جرم جعل کارت پایان خدمت و مدارک مربوط به معافیت + مجازات قانونی آن

جرم جعل کارت پایان خدمت

در سال‌های اخیر صدور کارت‌های پایان خدمت به شیوه الکترونیکی صورت می‌گیرند. این اقدام تا حد زیادی از وقوع جرم جعل کارت پایان خدمت پیشگیری کرده‌ است. با این ‌حال هنوز هم افرادی هستند که با شبیه‌ سازی این کارت‌های الکترونیکی، موجب فریب دیگران می‌شوند.

معمولاً افرادی که این اقدام را انجام می‌دهند، سابقه گسترده‌ای در جعل انواع مدارک دارند. آن‌ها با ساختن یا ایجاد تغییر در این مدارک، موجب وقوع این جرم می‌شوند.

کارت پایان خدمت زمانی به مردان داده می‌شود که آن‌ها خدمت سربازی را مطابق مقررات گذرانده باشند. اگر فردی بدون رفتن به سربازی یا قبل ‌از به پایان رساندن مدت مقرر این دوره، برای گرفتن کارت جعلی اقدام کند، مجرم است. این جرم، یکی از انواع جرم جعل محسوب می‌شود.

مصادیق تحقق جرم جعل کارت پایان خدمت

شخصی را در نظر بگیرید که به سربازی نرفته است ولی برای انجام کارهای اداری و خروج از کشور به این کارت نیاز دارد. به‌ همین دلیل به‌ صورت غیر قانونی برای دریافت کارت پایان خدمت جعلی اقدام می‌کند. این شخص با مراجعه به شخص جاعل از او می‌خواهد که این کارت را برای او جعل کند. در این حالت فردی که کارت جعلی را بسازد، مجرم است و به دلیل ارتکاب این اقدام مستحق مجازات خواهد بود.

وقتی طرف مقابل کارت جعلی را از او بگیرد و از آن بهره‌مند شود، او نیز مجرم محسوب می‌شود.

به دلیل اینکه بهره‌مندی از این کارت جعلی یا ارائه آن به اداره یا سازمان‌ها برای فریب دیگران اقدامی غیر قانونی است.

در مواقعی ممکن است شخصی به سربازی برود ولی دوران خدمت را به پایان نرساند. در این حالت او سرباز فراری محسوب می‌شود. اگر این شخص یک کارت پایان خدمت جعلی را بسازد یا از آن بهره‌مند شود، مستحق مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت خواهد بود.

شخصی را در نظر بگیرید که ۶ ماه به سربازی می‌رود. پس ‌از آن برای مرخصی به خانه برمی‌گردد. سپس به هر دلیلی به محل خدمت مراجعه نمی‌کند. در این حالت او مرتکب جرم فرار از سربازی شده ‌است. اگر این شخص یک کارت جعلی بسازد، به مجازات جعل کارت پایان خدمت محکوم می‌شود.

جرم جعل کارت پایان خدمت چیست؟

خدمت سربازی از چالش‌های مهم برای مردان محسوب می‌شود. گاهی به دلیل اطلاعات نادرست، بعضی از مشمولان خدمت سربازی، این دوره را دوره‌ای سخت تلقی می‌کنند. تعداد زیادی از پسران به دلیل عدم آگاهی درست از شرایط این دوره، اقداماتی را انجام می‌دهند تا به سربازی اعزام نشوند. آن‌ها گاهی هزینه‌های بسیار زیادی را به جاعلان پرداخت می‌کنند تا برای آن‌ها کارت جعلی بسازند.

کارت‌های پایان خدمت به ‌صورت الکترونیکی صادر می‌شوند. یعنی کارت‌های قدیمی همگی فاقد اعتبار هستند و تعویض شده‌اند. با صدور کارت‌های جدید امکان جعل آن‌ها برای ارائه به سیستم مربوط به سازمان نظام وظیفه وجود ندارد. به دلیل اینکه کارت‌های جعلی در سیستم شبیه کاغذ ساده و بدون اطلاعات نمایش داده می‌شوند.

کارت جعلی در سیستم هیچگونه اطلاعاتی را نشان نمی‌دهد. به‌ همین دلیل به‌ راحتی تشخیص جعلی بودن آن امکان‌پذیر است.

برای حضور در محاکم قضایی به بهانه این جرم، لازم است که لوایح مناسبی ارائه دهید. برای این منظور پیشنهاد می‌کنیم که حتما درباره لایحه جعل (روی لینک بزنید) مطالعه کنید.

مهمترین کاربرد و دلیل این اقدام

معمولاً شخصی که مرتکب جرم جعل کارت پایان خدمت می‌شود، آن را برای فریب دیگران همراه خود دارد. به‌ طور معمول شرکت‌های خصوصی یا کارخانه‌هایی که برای استخدام افراد فراخوان می‌دهند، اطلاعات مربوط به کارت‌های پایان خدمت را واکاوی نمی‌کنند. آن‌ها صرفا این مدارک را در پرونده نگهداری خواهند کرد.

تصور کنید شخصی کارت جعلی را برای استخدام در کارخانه ارائه می‌دهد. بعد از مدتی با استعلام از سازمان نظام‌ وظیفه معلوم می‌شود که این شخص با ارائه کارت پایان خدمت جعلی استخدام شده ‌است. در این شرایط رئیس کارخانه علیه او به علت ارتکاب جرم کارت پایان خدمت جعلی و بهره‌مندی از آن شکایت می‌کند و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
چنانچه خود متهم کارت را جعل کرده و از آن بهره‌مند شده باشد، به مجازات هر دو این جرایم محکوم می‌شود.

مجازات جعل کارت پایان خدمت

در قانون مجازات اسلامی در خصوص انواع شیوه‌های جعل و مجازات آن‌ها موادی وجود دارد.
ماده ۵۳۸ این قانون در خصوص جعل مدارک مربوط به پزشک معتمد نظام وظیفه و معافیت از طریق آن صحبت می‌کند. مطابق این ماده، اگر شخصی خودش مرتکب جعل این مدارک شود، مطابق قانون به حبس از ۶ ماه تا یک ‌سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر پزشک بر خلاف واقع برای معافیت او تصدیق نامه دهد، مطابق ماده ۵۳۹ این قانون به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود. این موضوع مربوط به جعل تصدیق نامه طبیب برای اعلام معافیت است.

در شرایطی که جرم کارت پایان خدمت جعلی محقق شود، با مرتکب مطابق قانون نظام وظیفه برخورد خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۰ این قانون، اگر فردی با جعل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از رفتن به خدمت سربازی خودداری کند، در دادگاه صالح به اتهام او رسیدگی می‌شود. این شخص بعد از طی شرایط و مقررات لازم به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

مجازات کارمند نظام وظیفه برای ارتکاب این جرم

شخصی را در نظر بگیرید که کارمند سازمان نظام‌ وظیفه است. او بعد از دریافت رشوه برای سربازهایی که خدمت خود را به پایان نرسانده‌اند، کارت‌های جعلی صادر می‌کند. مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با او برخورد خواهد شد.

در ماده ۷۹ این‌ قانون آمده ‌است، اگر فرد نظامی بر خلاف مقررات موجب معافیت یا اعزام مشمولی شود یا نام فرد مشمولی را در فهرست مشمولان ذکر نکند یا برای صدور تصدیق نامه خلاف واقع اقدام کرده باشد، مجرم است. اگر در قانون دیگری مجازات شدیدتری برای او باشد، به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت به حبس از ۱ تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. علاوه ‌بر این اگر برای این اقدام رشوه دریافت کرده باشد، به مجازات ارتشا نیز محکوم خواهد شد.

عناصر تشکیل‌ دهنده جرم جعل کارت پایان خدمت

شخصی که اقدامی را در جهت جعل کارت پایان خدمت انجام می‌دهد، در صورت وجود عناصر تشکیل‌ دهنده‌ آن به مجازات جعل کارت پایان خدمت محکوم می‌شود.

مطابق قوانین اگر فردی مرتکب این جرم شده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بنابراین در مواد قانون مجازات اسلامی و قانون نیروهای مسلح و قانون نظام‌ وظیفه، درباره رکن مادی این جرم توضیح داده شده است. در مقابل، ماده‌های قانونی که درباره این جرم توضیح داده‌اند، عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شوند.

در واقع به مجموعه اقدامات و کارهایی که فرد برای جعل کارت پایان خدمت انجام می‌دهد، عنصر مادی گفته می‌شود. اقداماتی مانند ساخت یا دست بردن در آن یا تغییر اسامی موجب وقوع جرم کارت پایان خدمت جعلی خواهد شد.

فردی را در نظر بگیرید که با بهره‌مندی از وسایل و دستگاه‌های پیشرفته کارت‌هایی شبیه کارت پایان خدمت را جعل می‌کند. این اقدام او عنصر مادی برای تحقق جرم جعل کارت پایان خدمت است.

از طرف دیگر، شخصی که با سوء نیت و قصد مجرمانه کارت‌های پایان خدمت را جعل می‌کند، مطابق قانون به مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت محکوم می‌شود. معمولا این افراد با سوءنیت و با هدف فریب دیگران این اقدام را انجام می‌دهند. به ‌همین دلیل وجود عنصر معنوی در این جرم قابل‌ پیش‌ بینی است. وجود هر سه این عناصر موجب تحقق جرم و مجازات مرتکب خواهد شد.

آیا جرم جعل کارت پایان خدمت قابل گذشت است؟

جرم جعل کارت پایان خدمت از جرایم غیر قابل گذشت است. به دلیل اینکه صدور این کارت‌ها در صلاحیت سازمان نظام وظیفه قرار دارد. اگر شخصی به غیر از این سازمان، از طریق دیگری برای صدور آن اقدام کند، مرتکب جرم می‌شود.

در صورتی ‌که سازمان نظام وظیفه یا هر ارگان یا اداره‌ای علیه این شخص شکایت کند، گذشت یا رضایت آن‌ها تأثیری در مجازات مرتکب ندارد. به دلیل اینکه این اقدام علیه نظم و امنیت کشور صورت‌ گرفته است. بهره‌مندی از این کارت جعلی موجب آسیب به نظم کشور خواهد شد.

جعل مدارک معافیت از خدمت

گاهی افراد واجد شرایط اعزام به سربازی با استناد به قانون برای دریافت معافیت از خدمت اقدام می‌کنند. اقدام برای دریافت معافیت، یکی از مسائل بسیار مهم در حیطه سربازی است. در واقع این امکان وجود دارد که مشمولان خدمت سربازی به دلایلی مانند بیماری، کفالت یا موارد مقرر در قانون، از خدمت معاف شوند.

در مواقعی ممکن است که بعضی از افراد با حیله و نیرنگ برای ساختن مدارک معافیت اقدام ‌کنند. برای مثال ممکن است فردی با ارائه مدارک ساختگی، مدعی شود که بیمار است. در این شرایط اگر اقدام غیر قانونی او محرز شود، مطابق قانون به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

خدمات تیم احتراما در زمینه این جرم

برای پیگیری این جرم یا دفاع از خود می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی وب سایت احتراما بهره‌مند شوید. کارشناسان ما شما را راهنمایی می‌کنند تا در زمینه مشکل حقوقی خود، بهترین اقدام را انجام دهید.

اگر برای حضور در دادگاه به لایحه نیاز دارید، می‌توانید با ثبت سفارش در وب سایت احتراما، مسئولیت تنظیم لایحه مورد نظر را به کارشناسان ما واگذار کنید.

تنظیم لایحه جعل از طرف شاکیتنظیم لایحه جعل از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال