جرم قمه کشی چیست و قمه کشی در ملا عام چه حکمی دارد؟

جرم قمه کشی

در شرایطی که شخصی با استفاده از قمه، قدرت‌ نمایی کند و موجب هراس دیگران شود، مرتکب جرم قمه کشی شده ‌است. این جرم سبب از بین رفتن نظم و امنیت در جامعه می‌شود. به‌ طور کلی استفاده از سلاح و تظاهر آن موجب وحشت و هراس مردم خواهد شد.

قمه یک نوع سلاح‌ سرد است که استفاده از آن منجر به جراحت و صدمه یا فوت دیگران می‌شود. معمولا افرادی که از این سلاح استفاده می‌کنند، با هدف نزاع یا ضرب‌ و جرح یا قتل آن را به‌ همراه دارند.

استفاده از این سلاح سرد موجب هراس دیگران خواهد شد. اگر بر شخصی سلاح کشیده شود، او ناخودآگاه در مقابل متهم تسلیم خواهد شد. به ‌همین دلیل می‌توانیم این اقدام را مقدمه‌ای برای وقوع جرایمی مانند اخاذی، جرم مزاحمت ، جرم تهدید ، ضرب‌ و جرح و قتل در نظر بگیریم.

در شرایطی که این اقدام غیر قانونی به‌ عنوان محاربه شناخته شود، مجازات مرتکب شدیدتر خواهد بود. تصور کنید شخصی با هدف ترساندن مردم و ناموس آن‌ها یا به قصد صدمه زدن به جان یا مال مردم قمه‌ کشی می‌کند و موجب ناامنی جامعه می‌شود. در صورتی که این جرم شرایط محاربه را داشته باشد و قاضی وقوع محاربه را تشخیص دهد، مرتکب به‌ عنوان محارب شناخته خواهد شد. در نظر داشته باشید که مجازات محاربه از قمه کشی شدیدتر است.

جرم قمه کشی چیست؟

کشیدن سلاح بر روی دیگران به معنی نمایش دادن و تظاهر آن برای ترساندن دیگران و قدرت‌ نمایی است. متهم با انگیزه‌های مختلفی مرتکب جرم قمه ‌کشی می‌شود. گاهی متهم برای قدرت‌ نمایی این اقدام را انجام می‌دهد.

تصور کنید فردی در یک محله به عنوان شخصی زورگو یا ظالم شناخته می‌شود. او برای قدرت‌ نمایی و ایجاد هراس مردم آن منطقه قمه کشی می‌کند. در حقیقت او با این اقدام، علاوه بر جلب توجه، قصد دارد مردم را وادار کند تا به او احترام بگذارند. این موضوع یکی از مصادیق این عمل غیر مجاز است.

گاهی مواقع فردی که این جرم را مرتکب می‌شود، قصد دارد برای دیگران ایجاد مزاحمت کند. در این شرایط نیز او مستحق مجازات خواهد بود.

تصور کنید فردی با یک قمه در کوچه یا معابر موجب مزاحمت برای دیگران می‌شود. او با این اقدام غیر مجاز برای خانواده و ناموس مردم ایجاد مزاحمت می‌کند. مطابق قانون در این شرایط متهم باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

نمونه‌های دیگری از مصادیق این عمل مجرمانه

در شرایطی متهم با هدف اخاذی، این اقدام غیر قانونی را انجام می‌دهد. اخاذی به معنی ترساندن مردم برای بردن اموال آن‌ها است. شخصی را در نظر بگیرید که در یک چهار راه با قمه سرنشینان خودروهای مختلف را می‌ترساند. سپس پول، طلا، موبایل و سایر اموال آن‌ها را مطالبه می‌کند. این موضوع به ‌عنوان اخاذی شناخته می‌شود.

در صورتی‌ که مرتکب برای ارتکاب این جرم، قمه کشی کند، طرف مقابل ممکن است به‌ علت ترس تسلیم خواسته او شود. این موضوع یکی از مصادیق این جرم خواهد بود. البته تا زمانی مرتکب به دلیل این اقدام غیر قانونی قابل مجازات خواهد بود که طرف مقابل اموال خود را به او نداده باشد. اگر او این اموال را بگیرد، اخاذی محقق شده ‌است. یعنی مرتکب به مجازات اخاذی محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است مرتکب با قمه کشی، طرف مقابل را به انجام کار یا عدم انجام کاری تهدید کند. تصور کنید شخصی با استفاده از این سلاح، از یک کارمند بانک می‌خواهد که کار مورد نظر او را انجام دهد.

همچنین ممکن است که متهم با استفاده از این سلاح، راننده اتوبوسی را تهدید کرده باشد که به سمت مقصدی که او تعیین می‌کند، برود. این مورد نیز یکی از مصادیق وقوع این عمل غیر قانونی است.

با استفاده از این سلاح، بروز نزاع نیز امکان پذیر خواهد بود. برای مثال ممکن است که در یک منطقه شخصی با افرادی گلاویز شود و برای قدرت نمایی از این سلاح استفاده کند. در این شرایط او به دلیل ارتکاب این عمل غیرقانونی، قابل مجازات خواهد بود.

جرم قمه کشی در ملأ عام

استفاده از سلاح در ملأ عام تبعات منفی زیادی را به‌ دنبال دارد. مردمی که صحنه‌ قمه کشی را مشاهده می‌کنند تا مدت‌ها در مورد خود و خانواده‌شان دچار تشویش و نگرانی هستند.

تصور کنید فردی با یک قمه در مقابل یک مدرسه قدرت‌ نمایی می‌کند. مسلم است که این اقدام او سبب ترس و وحشت دانش‌ آموزان و موجب نگرانی خانواده‌های آن‌ها خواهد شد. این مورد از مصادیق جرم قمه کشی در ملأ عام است.

گاهی افرادی با قمه کشی در یک خیابان یا محله سبب ناامنی آن محیط خواهند شد. تصور کنید چند نفر با حضور در یک منطقه مرتکب جرم قمه کشی در ملأ عام شده‌اند. این موضوع موجب می‌شود تا مردم آن منطقه نتوانند به امور روزمره خود رسیدگی کنند و حتی جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشته باشند. به دلیل ایجاد ناامنی و تشویش در منطقه، مرتکبان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مجازات جرم قمه کشی در قانون

مطابق قانون قمه کشی و استفاده از سلاح، جرم است. بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی با استفاده از قمه تظاهر و قدرت‌ نمایی کند، موجب مزاحمت دیگران شود، از آن‌ها اخاذی کند، آن‌ها را تهدید کرده باشد یا با شخصی گلاویز شود، مجرم است. این شخص به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

به دلیل غیر قابل گذشت بودن این جرم، حتی اگر شاکی به متهم رضایت دهد یا بعد از دادرسی از او گذشت کند، مجازات بر مرتکب اجرا می‌شود. به دلیل اینکه این جرم جنبه عمومی هم دارد، دادستان به‌ عنوان مدعی‌ العموم و نماینده جامعه، مجازات مرتکب را از قاضی درخواست می‌کند.

عناصر تشکیل‌ دهنده جرم قمه کشی

برای ‌اینکه متهم تحت تعقیب قرار بگیرد و مجازات بر او اجرا شود، وجود عناصر تشکیل‌ دهنده جرم لازم است. چنانچه عنصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشند، جرم تشکیل می‌شود و مرتکب قابل مجازات خواهد بود. در ادامه درباره این عناصر بیشتر توضیح می‌دهیم:

  1. عنصر قانونی: در صورتی ‌که رفتاری در قانون به ‌عنوان جرم معرفی شود و مجازاتی برای آن اعلام شده باشد، مرتکب قابل مجازات خواهد بود. مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی قمه کشی کند، به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شود. به ‌این‌ ترتیب این ماده، عنصر قانونی این عمل غیرقانونی محسوب خواهد شد. چنانچه فردی این رفتار را انجام دهد، مطابق مقررات این ماده با او برخورد می‌کنند.
  2. عنصر مادی: برای ‌اینکه قصد مرتکب عملی شود، لازم است که فعل، ترک فعل یا رفتاری را انجام دهد. در شرایطی که متهم با استفاده از قمه موجب هراس یا مزاحمت برای دیگران شود، آن‌ها را تهدید کند، با آن‌ها گلاویز شود و قصد اخاذی داشته باشد، این اقدامات او رکن مادی قمه کشی محسوب خواهند شد. اگر فردی با ورود به یک فروشگاه قمه کشی کند و مشتریان آن‌ مکان را بترساند، رکن مادی این جرم محقق شده است.
  3. رکن روانی: برای وقوع جرایم به وجود عنصر روانی هم نیاز است. اگر فردی با قصد مجرمانه و سوءنیت این اقدام را انجام دهد، قابل مجازات خواهد بود.

تعریف جرم قمه ‌زنی

قمه ‌زنی در جامعه علاوه‌ بر معنای اصلی آن که قمه کشیدن بر مردم است، معنای دیگری هم دارد. قمه ‌زنی از جمله رسومی است که در مراسمات مذهبی بعضی مناطق از گذشته رواج داشته است. مراجع زیادی با آن مخالف هستند و بعضی از آن‌ها این عمل را حرام می‌دانند. در بعضی از مناطق کشور هنوز هم این رسم به‌ صورت محدود وجود دارد. در کشور ما قمه زنی جرم است و مرتکبان مجازات خواهند شد.

جرم قمه‌ زنی مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل مجازات خواهد بود. در این جرم افراد با قمه به خودشان آسیب می‌زنند. یعنی با این سلاح در پیشانی یا فرق سر خود جراحتی ایجاد می‌کنند. این موضوع به دلیل تبعات منفی آن در جامعه و سطح جهان و به جهت جریحه‌دار کردن احساسات مردم، جرم محسوب می‌شود.

جرم قمه‌ زنی با توجه به ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز جرم است. بر اساس این ماده، اگر کسی با رفتار یا حرکات غیر متعارف سبب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شود، به حبس از ۳ ماه تا یک ‌سال محکوم خواهد شد.

لازم است بدانید

در مجموعه احتراما شرایطی فراهم شده است تا شما بتوانید از خدمات حقوقی با صرفه استفاده کنید. بهره‌مندی از خدمات مهمی همچون مشاوره حقوقی تلفنی به شما این امکان را می‌دهد که در خصوص این اقدام غیر قانونی سوالات خود را بپرسید و ابهامات ذهنی خود را برطرف کنید. همچنین به واسطه دریافت مشاوره حقوقی، می‌توانید درباره تشریفات پیگیری این جرم در محاکم قضایی اطلاعات بگیرید.

از دیگر خدمات حقوقی مجموعه احتراما، تنظیم لایحه است. برای تهیه سریع یک لایحه مناسب و کاربردی، می‌توانید درخواستتان را ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما ارتباط بگیریم.

در صورتی که در مورد مطالب این مقاله سوالی دارید یا در خصوص این موضوع تجربه مشابهی داشته‌اید، پیشنهاد می‌کنیم آن را در قسمت ثبت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر یا سوال