مجازات جرم تهمت ناموسی زدن چیست و آیا به واسطه پیامک هم محقق می‌شود؟

تهمت ناموسی

تهمت زدن به دیگران به هر شیوه‌ای که محقق شود، نکوهیده و ناپسند است. جرم تهمت ناموسی یکی از مصادیق تهمت محسوب می‌شود که عواقب و پیامدهایی را برای هر دو طرف به‌ دنبال دارد. در بسیاری از مواقع این جرم ، مقدمه‌ای برای وقوع جرایم دیگری مانند ضرب‌ و شتم، ضرب‌ و جرح، نزاع و قتل شده ‌است. در فرهنگ کشور ما ناموس موضوع بسیار مهم و حساسی شناخته می‌شود.

تعداد زیادی از افراد به دلیل تعصب‌های کورکورانه با یک اتهام ناموسی، مرتکب قتل یا جرایم دیگر می‌شوند. زمانی‌ که فردی بدون داشتن دلیل و مدرک معتبر به دیگران تهمت ناموسی وارد کند، موجب آسیب به شأن و حیثیت آن‌ها خواهد شد. در صورتی‌ که او توانایی اثبات این ادعا را نداشته باشد، مستحق مجازات خواهد بود.

این جرم اثرات منفی و مخربی را برای هر دو طرف به ‌خصوص بزه دیده به ‌دنبال دارد. ممکن است افراد به دلیل این تهمت، شغل و جایگاه خود را از دست بدهند. در موارد فراوانی تهمت ناموسی موجب از بین رفتن بنیان خانواده و منجر به جدایی زوجین می‌‎شود. بنابراین صرف این اتهام تبعات مخربی را به ‌دنبال خواهد داشت. این جرم یکی از انواع جرم تهمت است.

جرم تهمت ناموسی زدن چیست؟

تهمت ناموسی زمانی محقق می‌شود که فردی به شخص دیگری اتهام رابطه نامشروع را وارد کرده باشد. چنانچه او نتواند این ادعا را در دادگاه ثابت کند، به مجازات مقرر برای جرم تهمت ناموسی محکوم خواهد شد. اگر فردی به دیگری اتهام ارتکاب رابطه زنا یا لواط وارد کرده باشد، این موضوع تحت عنوان قذف قابل رسیدگی خواهد بود. قذف به معنی آن است که شخصی تهمت زنا یا لواط را به دیگران وارد کند. مطابق قانون این مورد در دادگاه قابل پیگیری است. این اتهام باعث مجازات مرتکب می‌شود.

تصور کنید شخصی برای پرستاری از سالمندی به خانه او رفت‌ و آمد دارد. یکی از همسایه‌ها بدون اطلاع از این موضوع و با سوءنیت، به قصد ضرر رساندن به آبروی او تهمت ناموسی را به این شخص وارد می‌کند. این موضوع مصداق قذف است. قذف نسبت‌ به افرادی که در قید حیات نیستند نیز قابلیت تحقق دارد. به عنوان مثال، اگر فردی به دیگری بگوید، مادرت زمانی که در قید حیات بود، با فردی رابطه زنا داشته است، این موضوع قذف محسوب می‌شود.

در شرایطی ممکن است فردی به دیگران تهمت برقراری رابطه نامشروع را وارد کند. مطابق قانون مجازات او حبس و شلاق خواهد بود. به عنوان مثال، فردی صاحب یک فروشگاه را به رابطه‌ دوستی یا تعرض به فروشندگان آن متهم می‌کند. در صورتی ‌که این شخص برای ادعای خود، دلیل یا مدرکی ارائه ندهد، مطابق قانون مجازات خواهد شد.

آیا تهمت ناموسی از طریق پیامک امکان‌پذیر است؟

جرم تهمت ناموسی یکی از موضوعاتی است که از طریق پیامک نیز قابلیت تحقق دارد. زمانی‌ که فردی با ارسال پیامک به شخص دیگر، اتهام رابطه نامشروع را به او وارد می‌کند، این جرم شکل می‌گیرد. در این شرایط مرتکب به مجازات تهمت ناموسی از طریق پیامک محکوم خواهد شد. مطابق قانون مرتکب به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تصور کنید شخصی با ارسال پیامک به دیگران، مدعی می‌شود که فردی مرتکب رابطه نامشروع شده‌ است. به‌ عنوان مثال، یک آقا با ارسال پیامک‌هایی به همکاران خود، مدعی می‌شود که مدیر آن‌ها با یکی از کارکنان شرکت رابطه‌ نامشروع دارد. این انتشار و سوءنیت مرتکب، برای ضرر رساندن به آبروی دیگران، موجب شکل‌ گیری این جرم خواهد شد.
مطابق قانون، مجازات تهمت ناموسی از طریق پیامک حبس و شلاق خواهد بود. قاضی با توجه به اقدامات مرتکب، میزان مجازات تهمت ناموسی در پیامک را برای او تعیین می‌کند.

فردی را در نظر بگیرید که با ارسال یک پیامک برای چند نفر، به دو نفر از همسایه‌های خود تهمت ناموسی وارد می‌کند. او مدعی می‌شود که این دو نفر با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کرده‌اند. در این حالت جرم تهمت ناموسی شکل گرفته‌ است. اگر او نتواند این ادعا را ثابت کند، افرادی که به آن‌ها تهمت ناموسی وارد شده ‌است، می‌توانند علیه او شکایت کنند. قاضی با بررسی این پرونده و پس از شنیدن اظهارات هر دو طرف، در خصوص مجازات تهمت ناموسی در پیامک برای متهم تصمیم‌گیری می‌کند.

قذف از طریق پیامک چه حکمی دارد؟

برای تحقق قذف در قانون شرایطی تعیین شده است. این جرم باید صریح و با علم و آگاهی مرتکب محقق شود.
گاهی این احتمال وجود دارد که مرتکب با ارسال پیامک به شخص دیگر، به پدر یا مادر او اتهام رابطه زنا یا لواط را وارد کند. در این شرایط شخصی که تهمت به او وارد شده ‌است، می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. یعنی پدر یا مادر این فرد باید علیه مرتکب شکایت کنند. اگر وقوع این جرم در دادگاه اثبات شود، مرتکب به مجازات قذف محکوم خواهد شد.

در مواقعی هم ممکن است فردی از طریق ارسال پیام به دوستان شخص مورد نظر خود، مدعی شود که او مرتکب رابطه شنیع لواط شده است. در این حالت این انتشار همراه با سوءنیت مرتکب، سبب تحقق این جرم خواهد شد. فردی که به او این اتهام وارد شده است، می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. اگر تهمت زننده نتواند دلیل یا مدرکی ارائه دهد، به موجب قانون به مجازات قذف محکوم خواهد شد.

تهمت ناموسی زدن به زن در قانون چه شرایطی دارد؟

زمانی‌ که بزه دیده جرم تهمت ناموسی زنان باشند، این مورد متفاوت خواهد بود. حساسیت روی بانوان و دختران بیشتر است. به ‌همین دلیل تبعات این جرم برای آن‌ها سخت‌تر خواهد بود. صرف تهمت زدن به زنان برای آن‌ها مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند.

در شرایطی که فردی مرتکب تهمت ناموسی به زن شود، این خانم می‌تواند علیه او شکایت کند. در این شرایط قاضی با توجه به جزئیات پرونده، مجازات تهمت ناموسی به زن را برای مرتکب در نظر می‌گیرد.

به این مثال توجه کنید!

شخصی را در نظر بگیرید که قصد دارد با خانمی ازدواج کند. بعد از مدتی خانم به هر دلیلی از ازدواج با او منصرف می‌شود. در این حالت آقا برای ضرر رساندن به آبرو و حیثیت این خانم به او تهمت رابطه نامشروع وارد می‌کند. این اقدام سبب ورود ضرر به آبرو و حیثیت این خانم در محل زندگی یا محل کار او خواهد شد. در چنین شرایطی مطابق قانون این آقا مستحق مجازات جرم تهمت ناموسی است.

در مواقعی هم ممکن است افرادی به دلیل حسادت یا اختلاف با یک خانم به او تهمت ناموسی وارد کنند. این موضوع را در مواقعی که یک خانم به صورت مستقل زندگی می‌کند، بارها ملاحظه کرده‌ایم. افراد به دلیل حسادت یا اختلاف با او، نزد دیگران به او اتهام ناموسی وارد می‌کنند. این موضوع سبب تحقق جرم تهمت ناموسی و مجازات تهمت زدن خواهد شد.

تصور کنید یک خانم موفق و مستقل به تنهایی در یک آپارتمان سکونت دارد. بعضی از همسایه‌های او به دلیل موقعیت مناسب این خانم، به او اتهام ناموسی وارد می‌کنند. اگر این افراد نتوانند در دادگاه ادعای خود را ثابت کنند، به مجازات تهمت ناموسی به زن محکوم خواهند شد.

رکن قانونی این جرم!

در قانون مجازات اسلامی، جرایم و مجازات مربوط به هر جرم تعیین‌ شده است. اگر اقدامی در قانون جرم‌انگاری شده باشد، مرتکب مطابق قانون مجازات خواهد شد. در خصوص تهمت ناموسی، محقق شدن ماده ۶۹۸، به ‌عنوان رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود. قانون مجازات اسلامی تهمت زدن به دیگران و مجازات این جرم را توضیح می‌دهد. به‌ این‌ ترتیب اگر این اقدام مطابق آنچه در قانون آمده است، انجام شود، رکن قانونی این جرم محقق می‌شود.

خدمات مجموعه احتراما در این زمینه

همانطور که بیان شد، تحقق این جرم شرایط ویژه‌ای دارد. برای اینکه بتوانید این مورد را پیگیری کنید، می‌توانید با مشاوران حقوقی مشورت کنید. با ثبت سفارش برای مشاوره حقوقی تلفنی در وب سایت احتراما می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

در صورتی که جلسات دادگاه کیفری تشکیل شده است، می‌توانید یک لایحه را به دادگاه ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی از خدمات مهم مجموعه احتراما است.

چنانچه در خصوص این مطلب سوالی دارید یا در مورد این متن با ابهامی مواجه شدید، می‌توانید سوالات خود را ذیل همین مطلب بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

تنظیم لایحه تهمت از طرف شاکیتنظیم لایحه تهمت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال