تصرف عدوانی زمین کشاورزی یعنی چه؟ مجازات قانونی این عمل مجرمانه چیست؟

تصرف عدوانی زمین کشاورزی

تصرف عدوانی زمین کشاورزی در مواقعی رخ می‌دهد که فردی بدون اجازه مالک و به ‌صورت غیر قانونی بر مال متعلق به او تسلط پیدا کند. این اقدام موجب می‌شود که مالک نتواند بر مال متعلق به خود اختیار و تسلطی داشته باشد.
فرض کنید شخصی یک زمین کشاورزی را خریداری می‌کند. پس ‌از مدتی متوجه می‌شود که فرد دیگری در آن زراعت کرده ‌است. در این شرایط مالک می‌تواند علیه طرف مقابل شکایت کند. اگر قاضی وقوع این جرم را تشخیص دهد، حکم تصرف عدوانی زمین کشاورزی را برای متهم صادر خواهد کرد.

مساله مهمی که باید در خصوص تصرف عدوانی در نظر داشته باشید، آگاهی از شرایط پیگیری آن در محاکم است. به همین دلیل به شما پیشنهاد می‌کنیم پیش از ادامه این مبحث، ابتدا مقاله‌ای تحت عنوان طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری و همچنین مقاله شرایط رفع تصرف عدوانی حقوقی را در مجله احتراما مطالعه کنید.

تصرف عدوانی زمین کشاورزی یعنی چه؟

تصرف به معنی سلطه و اختیار است. عدوانی یعنی اقدامی که به‌ صورت خصمانه و قهر آمیز شکل بگیرد. در واقع تصرف عدوانی نمونه‌ای از غصب محسوب می‌شود. یعنی فرد یا افرادی با دشمنی، مال غیر منقول متعلق به دیگری را از تسلط او خارج می‌کنند. این اقدام موجب از بین رفتن سلطه و حق مالکانه آن شخص بر مال خود می‌شود.

تسلط و تجاوز به اموال دیگران موجب آسیب به ‌حق مالکیت صاحب آن مال خواهد شد. به همین دلیل در قانون این اقدام جرم‌ انگاری شده است و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته‌اند.

استیلا بر مال متعلق به دیگری، یعنی متهم بتواند در مورد آن مال تصمیم‌ گیری کند و نسبت ‌به آن با اراده‌ خود اقداماتی را انجام دهد. در شرایطی که فردی در مزرعه متعلق به شخص دیگری، محصولاتی را بکارد یا در آن بنایی را احداث یا چاهی حفر کند، این اقدامات به‌ عنوان تصرف عدوانی در زمین کشاورزی محسوب می‌شوند. هر کدام از این اقدامات یا موارد دیگری مانند آن که توسط متهم انجام ‌شده باشند، با تشخیص قاضی موجب مجازات او خواهند شد.

به این مثال توجه کنید

فرض کنید شخصی در روستایی یک مزرعه خریداری کرده است. در این زمان، فرد دیگری بدون اجازه مالک و به‌ صورت غیر قانونی اطراف زمین را دیوار کشی و چاهی را در آن حفر می‌کند. بعد از مدتی مالک از این موضوع مطلع می‌شود. او برای پس گرفتن مال غیر منقول خود اقدام می‌کند. در صورتی ‌که دادگاه صحت اظهارات مالک را در خصوص این پرونده تأیید کند، متهم را به خروج از مزرعه و مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.

چنانچه شخصی در مزرعه متعلق به دیگری ساختمانی را بسازد و در آن ساکن شود، این اقدام نیز به‌ عنوان تصرف در زمین کشاورزی شناخته خواهد شد. در این شرایط اگر مالک علیه مرتکب شکایت کند، قاضی حکم تصرف عدوانی زمین کشاورزی را بر متهم اجرا خواهد کرد.

مجازات تصرف عدوانی زمین کشاورزی چیست؟

قانون تصرف عدوانی زمین کشاورزی به این صورت است که موجب مجازات حبس مرتکب از ۱۵ روز تا ۶ ماه خواهد شد. این جرم از جرایم درجه ۷ محسوب می‌شود و نیاز به طی کردن تشریفات دادسرا ندارد. یعنی شاکی مستقیم به دادگاه مراجعه می‌کند و دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم را انجام می‌دهد. در صورتی ‌که تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند، قاضی قرار بازداشت موقت را برای آن‌ها صادر خواهد کرد.

حواسمان باشد این کار را نکنیم!

موضوعی که باید در خصوص این جرم در نظر داشته باشید، خودداری از قلع بنا یا درختانی است که به ‌صورت عدوانی در مال غیر منقول شما احداث و کاشته شده‌اند.

اگر شخصی در اراضی متعلق به شما درختانی را کاشته یا بنایی را احداث کرده باشد، مرتکب جرم تصرف عدوانی زمین‌ کشاورزی شده ‌است. در این شرایط باید از طریق راه‌های قانونی علیه او اقدام کنید. چنانچه قاضی تسلط غیر قانونی او را تشخیص دهد، به مجازات او حکم خواهد داد. اگر شما درخواست قلع ساختمان یا درختان را مطرح کنید، این مورد نیز توسط قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما اگر شما، با انتخاب و نظر خودتان این ساختمان را خراب کنید، ممکن است طرف مقابل علیه شما به دلیل جرم تخریب عمدی شکایت کند. در این حالت شما به مجازات جرم تخریب محکوم خواهید شد. بنابراین بهتر است که خواسته خود و قلع بنای غیر قانونی را به قانون بسپارید.

به دلیل حمایت قانون از حق مالکانه شما با متهم به‌ صورت قاطع برخورد خواهد شد. وقتی دادگاه علیه متهم حکم دهد، ممکن است او از مزرعه شما خارج نشود یا فرد دیگری را برای ورود یا سلطه غیر قانونی بر آن تشویق کند. در این شرایط متهم به مجازات جرم تصرف عدوانی زمین کشاورزی محکوم خواهد شد. یعنی اقدام او به ‌عنوان جرم شناخته می‌شود و مرتکب به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

تصرف عدوانی زمین زراعی به چه صورت است؟

در شرایطی که فرد یا افرادی زمین زراعی متعلق به دیگری را به ‌صورت غیر قانونی و بدون اذن مالک، تصرف کنند، تصرف عدوانی زمین زراعی شکل ‌گرفته است. این موضوع یکی از پرونده‌های مهم در محاکم محسوب می‌شود. بعضی مواقع ممکن است فردی به اشتباه، زمین متعلق به دیگری را برای خودش تصور کند. سپس در آن زمین محصولاتی را بکارد. اگر اشتباه او در دادگاه تأیید شود، مجازات نخواهد شد. در غیر این صورت، مالک می‌تواند مجازات او را درخواست کند.

زمینی را در نظر بگیرید که چند سال از صاحب آن خبری نبوده است. به همین دلیل یکی از اهالی آن منطقه در آن زمین زراعت می‌کند. پس ‌از مدتی صاحب آن زمین پیدا می‌شود و علیه این فرد به دلیل تصرف عدوانی زمین زراعی طرح دعوا می‌کند. در این شرایط خوانده حق دفاع از خود را دارد. او باید با معرفی شهود ثابت کند که از حضور صاحب آن اطلاع نداشته است.

چه کسانی می‌توانند علیه متصرف زمین کشاورزی در دادگاه اقدام کنند؟

پرونده مربوط به تصرف عدوانی در زمین کشاورزی توسط مالک یا متصرف سابق قابل پیگیری است. یعنی علاوه ‌بر مالک که سند مالکیت دارد، مستأجر، خادم، سرایدار یا هر فرد دیگری که مزرعه به ‌عنوان امانت به او سپرده شده‌ است، می‌تواند علیه متصرف طرح دعوا کنند. مالک امکان شکایت علیه متهم را دارد و سایر افراد فقط حق طرح دعوا علیه او را خواهند داشت.

برای اینکه این پرونده در دادگاه مطرح شود، اثبات سابقه تصرف خواهان در مزرعه ضروری است. یعنی سرایدار، خادم، مستأجر یا فردی که این مزرعه به ‌عنوان امانت به او سپرده شده ‌است، باید سابقه سلطه و سکونت خود را در آن اثبات کند. علاوه ‌بر آن، اثبات عدوانی بودن تصرف خوانده نیز ضروری است.

به ‌عنوان مثال، فرض کنید شخصی مزرعه خود را به دوستش می‌سپارد و به کشور دیگری سفر می‌کند. در این شرایط اگر فردی بدون اجازه امین و به‌ صورت عدوانی در این مزرعه محصولاتی را کشت کند، به‌ عنوان متصرف شناخته می‌شود.

شخص امین که مزرعه به او سپرده شده بود، می‌تواند علیه این فرد طرح دعوا کند. در این دعوا، احراز مالکیت خواهان نیاز نیست. همین ‌که او بتواند ثابت کند، قبل ‌از این شخص در مزرعه سابقه سلطه یا سکونت داشته‌ است، کافی خواهد بود.

ارکان جرم تصرف عدوانی زمین کشاورزی

برای اینکه متهم مجازات شود، عمل ارتکابی او به ارکان و عناصری نیاز دارد. در صورتی ‌که این اقدام او عناصر مورد نیاز را نداشته باشد، مرتکب مجازات نخواهد شد. در ادامه به سه عنصر مهم برای تحقق این عمل مجرمانه اشاره می‌کنیم:

  1. عنصر قانونی: در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع تصرف عدوانی مطرح ‌شده و مجازات آن تعیین ‌شده است. بنابراین در قانون تصرف عدوانی زمین کشاورزی به عنوان جرم شناخته می‌شود.
  2. عنصر مادی: به هر گونه اقدامی که مرتکب برای تحقق جرم انجام می‌دهد، رکن مادی می‌گویند. اقداماتی مانند دیوار کشی، از بین بردن مرز، حفر چاه، کاشتن درخت و زراعت در مال متعلق به دیگری به‌ عنوان عنصر مادی این جرم محسوب می‌شوند. اگر مرتکب هر کدام از این رفتارها را انجام دهد، مستحق مجازات خواهد بود.
  3. عنصر روانی: چنانچه فردی با سوء نیت و با قصد ضرر زدن به دیگری، زمین او را تصرف کند، حکم تصرف عدوانی زمین بر او اجرا می‌شود. وقوع این جرم نیازمند اراده و آگاهی مرتکب به مجرمانه بودن عمل ارتکابی است.

آشنایی با اقدامات قانونی مناسب

ممکن است به‌ عنوان شاکی یا متهم این پرونده به دادگاه فراخوانده شده باشید. توصیه می‌کنیم پیش ‌از هر اقدامی با کارشناس یا مشاور مجرب مشورت کنید. در وب‌ سایت احتراما این امکان برای شما فراهم است که با ثبت سفارش خود جهت مشاوره حقوقی تلفنی ، با کارشناسان ما در ارتباط باشید. آن‌ها در خصوص رویه قضایی حاکم در خصوص این پرونده شما را راهنمایی می‌کنند.

پس از آن می‌توانید تقاضای خود را جهت تنظیم لایحه مطرح کنید. کارشناسان ما با تجربه و تخصصی که در زمینه تنظیم انواع لایحه دارند، این کار را به صورت حرفه‌ا‌ی برای شما انجام خواهند داد.

اگر مساله‌ یا مشکلی در رابطه با این جرم ذهن شما را درگیر کرده است که در مقاله درباره آن صحبت نکرده‌ایم، برای ما در بخش نظرات پیام بگذارید. پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. علاوه براین، اگر تجربیات مشابهی از پیگیری این جرم در محاکم قضایی دارید، در بخش نظرات برای ما بنویسید.

تنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف شاکیتنظیم لایحه تصرف عدوانی از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال