مرحله به مرحله رسیدگی به پرونده در انواع دادگاه کیفری رشت

دادگاه کیفری رشت

دادرسی و صدور حکم در رابطه با امور جزایی شهرستان رشت، در صلاحیت دادگاه کیفری رشت قرار دارد. یعنی اگر جرمی در حوزه قضایی این شهرستان تشکیل شود، شما باید به محاکم کیفری این شهرستان مراجعه کنید. بنابراین، در خصوص امور جزایی، نیازی به حضور در دادگاه حقوقی رشت نیست و پیگیری‌ چنین پرونده‌هایی در محاکم کیفری این شهر انجام می‌شوند. بر اساس قانون، برای محاکم کیفری، صلاحیت‌هایی تعیین ‌شده است. صلاحیت محلی به این معنی است که برای رسیدگی به یک جرم ، دادگاه محل وقوع جرم، شایستگی و اختیار قانونی دارد. به ‌همین دلیل سایر دادگاه‌های کیفری سایر شهرها، نمی‌توانند ‌به جرمی که در رشت محقق شده است، رسیدگی کنند.

از طرف دیگر، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور جزایی به این معنی است که دادگاه‌ها باید مطابق قانون، فقط به جرائمی که در صلاحیت آن‌ها قرار دارد، رسیدگی کنند. به‌ این ترتیب، سایر مراجع کیفری نمی‌توانند به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، رسیدگی کنند زیرا برای رسیدگی و صدور حکم در رابطه با جرائمی که در قانون برای این دادگاه تصریح ‌شده است، صلاحیت ندارند. همچنین دادگاه کیفری یک ، نمی‌تواند به جرائمی رسیدگی کند که در صلاحیت مراجع کیفری دیگر قرار داده شده ‌است. در صورتی ‌که دادگاهی بدون توجه به این‌ موضوع، حکمی را صادر کند، آن حکم محکوم ‌به بطلان است.

مسئولیت تشخیص صلاحیت در انواع دادگاه کیفری رشت

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در مورد پرونده‌هایی که به دادگاه ارجاع داده می‌شود، بر عهده قاضی قرار دارد. یعنی قاضی باید ابتدا موضوع پرونده را بررسی کند. اگر صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد. به‌ عنوان مثال، شخصی در شهرستان رشت مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن حبس ابد است. در صورتی ‌که پرونده این جرم به دادگاه کیفری دو ارجاع داده‌ شده باشد، قاضی این دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع دهد زیرا آن دادگاه، صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد.

صلاحیت دادگاه کیفری یک؛ از انواع دادگاه کیفری رشت

یکی از مراجع کیفری که در قانون، صلاحیت آن به طور صریح تعیین ‌شده، دادگاه کیفری یک است. در مواقعی که جرمی در رشت واقع شود که مجازات آن سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد باشد، دادگاه کیفری یک رشت نسبت به آن صلاحیت دارد. علاوه ‌بر این موارد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرائم درجه ۳ یا بالاتر و جرم تامین مالی تروریسم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند. در دادگاه کیفری یک، موضوع تعدد قاضی پیش‌بینی ‌شده است زیرا به ‌علت اهمیت و حساسیت این جرائم و سنگین بودن مجازات آن‌ها، برای رسیدگی به آن‌ها دقت نظر فراوانی لازم است. بنابراین دادگاه کیفری یک رشت با حضور رییس دادگاه و دو مستشار رسمیت پیدا می‌کند. اگر رییس دادگاه حضور نداشته باشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد، به ‌عنوان جانشین او ریاست جلسه را بر عهده خواهد گرفت.

به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شخصی در شهرستان رشت، مرتکب سرقت حدی می‌شود. اگر سرقت حدی احراز شود، مجازات آن در مرتبه اول تا سوم، قطع عضو و در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود. در این حالت، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. همچنین اگر شخصی در شهر رشت مرتکب قتل عمدی شود که مجازات آن اعدام است، دادرسی و صدور حکم در رابطه با این‌ موضوع نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

در صورتی‌ که شخصی در رشت مرتکب جرم سیاسی شود، رسیدگی به آن در دادگاهی انجام می‌شود که در مرکز استان واقع شده ‌است. شخصی را در نظر بگیرید که در شهرستان رشت به قصد آسیب ‌رساندن به نظام، از تروریسم حمایت مالی می‌کند. این شخص با جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی یا از راه‌های دیگر، تلاش می‌کند تروریسم را تامین مالی کند. در این شرایط، رسیدگی و صدور حکم در رابطه با این جرم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت قرار دارد.

در کیفری دو، از انواع دادگاه کیفری رشت ، به چه جرایمی رسیدگی می‌شود؟

یکی از مراجع کیفری پر تراکم که پرونده‌های فراوانی در آن مطرح می‌شوند، دادگاه کیفری دو رشت است. به موجب قانون، هر جرمی که در صلاحیت سایر مراجع نباشد، در دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی می‌شود. به ‌همین دلیل، صلاحیت این مرجع به نسبت سایر مراجع، گسترده‌تر است زیرا قانون‌گذار برای سایر مراجع صلاحیت محدودی را تعیین کرده و هر جرمی که در صلاحیت آن‌ها نباشد را در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار داده‌ است. جرایمی مانند سرقت تعزیری، تخریب، تهدید، تصرف عدوانی کیفری، مزاحمت‌های خیابانی، کلاهبرداری، ربا، اختلاس و سایر جرائمی که در صلاحیت مراجع کیفری دیگر قرار ندارند، در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

به‌ عنوان مثال، شما در شهر رشت علیه شخصی که مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است، شکایت می‌کنید. در صورتی ‌که وقوع این جرم برای مقامات تحقیق احراز شود، دادگاه کیفری رشت در رابطه با آن جرم، دادرسی و صدور حکم را انجام خواهد داد. همچنین اگر شخصی در شهرستان رشت مرتکب جرم سرقت تعزیری شود، دادگاه کیفری دو رشت به آن رسیدگی می‌کند. دادگاه کیفری در رشت ، به جرم اشخاصی که برای اطفال یا زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند یا به آن‌ها تعرض کرده‌اند، رسیدگی خواهد کرد. این دادگاه با حضور قاضی یا دادرس علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. دادستان یا نماینده او یا دادیار نیز می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست صادره در جلسه‌ دادرسی حاضر شوند.

روند دادرسی در دادگاه کیفری رشت

وقتی جرمی که در شهرستان رشت محقق شود، قابل گذشت باشد، شما می‌توانید علیه مرتکب شکایت کنید. با شکایت شما، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار شروع می‌شود. اگر آن‌ها پس‌ از تحقیقات مقدماتی، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز کنند، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. در صورت تایید این قرار توسط دادستان، کیفرخواست صادر خواهد شد. دادستان پرونده را به همراه کیفرخواست صادره، به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری رشت ارجاع می‌دهد. در این شرایط، پیامک ابلاغیه که شماره پرونده و شماره شعبه در آن نوشته ‌شده است، به شما ارسال می‌شود. به‌ این‌ ترتیب، مطلع می‌شوید که دادرسی پرونده شما در کدام شعبه کیفری انجام خواهد شد.

زمان تشکیل جلسات دادرسی به هر دو طرف ابلاغ می‌شود. شما می‌توانید با حضور در جلسات دادرسی، برای اثبات ادعای خود مبنی ‌بر تحقق جرم توسط مرتکب، دلایل و مدارکی را ارائه دهید. متهم نیز با ارائه مدارک و ادله قابل دفاع، تلاش می‌کند که قاضی را قانع کند تا به کاهش مجازات یا برائت او رای دهد. برای مثال؛ شخصی در شهر رشت به اتهام ارتکاب جرم سرقت تعزیری تحت تعقیب قرار می‌گیرد. با شروع جلسات دادرسی، این فرد ضمن تقدیم لایحه دفاعیه، با ارائه مدارک و دلایل قانع‌کننده، از قاضی تقاضا می‌کند که مجازات او را کاهش دهد. در صورتی ‌که شرایط تخفیف مجازات برای این شخص وجود داشته باشد، قاضی این مورد را نسبت به او در نظر می‌گیرد.

نحوه ورود پرونده به محاکم کیفری

زمانی ‌که جرمی در شهرستان رشت محقق شود، ورود پرونده آن به دادگاه کیفری در رشت از سه طریق امکان پذیر خواهد بود. شیوه ورود این پرونده‌ها به محاکم براساس صلاحیت دادگاه و نوع جرم ارتکابی انتخاب و تعیین می‌شود که می‌تواند به صورت ارائه کیفرخواست کتبی، کیفرخواست شفاهی یا طرح مستقیم پرونده در دادگاه باشد.

چرا باید مشاوره و راهنمایی بگیریم؟

نکته مهمی که در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی وجود دارد، این است که به طور معمول، اشخاصی که به واسطه چنین پرونده‌هایی به این محاکم مراجعه می‌کنند، از پیش، اطلاعات دقیقی در خصوص فرآیند دادرسی ندارند و حتی در رابطه با شرایط صلاحیت دادگاه‌ها نیز مطلع نیستند. این مساله، امری طبیعی است زیرا حضور در این محاکم به دانش تخصصی و تجربه نیازمند است اما نمی‌توانیم از این مساله و این نیاز چشم پوشی کنیم زیرا هر چقدر که اطلاعات دقیق‌تری از فرآیند دادرسی در اختیار داشته باشید، پرونده شما با سرعت بیشتر پیگیری خواهد شد و احتمال اینکه سریع‌تر نتیجه بگیرید نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که حتما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

ارائه این خدمات به صورت تلفنی، باعث می‌شود که شما بدون محدودیت مکانی و زمانی، بتوانید با کارشناسان متخصص و وکلای مجرب ارتباط بگیرید. علاوه براین، اگر در حال طی مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه باشید، از این مساله مطلع هستید که یک لایحه خوب، چقدر در روند رسیدگی به پرونده تاثیر گذار است. به همین جهت، لازم است که خدمات تنظیم لایحه اختصاصی را نیز به شما معرفی کنیم. این خدمات نیز در راستای ارائه خدمات با صرفه اقتصادی و سریع، توسط تیم احتراما ارائه می‌شود.

ثبت نظر یا سوال