از طرح شکایت تا صدور حکم در دادگاه کیفری سنندج را اینجا بخوانید!

دادگاه کیفری سنندج

بر اساس صلاحیت محلی، دادگاه کیفری سنندج به جرائمی که در حوزه قضایی این شهرستان محقق می‌شود، رسیدگی می‌کند. در قانون، صلاحیت هر کدام از دادگاه‌ها و تشریفات دادرسی آن‌ها به ‌صورت کامل تصریح‌ شده است. در صورتی ‌که دادگاهی خارج از محدوده صلاحیت خود عمل کند، حکم صادره محکوم به بطلان خواهد بود. قاضی هر دادگاه مکلف است که برای رسیدگی به پرونده، صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را بررسی کند. چنانچه قاضی عدم صلاحیت را تشخیص بدهد، باید پس ‌از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارجاع ‌دهد.

در صورتی‌ که شخصی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری انجام می‌شود. اگر جرم قابل گذشت باشد، شکایت شاکی موجب می‌شود متهم تحت تعقیب قرار بگیرد و به جرم او رسیدگی شود. چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد، کشف جرم و پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد و دادستان به‌ عنوان مدعی‌العموم این‌ مورد را رسیدگی می‌کند.

به‌ عنوان مثال، اگر شخصی در شهرستان سنندج مرتکب جرم کلاهبرداری شود، به دلیل قابل گذشت بودن این جرم، پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز دارد. یعنی تا زمانی ‌که شاکی شکایت خود را مطرح نکند، تحقیقات مقدماتی در رابطه با این جرم شروع نمی‌شود و متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. اگر جرمی مانند محاربه، که جرمی غیر قابل گذشت محسوب می‌شود، در شهرستان سنندج محقق شود، پیگیری این جرم به شکایت شاکی نیاز ندارد و چنانچه این جرم به اطلاع دادستان برسد، می‌تواند این جرم را پیگیری کند. سپس پرونده را به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری سنندج ارجاع دهد. رسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه کیفری یک این شهرستان قرار دارد زیرا به ‌موجب قانون، جرمی که مجازات آن اعدام باشد، در صلاحیت این دادگاه است.

دادگاه کیفری یک؛ از انواع دادگاه کیفری سنندج

یکی از محاکم کیفری که در سنندج تشکیل شده ‌است، دادگاه کیفری یک نام دارد. این دادگاه همان دادگاه کیفری استان است که در قانون آیین دادرسی جدید ، به نام کیفری یک شناخته می‌شود. در این دادگاه، به جرایم سیاسی، مطبوعاتی و جرائم درجه ۳ و بالاتر رسیدگی خواهد شد. همچنین اگر شخصی در سنندج مرتکب جرمی شود که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو باشد، دادگاه کیفری یک این استان نسبت به آن دادرسی و صدور حکم را انجام می‌دهد.

در این دادگاه موضوع تعدد قاضی وجود دارد. به دلیل حساسیت ویژه جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک سنندج قرار دارند، این دادگاه با حضور رییس دادگاه و ۲ مستشار تشکیل می‌شود. اگر رییس دادگاه کیفری یک سنندج در جلسه دادرسی حاضر نباشد، مستشاری که سابقه قضائی بیشتری دارد، به عنوان رئیس دادگاه تعیین خواهد شد. در دادگاه کیفری یک سنندج، طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل را انتخاب کنند. اگر شخصی در سنندج مرتکب جرم قتل عمد شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری این شهرستان قرار خواهد داشت.

مصادیق صلاحیت دادگاه کیفری یک، از انواع دادگاه کیفری سنندج

اگر شخصی در یک نزاع خیابانی طرف مقابل را مورد ضرب‌وجرح قرار دهد و میزان دیه مضروب بیشتر از نصف دیه کامل باشد، مجازات مرتکب توسط این دادگاه کیفری تعیین می‌شود زیرا دادگاه کیفری یک به جرائمی که مجازات آن‌ها نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، رسیدگی می‌کند.

در مثالی دیگر، شخصی را در نظر بگیرید که در سنندج مرتکب یک جرم شده که مجازات آن حبس بیشتر از ۲۵ سال است. در این حالت، به جرم او در دادگاه کیفری یک سنندج رسیدگی خواهد شد. اگر شخصی در سنندج مرتکب سرقت حدی شود، مجازات او در مرتبه اول و دوم قطع عضو، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود. به دلیل حساسیت این نوع مجازات، رسیدگی به جرم سرقت حدی توسط دادگاه کیفری یک شهرستان سنندج انجام می‌شود.

دادگاه کیفری دو، از انواع مهم دادگاه کیفری سنندج

اگر جرمی در سنندج تشکیل شود که به ‌موجب قانون در صلاحیت مراجع کیفری دیگری قرار نداشته باشد، دادگاه کیفری دو این شهرستان به آن رسیدگی می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت هر مرجع مورد تصریح قرار گرفته‌ و اینطور بیان‌ شده است که هر جرمی که در صلاحیت سایر مراجع کیفری نباشد، توسط دادگاه کیفری دو، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به‌ همین دلیل، شعبه‌های دادگاه کیفری دو نسبت به سایر محاکم از تراکم و تنوع پرونده‌های بیشتری برخوردار هستند.

بعضی از جرائم علیه اموال یا جرائم علیه اشخاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارند. یعنی اگر شخصی در سنندج مرتکب جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، یا سرقت تعزیری شود، مراحل رسیدگی به این جرائم که علیه اموال هستند، در دادگاه کیفری دو این شهرستان پیگیری خواهد شد. چنانچه در سنندج، جرایمی مانند ضرب ‌و جرح یا مزاحمت علیه شخصی محقق شود، دادگاه کیفری دو این شهرستان نسبت ‌به آن جرم، صلاحیت رسیدگی دارد.

فرض کنید کارمندی در سنندج مرتکب جرم اختلاس می‌شود. این کارمند اموالی را که به ‌جهت شغلش در اختیار او قرار داده ‌شده است را به‌ قصد ضرر رساندن به مردم یا سازمان، تصاحب یا برداشت می‌کند. در این حالت، جرم اختلاس محقق می‌شود. رسیدگی به این جرم توسط دادگاه کیفری دو انجام خواهد شد. در صورتی ‌که اختلاس شبکه‌ای و توسط چند نفر صورت گرفته باشد، ممکن است مرتکب به ‌عنوان مفسدفی‌الارض شناخته شود. در این حالت، رسیدگی به اتهام آن‌ها توسط دادگاه کیفری سنندج انجام می‌شود.

روند رسیدگی به پرونده از طرح شکایت تا صدور حکم

اگر در سنندج، به ‌علت ارتکاب یک جرم قابل گذشت، علیه شخصی شکایت کنید، دادیار یا بازپرس در رابطه با این جرم وارد عمل می‌شوند. آن‌ها تحقیقات اولیه را در جهت کشف جرم و انتساب عمل مجرمانه به متهم شروع می‌کنند. پس ‌از اینکه وقوع جرم توسط متهم برای آن‌ها محرز شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. اگر دادستان این قرار را بپذیرد، برای پرونده کیفرخواست صادر می‌کند. پس از آن، پرونده را به همراه کیفرخواست صادره به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری سنندج ارجاع می‌دهد.

در این شرایط پیامک ابلاغیه که شماره پرونده و شماره شعبه دادگاه کیفری سنندج در آن نوشته‌ شده است، برای شما ارسال خواهد شد. این اقدام در جهت آن است که شما در جریان فرآیند رسیدگی به پرونده قرار بگیرید. دادگاه کیفری سنندج که پرونده شما به آن ارجاع داده‌ می‌شود، زمان تشکیل جلسه را به هر دو طرف ابلاغ می‌کند. با شروع جلسات دادرسی، شما می‌توانید برای بیان اظهارات خود، یک لایحه به دادگاه تقدیم کنید. علاوه ‌برآن، می‌توانید با ارائه دلایل و مدارک محکمه ‌پسند، ادعای خود مبنی ‌بر وقوع جرم توسط متهم را در دادگاه اثبات کنید. از طرف دیگر، متهم پرونده نیز می‌تواند برای بیان دفاعیات خود، به دادگاه کیفری یک لایحه دفاعیه ارائه دهد. قاضی این دادگاه با بررسی مدارک و دلایلی که ارائه‌ شده است، رأی مناسب را صادر می‌کند.

روش‌های ورود پرونده به دادگاه کیفری سنندج

همانطور که می‌دانید با شکایت شاکی، موضوع پرونده مورد نظر او مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی ‌که تحقق جرم برای مقام تحقیق محرز شود، این مقام قرار جلب دادرسی را صادر می‌کند. سپس دادستان با صدور کیفرخواست کتبی، از قاضی دادگاه کیفری سنندج مجازات متهم را تقاضا خواهد کرد. این روش رایج‌ترین شیوه ورود پرونده به محاکم کیفری است.

اگر دادستان به ‌صورت حضوری در دادگاه کیفری سنندج حاضر شود و از قاضی تقاضا کند که دادرسی و صدور حکم را برای پرونده انجام دهد، این کیفرخواست شفاهی محسوب می‌شود.

برای مراجعه به این دادگاه، این موارد یادتان باشد

مساله‌ مهمی که باید در زمان مراجعه به دادگاه‌های مختلف در نظر داشته باشید، این است که هر دادگاه با توجه به حیطه مسئولیت‌های خود، دارای صلاحیت‌ها و تشریفات خاصی خواهد بود که آگاهی از این موارد می‌تواند در تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر گذار باشد. از طرف دیگر، ممکن است عدم آگاهی از این تشریفات موجب شود که به سهولت و در زمان کوتاه، نتیجه مطلوب را کسب نکنید. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که برای پیگیری پرونده و شکایات و همچنین برای حضور در این محاکم، حتما با مشاوران و وکلای مجرب گفتگو کنید. برای این منظور، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

مساله دارای اهمیت دیگر برای مراجعه به این محاکم، در دست داشتن لایحه‌ای کامل و جامع است. محتوای لایحه شما باید حاوی قوانین مرتبط و همچنین حاوی اسناد و مدارکی باشد که در اختیار دارید. بنابراین، می‌توانیم اینطور استنباط کنیم که متن لایحه، در تصمیم گیری و حکم نهایی دادگاه، تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور به شما پیشنهاد می‌کنیم که با ثبت درخواست تنظیم لایحه ، نوشتن متن لایحه مورد نظر خود را به تیم احتراما بسپارید.

ثبت نظر یا سوال