لایحه سرقت تعزیری و شرایط استفاده از لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری

لایحه سرقت تعزیری

لایحه سرقت تعزیری زمانی به دادگاه تقدیم می‌شود که سرقت فاقد شرایط حد باشد. در مواقعی که سرقت شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، به عنوان سرقت تعزیری قابل مجازات است. سرقت تعزیری موجب مجازات مرتکب می‌شود؛ ولی مجازات آن به اندازه‌ سرقت حدی شدید نیست. سرقت حدی موجب قطع دست یا پای مرتکب و در صورت تکرار مجازات مرتکب، ممکن است به اعدام او منجر شود. در حالی ‌که مجازات سرقت تعزیری، حبس و شلاق است. برای تحقق سرقت حدی، چهارده شرط وجود دارد که در صورت فقدان هر کدام از آن‌ها مرتکب به حد محکوم نمی‌شود. در واقع سرقت تعزیری نوعی از سرقت است که شرایط حد را ندارد. برای تحقق سرقت، تعلق مال به دیگری و ربودن آن به‌ عنوان ارکان این بزه تعیین می‌شوند. همچنین مال مسروقه باید دارای ارزش مادی باشد.

مجازات سرقت حدی در فقه تعیین شده است ولی مجازات سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی معین می‌شود. اگر شخصی یک ساعت گران‌بها را که دارای ارزش مادی و تاریخی فراوان است از دیگری ربوده باشد. در این حالت سرقت تعزیری محقق شده‌ است. بزه دیده با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه سرقت تعزیری درباره مال مسروقه و زمان و نحوه سرقت توضیحات لازم را بیان می‌کند. او از دادگاه مجازات مرتکب و رد مال مسروقه را درخواست می‌کند. چنانچه قاضی وقوع سرقت را احراز کند به مجازات مرتکب رای خواهد داد.

این لایحه را می‌توانیم زیر مجموعه‌ای از لوایح لایحه سرقت و لایحه دفاعیه سرقت در نظر بگیریم.

تعریف سرقت تعزیری در لایحه سرقت تعزیری

سرقت تعزیری یکی از جرایمی است که تهمت در آن بسیار شایع است. یعنی افراد بدون داشتن مدارک و دلایل متقن، مدعی می‌شوند که فردی سارق اموال آن‌ها است. در این شرایط شخصی که به او تهمت سرقت وارد شده‌ است، با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری و بیان توضیحات کامل تلاش می‌کند، بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت کند. اگر برای قاضی محرز شود که این شخص مرتکب سرقت نشده‌ است، به برائت او رای می‌دهد. تهمت زدن بدون داشتن علت موجه به‌ علت اثرات منفی بعد از سرقت است زیرا ممکن است بزه دیده بدون داشتن دلیل و مدرک، صرف حضور یک شخص در محل سرقت را به‌ عنوان سارق بودن او قلمداد کند.

قانونگذار به شخصی که بر خلاف واقعیت به‌ عنوان سارق معرفی شده ‌است، فرصت بیان توضیحات و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری را داده است زیرا این نوع تهمت آثار زیان‌باری بر حیثیت و جایگاه اجتماعی افراد وارد می‌کند. در صورتی ‌که بی‌گناهی این شخص برای دادگاه محرز شود، به برائت او رای داده می‌شود.

آشنایی با مفاهیم لایحه سرقت تعزیری

سرقت به ‌معنای بردن و ربودن مالی است که به دیگری تعلق دارد. تعزیر به معنی مجازاتی است که توسط قانونگذار برای مقابله با بزهکاران تعیین شده ‌است. در صورتی‌ که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، مرتکب به مجازات تعزیر محکوم می‌شود. برای سرقت تعزیری در قانون شرایطی بیان ‌شده است که این موارد موجب تعزیر مرتکب می‌شود. سرقت تعزیری منجر به حبس، شلاق و رد مال توسط سارق می‌شود.

فرض کنید:

فرض کنید شخصی در حین سرقت موجب آزار و اذیت بزه دیده شود و جراحتی را به او وارد کند، این نوع سرقت تعزیری محسوب می‌شود. در این حالت بزه دیده می‌تواند علیه مرتکب نمونه لایحه سرقت تعزیری را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. او در متن نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری درباره نحوه وقوع سرقت و اموال مسروقه توضیح می‌دهد. سپس از قاضی تقاضا می‌کند مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم کند. زمانی هم که مرتکب با استفاده از لباس یا عنوان مستخدم دولت و برخلاف واقعیت خودش را مستخدم دولت قلمداد کند و به این طریق مالی را از دیگری ببرد، سرقت محقق شده‌ است. مانند اینکه شخصی با استفاده از لباس دولتی به اموال مردم دسترسی پیدا کند و تمام یا بخشی از این اموال را به سرقت ببرد.

در این شرایط بزه دیده که از غیر واقعی بودن لباس و عنوان این شخص و ربودن اموالش توسط او مطلع شده‌ است، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهد. اگر دادسرا با تحقیقات مقدماتی ارتکاب سرقت را احراز کند، کیفرخواست صادره را به دادگاه ارسال می‌کند. در این حالت بزه دیده برای شرح ماجرا و خواسته خود، نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری را به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه سرقت تعزیری خواسته خود مبنی ‌بر مجازات مرتکب و رد مال مسروقه را توضیح می‌دهد. قاضی بعد از بررسی این مدارک و دلایل در این‌ رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

کاربرد نمونه لایحه سرقت تعزیری

سرقت دارای آثار زیان‌باری است که مهم‌ترین آن‌ها بی‌اعتمادی مردم نسبت ‌به یکدیگر و از بین رفتن نظم و امنیت جامعه است. بزه دیده سرقت به‌ طور ویژه متحمل ضرر و زیان می‌شود زیرا مال خود را در جریان سرقت از دست داده‌ است. سرقت تعزیری موجب حبس و شلاق تعزیری برای مرتکب می‌شود. کاربرد نمونه لایحه سرقت تعزیری در جایی است که شخصی مدعی است مال خود را به ‌علت سرقت از دست داده‌ است. او در متن نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری درباره مشخصات مال مسروقه و نحوه ربوده شدن آن توسط مرتکب به‌ طور کامل توضیح می‌دهد. در صورتی ‌که دلایل و مدارک ارائه‌ شده برای دادگاه مورد قبول باشد، مرتکب به حبس و شلاق تعزیری محکوم خواهد شد. در غیر این صورت برای مرتکب رای برائت صادر می‌شود.

برای مثال:

شخصی با مراجعه به دادسرا مدعی می‌شود در زمانی ‌که در یک هتل اقامت داشته‌ است، یکی از جواهرات او توسط کارکنان هتل که به اتاق او دسترسی داشته‌اند، به سرقت رفته ‌است. در این حالت او با ارائه دلایل و مدارکی تلاش می‌کند، وقوع این بزه را توسط کارکنان هتل محل اقامتش ثابت کند. در صورتی ‌که وقوع این سرقت برای دادسرا محرز شود کیفرخواست صادره را به ‌همراه سایر موارد به دادگاه ارسال می‌کند.

با آغاز جلسات دادرسی، مدعی برای ثابت کردن وقوع سرقت، ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری مدارک و دلایل ثابت کردن تحقق این بزه را به دادگاه ارائه می‌دهد. کارکنان هتل نیز برای ثابت کردن بی‌گناهی خود، مدارک و دلایل مناسب را به همراه نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری به دادگاه تقدیم می‌کنند. قاضی با توجه به شواهد و قرائن در رابطه با این ‌موضوع تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی‌ که وقوع بزه توسط کارکنان هتل احراز شود، مرتکب یا مرتکبان به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در غیر این صورت برای این افراد، رای برائت صادر می‌شود.

زمانی که نمونه لایحه سرقت تعزیری نوشته می‌شود!

زمانی که سرقت تعزیری محقق می‌شود، صاحب مال برای پس گرفتن مال مسروقه و مجازات مرتکب، نمونه لایحه دفاعیه در پرونده سرقت تعزیری را به دادگاه تقدیم می‌کند. او تلاش می‌کند ضمن تقدیم نمونه لایحه سرقت تعزیری با ارائه دلایل و مدارک مناسب، قاضی را مجاب کند که به مجازات مرتکب رای دهد. در صورتی‌ که قاضی صحت این مدارک و وقوع سرقت را احراز کند، به مجازات مرتکب دستور می‌دهد.

فرض کنید شخصی که شاگرد یک مغازه لوازم‌ یدکی ماشین است، مرتکب سرقت از اموال مغازه می‌شود. این شاگرد هر بار قطعه‌ای را از این مغازه ربایش می‌کند و سپس آن را به شخص دیگری می‌فروشد. بعد از مدتی صاحب مغازه از این‌ موضوع مطلع می‌شود. او با بررسی اموال مغازه، متوجه می‌شود که تعداد زیادی از قطعات ماشین، بدون اینکه به‌ عنوان کالای فروخته شده در جایی ثبت شده باشند، در مغازه وجود ندارند. در این حالت او با مراجعه به دادگاه علیه شاگرد خود، نمونه لایحه دفاعیه سرقت تعزیری را تقدیم می‌کند. صاحب مغازه در متن نمونه لایحه سرقت تعزیری درباره میزان و نوع اموال مسروقه و نحوه سرقت آن‌ها به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. قاضی با بررسی دلایل و مدارک ارائه‌ شده، تصمیم مناسب را در این‌ رابطه اعلام می‌کند.

اگر شاگرد مغازه به این سرقت اقرار کند، دادرسی این پرونده با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در این حالت مرتکب به مجازات حبس و شلاق و رد اموال مسروقه محکوم می‌شود. چنانچه اموال مسروقه وجود نداشته باشند، مرتکب باید مثل یا قیمت آن را به صاحب مغازه بدهد.

نحوه تنظیم نمونه لایحه سرقت تعزیری

اگر قصد دارید نمونه لایحه سرقت تعزیری را تنظیم کنید، لازم است مشخصات خود و طرف مقابل را به‌ طور کامل بنویسید. پس‌ از آن توضیحات خود را درباره مال مسروقه و زمان و نحوه سرقت به ‌طور کامل توضیح دهید. بهتر است که توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه، کوتاه و بدون ابهام بنویسید. از طولانی شدن محتوای نمونه لایحه سرقت تعزیری خودداری کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را در قالب بندهای مرتب، منظم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. از آن جهت ‌که مخاطب نمونه لایحه سرقت تعزیری ، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، توصیه می‌کنیم توضیحات خود را با زبان قانون بیان کنید. برای این کار می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.

با چه اسناد و مدارکی در نمونه لایحه سرقت تعزیری از خود دفاع کنم؟

زمانی ‌که سرقت تعزیری محقق می‌شود، مدعی باید ضمن تقدیم نمونه لایحه سرقت تعزیری مدارک و دلایل لازم برای ثابت کردن این بزه را به دادگاه ارائه دهد. اگر وقوع سرقت توسط افراد مشاهده شده ‌است، مدعی می‌تواند با معرفی آن‌ها به‌ عنوان شاهد به علم قاضی در رابطه با این پرونده کمک کند. ارائه فیلم دوربین‌های مداربسته که زمان سرقت را ضبط کرده‌اند، به قاضی کمک می‌کند تا در جریان نحوه و نوع سرقت قرار بگیرد. اقرار مرتکب نیز دلیل دیگری برای ثابت کردن سرقت تعزیری است. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه سرقت تعزیری و بر اساس دلایل و مدارک، رأی مناسب را صادر می‌کند.

ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس این ماده، اگر سرقت شرایط حد را نداشته باشد، در صورتی‌ که پنج شرط زیر را دارا باشد، مرتکب به مجازات حبس از 5 تا 20 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود: چنانچه سرقت در شب واقع‌ شده باشد یا تعداد سارقین دو نفر یا بیشتر باشند، اگر یک یا چند نفر از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، اعم از اینکه این سلاح سرد، گرم یا جنگی باشد.

علاوه‌ بر این موارد، اگر سارق در هنگام سرقت از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشد یا با استفاده از لباس، عنوان خودش را بر خلاف واقعیت، مستخدم دولت قلمداد کرده است یا در محل سکونت یا در جایی‌ که برای سکونت آماده شده‌، مرتکب سرقت‌ شده است، مشمول مجازات این ماده می‌شود. شرط دیگر برای مجازات مرتکب طبق این ماده، آزار یا تهدید کسی در حین سرقت است. در صورتی ‌که سارق این اقدامات را انجام دهد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

برای نوشتن لایحه سرقت تعزیری چه اقدامی لازم است؟

نوشتن و تنظیم لایحه اقدامی تخصصی است که باید حتما توسط مشاوران حقوقی و وکلای مجرب انجام شوند. شما می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم لایحه و با ثبت درخواست از طریق لینک مربوط به آن، از تیم حقوقی احتراما بخواهید که لایحه مورد نظر شما را مطابق با شرایط پرونده و اسناد و مدارکی که در دست دارید، تنظیم کنند. همچنین این امکان نیز وجود دارد که برای دریافت راهنمایی و مشاوره از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

تنظیم لایحه سرقت از طرف شاکیتنظیم لایحه سرقت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال