جرم تخریب اموال عمومی و شخصی و مجازاتی که قانون برای آن در نظر دارد!

جرم تخریب اموال

یکی از معضلاتی که موجب ورود ضرر مالی به مردم جامعه می‌شود، جرم تخریب اموال شخصی است. این جرم علیه مال یا اشیای متعلق به دیگران صورت می‌گیرد. اگر مرتکب با اقدامات خود، مال متعلق به دیگری را تخریب یا تلف کند، مستحق مجازات خواهد بود. دارایی مردم برای قانونگذار اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع حفظ جان و مال شهروندان از وظایف قانونگذار محسوب می‌شود. به‌ همین دلیل اگر کسی با اقدامات خود، موجب خرابی و تلف شدن وسایل یا دارایی مردم شده باشد، مجازات خواهد شد.

شخصی که به ‌علت وقوع این جرم ، به او ضرر و زیانی رسیده باشد، می‌تواند علیه مرتکب شکایت کند. شاکی باید برای اثبات این موضوع، دلایل و اسناد قابل‌ قبولی را به دادگاه ارائه دهد. در صورتی‌ که قاضی این ادله را بپذیرد، به مجازات مرتکب حکم خواهد داد. فردی را در نظر بگیرید که برای ضرر رساندن به دیگری، یکی از وسایل او را خراب می‌کند. او این اقدام را به ‌صورت عمدی انجام می‌دهد. اگر صاحب مال علیه مرتکب شکایت کند، این شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در جامعه ما وقوع این بزه به دلایل مختلفی رواج دارد. تعداد زیادی از افراد در زمان خشم یا عصبانیت یا به ‌علت اختلاف با صاحب مال، این اقدام ناپسند را انجام می‌دهند. مرتکب با این کار موجب ورود ضرر به ‌طرف مقابل و باعث بروز دردسرهایی برای خود می‌شود. به ‌عنوان مثال، فردی به دلیل دشمنی با همسایه‌ خود، تلفن همراه او را می‌شکند. این اقدام علاوه ‌بر ورود ضرر مالی به مالک، سبب مشکلاتی برای مرتکب خواهد شد. اگر مالک علیه او شکایت کند، مجازات مقرر در قانون بر این شخص اجرا می‌شود.

لازم است به این مساله اشاره کنیم که این جرم، از انواع جرم تخریب محسوب می‌شود.

جرم تخریب اموال عمومی چیست؟

به اموالی که همه مردم حق استفاده و برخورداری از آن را دارند و قابل تملیک نیستند، اموال عمومی گفته می‌شود. مدیریت این اموال با دولت است. برخورداری از این اموال به همه مردم تعلق دارد. با این‌ حال هیچکس نمی‌تواند در آن تصرف مالکانه داشته باشد. اموال عمومی به ‌عنوان ثروت کشور محسوب می‌شود و به همه نسل‌ها تعلق دارند. خراب کردن یا از کار انداختن این موارد موجب تحقق جرم تخریب اموال عمومی خواهد شد.

پارکی را در نظر بگیرید که همه مردم حق برخورداری از آن را دارند. با این‌ وجود هیچکس نمی‌تواند پارک را ملک اختصاصی خود بداند و از ورود دیگران به آنجا جلوگیری کند.

پارک‌ها، راه‌ها، کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند، پل‌ها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها، نمونه‌هایی از اموال عمومی محسوب می‌شوند. یعنی هیچکس نمی‌تواند نسبت‌ به آن‌ها ادعای مالکیت داشته باشد. علاوه ‌بر این، هیچ فردی حق خراب کردن این اموال را ندارد. در صورتی ‌که شخصی با سوءنیت موجب ورود ضرر به این اموال شود، تحت عنوان جرم تخریب اموال عمومی قابل مجازات خواهد بود.

فردی را در نظر بگیرید که برای اعتراض به موضوعی، موجب ورود خساراتی به اموال عمومی می‌شود. مرتکب با خراب کردن اموال عمومی و دولتی این اقدام را انجام می‌دهد. او با این کار سبب ورود ضرر به مردم و بیت‌المال خواهد شد. مطابق قانون این شخص به مجازات تخریب اموال عمومی محکوم می‌شود.

منظور از اموال در جرم تخریب اموال دولتی چیست؟

به اموالی که در تملک دولت هستند و توسط مؤسسات، وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی خریداری شده‌اند، اموال دولتی گفته می‌شود.
به ‌عنوان مثال یک دستگاه بیل مکانیکی که توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری شده ‌است، به‌ عنوان اموال دولتی محسوب می‌شود. تصور کنید این بیل مکانیکی به یکی از اداره‌های راهداری واگذار می‌شود. اگر شخصی با هدف ضرر رساندن به اموال دولتی این بیل مکانیکی را خراب یا تلف کند، مستحق مجازات جرم تخریب اموال دولتی خواهد بود.
در مثالی دیگر، تصور کنید که فردی به اداره‌ای مراجعه می‌کند. کارمند اداره، درخواست این شخص را به ‌درستی انجام نمی‌دهد. این شخص برای بیان اعتراض خود، صفحه نمایش رایانه‌ روی میز را می‌شکند. این اقدام به ‌عنوان تخریب اموال دولتی قابل مجازات خواهد بود.

جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی یکی از مشکلاتی است که موجب آسیب به هویت و تمدن یک منطقه می‌شود. در مواقعی که شخص یا اشخاصی نسبت ‌به اموال تاریخی و فرهنگی مرتکب جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی شوند، مجازات مقرر در قانون بر آن‌ها اجرا خواهد شد. مال یا اشیایی که ارزش تاریخی و فرهنگی دارند، نشان‌ دهنده تحول فرهنگ مردم آن منطقه و وقایع تاریخی هستند.

بعضی از این اشیا و وسایل در بین مردم به‌ عنوان عتیقه شناخته می‌شوند. تخریب آن‌ها موجب از بین رفتن آثار به‌ جا مانده از یک دوره خاص خواهد شد. بعضی از این وسایل از نظر تاریخی ارزش فراوانی دارند و با خراب شدن آن‌ها صدمه جبران‌ناپذیری به فرهنگ و تاریخ منطقه وارد می‌شود.

در این خصوص به این مثال توجه کنید

شخصی را در نظر بگیرید که با ورود به یک مکان فرهنگی و تاریخی، یکی از اشیاء گران‌بها را به‌ صورت عمدی می‌شکند یا خراب می‌کند. این اقدام مطابق قانون، مستحق مجازات خواهد بود زیرا این فرد موجب ورود ضررهای فراوانی به تاریخ و فرهنگ مردم منطقه شده ‌است.

در مثالی دیگر، ممکن است شخصی با ورود به موزه یا کتابخانه‌ای قدیمی یک کتاب نفیس و ارزشمند را خراب کند یا بسوزاند. این اقدام او قابل مجازات خواهد بود زیرا ارزش معنوی این آثار در نزد مردم بسیار زیاد است. هیچ فردی حق ندارد با اقدامات خود موجب آسیب به این اشیاء و از بین رفتن آن‌ها شود.

جرم تخریب اموال خصوصی

اموال خصوصی به دارایی و مالی گفته می‌شود که به فرد یا افراد خاصی تعلق دارد. این مال در مالکیت فرد مشخصی قرار خواهد داشت. مال منقول یا غیرمنقولی که مردم خریداری می‌کنند، به‌ عنوان دارایی خصوصی آن‌ها شناخته می‌شود. جرم تخریب اموال غیر یکی از جرایم عمدی علیه اموال دیگران است. شخصی که با اقدامات خود، موجب خراب شدن مال متعلق به دیگران شود، مستحق مجازات جرم تخریب اموال خصوصی خواهد بود.

برای ‌اینکه جرم تخریب اموال غیر محقق شود، لازم است که مال موضوع جرم به دیگران تعلق داشته باشد. یعنی اگر شخصی یکی از وسایل متعلق به خود را خراب کند، این اقدام قابل مجازات نخواهد بود زیرا جرم تخریب اموال دیگران راجع ‌به مالی است که به فرد یا افراد دیگری تعلق ندارد.
شخصی را در نظر بگیرید که دوچرخه متعلق به دیگری را خراب می‌کند. او این اقدام را با هدف ضرر رساندن به او انجام می‌دهد. در این شرایط متهم قابل مجازات خواهد بود. اگر صاحب دوچرخه علیه او شکایت کند، مرتکب مطابق قانون مجازات خواهد شد.

مجازات جرم تخریب اموال دولتی

مطابق ماده 681 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی با آگاهی دفاتر یا قباله‌های اسناد دولتی را بسوزاند یا آن‌ها را از بین ببرد، به مجازات حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، خراب کردن، آتش زدن، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در خصوص وسایل یا تأسیسات مورد استفاده عموم، موجب مجازات حبس از 3 ‌تا ۱۰ سال برای مرتکب خواهد شد. یعنی اگر شخصی در شبکه‌های آب و فاضلاب، گاز، برق، تلفن، مخابرات، رادیو، تلویزیون یا علایم راهنمایی و رانندگی بدون هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی، موجب اختلال یا از کار افتادن یا تخریب شود؛ به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بر اساس تبصره ۱ این ماده، اگر مرتکب این اقدامات را با هدف ایجاد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی انجام داده باشد، به ‌عنوان محارب قابل مجازات خواهد بود.

مجازات تخریب اموال شخصی

خراب کردن، تلف کردن و از کار انداختن اشیاء و وسایلی که به دیگران تعلق دارد، به شیوه‌های گوناگونی شکل می‌گیرد. اگر مرتکب به ‌صورت عمدی مال منقول یا غیر منقول شخص دیگری را از بین ببرد یا تمام یا بعضی از آن را تلف کند یا از کار اندازد، مرتکب جرم تخریب اموال دیگران شده ‌است. مطابق قانون این شخص به حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد. تعیین میزان مجازات حبس برای او به تصمیم قاضی بستگی دارد.

اگر مرتکب با استفاده از مواد منفجره، مال یا اشیایی که به دیگران تعلق دارد را خراب کند، مجازات حبس بیشتری برای او تعیین خواهد شد. مطابق ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی این شخص به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

به این مثال توجه کنید

شخصی را در نظر بگیرید که با ورود به مزرعه همسایه‌ خود، با استفاده از مواد منفجره تراکتور او را خراب می‌کند. این اقدام علاوه ‌بر خراب شدن تراکتور، سبب ورود آسیب به مزرعه نیز خواهد شد. مطابق قانون، مجازات مرتکب به دلیل استفاده از مواد منفجره تشدید می‌شود.

اگر شخصی به ‌صورت غیر عمدی موجب خراب شدن یا از بین رفتن یا از کار افتادن وسایل یا اموال متعلق به دیگران شود، مجازات نمی‌شود. با این ‌حال در صورت مطالبه صاحب مال و با تشخیص قاضی، باید خساراتی که وارد شده است را جبران کند.

خدمات مجموعه احتراما در خصوص این جرم

اگر به دلیل ارتکاب جرم تخریب تحت تعقیب قرار گرفته باشید یا به ‌عنوان شاکی قصد طرح شکایت دارید، بهتر است که پیش‌ از هر اقدامی با کارشناسان حقوقی مشورت کنید.
در وب‌ سایت احتراما این امکان برای شما فراهم است تا با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناس مربوطه ارتباط برقرار کنید. کارشناسان ما در خصوص پرونده شما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند. همچنین آن‌ها پاسخگوی سوالات شما در خصوص این موضوع خواهند بود.

پیش ‌از تشکیل جلسات دادرسی بهتر است که لایحه‌ای را متناسب با موقعیت خود، در پرونده داشته باشید. تنظیم لایحه اقدامی است که باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی انجام شود. شما می‌توانید با ثبت سفارش در وب‌ سایت احتراما این اقدام مهم و مؤثر را به کارشناسان ما واگذار کنید. آن‌ها با بهره‌مندی از مهارت و تخصص خود، لایحه‌ای دقیق و کامل را برای شما تنظیم خواهند کرد.

تنظیم لایحه تخریب از طرف شاکیتنظیم لایحه تخریب از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال