تنظیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی چه کاربردی دارد؟ + موارد استفاده از این لایحه

لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی

حفظ بهداشت عمومی برای محیط‌ زیست و جانداران اهمیت ویژه‌ای دارد. هر اقدامی که سلامت مردم را تهدید کند، قابل مجازات خواهد بود. آلوده کردن محیط‌ زیست یا اقداماتی که جان دیگران را با خطر مواجه می‌کند، ممنوع و غیر قانونی است. وقتی شخصی این جرم را انجام دهد، شاکی می تواند علیه او شکایت کند. سپس با تقدیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی از قاضی صدور حکم مجازات او را بخواهد. در صورتی ‌که دلایل شاکی برای اثبات این جرم قانع‌ کننده باشد، قاضی به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.

فرض کنید شخصی در یک روستا دام‌هایی که بیمار هستند را خریداری کرده ‌است. سپس در یکی از زمین‌های اطراف آن، دام‌های بیمار را به‌ صورت غیر قانونی ذبح می‌کند. این کشتار غیر قانونی و رها کردن باقیمانده‌ اجساد حیوانات در محیط، موجب به خطر افتادن سلامت مردم و جانداران می‌شود.

مردم روستا می‌توانند با مراجعه به دادگاه علیه مرتکب شکایت کنند. سپس با تقدیم لایحه و ارائه دلایل مناسب، خواسته خود را به دادگاه اطلاع دهند. اگر وقوع این عمل مجرمانه در دادگاه ثابت شود، قاضی مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

این جرم در شرایطی که فردی به واسطه شغل خود، موجب آسیب به جان دیگران شود نیز قابل تحقق است. یعنی اگر فردی در محیط کار خود اقداماتی را انجام دهد و سلامتی مردم را با خطر مواجه کند، مرتکب جرم شده ‌است.

تصور کنید شخصی یک مغازه‌ فروش آبمیوه و بستنی دارد. اگر او برای تهیه آبمیوه و بستنی از رنگ یا اسانس‌های غیر مجاز استفاده کند، مرتکب جرم شده ‌است. در این حالت افرادی که از این موضوع مطلع می‌شوند، می‌توانند علیه او شکایت کنند. اگر وقوع جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در دادگاه ثابت شود، مرتکب مجازات خواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه تهدید علیه بهداشت عمومی

وقتی شخصی به دلیل ارتکاب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار بگیرد، این حق را دارد که از خودش دفاع کند. او می‌تواند دفاعیات خود را در قالب نمونه لایحه دفاعیه تهدید علیه بهداشت عمومی به دادگاه ارائه دهد. دفاعیات و دلایل او باید محکمه‌ پسند باشند. به طوری‌ که قاضی قانع شود به نفع او حکم دهد.

فرض کنید یک سرآشپز به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، تحت تعقیب قرار گرفته است. با تشکیل جلسات دادرسی، او باید دفاعیاتی را مطرح کند. بهتر است که متهم این توضیحات را در قالب نمونه لایحه دفاعیه تهدید علیه بهداشت عمومی به دادگاه ارائه دهد.

در صورتی‌ که دلایل او مورد قبول قاضی قرار بگیرد، به برائت او حکم خواهد داد. چنانچه دفاعیات متهم رد شود، به مجازات جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم خواهد شد.
شخصی را در نظر بگیرید که به اشتباه، ماده‌ای سمی را به‌ جای کلر برای ضدعفونی کردن استخر عمومی استفاده کرده ‌است. در صورتی ‌که این اقدام موجب مسمومیت افراد شود، او به ‌عنوان متهم شناخته می‌شود. اگر او ضمن تقدیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی بتواند اشتباه خود را ثابت کند، قاضی در صدور حکم این اشتباه را مدنظر قرار خواهد داد.

رسیدگی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. بنابراین اگر شخصی اقدامات تهدید آمیزی را علیه بهداشت عمومی انجام دهد، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در صورتی ‌که قصد دارید لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی را به دادگاه ارائه دهید، باید به این دادگاه مراجعه کنید. قاضی با بررسی شرایط پرونده، تصمیم مناسب را اعلام می‌کند.

این جرم از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به جهت اهمیتی که قانونگذار برای سلامتی مردم و بهداشت عمومی قائل است، با مرتکب مطابق قانون برخورد می‌کند. اگر شاکی از شکایت خود گذشت کند، دادرسی و مجازات مرتکب همچنان ادامه دارد.

این جرم توسط دادستان قابل پیگیری خواهد بود.

یک مثال کاربردی

فرض کنید شخصی برای زراعت در مزرعه خود، از یک ماده سمی بسیار خطرناک استفاده می‌کند. این سم موجب بروز خطراتی برای مردم و محیط‌ زیست می‌شود. در این حالت اگر مردم آن منطقه این موضوع را به مراجع صالح گزارش دهند، مرتکب تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به دلیل خطرات فراگیر این اقدام، دادستان به‌ عنوان مدعی العموم، دادرسی و مجازات متهم را پیگیری می‌کند.

متهم می‌تواند برای دفاع از خود، لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی را به دادگاه ارائه دهد. قاضی با توجه به شرایط پرونده، در این خصوص حکم مناسب را اعلام می‌کند.

مجازات جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

در قانون مجازات اسلامی برای جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مجازات حبس تا یک‌ سال بیان ‌شده است.

در قوانین خاص تعداد زیادی از مصادیق این جرم، مجازات مجزایی دارند. اگر به موجب قانون خاص، مجازات مرتکب شدیدتر باشد، قاضی مجازات شدیدتر را برای مرتکب تعیین می‌کند. در غیر این صورت مجازات مرتکب حداکثر یک ‌سال حبس خواهد بود.

اگر متهم با آلوده کردن محیط یا بهداشت عمومی منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، علاوه‌ بر مجازات حبس، به قصاص یا پرداخت دیه یا جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد. در این حالت شاکی ضمن شرح جزئیات این پرونده، درخواست خود را مبنی بر پرداخت دیه یا اجرای قصاص در دادگاه مطرح می‌کند.

فرض کنید شخصی برای تولید غذای رستوران خود، از مواد غذایی فاسد استفاده می‌کند. اگر این اقدام او موجب فوت یا صدمه انسانی شود، او علاوه‌ بر مجازات تهدید علیه بهداشت عمومی به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

تنظیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی چه کاربردی دارد؟

در مواقعی که شخصی با اقدامات خود، بهداشت عمومی را تهدید کند، مرتکب جرم شده ‌است. این شخص مطابق قانون قابل مجازات خواهد بود. شخصی که قصد دارد علیه او شکایت کند، باید ضمن تقدیم نمونه لایحه دفاعیه کیفری تهدید علیه بهداشت عمومی دلایل و مدارک مناسبی را ارائه دهد. چنانچه قاضی اظهارات او را بپذیرد، به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.

در واقع کاربرد لایحه در دادگاه است. شاکی و متهم می‌توانند به ‌صورت مکتوب توضیحات و دفاعیات خود را مطرح کنند. شاکی با تقدیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی مجازات متهم را درخواست می‌کند. در مقابل متهم با ارائه لایحه برای دفاع از خودش تلاش می‌کند. او با ارائه دلایل و مدارک مناسب، تخفیف مجازات یا برائت خود را تقاضا خواهد کرد. قاضی دادگاه با توجه به لوایحی که شاکی و متهم ارائه می‌دهند، حکم مناسب را صادر می‌کند.

تنظیم لایحه و تقدیم آن به دادگاه به مسیر دادرسی جهت می‌دهد. یعنی طرفین با ارائه آن به دادگاه، قاضی را در مسیر دادرسی و صدور حکم کمک می‌کنند.

گاهی ممکن است به دلیل محدودیت زمان دادگاه، طرفین نتوانند توضیحات و دلایل خود را به ‌صورت شفاهی مطرح کنند. تقدیم نمونه لایحه دفاعیه کیفری تهدید علیه بهداشت عمومی موجب می‌شود تا قاضی اظهارات مکتوب آن‌ها را مطالعه کند. سپس با توجه به توضیحات و دلایلشان در خصوص این پرونده حکم دهد.

نوشتن لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟

تنظیم نمونه لایحه دفاعیه کیفری تهدید علیه بهداشت عمومی یک کار تخصصی محسوب می‌شود. یعنی افرادی که دانش حقوقی ندارند، نمی‌توانند این کار را انجام دهند. برای نوشتن لایحه کاربردی و مؤثر به اطلاعات حقوقی و آگاهی از مقررات نیاز است. همچنین شخصی که این کار را انجام می‌دهد، باید در جریان جزئیات پرونده قرار بگیرد. برای نگارش متن آن اطلاعات هویتی طرفین و شماره پرونده آن‌ها نیز لازم خواهد بود.

دلایل باید به‌ صورت مرتب و به‌ ترتیب اولویت نوشته شوند. در این جرم دلایلی مانند شهادت شهود، تنظیم استشهادیه، گزارش پزشکی قانونی، گزارش مرکز بهداشت و موارد مانند آن مؤثر هستند. تنظیم لایحه تهدید علیه بهداشت عمومی و تقدیم آن به دادگاه موجب می‌شود تا اظهارات شفاهی طرفین تکمیل شود. قاضی دادگاه برای صدور حکم محتوای لایحه را به‌ طور کامل بررسی می‌کند.

مصادیق جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی

آلوده کردن آب، دفع غیر بهداشتی زباله‌ها، ریختن مواد مسموم‌ کننده در رودخانه‌ها، رها کردن زباله یا کشتار غیر مجاز، به‌ عنوان نمونه‌هایی از مصادیق این جرم مطرح ‌شده‌اند. با این حال وقوع این جرم محدود به این موارد نیست. یعنی هر اقدامی که به تشخیص دادگاه تهدیدی علیه بهداشت عمومی محسوب شود، قابل مجازات خواهد بود.

یکی از مثال‌های بارز این جرم در سال‌های اخیر، رعایت نکردن دستورالعمل‌های مربوط به ویروس کرونا بود. هر شخصی که در شغل یا حرفه خود این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‎‌کرد، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شد. زمانی ‌که کرونا در جامعه شیوع گسترده‌ای پیدا کرد، مشاغلی که بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خدماتی به مردم ارائه می‌دادند، به ‌عنوان تهدیدی علیه امنیت بهداشت عمومی قابل مجازات بودند.

خدمات ما در خصوص پیگیری این جرم

اگر قصد پیگیری این جرم را دارید یا به عنوان متهم می‌خواهید از خودتان دفاع کنید، می‌توانید از خدمات مجموعه احتراما بهره‌مند شوید. کارشناسان ما با دقت فراوان تنظیم لایحه را برای شما انجام خواهند داد.

همچنین برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید سفارش خود را در وب سایت ثبت کنید. کارشناسان ما با شما در ارتباط خواهند بود تا بتوانید حق خود را در دادگاه احیا کنید.

ثبت نظر یا سوال