جبران خسارات وارده را از طریق دادگاه حقوقی عمومی مشهد درخواست کنید زیرا این باغ در مشهد قرار دارد.

طرح دعوا در مورد اموال منقول

وقتی موضوع دعوای حقوقی، مال منقول باشد، شما باید در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، طرح دعوا کنید. برای مثال، در صورتی‌ که خوانده دعوا در مشهد ساکن باشد، دادگاه حقوقی این شهرستان صلاحیت رسیدگی به خواسته شما را دارد. تصور کنید شخصی که در مشهد ساکن است، به شما مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارد. در این حالت اگر بخواهید علیه او طرح دعوا کنید، باید این اقدام را در دادگاه حقوقی مشهد انجام دهید زیرا محل اقامت خوانده در این شهرستان قرار دارد.

راهنمای تشریفات حضور در این دادگاه

یک مساله مهم در خصوص حضور در دادسرا و دیگر مجامع قضایی، آشنایی با تشریفات آن مکان است. بدون شک، در این خصوص شخصی می‌تواند راهنمای ما باشد که در این زمینه از تجربه و دانش کافی برخوردار است. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که اگر قصد دارید پرونده‌ای را در این دادگاه مطرح کنید، ابتدا با یک وکیل مجرب یا یک مشاور حقوقی گفتگویی داشته باشید و در این زمینه از او راهنمایی بگیرید. برای این منظور به شما استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم.

لازم به ذکر است که برای حضور در مجامع قضایی، در دست داشتن یک لایحه ، اقدامی هوشمندانه و موثر است. در این خصوص نیز استفاده از خدمات تنظیم لایحه را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

ثبت نظر یا سوال