چگونه یک لایحه تهدید بنویسیم و کاربرد آن چیست؟

لایحه تهدید

در مواقعی که شخصی شما را از موضوعی بترساند و انجام کار یا مالی را تقاضا کند، مرتکب جرم تهدید شده ‌است. در این زمان شما می‌توانید برای پیگیری این جرم در دادگاه کیفری، لایحه‌ تهدید را ارائه دهید. تقدیم لایحه یکی از راهکارهای مؤثر در جهت اثبات ادعای شما و بیان دلایل است.

این جرم یکی از جرایمی محسوب می‌شود که سبب از بین رفتن نظم و امنیت جامعه خواهد شد. این سلب امنیت و آرامش نسبت‌ به بزه دیده و خانواده‌ او بیشتر نمایان می‌شود. اگر شخصی، شخص دیگری را نسبت ‌به ضرر جانی یا مالی یا شرافتی خود یا بستگانش بیم دهد، این جرم شکل می‌گیرد.

ممکن است مرتکب برای رسیدن به هدف مجرمانه خود، با ترساندن طرف مقابل، مال یا وجه یا انجام کار یا ترک فعلی را از او بخواهد. این موارد در این جرم قابل تصور هستند. با این‌ وجود، صرف ترساندن و ایجاد هراس در دیگران، موجب مجازات مرتکب خواهد شد.

فردی را در نظر بگیرید که با ورود به محل کار همسر سابق خود، او را از افشای اسرارش می‌ترساند. در این حالت او مرتکب جرم شده است. همسر سابق این شخص می‌تواند علیه او شکایت کند سپس با تشکیل جلسات دادرسی، لایحه تهدید را به دادگاه ارائه دهد. شاکی باید در متن نمونه متن لایحه دفاعیه تهدید در خصوص جزئیات وقوع این جرم و دلایل خود به‌ طور کامل توضیح دهد. قاضی دادگاه با بررسی دلایل ارائه ‌شده، حکم مناسب را صادر می‌کند.

نمونه لایحه دفاعیه تهدید چیست؟

وقتی فردی به اتهام ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد، مطابق قانون حق دفاع از خود را دارد. این شخص می‌تواند با ارائه دلایل محکمه‌ پسند و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه تهدید در مورد اتهامی که به او وارد شده است، توضیحات خود را مطرح کند. اگر دلایل و دفاعیات او در دادگاه پذیرفته شود، متهم تبرئه خواهد شد.

فرض کنید شخصی به دلیل دشمنی با شخص دیگر، برخلاف واقعیت وقوع این جرم را اطلاع می‌دهد. شاکی با معرفی شاهدان دروغین، مدعی می‌شود که مورد تهدید قرار گرفته است. متهم باید با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه تهدید و ارائه دلایل مناسب ثابت کند که در زمان وقوع جرم در محل دیگری بوده ‌است. در این صورت قاضی به برائت او حکم خواهد داد.

گاهی ممکن است شخصی در مقابل تهدیدهای طرف مقابل، تهدیداتی را بیان کند. برای مثال ممکن است شخصی به شخص دیگر گفته باشد که خانه تو را تخریب خواهم کرد و طرف مقابل در جواب او بگوید که به فرزند او صدمه‌ای وارد می‌کند. مسلم است که این موارد به دلیل بحث و اختلاف بین آن‌ها مطرح ‌شده است. به ‌همین دلیل متهم می‌تواند با بیان این جزئیات از دادگاه به واسطه ارائه یک لایحه دفاعیه در جرم تهدید ، تقاضا کند که مجازات او را کاهش دهند. قاضی با توجه به شرایط این پرونده و صحبت‌های متقابلی که بین طرفین مطرح‌ شده است، در این خصوص تصمیم‌ گیری می‌کند.

مصادیق جرم تهدید چه چیزهایی هستند؟

این جرم به شیوه‌های گوناگونی محقق می‌شود. در مواقعی ممکن است مرتکب طرف مقابل را به قتل تهدید کند. این مورد در بین مصادیق این جرم، نسبتاً پر تکرار است.

افراد معمولا در زمان خشم و عصبانیت، مطالبی را بیان می‌کنند تا طرف مقابل را بترسانند. ترساندن فرد از قتل او یا خانواده‌ او با هدف ترساندن و وادار کردن آن شخص به انجام کار مورد نظر متهم صورت می‌گیرد.

همانطور که بیان کردیم این جرم با تقاضای مال یا وجه یا انجام کار یا بدون این تقاضا نیز صورت می‌گیرد. یعنی ممکن است دو همسایه به دلیل اختلاف با یکدیگر بحث و درگیری داشته باشند. یکی از آن‌ها بدون اینکه مال یا کاری را از طرف مقابل بخواهد، او را از افشای اسرارش بترساند. در این حالت این جرم شکل‌ می‌گیرد.

تهدید به ضرر مالی و افشای اسرار

اگر متهم با ایجاد هراس در طرف مقابل، او را از یک ضرر مالی بترساند، این جرم شکل خواهد گرفت.
فرض کنید شخصی به دلیل اختلاف با کشاورزی، او را از آتش زدن زمین زراعی‌ می‌ترساند. در این حالت این جرم با ایجاد هراس نسبت‌ به یک ضرر مالی تشکیل می‌شود.

به ‌عنوان مثال، متهم به‌ طرف مقابل می‌گوید، اگر ۵۰ میلیون تومان به من ندهی، ماشین تو را خراب می‌کنم. این اقدام نیز به ‌عنوان تهدید مالی محسوب می‌شود.

در شرایطی هم ممکن است متهم با تهدید به یک موضوع شرافتی یا افشای اسرار طرف مقابل را بترساند.
فردی را در نظر بگیرید که دوست یا هم‌کلاسی یا همکار خود را نسبت ‌به افشای راز او تهدید می‌کند. این اقدام نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق این جرم قابل مجازات خواهد بود.

مواردی که بیان شد تنها چند نمونه از مصادیق این جرم هستند. اگر هر کدام از این موارد برای شما رخ دهد، می‌توانید علیه متهم شکایت کنید. سپس با تنظیم لایحه تهدید و تقدیم آن به دادگاه‌ها مجازات مرتکب را از قاضی تقاضا کنید.

تنظیم لایحه تهدید چه شرایطی دارد؟

لایحه به نوشته‌ای گفته می‌شود که طرفین به دادگاه ارائه می‌دهند. در متن لایحه تهدید شاکی در خصوص نحوه وقوع جرم و دلایل خود، توضیحاتی را به‌ صورت مکتوب مطرح می‌کند. او ضمن تقدیم لایحه، خواسته‌ خود را در دادگاه بیان خواهد کرد.

وقتی متهم در دادگاه حاضر شود، باید لایحه دفاعیه را ارائه دهد. او با ارائه مدارک و دلایل محکمه‌ پسند، از قاضی کاهش مجازات یا صدور حکم برائت را تقاضا می‌کند. تنظیم لایحه یکی از اقداماتی است که توسط حقوق‌ دانان و وکلا صورت می‌گیرد. اگر شخصی که اطلاعات حقوقی مناسبی ندارد، این اقدام را انجام دهد، نتیجه دادگاه به ضرر او خواهد شد. این کار باید توسط کسانی انجام شود که در خصوص جرایم و مجازات‌ها اطلاعات مناسبی دارند.

در متن لایحه مشخصات طرفین به‌ همراه توضیحات و دلایل آن‌ها نوشته خواهد شد. قاضی دادگاه با توجه به محتوای لایحه تهدید و بر اساس قوانین در مورد مجازات متهم تصمیم‌ گیری می‌کند.

به این مثال توجه کنید

فرض کنید شخصی در یک منطقه مسکونی، طرف مقابل را تهدید می‌کند. شاکی باید در متن لایحه در خصوص زمان، مکان و نحوه‌ ارتکاب این جرم توضیحاتی را بنویسد. قاضی با توجه به تهدیدهایی که توسط متهم صورت‌ گرفته است، درباره این پرونده اظهار نظر خواهد کرد. زمانی‌ که تنظیم لایحه به حقوق‌ دانان سپرده می‌شود، آن‌ها با استفاده از مهارت و دانش خود و با بهره‌مندی از اطلاعات حقوقی، متن لایحه دفاعیه در جرم تهدید را تنظیم می‌کنند. این افراد با آگاهی از احکام مشابه و مقررات مربوط به این جرم، تلاش می‌کنند متنی دقیق و کاربردی را ارائه دهند.

در تنظیم لایحه تهدید نحوه نوشتن دلایل، اهمیت فراوانی دارد. این دلایل باید اولویت‌ بندی شده باشند. سپس به ‌ترتیب اولویت در متن لایحه ثبت شوند. در صورتی ‌که دلایل و توضیحات قانع‌ کننده باشند، قاضی به نفع شخصی که لایحه را ارائه داده است، حکم خواهد داد.

لایحه تهدید چه کاربردی دارد؟

تهدید به ‌عنوان جرمی علیه امنیت و آسایش مردم محسوب می‌شود. امنیت شهروندان و حفظ آرامش آن‌ها برای قانونگذار اهمیت ویژه‌ای دارد. به ‌همین دلیل با کسانی که دیگران را می‌ترسانند، مطابق قانون برخورد می‌شود.

لایحه تهدید در جایی کاربرد دارد که شخصی توسط متهم مورد تهدید قرار گرفته باشد. در این حالت با تشکیل جلسات دادرسی، او می‌تواند نمونه متن لایحه دفاعیه تهدید را به دادگاه ارائه دهد. تقدیم لایحه به روند دادرسی کمک فراوانی می‌کند. به دلیل اینکه قاضی با مطالعه محتوای آن به ‌طور کامل در جریان جزئیات این پرونده قرار می‌گیرد.

سپس تصمیم مناسب را در خصوص آن اعلام خواهد کرد. شخصی که علیه متهم شکایت کرده ‌است، با تقدیم لایحه تهدید مجازات او را تقاضا می‌کند. در مقابل متهم می‌تواند برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه در جرم تهدید را ارائه دهد. قاضی بعد از بررسی این لوایح، حکم مناسب را صادر می‌کند.

خدماتی که پیشنهاد می‌کنیم

تهدید دیگران اقدامی است که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‎‌گیرد. حضور در این دادگاه و تقدیم لایحه نیازمند اطلاعات حقوقی است.

اگر قصد دارید این جرم را پیگیری کنید، می‌توانید از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید. در وب سایت احتراما شرایطی برای شما فراهم شده است تا با مشاوران ما مشورت و گفتگو کنید. پس از اینکه سفارش خود را برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کردید، کارشناسان ما با شما ارتباط می‌گیرند.

علاوه براین، شما می‌توانید از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی در وب سایت احتراما نیز استفاده کنید. برای این کار لازم است سفارش خود را ثبت کنید. کارشناسان ما لایحه‌ای کارآمد و دقیق را برای شما تنظیم خواهند کرد.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال