آدرس شعبه‌های قابل مراجعه در دادگاه کیفری ارومیه و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو این شهرستان

دادگاه کیفری ارومیه

دادگاه کیفری ارومیه در مورد امور جزایی و جرائمی که در حوزه قضایی این شهرستان محقق می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد. در حوزه قضائی هر شهرستان، دادگاه‌هایی جهت دادرسی و صدور حکم مستقر شده‌اند. اگر جرمی در ارومیه محقق شود، طبق صلاحیت محلی که در قانون بیان ‌شده است، دادگاه محل وقوع جرم باید به آن رسیدگی کند. فرض کنید شخصی در معابر عمومی ارومیه یا در خیابان‌های این شهرستان، با استفاده از سلاح یا تهدید، مردم را بترساند یا اموالی را از آن‌ها بگیرد. اگر این جرم مصداق محاربه باشد، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری یک ارومیه انجام می‌شود زیرا در صورت ارتکاب محاربه، مجازات او اعدام است. در غیر این صورت، اگر به جرم ارتکابی، عنوان محارب صدق نکند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو ارومیه خواهد بود.

در شرایطی که شخصی در حوزه قضایی ارومیه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، دادگاه محل وقوع جرم نسبت به آن دادرسی و صدور حکم را انجام می‌دهد. این ‌مورد تحت عنوان صلاحیت محلی در قانون مطرح شده‌ است.

نقش صلاحیت رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری ارومیه

مواقعی که جرمی محقق شود، دادگاهی به آن رسیدگی خواهد کرد که به‌ موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت هر کدام از دادگاه‌ها مطرح شده‌ است. در واقع هیچ‌ یک از مراجع نمی‌توانند به جرمی که در صلاحیت دادگاه دیگری قرار دارد، رسیدگی کنند. به ‌عنوان مثال، در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور بیان شده است که رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها سلب حیات یا حبس ابد باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند. به ‌این ‌ترتیب سایر مراجع کیفری نمی‌توانند نسبت‌ به آن دادرسی و صدور حکم را انجام دهند.

مطابق قانون، قاضی مکلف است، صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد. در صورتی‌ که دادگاه کیفری ارومیه به پرونده‌ای رسیدگی کند که صلاحیت دادرسی نسبت ‌به آن را نداشته باشد، هر حکمی که صادر کند، محکوم به بطلان خواهد بود زیرا موضوع صلاحیت محاکم، آمره محسوب می‌شود یعنی اقدام یا توافق برخلاف آن امکان‌پذیر نیست.

دادگاه کیفری یک؛ یکی از انواع دادگاه کیفری ارومیه

این دادگاه یکی از مراجع مهمی محسوب می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری ، جرائم با مجازات‌های سنگین حبس ابد، سلب حیات و قطع عضو در صلاحیت آن قرار دارند. علاوه بر این موارد، رسیدگی به جرائم درجه ۳ بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

اگر شخصی در ارومیه مرتکب هر کدام از این جرائم شود، دادگاه کیفری یک این شهرستان به آن رسیدگی می‌کند. این دادگاه در مرکز استان تشکیل می‌شود اما بنا به ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه، امکان تشکیل آن در شهرستان‌ها نیز وجود دارد. در صورتی که شخصی در شهرستان‌های این استان مرتکب جرم سیاسی شود، به جرم او در دادگاه مرکز استان رسیدگی خواهد شد. چنانچه شخصی در ارومیه مرتکب جرم محاربه شود یا به هر دلیلی به‌ عنوان مفسدفی‌الارض معین گردد، رسیدگی به جرم او در دادگاه کیفری یک ارومیه انجام خواهد شد.

به این مثال‌ها توجه کنید

فرض کنید تعدادی از کارمندان یک اداره در ارومیه مرتکب جرم اختلاس یا ارتشا به ‌صورت شبکه‌ای شده‌اند. این افراد با اقدامات خود، موجب ورود ضرر به اداره و آسیب به نظام اقتصادی کشور می‌شوند. به ‌همین دلیل ممکن است به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شوند. اگر شرایط افساد فی‌الارض برای این افراد وجود داشته باشد، دادگاه کیفری یک ارومیه به جرم آن‌ها رسیدگی می‌کند. در مواقعی هم که شخصی در ارومیه مرتکب جرم قتل عمدی شود، مجازات او اعدام خواهد بود. در این شرایط پرونده او به دادگاه کیفری یک این شهرستان ارجاع داده می‌شود.

شخصی که در ارومیه مرتکب جرمی شود که دیه آن از نصف دیه کامل بیشتر باشد، دادگاه کیفری یک این شهرستان به آن رسیدگی می‌کند. این دادگاه با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. به دلیل حساسیت جرایم ارتکابی و مجازات آن‌ها، در این دادگاه تعدد قاضی وجود دارد. یعنی علاوه بر رئیس دادگاه، باید دو قاضی دیگر به ‌عنوان مستشار حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند.

دادگاه کیفری دو؛ از انواع دیگر دادگاه کیفری ارومیه

هر جرمی که در قانون به ‌طور صریح در صلاحیت سایر مراجع کیفری قرار نداشته باشد، دادگاه کیفری دو نسبت به آن صلاحیت دارد. این مورد سبب شده تا صلاحیت دادگاه کیفری دو نسبت به سایر مراجع گسترده‌تر باشد. رسیدگی به جرائم زیادی توسط این دادگاه انجام می‌شود. قاضی دادگاه کیفری دو با بررسی تمام جوانب پرونده، رأی مناسب را صادر می‌کند.

یک مثال درباره مراجعه به دادگاه کیفری ارومیه

فرض کنید شخصی در ارومیه علیه اموال شما، مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شود. یعنی شما مالی را به او سپرده‌اید و این شخص به ‌علت تعدی و تفریط یا به ‌جهت ورود ضرر به شما، آن مال را در ارومیه مفقود، تصاحب، تلف یا استفاده کرده‌ است. در این حالت، این شخص به جرم خیانت در امانت مجازات خواهد شد و رسیدگی به جرم او در دادگاه کیفری 2 ارومیه انجام می‌شود زیرا محل وقوع جرم، شهرستان ارومیه بوده و رسیدگی به آن در متن قانون، به ‌طور صریح در صلاحیت مرجع دیگری تعیین نشده است.

در شرایطی هم که شخصی در شهرستان ارومیه، مرتکب جرم تخریب اموال متعلق به دیگری شود، دادگاه کیفری دو ارومیه نسبت به آن جرم، صلاحیت رسیدگی دارد. فرض کنید متهم، ملک شما را به‌ صورت غیرقانونی و بدون اجازه تصرف کرده ‌است. در این حالت می‌توانید به دلیل جرم تصرف عدوانی علیه او شکایت کنید. پس ‌از آن دادرسی و صدور حکم برای این پرونده در دادگاه کیفری 2 ارومیه انجام خواهد شد.

آدرس شعبه‌های دادگاه کیفری ارومیه

زمانی ‌که شما علیه متهم شکایت می‌کنید، تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرم، شروع می‌شود. اگر جرم ارتکابی قابل انتساب به متهم باشد، برای این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. چنانچه دادستان این قرار را تایید کند، کیفرخواست را صادر خواهد کرد. پس ‌از آن پرونده را به دادگاه کیفری ارومیه ارجاع می‌دهد. در این حالت، پیامکی حاوی شماره پرونده و شماره شعبه برای شما ارسال می‌شود و به ‌این ‌ترتیب روند پرونده و محل تشکیل جلسه دادرسی به شما ابلاغ خواهد شد. برای اینکه در زمان مقرر در جلسه دادرسی حضور داشته باشید، لازم است که آدرس دادگاه کیفری ارومیه را بدانید. برای آگاهی از آدرس شعبه، ملاک شما باید همان مجتمع یا دادگاهی باشد که در متن پیامک ابلاغیه برای شما ارسال ‌شده است زیرا ممکن است آدرس یا شماره شعبه‌های محاکم کیفری تغییر کنند.

بنابراین اگر با محل دادگاهی که به شما ابلاغ‌ شده است، آشنایی ندارید، می‌توانید از طریق تماس با شعبه یا مراجعه به سایت دادگستری ارومیه از آدرس دقیق شعبه کیفری مورد نظرتان آگاه شوید. همچنین می‌توانید آدرس شعبه را از وکیل خود بپرسید زیرا وکیل پرونده به دلیل آشنایی با محاکم کیفری می‌تواند به درستی شما را راهنمایی کند. با تشکیل جلسات دادرسی، می‌توانید برای اثبات ادعای خود، مبنی ‌بر وقوع جرم توسط متهم، مدارک و ادله محکمه ‌پسندی را به دادگاه کیفری ارومیه ارائه دهید. در مقابل، متهم نیز برای دفاع از خود، ضمن تقدیم لایحه ، مدارک و دلایلی را به دادگاه ارائه می‌دهد تا قاضی را قانع کند که مجازات او را کاهش دهد یا حکم برائت او را صادر کند. قاضی دادگاه کیفری ارومیه با بررسی جوانب این پرونده، رای مناسب را صادر خواهد کرد.

به عنوان مثال

متهم جرم خیانت در امانت، با معرفی شهود، تلاش می‌کند، در دادگاه ثابت کند که مال امانی را به خوبی نگهداری کرده و این مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته است. اگر قاضی صحت اظهارات و دلایل او را احراز کند، به برائت او حکم خواهد داد. در غیر این صورت، قاضی دادگاه به مجازات مرتکب رای می‌دهد.

چه مواردی را باید برای حضور در دادگاه کیفری ارومیه رعایت کنیم؟

اگر به هر دلیلی در یکی از انواع دادگاه‌های کیفری ارومیه حاضر می‌شوید، لازم است که تشریفات و آداب خاصی را رعایت کنید و از آن آداب مطلع باشید. برای مثال شرایط حضور، عواقب عدم حضور، شیوه ارائه لایحه و موارد دیگر، از متداول‌ترین مسائلی هستند که در خصوص آن‌ها سوالات متعددی پرسیده می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که پیش از حضور در این محاکم، حتما با اشخاص مطلع و متخصص در این حوزه، گفتگو داشته باشید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید یا اینکه می‌توانید با ثبت درخواست در بخش مشاوره حقوقی تلفنی ، با مشاوران حقوقی و وکلای تیم احتراما در تماس باشید.

علاوه براین، اگر برای حضور در این دادگاه نیاز به ارائه یک لایحه دارید، می‌توانید با ثبت درخواست در بخش تنظیم لایحه ، از تیم احتراما بخواهید که با توجه به اسناد و مدارکی که در دادگاه مطرح می‌کنید، لایحه مناسبی را برای شما بنویسند.

ثبت نظر یا سوال