لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار به چه معنا است و چه زمانی محقق می‌شود؟

لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار

نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار یکی از لوایح حساس و مهمی است که به دادگاه تقدیم می‌شود. بزه دیده سرقت مقرون به آزار، با تقدیم این لایحه و ارائه مدارک، خواسته خود را در دادگاه مطرح می‌کند. این لایحه، یکی از انواع لایحه در خصوص سرقت است که درباره آن و همچنین درباره لایحه دفاعیه برای جرم سرقت پیش‌تر مقالاتی را منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ها را نیز مطالعه کنید.

یکی از جرائمی که موجب بروز ناامنی و هراس مردم می‌شود، سرقت مقرون به آزار است. این نوع سرقت به ‌عنوان یکی از سرقت‌های خشونت‌بار محسوب می‌شود که آثار منفی زیادی بر جامعه باقی می‌گذارد. در سرقت مقرون به آزار، بزه دیده، مال یا وجه خود را از دست می‌دهد و علاوه بر آن در حین سرقت، صدماتی به روح یا جسم او وارد می‌شود. آثار منفی این نوع سرقت بر بزه دیده، حتی بعد از مجازات مرتکب نیز رفع نمی‌شود و تا مدت‌ها تأثیرات سرقت و آزارهای مرتکب باقی خواهد ماند.

امروزه سرقت مقرون به آزار در تمام شهرها به ‌ویژه شهرهای بزرگ افزایش داشته است و مقابله با آن، اقدامات و تلاش بیشتری را مطالبه می‌کند. بزه دیده این نوع سرقت، برای احقاق حق خود و مجازات مرتکب، از طریق دادگاه اقدام می‌کند. برای این کار لازم است که شکوائیه خود را به دادسرا تحویل دهد.

دادسرا تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد. پس ‌از آن کیفرخواست صادره را به همراه سایر مدارک به دادگاه ارسال می‌کند. در زمان تشکیل جلسات دادرسی، بزه دیده با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار از قاضی درخواست می‌کند که مرتکب را مطابق قانون مجازات کند. قاضی بر اساس علم خود و با توجه به متن لایحه در این ‌رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

سرقت مقرون به آزار چیست؟

سرقت مقرون به آزار، به معنی ربودن پول یا اموال شخصی یا هر چیز دارای ارزش و قیمتی است که به دیگری تعلق دارد و سارق با اعمال فشار و ایجاد رعب و وحشت و ترس، مال او را ربوده است.

در واقع ایجاد صدمه جسمی، تهدید به سرقت یا ربایش غیرقانونی مال دیگری، به وسیله خشونت یا تهدید به خشونت را سرقت مقرون به آزار می‌گویند. سرقت مقرون به آزار یکی از جرایم علیه اموال محسوب می‌شود زیرا انگیزه مرتکب از ارتکاب آن سرقت است. این نوع سرقت غیر حدی است اما قانون‌گذار مجازات آن را نسبت ‌به سرقت ساده تشدید کرده ‌است.

برای تحقق سرقت مقرون به آزار، همزمان بودن سرقت و آزار لازم است. یعنی باید آزار و اذیت مرتکب نسبت ‌به بزه دیده در زمان تحقق سرقت باشد.

مانند اینکه؛ شخصی با کتک زدن خانمی، کیف او را بدزدد. در این حالت، سرقت مقرون به آزار واقع شده‌ است. این خانم می‌تواند با مراجعه به دادگاه، نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را علیه مرتکب تقدیم کند. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه ‌شده است، در این‌ مورد تصمیم‌ گیری می‌کند. در صورتی ‌که سارق، شخصی را مورد ضرب ‌و جرح قرار دهد و یک هفته بعد اموال او را بدزدد، این اقدام سرقت مقرون به آزار تلقی نمی‌شود زیرا ضرب و جرح همزمان نبوده‌اند.

لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار در یک مثال:

فرض کنید سارق اموال فردی را دزدیده و او را تهدید می‌کند که اگر مقاومت کند یا دنبال او برود، فرزندش را مجروح می‌کند. در این حالت نیز سرقت مقرون به آزار رخ داده ‌است زیرا تهدید به آزار نیز موجب تحقق سرقت مقرون به آزار می‌شود.

همچنین اگر سارق بزه دیده را به یک موضوع حیثیتی یا قتل یا آزار خود یا خانواده‌اش تهدید کند و مال او را بدزدد، در این حالت نیز سرقت مقرون به آزار محقق شده ‌است. بزه دیده می‌تواند برای احقاق حق خود و مجازات مرتکب، نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را به دادگاه تقدیم کند. او باید در متن لایحه خواسته اصلی خود، مبنی ‌بر رد مال و مجازات مرتکب را بنویسد. قاضی بر اساس شواهد و قرائن، رأی مناسب را صادر می‌کند.

کاربرد نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار

به کارگیری خشونت و آزار در حین سرقت، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود. اگر شما نیز بزه دیده این سرقت باشید، می‌توانید از طریق قانون، مجازات مرتکب را تقاضا کنید. برای این کار لازم است که نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را به کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم و به دادگاه تقدیم کنید تا قاضی به خواسته شما در رابطه با سرقت مقرون به آزار رسیدگی کند. فرض کنید شخصی شما را هل دهد یا با ایجاد جراحت روی دست شما کیف یا یک وسیله ارزشمندتان را به سرقت می‌برد.

در این حالت سرقت مقرون به آزار رخ داده است. زیرا سارق با ایجاد جراحت، موجب صدمه به شما شده ‌است. در این شرایط شما که علاوه ‌بر از دست دادن مال خود، در جریان سرقت متحمل صدمه و جراحت شده‌اید، می‌توانید علیه سارق اقدام کنید. برای این کار لازم است ابتدا شکوائیه خود را به دادسرا تحویل دهید. پس ‌از آن با تشکیل جلسات دادرسی، نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را به دادگاه تقدیم کنید.

شما باید در متن نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار درباره زمان و نحوه وقوع این سرقت و نحوه ورود جراحت به ‌طور کامل توضیح دهید. قاضی با بررسی دلایل و مدارکی که ارائه‌ شده است و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار، در این‌ رابطه تصمیم‌ گیری می‌کند. در صورتی ‌که ورود جراحت برای دادگاه محرز شود، قاضی مرتکب را علاوه ‌بر مجازات مقرر، به حداکثر مجازات مقرر برای سرقت مقرون به آزار یعنی 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌کند.

چه زمانی این لایحه تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که سارقی با استفاده از زور و اجبار یا ورود آسیب یا تهدید، مالی را بدزدد، مرتکب سرقت مقرون به آزار شده ‌است. در این حالت، بزه دیده با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار خواسته خود را مطرح می‌کند. فرض کنید یک سارق در خیابان مردی را تهدید می‌کند و تلفن ‌همراه، پول و سایر اموالش را می‌برد. سارق او را اینطور تهدید می‌کند که اگر مقاومت کند، به او جراحتی وارد خواهد کرد. در این حالت، بزه دیده برای محافظت از خودش، در مقابل خواسته سارق، اقدامی انجام نمی‌دهد و سارق اموال او را می‌برد.

در این حالت، سرقت مقرون به آزار واقع شده زیرا سارق با ترساندن بزه دیده، اموال او را ربوده ‌است. بزه دیده این نوع سرقت با مراجعه به دادگاه، علیه مرتکب نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. او در متن نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار درباره نحوه وقوع سرقت و تهدیدهای مرتکب و اموالی که توسط سارق ربوده شده ‌است، به‌ طور کامل توضیح می‌دهد.

قاضی بعد از بررسی شواهد و قرائن در این ‌رابطه تصمیم‌ گیری می‌کند. ممکن است سرقت مقرون به آزار همراه با عنف باشد. یعنی سارق با زور و اجبار یا ضرب ‌و جرح مرتکب سرقت شود. مانند اینکه سارق با مشت به ‌صورت بزه دیده بزند تا دید او را کاهش دهد و اموال او را ببرد یا اینکه او را هل دهد و کیف او را بدزدد.

در این شرایط بزه دیده با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار ، رسیدگی به این موارد را از دادگاه تقاضا می‌کند. در صورتی ‌که جراحتی به بزه دیده این نوع سرقت وارد شده باشد، با ارائه گزارش پزشکی قانونی از دادگاه درخواست می‌کند که مرتکب را به مجازات مقرر محکوم کند.

نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار و مدارکی مرتبط با آن

زمانی ‌که نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که ضمن آن، مدارک و دلایل لازم را به دادگاه ارائه دهید. شما باید بتوانید با ارائه این مدارک، قاضی را قانع کنید تا به نفع شما رای دهد. در صورتی‌ که در ضمن سرقت، به شما جراحت یا صدمه وارد شده‌ است، می‌توانید با ارائه گزارش پزشکی قانونی، نوع و میزان آن را تعیین کنید تا قاضی مجازات مقرر را برای مرتکب تعیین کند.

چنانچه در زمان تحقق سرقت مقرون به آزار، اشخاصی در آنجا حضور داشته‌اند، می‌توانید با معرفی آن‌ها به‌ عنوان شاهد، به علم قاضی در این زمینه کمک کنید. اگر صحنه سرقت مقرون به آزار توسط دوربین‌های مداربسته ضبط‌ شده باشد، می‌توانید با ارائه این فیلم به دادگاه، ادعای خود را ثابت کنید. قاضی بر اساس شواهد و قرائن و با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار در این‌ رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس این ماده، اگر سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق با خودش سلاح داشته باشد، به مجازات حبس از 3 ماه تا 10 سال محکوم می‌شود. در صورتی‌ که جرحی نیز واقع شود، مرتکب علاوه‌ بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

پیشنهاد ما

سرقت از جمله جرائمی است که تاثیرات روانی و گاهی جانی بسیار زیادی برای بزه دیده به همراه دارد. به همین دلیل است که رسیدگی به این جرم مهم است. شما می‌توانید در خصوص شیوه تنظیم این لایحه از مشاوران حقوقی مجرب تیم احتراما، مشاوره دریافت کنید. برای این منظور به سادگی می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید. علاوه براین، با ثبت درخواست تنظیم لایحه ، لایحه مورد نظر شما را تنظیم خواهیم کرد. در کنار شما هستیم.

تنظیم لایحه سرقت از طرف شاکیتنظیم لایحه سرقت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال