لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته؛ راهی برای دفاع قانونی و دارای تاثیر

لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته

زمانی‌ که موضوع جرم خیانت در امانت، مربوط به سفته باشد، لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته به دادگاه کیفری 2 تقدیم می‌شود. فته طلب یا سفته؛ یکی از اسناد تجاری است که مردم عادی و اشخاص تاجر در معاملات خود، از آن استفاده می‌کنند. سفته یک سند تعهد پرداخت محسوب می‌شود که امضا کننده متعهد است، مبلغ آن را پرداخت کند. سفته قائم به دو شخص است؛ صادرکننده سفته ‌که مدیون و بدهکار محسوب می‌شود و طرف دیگر که ممکن است در زمان صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. اگر سفته برای شخص معینی صادر شود، باید مشخصات او در سفته نوشته ‌شود. در غیر این صورت به‌ جای نام او، باید عبارت «در وجه حامل» را بنویسیم.

سفته از اعتبار قانونی برخوردار است و دارنده آن می‌تواند برای وصول سفته از طریق مراجع قضایی اقدام کند. در صورتی ‌که شخصی به هر دلیلی سفته‌ها را در اختیار امین قرار دهد، ولی امین، در نگهداری سفته تعدی یا تفریط کند یا آن را به صادرکننده پس ندهد یا سفته را مفقود یا تلف کند، مرتکب جرم خیانت در امانت سفته شده ‌است. در این حالت می‌توانید علیه او اقدام کنید. شما می‌توانید با تقدیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته و ارائه مدارک لازم، از قاضی تقاضا کنید که به این پرونده رسیدگی کند. این لایحه یکی از انواع لایحه خیانت در امانت است.

موارد استفاده از سفته

سفته در موارد گوناگونی قابل ‌استفاده خواهد بود. گاهی ممکن است سفته به ‌عنوان سند بدهکاری و طلب مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی شخصی که بدهکار است، به طلبکار سفته می‌دهد تا در زمان سررسید، بتواند مبلغ آن را وصول کند.

سفته گاهی به‌ عنوان حواله پرداخت یا وثیقه‌ای برای حسن انجام تعهد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی شخصی سفته‌هایی را به‌ طرف مقابل می‌دهد تا به او اطمینان دهد که تعهد خود را به ‌درستی انجام خواهد داد. در صورتی ‌که متعهد، خلاف تعهدات عمل کند، دارنده سفته می‌تواند برای جبران خسارت خود، مبلغ سفته را وصول کند.

به ‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که برای کار کردن در یک فروشگاه وسایل قدیمی و عتیقه به صاحب فروشگاه سفته می‌دهد. این سفته‌ها به ‌منظور حفظ و نگهداری این وسایل و حسن انجام تعهد، به صاحب مغازه داده شده است. اگر متعهد به دلیل وسوسه، یکی از وسایل گران قیمت این فروشگاه را برای خودش بردارد، صاحب مغازه می‌تواند سفته او را وصول کند اما اگر شخصی به ‌درستی تعهدات خود را انجام دهد، ولی طرف مقابل سفته‌های او را پس ندهد، یا آن را به دیگری منتقل کند، در این حالت صادر کننده سفته می‌تواند علیه امین، لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته را به دادگاه تقدیم کند. قاضی نیز با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است، درباره این پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

علاوه ‌بر مواردی که بیان شد، سفته به‌ عنوان سند پرداختی مدت‌دار یا بدون مدت (عندالمطالبه) نیز به کار می‌رود. عندالمطالبه بودن سفته‌ به معنی آن است که دارنده آن می‌تواند هر زمان که بخواهد مبلغ آن را وصول کند.

کاربرد لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته

سفته به‌ عنوان یکی از اسناد تجاری، بین مردم استفاده می‌شود. اکثر مردم سفته را به‌ عنوان ضمانت پرداخت بدهی‌ یا ضمانت حسن انجام کار به‌ طرف مقابل می‌دهند. اما همان‌ طور که بیان شد، سفته کاربردهای دیگری نیز دارد. در صورتی ‌که امین پیش ‌از سررسید، سفته را وصول کند یا آن را به صادرکننده پس ندهد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده‌ است. در این حال، صادرکننده سفته می‌تواند علیه امین در دادگاه اقدام کند. سپس با تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته و بیان توضیحات کامل، مجازات او را از دادگاه درخواست کند.

برای مثال

گاهی ممکن است شخصی به ‌طرف مقابل بدهکار باشد. در این موقعیت، طلبکار برای اطمینان خاطر، تعدادی سفته را از بدهکار دریافت می‌کند و میان آن‌ها توافق می‌شود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار می‌تواند سفته‌های او را وصول کند. در صورتی‌ که پیش ‌از سررسید زمان پرداخت بدهی، طلبکار این سفته‌ها را به دیگری منتقل کند یا آن‌ها را علیه صادرکننده سفته در مراجع قضایی استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده‌ است.

با این شرایط، بدهکار می‌تواند علیه طلبکار، به ‌علت جرم خیانت در امانت شاکی شود. سپس با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته ، از قاضی تقاضا کند که به این‌ موضوع رسیدگی شود. گاهی ممکن است بدهکار در زمان مقرر، بدهی خود را به طلبکار بپردازد اما طلبکار به‌ علت خصومت یا به قصد ورود ضرر به این شخص، از پس دادن سفته‌های او خودداری کند. در این حالت طلبکار مدعی می‌شود که سفته‌ها از بین‌ رفته یا اینکه مفقود شده‌اند. در این شرایط، دارنده سفته می‌تواند با مراجعه به دادگاه، لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته را علیه امین تنظیم کند. این شخص با ارائه مدارکی که ثابت می‌کند بدهی خود را پرداخت کرده‌ است، از قاضی درخواست می‌کند که به این پرونده رسیدگی شود. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است، حکم مناسب را صادر خواهد کرد.

روش تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته

برای تنظیم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته و به طور کلی، لایحه دفاعیه خیانت در امانت، لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را به ‌همراه آدرس وارد کنید. سپس درباره سفته‌ها و مبلغ مندرج در آن‌ها و علت به امانت قرار دادن سفته نزد امین، توضیحات کامل را بنویسید. بهتر است که توضیحات خود را به ‌صورت خلاصه، ساده و بدون ابهام بیان کنید. شما می‌توانید توضیحات خود را به‌ صورت بندهای مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. بهتر است که توضیحات شما با زبان قانون نوشته شود.

اگر در این‌ مورد تخصص ندارید، این کار را به یک وکیل یا کارشناس حقوقی بسپارید. شما می‌توانید در متن لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه استفاده کنید. در این‌ صورت کاربرد و اعتبار لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته بیشتر می‌شود. در پایان لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته ، خواسته خود را مبنی ‌بر مجازات متهم یا جبران خساراتی که وارد شده است، بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه شده است، حکم خود را صادر خواهد کرد.

مدرک مناسب با لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته

زمانی‌ که لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که ضمن آن، مدارک و دلایل اثبات این جرم را به دادگاه ارائه دهید. ممکن است شما سفته را به ‌عنوان ضمانتی برای پرداخت بدهی خود، به‌ طرف مقابل داده باشید. چنانچه بعد از پرداخت بدهی، امین از پس دادن سفته‌ها به شما خودداری کند، می‌توانید رسید واریز بدهی به حساب او را به دادگاه ارائه دهید. در صورتی ‌که رسید پرداخت را در اختیار ندارید، می‌توانید از شهادت شهود استفاده کنید. اگر سفته‌ها را به‌ عنوان امانت به امین سپرده باشید و امین آن را تصاحب، تلف یا گم کرده باشد، لازم است که ثابت کنید برای این اقدامات سوءنیت داشته ‌است.

چنانچه به‌ عنوان متهم لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته‌ را به دادگاه تقدیم می‌کنید، باید ثابت کنید در گم شدن یا از بین رفتن سفته‌ها سوءنیت نداشته‌اید. هم‌چنین اگر سفته‌ها را به‌ عنوان ضمانتی برای حسن انجام کار از بدهکار گرفته‌اید، ولی او به تعهد خود عمل نکرده است، این‌ موضوع موجب تحقق جرم خیانت در امانت نمی‌شود. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که به دادگاه ارائه شده‌ است، درباره این پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1274 مورخ 21/2/1383

بر اساس این نظریه مشورتی، صرف ادعای طلب یا تسویه‌ حساب به ‌عنوان مجوز عدم رد مال امانی نیست اما اگر ثابت شود که امین طلبکار بوده و بابت تسویه‌ حساب به‌ عنوان تقاص از رد مال امانی خودداری کرده ‌است، این موضوع خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

با توجه به این نظریه مشورتی، ممکن است شخصی مبلغی را به شخص دیگری بدهکار باشد و به طلبکار خود سفته دهد. در این حالت صرف اینکه سفته‌های او نزد امین است، موجب تحقق جرم خیانت در امانت نمی‌شود. بنابراین اگر ثابت شود امین طلبکار بوده و طرف مقابل هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده ‌است و امین به ‌علت دریافت نکردن طلب خود، از پس دادن سفته‌ها به او خودداری می‌کند؛ در این شرایط باز هم جرم خیانت در امانت محقق نشده‌ است زیرا سفته‌ها به ‌عنوان تقاص در اختیار امین قرار دارند.

پیشنهاد ما برای شما

مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم لایحه از خدمات کاربردی است که به صورت اختصاصی توسط تیم حقوقی احتراما ارائه می‌شود. حتما از خدمات ما استفاده کنید.

تنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف شاکیتنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال