پاسخ به این سوال که لایحه سرقت مسلحانه چگونه لایحه‌ای است و به چه صورتی نوشته می‌شود؟

لایحه سرقت مسلحانه

نمونه لایحه سرقت مسلحانه یکی از لوایح مهم و حساس است که به دادگاه تقدیم می‌شود. موضوع این لایحه (سرقت مسلحانه) خشونت‌بارترین نوع سرقت محسوب می‌شود که در بین انواع سرقت، اهمیت ویژه‌ای دارد. سرقت مسلحانه موجب از بین رفتن امنیت و آرامش جامعه می‌شود. این نوع سرقت با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد. سرقت‌های مسلحانه با هدف ترساندن مردم و برای دریافت اموال آن‌ها محقق می‌شوند. سرقت مسلحانه بیشتر در بانک‌ها، صرافی‌ها، طلا و جواهر فروشی‌ها صورت می‌گیرد. سرقت‌های مسلحانه ممکن است به قتل یا ورود آسیب یا جراحت به بزه دیده و سایر افراد حاضر در صحنه سرقت منجر شود. این نوع سرقت موجب آسیب‌های جسمی روحی و روانی به بزه دیده و سایر افرادی می‌شود که در زمان تحقق سرقت در آنجا حضور داشته‌اند. معمولا سرقت مسلحانه توسط افرادی انجام می‌شود که سابقه سرقت‌های متعددی را دارند.

سرقت مسلحانه ممکن است موجب شناسایی و مجازات مرتکب به‌ عنوان محارب شود. در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد بود، حتی ممکن است به اعدام محکوم شود. بنابراین چنانچه سرقت مسلحانه تحت عنوان محاربه نباشد، موجب مجازات حبس و شلاق غیر حدی برای مرتکب یا مرتکبین آن می‌شود. در سرقت مسلحانه، اگر شخصی سلاح حمل کند و حتی این سلاح پنهان نیز باشد، باز هم مجازات سرقت مسلحانه برای او تعیین می‌شود. بزه دیده سرقت مسلحانه، برای بیان خواسته خود، در دادگاه نمونه لایحه دفاعیه سرقت مسلحانه را تنظیم و تقدیم می‌کند. او با شرح اتفاقاتی که رخ داده است، درباره تقاضای خود، مبنی ‌بر مجازات مرتکب و رد مال مسروقه به طور کامل توضیح می‌دهد. در صورتی‌ که قاضی وقوع این بزه توسط مرتکب را احراز کند، به مجازات او رای می‌دهد. این لایحه، یکی از انواع لایحه سرقت و لایحه دفاعیه سرقت است.

در این مقاله با نمونه لایحه سرقت مسلحانه و نکات مهم آن آشنا می‌شویم.

آشنایی با مفاهیم بنیادی و ماهیت لایحه سرقت مسلحانه

سرقت به معنی ربودن و دزدیدن مال متعلق به دیگری است. مسلحانه نیز به معنی آن است که سارق برای ربودن مال متعلق به دیگری از سلاح استفاده کند. شخصی که حامل سلاح باشد، در هر صورت به مجازات سرقت مسلحانه محکوم می‌شود. یعنی صرف به ‌همراه داشتن سلاح در زمان سرقت، موجب مجازات او می‌شود.

بررسی انواع سلاح‌ها در لایحه سرقت مسلحانه

بر اساس قانون، منظور از سلاح، سلاح‌های گرم، سرد، جنگی و شکاری است. اسلحه گرم شامل انواع اسلحه گرم، مانند: تفنگ و نارنجک خواهد بود.

سلاح سرد نیز شامل سلاح‌هایی مانند قمه، کارد، شمشیر، چاقو و پنجه بوکس می‌شود. سلاح سرد جنگی شامل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا موارد مشابه آن یا سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ است. اسلحه شکاری نیز شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های مخصوص شکار آبزیان خواهد بود.

بنابراین سرقت مسلحانه با این نوع سلاح‌ها و موارد مانند آن‌ها محقق می‌شود. استفاده از سلاح گرم یا سرد در حین سرقت، موجب مجازات مرتکب و وقوع سرقت مسلحانه نیز خواهد شد. اگر این سرقت توام با آزار بود، می‌توانید از لایحه دفاعیه سرقت مقرون به آزار نیز بهره ببرید.

آشنایی با لایحه سرقت مسلحانه با ذکر یک مثال

فرض کنید شخصی با حضور در یک فروشگاه با استفاده از سلاح، مردم را بترساند و اموال آن‌ها را ببرد. در این حالت، اگر این ترساندن و استفاده از سلاح به‌ عنوان محاربه قابل مجازات نباشد، مرتکب به مجازات سرقت مسلحانه محکوم می‌شود. استفاده از سلاح گرم یا سرد، در هر دو صورت موجب مجازات این شخص خواهد شد. در صورتی ‌که مرتکب در حین سرقت با استفاده از سلاح گرم یا سرد به افراد آسیب یا جراحتی وارد کند، علاوه ‌بر مجازات جراحتی که وارد شده است، به حداکثر مجازات سرقت مسلحانه نیز محکوم می‌شود.

بزه دیده سرقت مسلحانه با حضور در دادگاه و تقدیم نمونه لایحه سرقت مسلحانه درباره نحوه وقوع سرقت و نوع سلاح استفاده‌ شده و اموال ربوده‌ شده توسط سارق یا سارقان به‌ طور کامل توضیح می‌دهد. او در متن نمونه لایحه دفاعیه سرقت مسلحانه خواسته اصلی خود مبنی ‌بر مجازات مرتکب و رد اموال مسروقه را به ‌طور کامل بیان می‌کند. قاضی با توجه به شواهد و قرائن در رابطه با این ‌موضوع تصمیم‌گیری می‌کند. اگر مرتکب ضمن سرقت به بزه دیده یا سایر اشخاص آسیبی وارد کند، ارائه گزارش پزشکی قانونی برای ثابت کردن این ‌موضوع و تعیین نوع و میزان جراحت لازم است.

موارد استفاده از نمونه لایحه سرقت مسلحانه

به علت اینکه سرقت مسلحانه تهدیدی جدی برای جان و مال افراد جامعه محسوب می‌شود، این بزه دارای حساسیت و اهمیت ویژه‌ای است. قانونگذار با هدف حمایت از جان افراد و اموال آن‌ها با مرتکب سرقت مسلحانه به‌ شدت برخورد می‌کند. سرقت مسلحانه با انگیزه‌های گوناگونی محقق می‌شود که مهمترین آن‌ها تصاحب اموال متعلق به دیگری است. کاربرد نمونه لایحه سرقت مسلحانه در جایی است که شخصی با استفاده از سلاح، مال متعلق به دیگری را ربوده و موجب هراس او شده باشد. در این حالت صاحب مال برای مجازات بزهکار و رد مال مسروقه، نمونه لایحه دفاعیه سرقت مسلحانه را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه در صورت احراز شرایط این بزه، مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

موارد استفاده از لایحه سرقت مسلحانه با ذکر مثال

فرض کنید دو نفر به قصد سرقت و با استفاده از سلاح وارد یک صرافی می‌شوند. آن‌ها با زور و اجبار کیف‌های افرادی که در آنجا حضور دارند را می‌گیرند. پس ‌از آن، از کارکنان صرافی ارزهای موجود در آنجا را دریافت می‌کنند. در این حالت، سرقت مسلحانه محقق شده ‌است زیرا بزهکاران با استفاده از سلاح و ترساندن بزه دیدگان اموال آن‌ها را تصاحب کرده‌اند. بعد از مدتی پلیس با پیگیری این موضوع، سارقان را تحویل مقامات قضایی می‌دهد. در این حالت بزه دیدگان این سرقت مسلحانه، با مراجعه به دادگاه، مجازات این اشخاص و رد مال خود را درخواست می‌کنند.

هر یک از آن‌ها با تقدیم نمونه لایحه سرقت مسلحانه و ارائه مدارک لازم، درباره خواسته خود به ‌طور کامل توضیح می‌دهد. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه سرقت مسلحانه و مدارک ارائه ‌شده در این‌ رابطه تصمیم‌گیری می‌کند. مرتکب یا وکیل او نیز با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه سرقت مسلحانه ، توضیحات خود را بیان خواهند کرد. یعنی ممکن است مرتکب اموال ربوده‌ شده را کمتر از میزان مطرح ‌شده توسط بزه دیدگان بداند و منکر میزان ارزهای سرقت ‌شده شود. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه سرقت مسلحانه و مدارکی که ارائه‌ شده است، در این ‌رابطه رای خود را صادر می‌کند.

چگونه این لایحه را بنویسیم؟

زمانی که نمونه لایحه سرقت مسلحانه را به دادگاه تقدیم می‌کنید، لازم است که ابتدا مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسید. بعد از آن درباره اموال مسروقه و میزان آن‌ها در زمان سرقت و همچنین نحوه سرقت به ‌طور کامل توضیح دهید. همچنین لازم است که مشخصات سلاح استفاده ‌شده را نیز بنویسید. توضیحات خود را به‌ صورت خلاصه، کوتاه و بدون ابهام بیان کنید. تا حد ممکن از طولانی شدن محتوای نمونه لایحه دفاعیه سرقت مسلحانه خودداری کنید زیرا این اقدام موجب صرفه‌جویی در زمان دادگاه و رسیدگی بهتر به درخواست شما و سایر افراد می‌شود.

توضیحات خود را در قالب پاراگراف‌های مرتب، منسجم و مرتبط با یکدیگر بنویسید. به دلیل اینکه قاضی دادگاه مخاطب نمونه لایحه سرقت مسلحانه است، بهتر است که توضیحات خود را با زبان قانون بنویسید. برای این کار می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید. استفاده از مواد قانونی مناسب، قواعد فقهی، نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت رویه در متن نمونه لایحه سرقت مسلحانه موجب تاثیرگذاری بیشتر آن می‌شود. در انتهای نمونه لایحه سرقت مسلحانه خواسته اصلی خود، مبنی ‌بر مجازات مرتکب و رد مال مسروقه را بنویسید.

ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس این ماده، اگر سارق مسلح بوده یا سرقت همراه با آزار و اذیت انجام شده باشد، مرتکب به حبس از 3 ‌تا 10 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورتی‌ که در حین سرقت، جراحتی نیز ایجاد شده باشد، مرتکب علاوه ‌بر مجازات جرح وارده به حداکثر مجازات این ماده، یعنی 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

توصیه می‌کنیم

اگر با چنین مساله‌ای مواجه شده‌اید یا به هر دلیلی لازم است که یک لایحه تنظیم کنید، برای شما مناسب خواهد بود که تنظیم لایحه را به تیم حقوقی احتراما بسپارید. به این ترتیب، لایحه مورد نظر با توجه به نکات و اصول قانونی و حقوقی و همچنین با توجه به خواست و نظرات شما تنظیم خواهد شد.

علاوه براین، این امکان نیز وجود دارد که برای آگاهی بیشتر درباره لایحه مورد نظر، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره ببرید.

تنظیم لایحه سرقت از طرف شاکیتنظیم لایحه سرقت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال