لایحه جعل عنوان و قوانینی که باید به آن‌ها توجه داشته باشید!

لایحه جعل عنوان

لایحه جعل عنوان یک لایحه بسیار مهم در دسته بندی لایحه جعل و لایحه استفاده از سند مجعول است. بعضی اشخاص همیشه به ‌دنبال آن هستند که دیگران آن‌ها را افرادی صاحب‌ منصب و مهم تلقی کنند. این تمایل به شناخته شدن و معروف بودن در بعضی افراد، گاهی چنان زیاد می‌شود که این اشخاص، عناوین مهم را جعل می‌کنند. این‌ موضوع ممکن است به انگیزه‌های مختلفی صورت بگیرد. ولی هر دلیلی که داشته باشد، اگر موجب ورود ضرر به دیگران شود، مجازات قانونی را برای مرتکب به دنبال دارد.

به‌ جهت اعتبار بعضی عناوین، اشخاص به‌ صورت غیرمجاز و بدون داشتن مدرک علمی و قانونی خود را به آن عناوین، معرفی می‌کنند. این موضوع که ممکن است به علت توجه و احترام مردم، نسبت به دارندگان این عناوین صورت بگیرد، در سال‌های اخیر به یک معضل در جامعه تبدیل ‌شده است. زیرا مدرک گرایی و تمایل افراد برای ارتباط و همکاری با اشخاص مهم، روز به ‌روز در حال گسترش است.

این‌ موضوع سبب شده‌ است که افرادی که فاقد مدرک و مجوز هستند، حتی به‌ صورت غیرقانونی خودشان را با عناوین غیرمجاز معرفی کنند. در صورتی‌ که شخصی به ‌جهت این موضوع، ضرر و زیانی ببیند، می‌تواند علیه متهم شکایت کند. سپس با تنظیم لایحه جعل عنوان و ارائه مدارک لازم، برای احیای حق خود تلاش کند. به‌ عنوان مثال؛ شخصی که پروانه نظام ‌پزشکی او لغو شده‌ است، اگر خود را پزشک معرفی کند مرتکب جعل عنوان شده است. زیرا مردم به اعتبار پزشک بودن این شخص، به او مراجعه می‌کنند. اشخاصی که از این موضوع، ضرر و زیانی به آن‌ها وارد شود، می‌توانند علیه متهم شکایت کنند. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه جعل عنوان و ارائه مدارک لازم، این ‌موضوع را در دادگاه ثابت کنند.

جعل عناوین در چه مواردی صورت می‌گیرد؟

جعل عنوان بیشتر در مورد مشاغل و مناصب مهم و عالی‌رتبه انجام می‌شود. اشخاص به‌ جهت اعتبار و ارزشی که این عناوین دارند، خود را منتسب به یکی از این عناوین معرفی می‌کنند تا بتوانند احترام دیگران را جلب کنند. جعل عنوان یکی از جرائمی است که علیه امنیت و آسایش عمومی صورت می‌گیرد. یعنی انجام این ‌موضوع سبب ورود ضرر به جامعه و مردم می‌شود. جعل عنوان ممکن است در مورد عناوین علمی، نظامی، سیاسی، پزشکی، مهندسی و موارد دیگر باشد. بعضی اشخاص برای ‌اینکه بتوانند با جعل عنوان به اهداف خود برسند، عناوین مهم را جعل می‌کنند. جعل عناوین ممکن است در حوزه جعل عناوین پزشکی، جعل عناوین نظامی، جعل عناوین دانشگاهی و عناوین دیگر باشد.

چگونگی جعل عناوین پزشکی و رسیدگی به آن

یکی از عناوینی که ممکن است در بین افراد به‌ کارگرفته شود، عنوان پزشک است. البته جعل این ‌عنوان، بیشتر توسط دانشجوهای انصرافی یا اشخاصی که پروانه پزشکی آن‌ها لغو شده ‌است، انجام می‌شود زیرا پزشکی شغلی است که نیاز به اطلاعات و دانش اولیه در این زمینه دارد. گاهی ممکن است پروانه پزشکی شخصی به‌ علت تخلف او لغو شود و این شخص را از طبابت محروم کنند. او با جعل عنوان پزشک در یک شهر دور افتاده مجدد شروع به طبابت می‌کند. مردمی که به او مراجعه می‌کنند، در صورتی که از این موضوع مطلع شوند، می‌توانند علیه او شکایت کنند. سپس با تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص جعل عنوان از دادگاه مجازات او را بخواهند.

لایحه جعل عنوان و چند نکته نیازمند آگاهی!

  1. جعل عنوان، غیر قابل گذشت است. یعنی حتی اگر شاکی از پیگیری این پرونده منصرف شود، باز هم به جهت تأثیری که جعل عنوان بر جامعه دارد، توسط دادستان پیگیری می‌شود.
  2. مواردی که در قوانین مختلف، تحت عنوان جعل عنوان بیان شده ‌است، جنبه تمثیلی دارد. یعنی جعل عنوان فقط مختص عناوین لشکری، علمی و نظامی نیست. هر شخصی بدون داشتن مجوز قانونی یک عنوان را جعل کند، جعل عنوان واقع شده‌ است.
  3. جعل عنوان باید با علم و آگاهی نسبت ‌به غیر قانونی بودن آن واقع شود. اگر شخصی بدون اطلاع از این‌ موضوع خودش را با عنوان معرفی کند و مردم به ‌اشتباه دچار شوند، جعل عنوان واقع نشده‌ است.
  4. شخصی که جعل عنوان کند و از این جعل عنوان مالی کسب کند و ضرری به دیگری وارد کند، مرتکب جعل عنوان و جرائم دیگر شده‌ است. به‌ عنوان مثال؛ شخصی خودش را پزشک معرفی می‌کند و در انتخابات شورای شهر شرکت می‌کند و مردم به اعتبار پزشک بودن این شخص، به او رای می‌دهند اشخاصی که از این موضوع مطلع شوند می‌توانند علیه او لایحه جعل عنوان را تنظیم کنند. در صورت احراز این جرائم، این شخص مشمول مجازات تعدد جرائم می‌شود.

نحوه نگارش لایحه جعل عنوان

زمانی‌ که قصد دارید لایحه دفاعیه در خصوص جعل عنوان را تنظیم کنید، باید مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. لازم است که در لایحه جعل عنوان درباره خواسته خود، به‌ طور کامل و دقیق و خلاصه توضیح دهید. توضیحات خود را در قالب پاراگراف‌های منظم، مرتب و مرتبط با یکدیگر بنویسید. شما می‌توانید در متن لایحه جعل عنوان مواد قانونی مناسب، آیات، روایات، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه را به کار ببرید. در انتهای نمونه لایحه دفاعیه جعل عنوان ، خواسته خود را مبنی‌ بر مجازات متهم بنویسید. توجه داشته باشید که لایحه جعل عنوان را خلاصه و مختصر بنویسید، تا در زمان دادگاه صرفه‌جویی شود. مخاطب لایحه جعل عنوان قاضی پرونده است. بنابراین باید آن را با زبان قانونی بنویسید. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، در مورد تقاضای شما، در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.

دلایل و مدارک مرتبط با لایحه جعل عنوان

برای اینکه جرم جعل عنوان توسط متهم را ثابت کنید، لازم است که ضمن تقدیم لایحه جعل عنوان ، مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. در صورتی ‌که جعل عنوان در فضای مجازی صورت‌ گرفته باشد، شما می‌توانید با ارائه پرینت پیام‌ها یا ارائه فیلم یا عکس این موضوع را در دادگاه ثابت کنید. همچنین اگر جعل عنوان در حضور دیگران واقع شده‌ است، می‌توانید با معرفی شاهد، این‌ موضوع را در دادگاه بیان کنید. اگر جعل عنوان در یک منطقه صورت‌گرفته است، شما می‌توانید برای اثبات آن، یک استشهادیه تنظیم کنید. استشهادیه را افراد مطلع ازجعل عنوان تأیید می‌کنند. گاهی ممکن است که متهم، به جعل عنوان در دادگاه اقرار کند. اقرار متهم هم در این‌ مورد به نفع شما خواهد بود. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک حکم مناسب را صادر می‌کند.

ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به‌ موجب این ماده اگر کسی بدون داشتن سمت و بدون اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی؛ اعم از لشکری و انتظامی دخالت دهد، یا خودش را به این عناوین معرفی کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی ‌که برای این‌ موضوع، جعل هم انجام داده باشد، به مجازات آن نیز محکوم می‌شود.

ماده 55 قانون وکالت

این ماده جعل عنوان وکالت را بیان می‌کند. بر اساس این ماده، وکلایی که ممنوع الوکاله هستند و وکلای معلق و به‌ طور کلی هر شخصی که پروانه‌ وکالت ندارد، از تظاهر و مداخله در وکالت ممنوع است. این اشخاص اگر خود را وکیل یا مشاور حقوقی مؤسسات معرفی کنند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده 32 قانون مطبوعات

مطابق این ماده، شخصی که برخلاف واقعیت خودش را در حوزه نشریه؛ مدیر مسئول یا صاحب پروانه انتشار معرفی کند و بدون پروانه انتشار، نشریه‌ای را منتشر کند، براساس نظر قاضی با او رفتار می‌شود. این مقررات در مورد کسانی هم که به‌ موجب قانون سمت خود را از دست داده‌اند، اجرا خواهد شد. یعنی شخصی که مدیرمسئول یا دارنده پروانه انتشار نشریه بوده ‌است و به دلیل تخلف، پروانه او لغو شده‌ است، نمی‌تواند خودش را شخص دارای پرونده انتشار معرفی کند. زیرا در این ‌صورت مرتکب جعل عنوان شده‌ است.

ماده‌ واحده‌ قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

بر اساس این ماده، به کار گرفتن عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند آن که گرفتن آن‌ها مطابق مقرراتی تعیین می‌شود نیازمند مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و خارجی است. این مدارک باید مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با این رشته‌ها باشد. بنابراین به کارگیری غیرمجاز موجب می‌شود که شخص به حبس از یک ماه تا سه سال و جزای نقدی محکوم شود.

در تبصره این ماده آمده ‌است که به کارگیری غیرمجاز عناوینی که در ماده بیان شد، در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی، در رسانه‌ها یا سخنرانی‌ها است. یعنی اگر شخصی در یک برنامه رادیویی یا روزنامه برخلاف واقعیت، خودش را پزشک یا مهندس معرفی کند، مشمول مجازات جعل عنوان می‌شود.

پیشنهادی ما برای لایحه جعل عنوان

توصیه ما این است که حتما از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید یا درخواست تنظیم لایحه خود را در وب سایت ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم. احتراما مرجع تخصصی تنظیم لایحه است.

تنظیم لایحه جعل از طرف شاکیتنظیم لایحه جعل از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال