جرم خانه فساد چیست؟ + مجازات دستگیری در خانه فساد

جرم خانه فساد

جرم خانه فساد زمانی شکل می‌گیرد که فردی یک خانه یا محلی را برای ترویج فساد و تحقق اعمال نامشروع قرار دهد. این فرد مطابق قانون به مجازات محکوم خواهد شد. تأسیس و دایر کردن مرکز فساد و فحشا یا تشویق مردم به این اقدامات، رفتارهای ناپسندی هستند که در قانون مجازاتی برای آن‌ها تعیین‌ شده است.

خانه فساد و فحشا به محلی می‌گویند که افراد در آنجا مرتکب اعمال ناپسندی مانند زنا یا لواط، تفخیذ، مساحقه و مواردی مانند آن می‌شوند. شخصی که دیگران را به انجام این اعمال ناپسند تشویق می‌کند، قابل مجازات خواهد بود.

گاهی ممکن است شخصی در یکی از واحدهای آپارتمانی این اقدام را انجام دهد. یعنی واحد خود را به مرکز فساد و فحشا اختصاص دهد. در این‌ صورت رفت‌ و آمد زنان و مردان غریبه و مزاحمت‌های آن‌ها برای همسایه‌ها موجب می‌شود تا همسایگان این موضوع را به پلیس گزارش دهند. زمانی ‌که پلیس در محل حاضر می‌شود، این افراد بازداشت خواهند شد. سپس به اعمال آن‌ها در دادگاه رسیدگی می‌شود.

مطابق مقررات، فردی که این خانه را اداره می‌کند و موجب تشویق دیگران به فساد می‌شود، مستحق مجازات خانه فساد است.
خانمی را در نظر بگیرید که دختران جوانی را تشویق می‌کند تا برای انجام اعمال نامشروع به خانه‌ او بروند. او خانه‌ای را در حاشیه شهر اجاره کرده است و تعدادی از زنان و مردان غریبه در آنجا حضور می‌یابند. او زنان و دختران را با مردان غریبه آشنا می‌کند. سپس شرایط لازم برای وقوع عمل نامشروع زنا بین آن‌ها را فراهم می‌کند. در این حالت اگر این خانم به مجازات قوادی محکوم شود، علاوه ‌بر مجازات تأسیس خانه فساد و فحشا، حد قوادی نیز بر او اجرا خواهد شد.

آشنایی با مفهوم کلمات اختصاصی این مقاله

قوادی به معنی آن است که فردی دو یا چند نفر را برای عمل زنا یا لواط به‌ هم برساند.

زنا به معنی رابطه نزدیکی بین زن و مردی است که عقد نکاح بین آن‌ها جاری نشده باشد.

لواط به معنی ارتباط جنسی بین دو مرد با یکدیگر است؛ به‌ طوری‌ که عمل دخول بین آن‌ها صورت بگیرد. در غیر این صورت رابطه‌ دو مرد با یکدیگر به عنوان تفخیذ شناخته می‌شود.

مساحقه نیز به معنی رابطه جنسی دو خانم با یکدیگر است.

جرم خانه فساد چیست؟

خانه‌ فساد به محلی گفته می‌شود که فردی در آنجا موجبات رابطه نامشروع و تحقق فساد و فحشاء را فراهم کرده باشد. تصور کنید خانمی در یک خانه جوانان را با یکدیگر آشنا می‌کند. این آشنایی و ارتباط، موجب ارتباط جنسی نامشروع بین آن‌ها خواهد شد. در این‌ صورت فردی که این خانه را اداره می‌کند، به مجازات مقرر برای خانه فساد محکوم خواهد شد. به دستور دادگاه، خانه فساد نیز بسته می‌شود.

در خانه فساد معمولا اعمالی مانند شرب خمر، استعمال مواد مخدر، اعمال نامشروع زنا، لواط و مساحقه، تفخیذ و پارتی های مختلف رخ می‌دهد. این رفتارها موجب شیوع فساد و فحشا در جامعه و رواج این اعمال مجرمانه خواهند شد. به‌ همین دلیل قانونگذار با مرتکب مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

متأسفانه تشویق جوانان به این اقدامات در فضای مجازی نیز قابل تحقق است. تعدادی از کسانی که خانه‌ فحشا را تحت مدیریت دارند، از طریق فضای مجازی و با آگهی‌های مربوط به ازدواج موقت، ماساژ و ارتباط با دختران جوان و زیبا، افراد را به این کار تشویق می‌کنند.

به این مثال توجه کنید

تصور کنید فردی برای فریب جوانان در فضای مجازی، مدعی می‌شود که در خانه او، تعدادی خانم برای ارتباط نامشروع حضور دارد. این اقدام ممکن است موجب محکومیت او به قوادی شود. اگر او واسطه ارتباط نامشروع زنا یا لواط شده باشد، حد قوادی بر او اجرا خواهد شد.

فرض کنید آقایی بعد از دیدن چنین آگهی در فضای مجازی با صاحب آگهی تماس می‌گیرد. سپس آدرس محل مورد نظر به او داده می‌شود. این آقا با یکی از خانم‌هایی که به او معرفی می‌شوند، مرتکب رابطه نامشروع زنا خواهد شد. در این حالت فردی که از طریق فضای مجازی موجب آشنایی و تشویق آن‌ها به ارتکاب زنا شده بود، متهم جرم خانه فساد می‌شود. مطابق قانون علاوه‌ بر تعزیر، حد قوادی نیز بر او اجرا خواهد شد.

مجازات خانه فساد در قانون مجازات اسلامی

در خصوص جرم خانه فساد ، همچنین تشکیل آن و تشویق افراد به فساد و فحشا در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی تعیین ‌شده است.

مطابق این ماده، اگر فردی مرکز فساد و فحشا دایر یا اداره کرده یا دیگران را به فساد و فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کرده باشد، به مجازات حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

بر اساس این ماده، خانه‌ای که محل فساد و فحشا باشد، به‌ طور موقت و با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

در تبصره این ماده آمده ‌است که اگر تشویق دیگران به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن مشمول قوادی باشد، علاوه‌ بر مجازات فوق مرتکب به حد قوادی نیز محکوم خواهد شد.

اگر فردی دو یا چند نفر را برای عمل زنا یا لواط به‌ هم برساند و یکی از این اعمال بین آن‌ها محقق شود، این فرد برای قوادی مستحق حد خواهد بود. شرط لازم برای اجرای حد قوادی تحقق عمل نامشروع زنا یا لواط است. در غیر این ‌صورت مرتکب به شلاق یا حبس تعزیری محکوم می‌شود.

مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است و این مجازات برای بار دوم علاوه‌ بر ۷۵ ضربه شلاق، یک ‌سال تبعید نیز به همراه دارد. اگر قوادی توسط خانم محقق شده باشد، مرتکب فقط به مجازات ۷۵ ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد.

جرم حضور در خانه فساد چه مجازاتی دارد؟

معمولاً زمانی‌ که جرم خانه فساد به پلیس اطلاع داده می‌شود، پلیس همه افرادی که در آنجا حضور دارند را بازداشت خواهد کرد. پس ‌از آن با توجه به اقدامات هر یک از آن‌ها قاضی مجازات مناسب را معین می‌کند.

به ‌عنوان مثال، تصور کنید خانم یا آقایی در این خانه حضور دارند و هنوز عمل زنا بین آن‌ها رخ نداده است. اگر این خانم و آقا توسط پلیس دستگیر شوند و اعمالی مانند همبستر شدن یا برهنگی و موارد مانند آن رخ داده باشد، قاضی مجازات دستگیری در خانه فساد را برای آن‌ها تعیین می‌کند. مطابق اعمالی که مرتکبین انجام داده‌اند، مجازات دستگیری در خانه فساد برای آن‌ها تعیین خواهد شد.

اگر خانم یا آقایی مرتکب زنا شده باشند، حد زنا بر آن‌ها اجرا می‌شود. در غیر این صورت اگر همبستر شدن یا هم‌آغوشی یا بوسیدن بین آن‌ها صورت‌ گرفته باشد، این عمل رابطه نامشروع است. بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از آن‌ها به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.

به مثال‌هایی در این زمینه توجه کنید

گاهی ممکن است فردی بدون اطلاع از اینکه خانه‌ای مرکز فساد و فحشا بوده‌ است، به آنجا برود. سپس به دلیل جرم حضور در خانه فساد دستگیر شود. برای مثال ممکن است فردی برای تعمیر وسایل منزل در آن خانه باشد یا اینکه برای نصب لوازم خانگی در آن‌ مکان حضور پیدا کند و به ‌همراه سایر اشخاصی که در آن خانه حضور دارند، دستگیر شود. در این شرایط او باید مدارک و دلایلی برای اثبات حسن سابقه‌ خود به دادگاه ببرد. همچنین می‌تواند با ارائه برگه مأموریت از محل کار خود، بی‌اطلاعی خودش را ثابت کند.

تصور کنید شخصی با خانمی برای ازدواج موقت صحبت و خانم او را به خانه خود دعوت می‌کند. سپس قبل ‌از اینکه صیغه عقد نکاح موقت بین آن‌ها جاری شود، پلیس وارد این خانه می‌شود.

پس‌ از آن معلوم می‌شود که این خانه مرکز فساد و فحشا بوده و این مرد فریب خورده است. در این حالت این آقا باید ثابت کند که قصد ارتکاب رابطه نامشروع زنا نداشته‌ است. او باید با ارائه دلیل ثابت کند که به‌ منظور ازدواج موقت در آن خانه حضور دارد. اگر او بتواند این موضوع را ثابت کند، از اتهام جرم خانه فساد تبرئه خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم

برای پیگیری این جرم یا ارائه دفاع مناسب در دادگاه، بهتر است که با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید. شما می‌توانید با ثبت درخواست خود، مبنی بر مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

با تشکیل جلسات دادرسی بهتر است که یک لایحه را به دادگاه ارائه دهید. خدمات تنظیم لایحه توسط کارشناسان با تجربه ما انجام می‌شود. شما می‌توانید این مورد را به کارشناسان ما واگذار کنید.

اگر در مورد این مطلب سوالی برایتان به وجود آمده است، این مورد را در قسمت ثبت نظرات مطرح کنید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

ثبت نظر یا سوال