جرم تهدید تلفنی و بررسی مجازات این جرم در قانون جدید

جرم تهدید تلفنی

تهدید به شیوه‌های مختلفی شکل می‌گیرد. یکی از روش‌های ارتکاب، جرم تهدید تلفنی است. زمانی ‌که متهم از طریق تلفن، طرف مقابل را از موضوعی بترساند یا در او هراس ایجاد کند، این جرم محقق می‌شود. این عمل مجرمانه معمولاً با هدف دریافت مال یا وجه یا برای انجام کار یا ترک فعلی شکل می‌گیرد. ممکن است مرتکب برای ارتکاب این جرم ، طرف مقابل را در خصوص ضرر مالی، ضرر جانی، شرفی یا افشای راز بترساند. این موارد از طریق تلفن نیز امکان‌پذیر خواهند بود.

وقوع این جرم توسط افراد آشنا یا غریبه قابل تحقق است. یعنی فردی که با شما خصومت یا اختلاف دارد، از طریق تماس تلفنی موضوعی را مطرح می‌کند و شما را از یک ضرر مالی یا نفسانی می‌ترساند. به ‌عنوان مثال، شما و دوست سابق‌ خود، با یکدیگر اختلاف دارید. او با شما تماس می‌گیرد و با تهدید شما را به انجام کار مورد نظر خود وادار می‌کند. متهم به شما می‌گوید اگر کار مورد نظر او انجام نشود، اسرار شما را فاش می‎‌کند. این اقدام او به‌ عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود.

در بعضی مواقع ممکن است فردی بدون شناخت طرف مقابل با او تماس بگیرد. سپس او را به انجام کار یا پرداخت وجه وادار کند. سپس طرف مقابل را از ورود ضرر جانی نسبت ‌به خود یا فرزندان او بترساند. متهم به طرف مقابل می‌گوید اگر وجه معینی را برای او واریز نکند، به فرزند او آسیب خواهد رساند. این اقدام به ‌عنوان تهدید تلفنی شناخته می‌شود.

این جرم یکی از زیر شاخه‌های جرم تهدید محسوب می‌شود.

جرم تهدید تلفنی چیست؟

تهدید به معنی ترساندن و ایجاد هراس در دیگران است. وقتی مرتکب از طرف مقابل مال یا وجه یا انجام کاری را می‌خواهد و با ترساندن طرف مقابل از ضرر جانی خود یا خانواده‌ او، او را وادار به انجام کاری می‌کند، این عمل مجرمانه محقق می‌شود.

تهدید از طریق ارسال متن، تماس تلفنی یا به ‌صورت حضوری و شفاهی قابل تحقق است. در شرایطی که مرتکب با تماس تلفنی، طرف مقابل را بترساند و از او انجام کار یا پرداخت مالی را بخواهد، مرتکب جرم تهدید تلفنی شده ‌است.
به ‌عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که با همکار سابق خود اختلاف دارد. این شخص برای دریافت مالی به‌ صورت غیر قانونی او را به انجام کاری وادار می‌کند. متهم در زمان تماس تلفنی به‌ طرف مقابل می‌گوید که اگر این مال را به من ندهی، فرزند تو را می‌کشم. این موضوع به ‌عنوان مصداق جرم تهدید تلفنی قابل مجازات خواهد بود.

به این مثال توجه کنید

فردی شاگرد مغازه خود را اخراج کرده است. سپس شاگرد، صاحب مغازه را از طریق تماس تلفنی تهدید می‌کند. این مورد نیز در دادگاه کیفری قابل پیگیری خواهد بود. شاگرد به صاحب مغازه می‌گوید؛ اگر برای من مبلغی پرداخت نکنی، اسرار تو را نزد همگان افشا خواهم کرد. این مورد نیز به‌ عنوان مصداق این عمل مجرمانه شناخته می‌شود. در این شرایط صاحب مغازه می‌تواند علیه شاگرد سابق خود، شکایت کند. چنانچه وقوع جرم تهديد تلفني در دادگاه محرز شود، متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

مجازات تهدید تلفنی چیست؟

اگر فردی از طریق تماس، شما را از موضوعی بترساند یا به انجام کاری وادار کند، مطابق قانون مستحق مجازات جرم تهديد تلفني خواهد بود. در صورتی ‌که بتوانید جرم تهدید تلفنی را در دادگاه ثابت کنید، متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب طرف مقابل را به هر صورتی به قتل یا ضرر نفسانی یا مالی یا شرفی یا به افشای اسرار تهدید کند، اعم از اینکه از این طریق مال یا وجه یا انجام کار یا ترک فعلی را از او بخواهد یا نخواهد، به مجازات شلاق یا حبس از ۱ ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، تهدید از طریق تلفن جرمی قابل گذشت است. یعنی پیگیری آن فقط توسط شاکی امکان‌ پذیر خواهد بود. چنانچه فردی که تهدید شده ‌است، علیه مرتکب شکایت نکند؛ متهم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. در صورتی‌ که شاکی علیه متهم شکایت کند، سپس از این شکایت منصرف شود یا به او رضایت دهد، دادرسی و اجرای مجازات منتفی خواهد بود.

مطابق قانون مجازات اسلامی تا پیش ‌از سال ۱۳۹۹ مجازات این عمل مجرمانه، حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را برای مرتکب به‌ دنبال داشت. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات این جرم به نصف کاهش پیدا کرد. یعنی حداقل ۱ ماه تا یک ‌سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکب تعیین می‌شود.

محل وقوع جرم تهدید تلفنی کجا است؟

مطابق قانون محل وقوع جرم جایی است که نتیجه در آنجا محقق شود. در خصوص جرم تهدید تلفنی ممکن است متهم و شاکی در دو شهر یا استان متفاوت زندگی کنند. این موضوع در جرایمی مانند تهدید از طریق تماس یا جرایمی که از طریق اینترنت شکل می‌گیرد، مورد توجه است. محل وقوع این عمل مجرمانه جایی است که نتیجه جرم در آنجا محقق می‌شود. اگر متهم و شاکی هر دو ساکن یک شهر باشند، محل وقوع جرم تهدید تلفنی و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن، دادگاه همان حوزه قضایی است.

در صورتی ‌که شاکی در یک شهر و متهم از شهر دیگری باشد، محل وقوع جرم تهدید تلفنی جایی است که نتیجه این اقدام، در آنجا محقق شده ‌باشد.

فرض کنید متهم در تهران با فردی که ساکن اراک است، تماس می‌گیرد. در این شرایط متهم او را به انجام کار یا پرداخت وجه یا دادن مالی تهدید می‌کند و نتیجه این جرم در اراک محقق می‌شود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری اراک خواهد بود. به دلیل اینکه بزه دیده صحبت‌های تهدید آمیز مرتکب را در اراک شنیده است.

ارکان جرم تهدید تلفنی

برای ‌اینکه متهم جرم تهدید تلفنی در دادگاه مجازات شود، باید عناصری وجود داشته باشد. این عناصر شامل عنصر مادی، قانونی و روانی است. اگر هرکدام از این عناصر وجود نداشته باشد، مرتکب مجازات نخواهد شد.

عنصر قانونی جرم تهدید تلفنی

هر عمل مجرمانه‌ای که در قانون تعریف ‌شده و مجازات آن معین شده باشد، به ‌عنوان جرم شناخته خواهد شد. در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید و مصادیق آن به‌ همراه مجازات مرتکب مطرح ‌شده است. بنابراین تهدید تلفنی به استناد این ماده قابل مجازات خواهد بود.

رکن مادی جرم تهدید تلفنی

برای ارتکاب جرم تهدید تلفنی لازم است که مرتکب با ترساندن طرف مقابل او را به انجام کار یا پرداخت مال یا ترک فعلی وادار کند. در صورتی‌ که مرتکب این اقدام را انجام دهد، عنصر مادی این جرم شکل‌ گرفته است. ترساندن دیگری، تهدید او به افشای راز، تهدید به ضرر مالی، شرفی یا قتل، موجب تحقق این جرم خواهد شد.

عنصر روانی این جرم

متهم برای تحقق جرم تهدید تلفنی باید سوء نیت و قصد داشته باشد. زمانی‌ که متهم با هدف ترساندن دیگری با او تماس می‌گیرد تا او را به انجام کار مورد نظر خود وادار کند، مستحق مجازات خواهد بود. به دلیل اینکه این اقدام را با علم و آگاهی انجام داده است. چنانچه این فرد در حالت مستی و خواب این اقدام را انجام دهد یا مرتکب صغیر یا مجنون باشد، این جرم محقق نمی‌شود؛ به این دلیل که وجود اراده و قصد، لازمه تحقق این جرم است.

برای پیگیری قانونی در نظر داشته باشید

در مواقعی که قصد پیگیری جرم تهدید تلفنی را دارید یا به ‌عنوان متهم این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، می‌توانید با کارشناسان ما مشورت کنید. شما با ثبت درخواست خود، برای مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید. آن‌ها شما را راهنمایی می‌کنند تا بتوانید از طریق راه‌های قانونی به هدف خود برسید.

برای حضور در جلسه دادرسی بهتر است که لایحه را به دادگاه ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی از اقدامات مهم و تخصصی محسوب است که در نتیجه دادگاه بسیار مؤثر خواهد بود. شما می‌توانید با ثبت سفارش خود، این اقدام مهم و ضروری را به کارشناسان مجموعه احتراما بسپارید. آن‌ها با بهره‌مندی از اطلاعات خود، به این تقاضای شما رسیدگی خواهند کرد.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال