جرم جعل عنوان و بررسی مجازات آن و عناوین پر طرفدار برای جعل

جرم جعل عنوان

جرم جعل عنوان یکی از مصادیق جرم جعل محسوب می‌شود. این جرم زمانی شکل می‌گیرد که فردی به صورت غیر قانونی و بدون مجوز، خود را با عنوان جعلی معرفی می‌کند. تمایل افراد به کسب احترام و جایگاه مناسب بین مردم سبب تحقق این جرم می‌شود.

معمولاً افرادی که خودشان را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند، به‌ دنبال اعتبار و احترام بیشتر نزد مردم هستند. در شرایطی هم این موضوع با هدف کسب سود انجام می‌گیرد. یعنی افرادی با معرفی خود با عناوین خاص قصد دارند، وجه یا مالی را از دیگران دریافت کنند. در شرایطی که شخصی برای فریب مردم یا برای کسب سود یا افزایش اعتبار خود نزد مردم، خودش را در مشاغل دولتی یا کشوری یا لشکری و انتظامی معرفی کند، قابل مجازات خواهد بود.

گاهی ممکن است فردی که سابقه فعالیت در یکی از این مشاغل را دارد، به دلیل تخلف یا موارد مانند آن اخراج شود. در این حالت اگر او بعد از اخراج شدن، خودش را به دیگران فردی معرفی کند که در این مشاغل فعالیت می‌کند، باز هم مرتکب جرم شده‌ است.

جرم جعل عنوان چیست؟

وقتی شخصی بدون اینکه سمتی داشته باشد، خودش را با آن سمت معرفی کند، مستحق مجازات خواهد بود. البته جرم جعل عنوان در قانون فقط نسبت ‌به مشاغل مهم یا سمت‌های دولتی یا لشکری یا کشوری و انتظامی محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی خودش را یک سرآشپز حرفه‌ای معرفی کند، جعل عنوان نکرده است. در واقع مشاغلی که جعل عناوین آن‌ها جرم شناخته می‌شود، در قانون اعلام شده‌اند.

فعالیت غیر قانونی فردی که از کار اخراج شده یا پروانه فعالیت او باطل شده باشد نیز مشمول این جرم خواهد شد. افراد زیادی خواهان احترام و اعتبار فراوان هستند. این موضوع تا جایی پیش می‌رود که تعدادی از آن‌ها برای دریافت این اعتبار جعلی، خودشان را با عناوین غیر واقعی معرفی می‌کنند.

در مواقعی که این عنوان غیر واقعی به سمت‌های مهم کشوری یا لشکری یا مشاغل دولتی مرتبط باشد، اقدام مرتکب برای او منجر به محکومیت خواهد شد.

از اقدامات مهمی که در زمان بروز این جرم و حضور در دادگاه می‌توانید انجام دهید، تهیه و تقدیم یک لایحه جعل به دادگاه است. پیشنهاد می‌کنیم با زدن روی لینک، درباره این لایحه بخوانید.

چند نکته مهم درباره شرایط تحقق این عمل مجرمانه

بعضی از مردم افراد را با عناوین علمی و نظامی خطاب می‌کنند. این موضوع به‌ عنوان احترام به آن شخص مطرح می‌شود و موجب مجازات او نخواهد شد. یعنی مردم افرادی که مهارت فنی و علمی ندارند را با عناوینی مانند مهندس یا استاد خطاب می‌کنند.

این موضوع اگر از طرف خود این فرد مطرح نشده باشد و موجب ضرر به دیگران نشود، جرم نیست. در مواقعی که شخصی خودش را بر خلاف واقعیت و به‌ صورت غیر قانونی با عناوین علمی معرفی کند، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. در واقع جعل عناوین انتظامی و لشکری موجب تحقق جرم جعل عنوان در قانون می‌شوند.

اگر فردی خودش را نیروی وابسته به سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی معرفی کند یا بدون مجوز قانونی، خودش را به این مشاغل ربط دهد، مرتکب جرم شده‌ است. بر اساس قانون او به حبس محکوم خواهد شد. جاعلان عناوین نظامی و مواردی مانند آن نیز مطابق این ماده مجازات خواهند شد.

اگر فردی بر خلاف واقعیت خودش را به ‌عنوان پلیس معرفی کند، برای این کار از لباس مأموران انتظامی یا نشان یا سایر موارد با هدف فریب مردم، بهره بگیرد، مرتکب جرم جعل عنوان پلیس شده ‌است. در این حالت او به دلیل ارتکاب جرم جعل عنوان پلیس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

جعل عنوان نظامی و عواقب این عمل مجرمانه

شخصی را تصور کنید که سابقه فعالیت در یکی از نیروهای نظامی را دارد و به دلیل دریافت رشوه از این ارگان اخراج می‌شود. بعد از مدتی این شخص برای ‌اینکه مردم به او احترام بگذارند، همچنان خودش را یکی از نیروهای نظامی معرفی می‌کند. این موضوع موجب تحقق جرم جعل عنوان نظامی می‌شود.

بنابراین این جرم توسط فردی که از کار اخراج شده است نیز صورت می‌گیرد. شخصی که مرتکب جرم جعل عنوان نظام می‌شود، مطابق مقررات به مجازات جرم جعل عنوان نظامی محکوم خواهد شد.

جرم جعل عنوان وکیل توسط ممنوع الوکاله‌ها

وکالت یکی از مشاغل پرطرفدار محسوب می‌شود که در نزد مردم دارای شأن و جایگاه اجتماعی مناسبی است. اشخاص زیادی تمایل دارند که به ‌عنوان وکیل شناخته شوند. اگر شخصی که پروانه وکالت ندارد، خودش را وکیل معرفی کند و از این طریق به اطلاعات خصوصی مردم دست پیدا کند، مرتکب جرم شده است.

مطابق قانون این شخص به مجازات قانون وکالت محکوم خواهد شد. جرم جعل عنوان وکیل توسط افرادی که ممنوع الوکاله هستند یا وکلایی که پروانه آن‌ها معلق شده باشد نیز قابل تحقق است. یعنی اگر وکیلی به هر دلیلی ممنوع الوکاله باشد، نمی‌تواند بدون مجوز قانونی فعالیت کند. در غیر این صورت به مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

جرم جعل عنوان پزشکی، خطر جدی برای سلامت جامعه

یکی از مشاغل حساس و مهم، شغل پزشکی است. این شغل به دلیل ارتباطی که با جان، جسم و روح افراد دارد، دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. اگر شخصی که پزشک نباشد، برخلاف واقعیت خودش را پزشک معرفی کند، مرتکب این جرم شده ‌است.

در شرایطی که شخصی پزشک باشد ولی پروانه نظام پزشکی او به هر دلیلی باطل شود، نمی‌تواند طبابت کند. اگر فردی بدون توجه به این موضوع به حرفه پزشکی مشغول شود، مرتکب جرم شده ‌است. در این شرایط، با آن شخص مطابق قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی برخورد خواهد شد. مطابق این قانون جرم جعل عنوان پزشکی موجب مجازات حبس و جزای نقدی برای مرتکب می‌شود.

در شرایطی ممکن است پزشک با انجام ندادن وظایف خود، موجب فوت یا نقص عضو یا ورود صدمه به بیمار شود. با تشخیص سازمان نظام‌ پزشکی ممکن است پروانه طبابت او را تعلیق یا باطل کنند. در این حالت او حق انجام فعالیت‌های پزشکی را ندارد. اگر این شخص بعد از تعلیق یا باطل شدن پروانه همچنان طبابت کند، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

جرم جعل عنوان مأمور اطلاعات به چه صورت است؟

مأمور اطلاعات شخصی است که به دستور سپاه فعالیت می‌کند. کشف تعداد زیادی از جرایم مهم که علیه امنیت ملی درحال تحقق هستند، توسط مأموران اطلاعات سپاه صورت می‌گیرند. این افراد به صورت ناشناس در عملیات‌های مهم حضور پیدا می‌کنند و وظایف مهمی را انجام می‌دهند. در واقع عدم شناسایی این ماموران حفاظت اطلاعات اهمیت فراوانی دارد.

گاهی ممکن است اشخاصی بر خلاف واقعیت و برای فریب مردم، خودشان را مأمور اطلاعات معرفی کنند. یعنی برای ترساندن مجرمان یا هر فردی یا برای دریافت مال یا وجهی از آن‌ها از این عنوان جعلی بهره‌مند شوند. در این شرایط جرم جعل عنوان مأمور اطلاعات محقق می‌شود. این اقدام موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت ‌به سازمان اطلاعات و امنیت کشور خواهد شد. این اشخاص با هدف کسب اعتبار یا دریافت وجه، مرتکب این جرم شده‌اند.

تصور کنید شخصی با حضور در یک منطقه مسکونی برخلاف حقیقت و برای جلب توجه افراد، به یکی از آن‌ها اعلام می‌کند که مأمور اطلاعات است. او از این شخص می‌خواهد که این موضوع محرمانه را نزد خود نگه‌ دارد. فردی که از این موضوع مطلع می‌شود، این مورد را به همسایه‌ها اعلام می‌کند. این اقدام موجب می‌شود تا مردم آن منطقه نسبت ‌به این مأمور جعلی با احترام بیشتری برخورد کنند. حتی ممکن است او از بعضی ساکنان آن منطقه وجهی را مطالبه کند تا جرایم آن‌ها را گزارش نکند. آن‌ها با تصور اینکه این فرد مأمور دولت است، به خواسته‌ او عمل می‌کنند. متهم این‌ جرم مطابق مقررات به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.

جرم جعل عنوان دولتی چه زمانی انجام می‌شود؟

در قانون مجازات اسلامی جعل عناوین دولتی جرم محسوب می‌شود. وقتی فردی خودش را با یکی از عناوین متعلق به مشاغل دولتی معرفی کند، این جرم شکل می‌گیرد.

در مواقعی هم که فردی خودش را بدون مجوز با این مشاغل معرفی کند یا در کاری که از نظر قانون به او ربطی نداشته است، دخالت کند، مستحق مجازات خواهد بود.

فرض کنید شخصی خودش را برخلاف واقعیت معاون وزیر معرفی می‌کند. او با بیان این موضوع اطلاعاتی را از زندگی مردم به دست می‌آورد. همچنین با این اقدام ممکن است مال یا وجهی را نیز از آن‌ها گرفته باشد. اگر وقوع این جرم در دادگاه ثابت شود، مرتکب به مجازات جرم جعل عنوان دولتی محکوم خواهد شد.

خدمات ما در خصوص این جرم

شما می‌توانید با ثبت سفارش خود در وبسایت احتراما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره‌مند شوید. این اقدام به همراه تنظیم لایحه از خدمات مهم این مجموعه محسوب می‌شود. خدمات تیم حقوقی احتراما در راستای برقراری امکان دسترسی عموم مردم به خدمات به صرفه حقوقی است. مسلم است که اگر همراه با یک لایحه مناسب و مرتبط در دادگاه حاضر شوید و همچنین اگر از تشریفات حضور در این محاکم آگاه باشید، می‌توانید تاثیر گذارتر عمل کنید و احتمال بیشتری برای دریافت رای مثبت داشته باشید.

علاوه بر مطالبی که بیان شد، شنوای تجربه مشابه شما در بخش نظرات هستیم. علاوه براین، می‌توانید با ثبت نظر، از سوالات و ابهامات ذهنی خود را نیز از کارشناسان احتراما بپرسید.

تنظیم لایحه جعل از طرف شاکیتنظیم لایحه جعل از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال