لایحه دفاعیه سفید امضاء ؛ نوشتن لایحه‌ای برای سوءاستفاده از سفید امضا

لایحه دفاعیه سفید امضا

لایحه دفاعیه سفید امضا یکی از لوایح مهمی است که به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. زمانی ‌که شخصی از سفید امضاء متعلق به دیگری سوءاستفاده کند، صاحب امضاء می‌تواند علیه متهم شکایت کند. بعد از آن با شروع جلسات دادرسی، لایحه دفاعیه سفید امضا را به دادگاه کیفری 2 تقدیم کند. لازم است که شاکی در لایحه دفاعیه سفید امضاء ، درباره علت سپردن سفید امضاء و نحوه سوءاستفاده از آن توسط متهم، به ‌طور کامل توضیح دهد. در صورتی ‌که قاضی سوءاستفاده از سفید امضا را توسط متهم احراز کند، به مجازات او حکم می‌دهد.

سفید امضا به برگه‌ای گفته می‌شود که امضای شخصی در آن قرار دارد. این برگه اغلب به صورت امضاء شده و بدون متن یا با متن ناقص، به دیگری سپرده می‌شود. افراد معمولاً این سفید امضا را به علت اعتماد به ‌طرف مقابل به او می‌دهند. هدف از سپردن سفید امضا نگهداری یا استفاده از آن برای کار معینی است. اگر طرفین توافق کنند که در زمان مراجعه صاحب امضا، امین سفید امضا را پس بدهد، ولی امین از این سفید امضا علیه صاحب آن استفاده کرده باشد، جرم سوءاستفاده از سفید امضا واقع شده ‌است.

در این شرایط، صاحب سفید امضا با مراجعه به دادگاه، نمونه لایحه سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا در این‌ مورد تصمیم‌گیری می‌کند. در صورتی‌ که قصد دارید برای پیگیری شکایت جرم سوءاستفاده از سفید امضا اقدام کنید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. این قرارداد یکی از انواع لایحه برای چک یا از انواع لایحه دفاعیه چک است که در شرایط لزوم استفاده می‌شود.

نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا درباره چیست؟

یکی از مواردی که همواره موجب بروز مشکلاتی برای صادرکننده چک می‌شود، چک سفید امضا است. چک وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول محسوب می‌شود. در معاملات افراد، خصوصا داد و ستدهای تجاری، چک نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. یکی از اقداماتی که موجب ورود ضرر به صادرکننده چک می‌شود، چک سفید امضاء است. این چک توسط صادرکننده به شخص دیگری واگذار می‌شود. به علت اینکه در چک سفید امضاء مبلغی قید نشده ‌است، زمینه سوءاستفاده از آن برای دارنده فراهم می‌شود.

مطابق مقررات قانون چک، اگر ثابت شود که چک سفید امضا بوده ‌است، صادرکننده آن تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت. چک سفید امضا معمولاً برای انجام کار یا تعهد یا برای اطمینان به دارنده آن داده می‌شود. همچنین ممکن است صادر کننده به ‌علت اعتماد به امین این چک را به او بسپارد. در صورتی ‌که امین از این چک سوءاستفاده کند و آن را برای خودش یا دیگری استفاده کند؛ مرتکب جرم سوءاستفاده از چک سفید امضا شده‌ است.

در این حالت، صادر کننده چک می‌تواند علیه متهم شکایت کند. پس ‌از آن با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و ارائه مدارک مناسب، در این زمینه توضیحات لازم را به قاضی ارائه دهد. دادگاه با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه چک سفید امضا و مدارک و دلایلی که ارائه‌ شده است، حکم مناسب را صادر می‌کند.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای تشخیص سوءاستفاده از سفید امضاء

زمانی‌ که شاکی لایحه دفاعیه سفید امضا را به دادگاه تقدیم می‌کند، لازم است که سوءاستفاده از سفید امضا را توسط طرف مقابل ثابت کند. برای اینکه عدم انطباق خط امضا کننده با محتوای متنی ثابت شود، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیاز است. کارشناس خط به وسیله دستگاه‌ها و وسایل پیشرفته، عدم انطباق متن و امضا را بررسی می‌کند. این کارشناس بعد از بررسی امضا و متن این سفید امضا درباره زمان و تعدد خط‌ها نظر خود را اعلام می‌کند. قاضی با توجه به محتوای لایحه سوءاستفاده از سفید امضا و نظریه کارشناسی و سایر مدارک، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

بررسی موارد کاربرد لایحه دفاعیه سفید امضا

گاهی اعتماد مردم به یکدیگر ممکن است نتایج زیان‌باری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. بسیاری افراد به ‌علت اعتماد به فردی، سفید امضاء خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهند. این سفید امضا ممکن است یک برگه یا چک یا مواردی مانند آن باشد. زمانی‌ که امضای شخصی در یک برگه وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن برای دارنده فراهم می‌شود. در این حالت هر گونه اقدام دارنده سفید امضاء که موجب ورود ضرر به صاحب امضاء شود، موجب تحق جرم سوءاستفاده از سفید امضا می‌شود.

کاربرد لایحه دفاعیه سفید امضا در جایی است که صاحب امضا قصد دارد از طریق دادگاه کیفری، شخصی که از سفید امضاء او سوء استفاده کرده ‌است را مجازات کند. در این حالت، صاحب امضا به ‌عنوان شاکی، نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. در مقابل، شخصی که سفید امضاء به او سپرده شده‌ است، می‌تواند دفاعیات خود را در نمونه لایحه سفید امضا بنویسد. بعد آن را به دادگاه تقدیم کند. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به محتوای لایحه دفاعیه سفید امضا درباره این‌ موضوع تصمیم خود را اعلام می‌کند.

لایحه دفاعیه سفید امضا با ذکر یک مثال

شخصی را در نظر بگیرید که چک سفید امضایی را به دیگری می‌سپارد تا آن را برای تهیه لوازم پزشکی یک کلینیک درمانی استفاده کند. در این حالت امین بدون توجه به خواسته صاحب چک، مبلغ قابل‌ توجهی را در آن نوشته و وجه آن را از طریق بانک دریافت می‌کند. صاحب چک از این ‌موضوع مطلع می‌شود و علیه او شکایت می‌کند. پس ‌از آن در لایحه سوءاستفاده از سفید امضا توضیحات کامل را مطرح می‌کند. در صورتی ‌که صحت ادعای او برای دادگاه محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

اگر چک سفید امضا را به عنوان امانت نزد شخصی می‌سپارید، علاوه براین لایحه، می‌توانید از لایحه خیانت در امانت چک نیز استفاده کنید. در خصوص این لایحه نیز پیش‌تر مقاله‌ای منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را مطالعه کنید.

چه زمانی نیاز به استفاده از لایحه دفاعیه سفید امضا است؟

زمانی ‌که جرم سوءاستفاده از سفید امضا محقق می‌شود، لایحه دفاعیه سفید امضا توسط طرفین به دادگاه تقدیم می‌شود. شاکی برای بیان خواسته خود و متهم برای دفاع از خود، نمونه لایحه سفید امضا را تنظیم می‌کنند. در صورتی‌ که قاضی به وقوع جرم سوءاستفاده از سفید امضا علم پیدا کند، مجرم را به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌کند. فرض کنید شخصی سفید امضائی را نزد طرف مقابل به امانت قرار دهد. در صورتی ‌که امین در این سفید امضا با سوءنیت اموالی را به نام خود منتقل کند، مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا شده است.

در این حالت، صاحب امضاء می‌تواند علیه او شکایت کند. پس ‌از آن با تقدیم لایحه سوءاستفاده از سفید امضا و ارائه دلایل و مدارک مناسب، تحقق این جرم را ثابت کند. اگر قاضی وقوع جرم سوءاستفاده از سفید امضا را احراز کند، به مجازات مجرم حکم می‌دهد. گاهی ممکن است شخصی در برابر انجام کاری، سفید امضایی را به دیگری بدهد تا او خواسته مورد نظرش را در آن وارد کند. در این حالت دارنده سفید امضاء را متناسب با میزان خدماتی که انجام داده ‌است، در آن وارد می‌کند.

چنانچه صاحب امضاء به ‌علت خصومت شخصی یا به دلیل آسیب به جایگاه طرف مقابل علیه او به جرم سوءاستفاده از سفید امضاء شکایت کند، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه سفید امضا را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. این شخص در متن نمونه لایحه دفاعیه سوءاستفاده از سفید امضا درباره علت دریافت چک و خدماتی که انجام داده‌ است، به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. اگر قاضی صحت اظهارات متهم را تایید کند، حکم برائت او را صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/98/40 مورخ 24/6/1398

بر اساس این نظریه مشورتی، در چک‌های سفید امضا که به دارنده چک داده می‌شوند، ظاهر امر این است که به دارنده برای پر کردن آن تفویض اختیار داده شده است. بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک سفید امضاء توسط دارنده آن جرم محسوب نمی‌شود. تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضا به وجود عناصر و ارکان مادی این جرم، وجود رابطه امانی یعنی سپردن چک و استفاده از آن در مواردی غیر از موضوع امانت، به ضرر صاحب حساب بستگی دارد. همچنین لازم است که تحصیل مجرمانه چک بر اساس رای قطعی دادگاه کیفری احراز شود.

پیشنهاد می‌کنیم:

برای اخذ نتیجه بهتر در دادگاه، حتما تنظیم لایحه خود را به یک مشاور حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری بسپارید. همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز استفاده کنید. تیم حقوقی احتراما شرایط استفاده از این خدمات حقوقی را مهیا کرده است.

ثبت نظر یا سوال