تعریف جرم قدرت نمایی با چاقو و شرایط تحقق این جرم

جرم قدرت نمایی

یکی از جرایم خشونت‌آمیز که در جامعه رخ می‌دهد، جرم قدرت نمایی با چاقو است. این جرم سبب ترس و وحشت مردم می‌شود. مرتکب با ارتکاب این جرم می‌خواهد مردم از او بترسند و خواسته‌های مورد نظرش را اجرا کنند. این جرم با انگیزه‌های مختلفی محقق می‌شود. تعداد زیادی از مرتکبان با انگیزه مالی و تعدادی برای ایجاد هراس در مردم این اقدام ناپسند را انجام می‌دهند. این بزه در بسیاری از مواقع به‌ عنوان مقدمه جرائم دیگر محسوب می‌شود. فردی که با چاقو قدرت نمایی می‌کند، ممکن است مرتکب جرایم دیگری مانند ضرب‌ و جرح، قتل و سرقت نیز شود.

در واقع استفاده از چاقو به مرتکب جسارت ارتکاب سایر جرایم را می‌دهد. شخصی که مرتکب این جرم می‌شود، امنیت جامعه را خدشه‌دار می‌کند.

قدرت نمایی به ‌عنوان یکی از جلوه‌های بارز خشونت و ایجاد هراس در جامعه است. در شرایطی که متهم برای قدرت نمایی از چاقو استفاده کند، هراس و ترس مردم افزایش پیدا می‌کند. این اقدام در سطح جامعه سبب اخلال در نظم عمومی و سلب آرامش مردم می‌شود. نظم جامعه و امنیت مردم برای قانونگذار اهمیت ویژه‌ای دارد. قانونگذار با هر نوع بی‌نظمی مقابله می‌کند. چنانچه شخصی اقدامی انجام دهد که نظم جامعه و امنیت مردم خدشه‌دار شود، این متهم مستحق مجازات خواهد بود.

تصور کنید شخصی با استفاده از چاقو در یک مجتمع تجاری مردم را می‌ترساند. او با ایجاد هراس و قدرت نمایی سبب اخلال در نظم جامعه می‌شود. علاوه ‌بر این، مرتکب در کسب‌ و کار صاحبان واحدهای تجاری این مجتمع نیز اخلال وارد می‌کند. در این حالت اقدام مرتکب مطابق قانون، جرم است. این جرم، یکی از انواع جرم چاقو کشی محسوب می‌شود.

تعریف جرم قدرت نمایی با چاقو چیست؟

قدرت نمایی به معنی نشان‌ دادن زور، نیرو و توانایی خود به دیگران است. در شرایطی که شخصی با استفاده از چاقو و برای ایجاد هراس در دیگران قدرت نمایی کند، مستحق مجازات است.

نظم و امنیت جامعه اهمیت فراوانی دارد. هیچکس حق ندارد با رفتار خود سبب اخلال در نظم و آرامش مردم شود. چنانچه شخصی برای رسیدن به هدف خود، از چاقو استفاده کند و با قدرت نمایی موجب هراس مردم شود، مجرم است.

تعداد زیادی از مجرمان برای ایجاد مزاحمت این کار را انجام می‌دهند. تصور کنید یکی از اوباش منطقه‌ای برای نمایش قدرت خود به اهالی آن منطقه، با چاقو قدرت نمایی می‌کند. او با این کار قصد دارد مردم را بترساند تا آن‌ها خواسته‌های این شخص را اجرا کنند.

در شرایطی ممکن است مرتکب این جرم را با هدف اخاذی انجام دهد. یعنی با استفاده از چاقو مردم را بترساند تا اموال آن‌ها را بگیرد. متأسفانه این مورد یکی از مصادیق پرتکرار در جامعه ما محسوب می‌شود. یعنی افرادی با ارتکاب جرم قدرت نمایی با چاقو مردم را وادار می‌کنند تا اموال خود را به متهم بدهند.

تهدید دیگران با چاقو یکی دیگر از جنبه‌های جرم قدرت نمایی با چاقو است. یعنی مرتکب با ترساندن دیگران تلاش می‌کند تا به خواسته خود برسد. مانند اینکه شخصی با چاقو وارد یک اداره شود و کارمندی را تهدید کند تا خواسته‌ او را انجام دهد. این اقدام نیز مستحق مجازات است.

قدرت نمایی با چاقو و پیامدهای منفی آن برای بزه دیده

در شرایطی که شخصی با چاقو قدرت نمایی کند و با دیگران گلاویز شود این اقدام او جرم است. چنانچه او در جریان درگیری با دیگران از چاقو استفاده کند و موجب جراحت طرف مقابل شود، باید دیه بپردازد. اگر اقدام او منجر به فوت طرف مقابل شده باشد، ممکن است به قصاص محکوم شود. در هر صورت قدرت نمایی با چاقو با هر هدفی که انجام شود، جرم است. این اقدام تبعات منفی فراوانی را برای مرتکب به دنبال دارد. حتی ممکن است مقدمه‌ای برای سایر جرایم مانند قتل یا جراحت نیز باشد.

پیامدهای منفی این موضوع تا مدت‌ها با بزه دیده همراه خواهد بود. شخصی که در جریان وقوع این جرم حضور داشته و مجرم با چاقو او را ترسانده است، تا مدت‌ها تحت تأثیر این موضوع قرار دارد.

قانونگذار با هدف حفظ امنیت شهروندان و برای مقابله با مرتکب این جرم تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را اندیشیده است. با این‌ وجود متأسفانه این اقدامات کافی به ‌نظر نمی‌رسد و جرایمی از این قبیل در جامعه در حال افزایش است.

جرم قدرت نمایی با تبر چگونه محقق می‌شود؟

افرادی که قصد دارند در جامعه قدرت نمایی کنند، این اقدام نادرست را با وسایل مختلفی انجام می‌دهند. بعضی از مرتکبان برای ترساندن مردم و قدرت نمایی از تبر استفاده می‌کنند. تبر و قدرت نمایی با آن موجب وحشت و هراس مردم می‌شود. این رفتار مرتکب، مطابق قانون قابل مجازات است.

جرم قدرت نمایی با تبر معمولا توسط افراد شرور و اوباش صورت می‌گیرد. اوباشی که قصد دارند قدرت خود را به رخ مردم منطقه یا رقبای خود بکشند، این وسیله را به کار می‌گیرند.

بعضی از این افراد فیلم قدرت نمایی با تبر را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. آن‌ها با این کار قصد دارند تا قدرت کاذب خود را به تعداد بیشتری از مردم نشان دهند. متأسفانه استفاده از تبر در زمان قدرت نمایی و تهدید مردم، سبب ورود جراحت یا قتل آن‌ها می‌شود. مردم به دلیل هراس از قدرت نمایی مرتکب با تبر، نمی‌توانند از خود دفاع کنند. مرتکب با وجود تبر قدرت کاذبی پیدا می‌کند و مردم را می‌ترساند. او با تبر آن‌ها را وادار می‌کند تا خواسته‌های او را اجرا کنند.

با یک مثال توضیح می‌دهیم

شخصی را تصور کنید که با تبر راه مردم را سد می‌کند و اموال آن‌ها را می‌گیرد. در این حالت طرف مقابل برای نجات جان خود، هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد. همچنین فردی که در یک خیابان با تبر به ماشین‌های مردم آسیب می‌رساند و اموال با ارزش آن‌ها را می‌گیرد.

این اقدامات نتیجه قدرت کاذبی است که مرتکب با استفاده از تبر و قدرت نمایی کسب می‌کند. بنابراین برای مقابله با این افراد لازم است که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود تا وقوع این جرم در جامعه کاهش پیدا کند.

شرایط تحقق جرم قدرت نمایی با چاقو

در شرایطی که شخصی برای ارتکاب این جرم با چاقو قدرت نمایی کند، این عمل مجرمانه شکل می‌گیرد. یعنی تظاهر و نشان‌دادن چاقو برای این جرم لازم است. همچنین اگر مرتکب این چاقو را وسیله تهدید، مزاحمت، اخاذی و گلاویز شدن با دیگران قرار دهد، این عمل مجرمانه شکل می‌گیرد. به ‌این‌ ترتیب شرایط تحقق جرم قدرت نمایی با چاقو تظاهر آن چاقو و ایجاد مزاحمت برای مردم است.

یعنی اگر شخصی در جیب یا کیف خود چاقویی را همراه داشته باشد، ولی با آن قدرت نمایی نکند و چاقو را به دیگران نشان ندهد، جرم قدرت نمایی با چاقو شکل نمی‌گیرد. همچنین اگر شخصی با خودش چاقو داشته باشد و به هر دلیل با شخصی گلاویز شود، اما چاقو را از جیب خود بیرون نیاورد، این اقدام درگیری و نزاع است و شامل قدرت نمایی با چاقو نمی‌شود.

فردی که بزه دیده جرم قدرت نمایی با چاقو باشد، باید چاقو را دیده باشد تصور کنید شخصی به دیگری بگوید من همراه خودم چاقویی دارم و اگر پول و اموال خود را به من ندهی تو را با چاقو مجروح می‌کنم. در این حالت اگر بزه دیده چاقو را نبیند و مرتکب با آن قدرت نمایی نکند، این اقدام تهدید است و قدرت نمایی با چاقو محسوب نمی‌شود.

مجازات جرم قدرت نمایی با چاقو

در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم قدرت نمایی با چاقو مطرح ‌شده است. مطابق این ماده، اگر شخصی به وسیله چاقو تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت، تهدید و اخاذی قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، به مجازات حبس محکوم می‌شود. مجازات این جرم شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است.

این جرم از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به دلیل تأثیرات این جرم در جامعه و اخلال در نظم اجتماعی، گذشت رضایت شاکی تأثیری در مجازات مرتکب ندارد. یعنی برای اینکه مرتکب تحت تعقیب قرار بگیرد، نیازی به شکایت شاکی نیست. متهم این جرم به دلیل جنبه اجتماعی این عمل مجرمانه مورد محاکمه قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر محکوم می‌شود. براساس اقداماتی که مرتکب انجام داده است، قاضی میزان شلاق او را تا ۷۴ ضربه و میزان حبس را از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد.

خدمات حقوقی ما

اگر در خصوص این جرم قصد شکایت دارید یا به دلیلی اتهام ارتکاب این جرم به شما وارد شده است، توصیه می‌کنیم با یک مشاور حقوقی مشورت کنید. مجموعه احتراما این امکان را فراهم کرده است تا همه مردم بتوانند از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره‌مند شوند. برای این کار کافی است تا در وب سایت احتراما ثبت سفارش کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.

در صورتی که پرونده شما در خصوص این جرم، به دادگاه کیفری فرستاده شده است، باید در روز مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید. ارائه لایحه به دادگاه، به شما کمک قابل توجهی می‌کند. تنظیم لایحه یک کار مهم و تخصصی است که باید حتما توسط افراد حقوقدان انجام شود. شما می‌توانید این اقدام را به کارشناسان مجموعه احتراما واگذار کنید.

اگر در مورد این متن سوالی دارید، می‌توانید سوال خود را در قسمت ثبت سوال، زیر همین مطلب مطرح کنید. در اولین فرصت پاسخگوی سوال شما هستیم.

ثبت نظر یا سوال