معرفی دادگاه کیفری قزوین و بررسی صلاحیت این دادگاه مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دادگاه کیفری قزوین

یکی از موضوعات مهم و قابل‌ توجه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تعیین صلاحیت مراجع کیفری است. وقتی شخصی در حوزه قضایی قزوین جرمی مرتکب می‌شود، باید دادگاه کیفری قزوین ، به رفتار مرتکب رسیدگی و رای مناسب در زمینه جرم ارتکابی را صادر کند. دادرسی در زمینه جرمی که توسط مرتکب محقق می‌شود، در صلاحیت مرجع کیفری محل وقوع جرم قرار دارد. به این نوع صلاحیت، صلاحیت محلی می‌گویند. این ‌موضوع به این معنی است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به یک جرم را دارد، که جرم ارتکابی در حوزه قضایی آن محقق شده باشد. یعنی اگر شخصی در شهر قزوین مرتکب جرم کلاهبرداری شود، دادگاه کاشان نمی‌تواند نسبت ‌به آن جرم، دادرسی و صدور رأی را انجام دهد زیرا رسیدگی به این مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری قزوین است.

نوع دیگری از صلاحیت برای مراجع قضایی، صلاحیت ذاتی است. صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرائم، بر اساس نوع جرم و مجازات آن یا میزان اهمیت آن تعیین می‌شود. عدم رعایت این نوع صلاحیت، موجب بطلان نتیجه خواهد شد، هر چند رای به‌ درستی صادر شده باشد. یعنی اگر شخصی در شهر قزوین مرتکب جرم سیاسی شود، به ‌جهت اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان قزوین قرار دارد، دادگاه کیفری این شهرستان نمی‌تواند به آن رسیدگی کند زیرا دادرسی و صدور رای درباره این جرم، در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک قزوین خواهد بود.

دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین

این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود. دادگاه کیفری دو قزوین، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به ‌موجب قانون در صلاحیت سایر مراجع باشد. به این ترتیب، جرائمی که مجازات آن‌ها درجه ۴ تا ۸ باشد یا جرایم عمدی علیه تمامیت جسمی اشخاص، که دیه آن از نصف کمتر باشد یا حتی رسیدگی به تمام جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص با هر میزان دیه، در این دادگاه انجام می‌شود. اگر جرم حدی واقع شود که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو نباشد و قاضی شلاق حدی را برای مرتکب در نظر بگیرد، این موارد نیز در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شوند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، رسیدگی به بیشتر جرائمی که در جامعه شکل می‌گیرد، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد. تصور کنید یکی از کارمندان اداری در شهر قزوین، مرتکب جرم ارتشاء ‌شود. این شخص با دریافت رشوه، کاری را برای شخص رشوه دهنده، به‌ صورت غیرقانونی و نامشروع انجام می‌دهد. در این حالت، جرم ارتشاء واقع خواهد شد. قاضی دادگاه کیفری قزوین با دقت نظر، این ‌موضوع را بررسی و رای مناسب در این زمینه را صادر می‌کند. همچنین در مواقعی که شخصی با تعدی و تفریط و به قصد ورود ضرر به شما، مالی که به‌ عنوان امانت به او سپرده‌اید را به ‌صورت عمدی تخریب کند و از بین ببرد، جرم خیانت در امانت محقق شده ‌است.

دادرسی و صدور حکم در این زمینه در صلاحیت دادگاه کیفری قزوین قرار دارد. دادگاه کیفری ۲ این شهرستان، تمام جوانب پرونده را بررسی می‌کند و در صورت احراز وقوع جرم، مجازات مرتکب را مطابق قانون تعیین خواهد کرد.

دادگاه کیفری یک قزوین

این دادگاه همان دادگاه کیفری استان است که با تصویب قانون جدید، نام آن به دادگاه کیفری یک تغییر پیدا کرد. دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. البته اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، در هر حوزه قضایی شهرستان‌ها نیز امکان تشکیل این دادگاه وجود دارد. مواقعی که یکی از جرایمی که مجازات آن‌ها حبس ابد یا قطع عضو یا سلب حیات باشد یا جرایم ارتکابی درجه ۳ یا بالاتر یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قزوین واقع شوند، رسیدگی به آن‌ها در دادگاه کیفری یک این استان انجام می‌شود.

به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر قزوین، به‌ صورت عمدی به وسیله سلاح گرم، موجب قتل همکار خود می‌شود. به دلیل اینکه مجازات این شخص اعدام خواهد بود، رسیدگی و صدور رای در این زمینه، در دادگاه کیفری یک قزوین انجام می‌شود. رییس دادگاه کیفری قزوین به‌ همراه ۲ مستشار، دادرسی و صدور رای را انجام می‌دهند. در صورتی‌ که جرم سیاسی در استان قزوین واقع شود، فقط همان دادگاهی که در مرکز استان تشکیل ‌شده است، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. یعنی دادگاه‌های کیفری یک که به اقتضای شرایط در شهرستان‌های این استان تشکیل ‌شده‌اند، صلاحیت رسیدگی به جرم سیاسی را ندارند.

آدرس دادگاه کیفری قزوین

زمانی ‌که جرمی در شهر قزوین واقع شود، رسیدگی و صدور رای در مورد آن، در دادگاه کیفری قزوین انجام می‌شود. وقتی تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در زمینه موضوع شکایت انجام می‌شود، دادیار یا بازپرس قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کنند. در صورتی ‌که دادستان این قرار را بپذیرد، کیفرخواست را صادر می‌کند. پس ‌از آن، پرونده را به همراه کیفرخواست صادره به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری قزوین ارجاع می‌دهد. در ادامه، شماره شعبه و شماره پرونده به شاکی ابلاغ خواهد شد. به ‌این ‌ترتیب، دادرسی در دادگاه کیفری قزوین آغاز می‌شود و با بررسی کامل این پرونده، رأی مناسب را صادر خواهند کرد.

به مطالعه یک مثال می‌پردازیم:

فرض کنید شخصی در شهر قزوین مرتکب جرم تصرف عدوانی ملک شما شده‌ است. در این شرایط، برای رفع تصرف از ملک خود و مجازات مرتکب، علیه او شکایت می‌کنید. دادیار تحقیقات مقدماتی را در این زمینه انجام می‌دهد. در صورتی ‌که وقوع این جرم و انتساب آن به مرتکب برای این مقام تحقیق احراز شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. اگر دادستان این قرار را تایید کند، کیفرخواست صادره را به همراه پرونده، به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری قزوین ارجاع خواهد داد. بعد از آن، پیامکی حاوی شماره پرونده و شماره شعبه کیفری به شما ابلاغ می‌شود. در این حالت، لازم است که در زمان تشکیل جلسات دادرسی به آدرس دادگاه کیفری قزوین که در متن ابلاغیه نوشته ‌شده است، مراجعه کنید.

برای پیگیری پرونده خود باید به همان دادگاه یا مجتمع قضایی که در متن ابلاغیه اعلام‌ شده است، مراجعه کنید. در صورتی‌ که با آدرس این دادگاه آشنا نیستید، می‌توانید از طریق تماس با شماره‌ تلفن دادگاه کیفری قزوین ، آدرس مجتمع قضایی مورد نظرتان را بپرسید. شماره تلفن دادگاه کیفری قزوین در سایت دادگستری این شهرستان درج شده ‌است. برای اطمینان از شماره شعبه‌های دادگاه کیفری، لازم است که پیش ‌از شروع جلسات دادرسی، محل دادگاه کیفری و شماره شعبه آن را بدانید تا بتوانید به‌ موقع در جلسه حاضر شوید.

شرایط قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری قزوین

تخصصی شدن رسیدگی و تعیین صلاحیت هر کدام از مراجع کیفری، موجب تسریع روند دادرسی، محدود کردن اعمال نفوذ و برخورد قاطع با مجرمان خاص می‌شود. در شرایطی که، پرونده‌ای به دادگاه ارجاع داده شود که خارج از صلاحیت آن دادگاه باشد، دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد. به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر قزوین مرتکب جرم درجه پنج شده است که رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو این شهرستان قرار دارد. در این حالت، اگر پرونده او به ‌اشتباه در دادگاه کیفری یک مطرح ‌شده باشد، دادگاه کیفری استان قزوین قرار عدم صلاحیت صادر خواهد کرد. سپس پرونده به دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع داده می‌شود.

به این مثال توجه کنید

به‌ عنوان مثال، شخصی در شهر قزوین مرتکب سرقت تعزیری شده که مجازات آن حبس و شلاق تعزیری است. در این شرایط اگر این پرونده، به اشتباه به‌ عنوان سرقت حدی مستوجب قطع عضو به دادگاه کیفری استان قزوین ارجاع داده شود، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌دهد زیرا صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد سرقت حدی مستوجب قطع عضو یا اعدام است و در این ‌مورد صلاحیت رسیدگی ندارد.

شخصی را در نظر بگیرید که در شهر قزوین مرتکب ضرب ‌و جرح شخص دیگری شده‌ است. در صورتی‌ که مجازات این شخص، دیه کمتر از نصف باشد، دادرسی و صدور حکم در مورد این پرونده در دادگاه کیفری ۲ انجام می‌شود. در غیر این صورت، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود. به ‌این‌ ترتیب اگر جرمی که مجازات آن بیش‌ از نصف دیه کامل باشد، به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شود، این دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.

چگونه برای حضور در این دادگاه آماده شویم؟

سوال مهمی که در مواردی نادیده گرفته می‌شود، همین سوال است که؛ چگونه باید برای حضور در انواع دادگاه کیفری قزوین آماده شویم؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید توضیح دهیم که این مرجع قضایی نیز مانند سایر محاکم، دارای اصول و قواعدی است که تشریفات حضور در آن را مشخص می‌کند. علاوه‌ براین شرایط و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف در این دادگاه، دارای فرآیند و مراحلی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن اطلاعات داشته باشید. دستیابی به این اطلاعات به واسطه گفتگو و دریافت مشاوره از اشخاص متخصص میسر خواهد شد. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم برای پیگیری امور قانونی خود، حتما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

همچنین باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشید که برای حضور در دادگاه، در اختیار داشتن یک لایحه ، کارآمد خواهد بود و می‌تواند تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی ، لایحه مورد نیاز خود را تهیه کنید تا بتوانید آن لایحه را به دادگاه ارائه دهید.

ثبت نظر یا سوال