لایحه دفاعیه تخریب دیوار؛ پاسخ به یک اتهام یا دفاعیه در مقابل متهم!

لایحه دفاعیه تخریب دیوار

زمانی که تمام یا قسمتی از دیوار ملک شخصی تخریب شود، می‌تواند نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را به دادگاه ارائه دهد. تخریب یکی از جرایمی است که به مال و دارایی مردم، آسیب وارد می‌کند. این عمل موجب زیان و ضرر صاحب مالی می‌شود که دیوار خانه یا ملک او خراب شده ‌است. تخریب دیوار ممکن است به ‌صورت عامدانه یا غیر عامدانه باشد. در صورتی ‌که ثابت شود تخریب دیوار به علت اشتباه انجام‌ شده است، مرتکب موظف خواهد بود که خسارت وارد شده را جبران کند. در صورتی ‌که تخریب دیوار با سوءنیت یا قصد ورود ضرر به مالک، انجام‌ شده باشد، مرتکب علاوه ‌بر جبران خسارت، به مجازات حبس محکوم می‌شود.

تخریب دیوار با هر وسیله‌ای که باشد، موجب مجازات مرتکب می‌شود. یعنی تفاوتی ندارد که دیوار با تیشه یا کلنگ و ابزار مانند آن خراب شود یا اینکه با یک بیل مکانیکی خراب شده باشد. در هر صورت مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است شخصی یک ساختمان را به‌ صورت نیمه‌کاره ساخته باشد. در این حالت فرد دیگری به‌ علت اختلاف با او دیوارهای این ساختمان را آتش می‌زند. در این‌ صورت مرتکب به مجازات تخریب و احراق محکوم خواهد شد. یک نکته مهم در این خصوص این است که به دلیل اینکه مرتکب برای تخریب دیوار از آتش استفاده کرده ‌است، مجازات او شدیدتر خواهد بود. زیرا آتش زدن یکی از مصادیق تخریب است و معمولاً آتش زدن مال دیگران موجب خرابی‌های بیشتر و جبران‌ناپذیری می‌شود. به ‌همین دلیل مجازات آن شدیدتر خواهد بود. البته در صورتی‌ که ثابت شود اقدامات مرتکب به‌ صورت غیر عامدانه بوده‌ است، قاضی او را به پرداخت خسارت محکوم می‌کند.

نکات مهم در رابطه با نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار

زمانی‌ که شخصی مرتکب تخریب دیوار می‌شود، اگر اقدام او موجب کشته شدن یا ایراد ضربه یا جراحت به یک انسان شود، متناسب با نوع نتیجه، مجازات خواهد شد. یعنی اگر این شخص دیوار خانه‌ای را خراب کند و فردی به علت این تخریب کشته شود یا آسیب ببیند، مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود. اگر تخریب دیوار با مواد منفجره انجام شود، مرتکب به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد. یعنی ممکن است مجازات او تا حداکثر پنج سال حبس نیز تعیین شود.

تخریب دیوار متعلق به دیگری، حتی اگر در ملک مالک باشد، خلاف مقررات است. یعنی اگر شخصی بدون رضایت شما ملکی را در زمین شما احداث کرده باشد، شما نمی‌توانید این ملک را تخریب کنید. زیرا در این ‌صورت ممکن است مجازات تخریب برای شما در نظر گرفته شود. شما می‌توانید با شکایت علیه مرتکب، به‌ علت تصرف عدوانی، مجازات او را در دادگاه درخواست کنید. اگر خودتان نیز به تخریب دیوارهای این ملک یا قسمتی از آن اقدام کنید، ممکن است طرف مقابل علیه شما نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را تنظیم کند و شما محکوم شوید.

کاربرد نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار

در قانون برای تخریب مال و اشیای متعلق به مردم، مجازاتی تعیین ‌شده است. بر این اساس اگر شخصی با قصد ورود ضرر، مال متعلق به دیگری را تخریب کند، مجازات خواهد شد. اگر ثابت شود که این اقدام به ‌صورت عامدانه نبوده ‌است، مجازات حبس برای مرتکب، منتفی می‌شود ولی باید جبران خسارت کند. کاربرد نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار در جایی است که شخصی دیوار ملک دیگری را خراب کند. این تخریب ممکن است با آتش زدن، منفجر کردن یا با وسایل و ابزار دیگری انجام شود. این لایحه یکی از انواع لایحه تخریب است.

شخصی که دیوار ملک او خراب ‌شده است، می‌تواند علیه مرتکب لایحه دفاعیه تخریب یا نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را تنظیم کند. در مقابل شخصی هم که مرتکب تخریب دیوار شده‌ است، می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار توضیحات خود را مطرح کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است، حکم مناسب را صادر می‌کند.

به‌ عنوان مثال:

شخصی را در نظر بگیرید که به علت اختلاف با همسایه‌ خود، دیوار حیاط خانه او را خراب می‌کند. این اقدام ممکن است با حرکت شدید یک تراکتور یا به وسیله کلنگ یا تیشه یا ابزار مانند آن انجام شود. در این حالت صاحب خانه با مراجعه به دادگاه، علیه مرتکب شکایت می‌کند. سپس نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. صاحب ملک از دادگاه درخواست می‌کند تا مرتکب را مطابق قانون مجازات کند و او را وادار کند که خسارات مالک را بپردازد. در صورتی ‌که تخریب دیوار توسط مرتکب در دادگاه اثبات شود، قاضی او را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

چنانچه مرتکب تخریب دیوار، این اقدام را به وسیله مواد منفجره انجام داده باشد، مجازات او تشدید می‌شود. یعنی ممکن است شخصی با قرار دادن مواد منفجره دست‌ساز، دیواری را که به ملک دیگری تعلق دارد، تخریب کند. در این شرایط مالک دیوار می‌تواند نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را علیه مرتکب تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. اگر ثابت شود که این دیوار با مواد منفجره تخریب شده ‌است، مجازات مرتکب شدیدتر می‌شود.

زمان تنظیم لایحه دفاعیه تخریب دیوار

زمانی‌ که شخصی با اقدامات خود، دیوار متعلق به ملک شما را خراب کند، می‌توانید علیه او نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار را تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید. در صورتی ‌که در دادگاه ثابت شود که متهم این دیوار را تخریب کرده‌ است، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. به‌ عنوان مثال، اگر شخصی دیوارهایی که شما دور زمین کشاورزی خود احداث کرده‌اید را خراب کند تا زمین خودش به زمین شما متصل شود، این اقدام تخریب محسوب می‌شود. به‌ این‌ ترتیب شما می‌توانید علیه او در دادگاه شکایت کنید. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار و ارائه دلایل کافی از دادگاه درخواست کنید که او را مجازات کند و خسارت شما به نحوی جبران شود.

اگر صحت ادعای شما در دادگاه احراز شود، قاضی حکم مناسب را برای این شخص اجرا می‌کند. گاهی ممکن است همسایه شما برای تعمیر خانه خود اقدام کند. اگر در این شرایط به ‌علت ضرباتی که به دیوار خانه‌ او وارد شده ‌است، دیوار خانه شما نیز ریزش کند، در این حالت دیوار سمت خانه شما نیز تخریب می‌شود. به جهت اینکه این اقدام عامدانه نبوده‌ است، مرتکب مجازات نمی‌شود. اما موظف خواهد بود خساراتی که وارد شده است را جبران کند. در صورتی‌ که این خسارات را پرداخت نکند، شما می‌توانید علیه او شکایت کنید. سپس با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه تخریب دیوار از قاضی تقاضا کنید تا به این پرونده رسیدگی کند.

ماده 678 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس این ماده، اگر تخریب به وسیله مواد منفجره انجام ‌شده باشد، مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود. یعنی اگر شخصی که دیوار متعلق به دیگری را تخریب کرده ‌است، این اقدام را با مواد منفجره انجام داده باشد، به مجازات دو تا 5 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 675 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)

بر اساس این ماده، اگر کسی به‌ صورت عامدانه، کشتی، هواپیما یا کارخانه یا عمارت یا بنا یا انبار و به ‌طور کلی هر محل مسکونی یا آماده برای سکونت را آتش بزند، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم

پیشنهاد می‌کنیم برای حضور در محاکم قضایی حتما یک لایحه به همراه داشته باشید. بدون شک تاثیر ارائه لایحه با دفاعیات شفاهی قابل قیاس نیست. لایحه را منسجم و با توجه به پرونده بنویسید و در نوشتن آن دقت زیادی داشته باشید. مناسب است که لایحه توسط مشاوران حقوقی و وکلای مجرب نوشته شود. اگر تمایل دارید که لایحه مورد نظر خود را با نظارت تیم حقوقی احتراما تهیه و در اختیار بگیرید، حتما از سرویس تنظیم لایحه استفاده کنید. برای استفاده از این خدمات، نیاز است که روی لینک بزنید و درخواستتان را ثبت کنید.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی نیز، می‌توانید از دیگر سرویس تیم حقوقی احتراما، مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. خدمات مشاوره تلفنی به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت با متخصصان حقوقی مجرب ارتباط بگیرید و با آن‌ها گفتگو کنید.

تنظیم لایحه تخریب از طرف شاکیتنظیم لایحه تخریب از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال