شرایط دادرسی در دادگاه کیفری تبریز و پاسخ این سوال که دادگاه کیفری دو تبریز کجاست ؟

دادگاه کیفری تبریز

رسیدگی به امور جزایی حوزه قضایی تبریز و دادرسی در مورد جرائمی که در این شهرستان تشکیل می‌شوند، در صلاحیت دادگاه کیفری تبریز قرار دارد. یعنی اگر در شهرستان تبریز جرمی محقق شود، دادگاه کیفری این شهرستان باید نسبت ‌به آن دادرسی و صدور حکم را انجام دهد. به ‌عنوان مثال، تصور کنید که شخصی در تبریز مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شود. با شکایت شاکی، تحقیقات مقدماتی در رابطه با این جرم و انتساب آن به متهم انجام خواهد شد. اگر مقام تحقیق، وقوع این جرم را احراز کند، پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری تبریز ارجاع داده می‌شود زیرا محل وقوع جرم، تبریز بوده ‌است.

همچنین اگر شخصی در شهر تبریز مرتکب جرم تیراندازی در سطح شهر شود و مردم را بترساند، در صورتی ‌که این ‌مورد مشمول عنوان محاربه نباشد، رسیدگی به جرم او در دادگاه کیفری دو تبریز انجام خواهد شد.

صلاحیت محاکم کیفری در راستای صلاحیت دادگاه کیفری تبریز

برای اینکه بتوانید جرمی را از طریق دادگاه پیگیری کنید، لازم است که با صلاحیت محاکم کیفری آشنا شوید. مطابق قانون، اگر جرمی در حوزه قضایی شهرستانی محقق شود، دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. به ‌این ترتیب، اگر جرمی در تبریز محقق شود، دادگاه‌های کیفری شهرهای دیگر نمی‌توانند به این جرم رسیدگی کنند. مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری پیش‌ بینی ‌شده باشد. مانند اینکه شخصی در شهرهای گوناگون مرتکب جرایم متعددی شود. در این حالت، دادگاه محل وقوع مهمترین جرم، به تمام جرائم ارتکابی توسط این شخص رسیدگی می‌کند.

نوع دیگری از صلاحیت که در قانون بیان‌ شده است، صلاحیت ذاتی نام دارد. مطابق نظر صلاحیت ذاتی، مراجع کیفری باید در حدود صلاحیت خود عمل کنند. یعنی اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، در شهرستان تبریز قرار دارد، سایر مراجع کیفری تبریز نمی‌توانند دادرسی را نسبت به آن جرم انجام دهند زیرا مطابق قانون، فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به آن جرم هستند. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به‌ موجب قانون، بر عهده قاضی دادگاه است.

فرض کنید شخصی در تبریز برای مرتبه اول مرتکب جرم سرقت حدی می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تبریز خواهد بود. مجازات سرقت حدی در مرتبه اول و دوم، قطع عضو؛ در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود. بنابراین اگر پرونده‌ای مربوط به سرقت حدی، به شعبه دو دادگاه کیفری تبریز ارجاع داده شود، قاضی این دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری یک این شهرستان ارجاع دهد زیرا دادگاه کیفری دو فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد سرقت حدی است.

دادگاه کیفری یک ؛ از انواع دادگاه کیفری تبریز

در صورتی ‌که جرمی در تبریز شکل بگیرد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد یا قطع عضو باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک تبریز قرار دارد. در مواقعی هم که جرم سیاسی و مطبوعاتی یا جرم درجه ۳ یا بالاتر در این شهرستان محقق شود، دادگاه کیفری یک استان نسبت به آن دادرسی می‌کند و رأی مناسب را صادر خواهد کرد.

دادگاه کیفری یک شهرستان تبریز با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. در صورتی ‌که رییس دادگاه در جلسه‌ دادرسی حاضر نباشد، مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد به ‌عنوان رییس دادگاه تعیین می‌شود.

اگر شخصی در شهرستان تبریز مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شود، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری یک این شهرستان انجام خواهد شد. این جرم یکی از مواردی است که در قانون، اختصاصا بر عهده‌ دادگاه کیفری یک قرار داده شده ‌است. جرم تامین مالی تروریسم ممکن است با تهیه و جمع‌ آوری اموال یا وجوه نقدی یا جلب کمک‌های مالی یا افتتاح حساب برای تامین اعتبار تروریسم انجام شود. در این شرایط اگر اقدامات مرتکب به ‌عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض باشد، ممکن است به اعدام محکوم شود. در غیر این صورت، مجازات او بر اساس حکم دادگاه کیفری تبریز انجام خواهد شد.

زمانی که شخصی در این شهرستان مرتکب جرم سیاسی شود، باید به دادگاه کیفری یک که در مرکز استان واقع ‌شده است، مراجعه کند و این دادگاه نسبت ‌به آن جرم رسیدگی خواهد کرد و صدور رای در رابطه با آن صورت می‌گیرد. یعنی دادگاه کیفری یک غیر از مرکز استان، نمی‌تواند دادرسی را نسبت به جرم سیاسی انجام دهد.

دادگاه کیفری ۲ ؛ یکی از انواع دادگاه کیفری تبریز

دادگاه کیفری دو نسبت ‌به جرائمی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد که در صلاحیت مراجع کیفری دیگری نباشد. این دادگاه نسبت به سایر مراجع، از صلاحیت گسترده‌تری برخوردار است زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری، عناوین جرائم یا مجازات آن‌ها برای ورود به این دادگاه، به ‌طور مشخص تعیین نشده ‌است. به ‌همین دلیل جرائم متعدد و فراوانی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارند. این دادگاه کیفری تبریز با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود. یعنی تصمیم‌ گیری و رسیدگی به جرایم و پرونده‌های مطروحه در این دادگاه، فقط توسط قاضی انجام می‌شود.

دادگاه کیفری دو تبریز در مواقعی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم ارتکابی در صلاحیت سایر مراجع نباشد. مانند اینکه شخصی در شهر تبریز مرتکب جرم تخریب شود. در این حالت رسیدگی به این مورد در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز قرار دارد. قاضی دادگاه کیفری تبریز با بررسی جوانب پرونده و ادله ارائه ‌شده، حکم مناسب را در این زمینه صادر می‌کند.

به این مثال توجه کنید:

فرض کنید کارمند یکی از اداره‌های شهر تبریز مرتکب جرم اختلاس شود. این شخص با هدف تصاحب اموال متعلق به سازمان مربوطه و به قصد ضرر رساندن به نظام، اموال یا وجوهی را برای خودش تصاحب یا برداشت می‌کند. در این حالت جرم اختلاس توسط این کارمند محقق شده است و او مستحق مجازات خواهد بود. رسیدگی به جرم این شخص در صلاحیت دادگاه کیفری تبریز قرار دارد زیرا در حوزه قضایی تبریز محقق شده است و دادرسی آن در دادگاه محل وقوع جرم انجام خواهد شد.

در مواقعی هم که کارمند هر کدام از قوای سه‌ گانه، مرتکب جرم رشوه‌ خواری شود، شعبه دو دادگاه کیفری تبریز نسبت ‌به آن رسیدگی می‌کند و رأی مناسب توسط این دادگاه صادر می‌شود. رشوه‌ خواری جرمی است که توسط کارمند یا مستخدم هر یک از قوای سه‌ گانه، به‌ منظور انجام دادن یا جلوگیری از انجام یک عمل قانونی انجام می‌شود. یعنی کارمند با دریافت وجه یا مالی به‌ صورت غیرقانونی، خواسته طرف مقابل را اجرا می‌کند. در این حالت دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز با رسیدگی به این پرونده، مجازات مرتکب را تعیین خواهد کرد.

روند دادرسی در محاکم کیفری تبریز

وقتی جرمی در تبریز محقق شود که قابل گذشت باشد، باید شاکی علیه متهم شکایت کند تا تحقیقات مقدماتی نسبت ‌به کشف جرم آغاز شود. این ‌مورد به‌ معنای آن است که در جرایم قابل گذشت، بدون شکایت شاکی امکان پیگیری جرم و مجازات مرتکب وجود ندارد. در صورتی‌ که شاکی علیه متهم شکایت کند، بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را در رابطه با کشف جرم و امکان انتساب آن به متهم آغاز می‌کنند. چنانچه وقوع جرم برای آن‌ها محرز شود، قرار جلب به دادرسی برای این پرونده صادر می‌شود. اگر صدور این قرار مورد تأیید دادستان باشد، برای آن کیفر خواست صادر می‌شود. سپس پرونده به همراه کیفر خواست صادره، به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری تبریز ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پیامکی حاوی شماره پرونده و شماره شعبه کیفری برای شما ارسال می‌شود. یعنی به شما اطلاع داده خواهد شد که پرونده شما به کدام مرجع کیفری ارجاع داده شده ‌است. پس ‌از آن زمان جلسات دادرسی، به هر کدام از طرفین ابلاغ می‌شود. شما می‌توانید برای اثبات ادعای خود، مبنی ‌بر تحقق جرم توسط متهم، ضمن تقدیم لایحه ، دلایل و مدارکی را به دادگاه کیفری تبریز ارائه دهید. متهم نیز می‌تواند برای دفاع از خود، ضمن تقدیم لایحه دفاعیه، ادله و مدارک محکمه‌ پسندی را به دادگاه ارائه دهد. قاضی با بررسی این موارد، رأی مناسب را صادر می‌کند.

دادگاه کیفری دو تبریز کجاست؟

به‌ جهت اینکه بتوانید در دادگاه حضور مؤثری داشته باشید، لازم است که با آدرس دادگاه کیفری تبریز آشنا شوید. شما می‌توانید با مراجعه به سایت دادگاه کیفری تبریز آدرس شعبه مورد نظر یا شماره تلفن آن را جستجو کنید. در سایت دادگاه کیفری تبریز، آدرس مجتمع‌های قضایی و محاکم قضایی این شهرستان ثبت شده است.

به‌ عنوان مثال، اگر در متن پیامک ابلاغیه، به شما اعلام‌ شده که پرونده شما به شعبه 119 دادگاه كيفري دو شهر تبريز ارجاع داده شده‌ است، می‌توانید آدرس این شعبه را از طریق سایت دادگستری این شهرستان جستجو کنید. شعبه 119 دادگاه كيفري دو شهر تبريز در مجتمع قضایی شهید مدنی واقع شده است. قاضی این شعبه با بررسی جوانب پرونده، در رابطه با مجازات مرتکب تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شعبه‌های کیفری دادگاه کیفری تبریز در مجتمع شهید بهشتی یا مجتمع شهید قاضی طباطبایی یا در مجتمع شهید مدنی مستقر هستند. یعنی اگر پرونده شما در مورد جرائم یا امور کیفری باشد، به یکی از این محاکم ارجاع داده می‌شوید.

این توصیه را جدی بگیرید

این توصیه مهم را در نظر داشته باشید که برای حضور در محاکم قضایی مختلف، به خصوص برای حضور در دادگاه‌های کیفری، نیاز است که علاوه بر در اختیار داشتن لایحه و تقدیم آن به دادگاه، درباره شرایط و فرآیند دادرسی نیز اطلاعات دقیق و کاملی داشته باشید و درباره حضور در این دادگاه‌ها، با اشخاص متخصص گفتگو و مشورت کنید. در راستای این مساله، استفاده از خدماتی مانند خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و همچنین استفاده از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی برای شما کاربردی خواهد بود و نیازتان را در این زمینه برطرف می‌کند.

ثبت نظر یا سوال