در برابر انجام جرم خیانت در امانت سفته چه باید کرد؟

جرم خیانت در امانت سفته

در مواقعی که شخصی سفته‌های شما را پس ندهد یا با استفاده از آن‌ها، موجب ورود ضرر به شما شود، می‌توانید علیه او در دادگاه به جرم خیانت در امانت سفته شکایت کنید. اگر جرم او در دادگاه ثابت شود، مرتکب به مجازات حبس محکوم خواهد شد. سفته یکی از اسناد تجاری است که در معاملات مردم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. سفته بیشترین کاربرد را بابت تضمین دارد. در اغلب موارد سفته به بانک‌ها یا شخصی داده می‌شود که افراد قصد دارند از او وام دریافت کنند.

مواقعی هم سفته برای انجام کاری در زمان مقرر به طرف مقابل داده می‌شود. در این حالت، اگر شخصی که سفته‌ها به او سپرده شده است، پیش ‌از موعد مقرر از آن‌ها استفاده کند، جرم خیانت در امانت سفته محقق می‌شود زیرا این اقدام موجب ضرر رساندن به صاحب آن خواهد شد. برای رسیدگی به این اتهام و برای دفاع از خود، می‌توانید لایحه دفاعیه خیانت در امانت سفته بهره ببرید.

ذکر یک مثال:

گاهی ممکن است شخصی برای کار کردن با یک شرکت یا سایت، تعدادی سفته را به مدیر آن شرکت بدهد. در این حالت اگر او تمام وظایف خود را به ‌درستی انجام دهد، بعد از قطع همکاری، طرف مقابل موظف است که سفته‌های او را پس بدهد. اگر مدیر سایت یا مدیر شرکت از پس دادن سفته‌های او خودداری کند، جرم خیانت در امانت سفته محقق می‌شود. در این حالت صاحب سفته‌ها می‌تواند علیه طرف مقابل به دلیل خیانت در امانت سفته شکایت کند. چنانچه صحت اظهارات او در دادگاه مورد تأیید قرار گیرد، مدیر به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. در انجام روند پیگیری این شکایت نیز، ارائه لایحه دفاعیه خیانت در امانت یا لایحه خیانت در امانت با ذکر دلایل و اسناد و مدارک مناسب، کارآمد خواهد بود.

اثبات امانی بودن سفته در دادگاه جرم خیانت در امانت سفته

برای اینکه بتوانید علیه طرف مقابل به دلیل جرم خیانت در امانت سفته اقدام کنید، لازم است که امانی بودن آن را اثبات کنید. اگر بر روی سفته عبارت بابت امانت بودن قید شود، اثبات آن به‌ راحتی انجام می‌شود. در صورتی‌ که امانی بودن بر روی سفته‌ها نوشته نشده باشد، شما باید با استفاده از مدارک و دلایل دیگر، امانی بودن سفته را در دادگاه ثابت کنید. اگر برای اثبات این ‌موضوع شاهدی دارید، می‌توانید او را به دادگاه معرفی کنید. بنابراین، چنانچه در متن قرارداد، در مورد امانی بودن سفته، توضیحی نوشته ‌شده باشد، با ارائه آن می‌توانید ادعای خود را در دادگاه ثابت کنید. در صورتی‌ که امانی بودن سفته برای دادگاه محرز شود، قاضی مرتکب را به مجازات حبس محکوم خواهد کرد.

جرم خیانت در امانت سفته چیست؟

احتمالاً شما هم عبارت به اجرا گذاشتن سفته را شنیده‌اید. اگر شخصی سفته‌هایی را ضمن یک قرارداد یا برای انجام تعهد، به‌ طرف مقابل بدهد، موظف است به شروط و تعهداتی که تعیین شده‌اند، در موعد مقرر عمل کند. در صورتی‌ که طرف مقابل پیش ‌ازموعد مقرر، سفته‌های این شخص را استفاده کند، جرم خیانت در امانت شکل گرفته ‌است.

این زمان صاحب سفته باید با استفاده از مدارک و دلایل مناسب، ثابت کند که این سفته‌ها پیش از سررسید تاریخ معین، استفاده شده‌اند. در صورتی‌ که صحت اظهارات او در دادگاه تایید شود، قاضی به مجازات مرتکب رای می‌دهد.

سفته به ‌عنوان تضمین در جرم خیانت در امانت سفته

در مواردی ممکن است شخصی که قصد دارد نیرویی را استخدام کند، به ‌جهت اطمینان از حسن انجام کار از او سفته‌هایی را دریافت کند.

دریافت سفته در مورد مشاغلی که مرتبط با اجناس و کالاهای گران ‌قیمت باشد یا در مورد مشاغلی که نیاز است نیرو اطلاعات خصوصی مربوط به محل کار خود را بداند بیشتر صورت می‌گیرد. به‌ عنوان مثال، صاحب یک فروشگاه جواهر فروشی یا فروشگاه لوازم عتیقه، برای اطمینان خاطر نسبت ‌به شخصی که استخدام می‌کند، از او سفته دریافت خواهد کرد. در صورتی ‌که این شخص با اقدامات خود، موجب آسیب به اجناس و کالاهای فروشگاه شود، صاحب فروشگاه سفته‌های او را به اجرا می‌گذارد. به این صورت میزان ضرری که به او وارد شده است را برای خود جبران می‌کند.

جرم خیانت در امانت سفته در مورد سفته‌های تضمین حسن انجام کار، در شرایطی غیر از این محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی که برای حسن انجام کار به دیگری تعهد داده است، وظایف خود را به‌ درستی عمل کند، ولی صاحب فروشگاه بدون دلیل موجه، از سفته‌های او علیه خودش بهره ببرد، جرم خیانت در امانت سفته واقع می‌شود. در این حالت اگر صاحب سفته بتواند حسن انجام کار خود را در دادگاه ثابت کند، صاحب مغازه به مجازات جرم خیانت در امانت سفته محکوم می‌شود زیرا زمانی‌ که سفته را بابت حسن انجام کار به شخص دیگری می‌دهند و طرف مقابل به وظایف خود به ‌درستی عمل می‌کند، شخصی که سفته به او سپرده شده است، دیگر حق استفاده از آن را ندارد. بنابراین، در صورتی ‌که آن شخص با اقدامات خود، موجب ورود ضرر به صاحب سفته‌ها شود، جرم خیانت در امانت سفته محقق شده ‌است.

سوءنیت در مورد خیانت در امانت سفته

گاهی ممکن است شخصی سفته‌های خود را به دوست خود، به عنوان امانت بسپارد. اگر امین بدون دلیل موجه مدعی شود که سفته‌ها مفقود شده یا از بین رفته ‌است، صاحب سفته می‌تواند علیه او شکایت کند. چنانچه امین بتواند عدم تقصیر و عدم سوءنیت خود را ثابت کند، به مجازات این جرم محکوم نمی‌شود.

در حالت دیگر، ممکن است امین برای ضرر رساندن به صاحب سفته، مدعی شود که سفته‌ها را گم‌ کرده یا آن‌ها از بین رفته‌اند. سپس با استفاده از سفته‌ها علیه صاحب آن اقدام کند. در این حالت به دلیل سوءنیت و قصد ورود ضرر به صاحب سفته‌ها، خیانت در امانت سفته محقق می‌شود.

عدم استرداد سفته در جرم خیانت در امانت سفته

گاهی ممکن است که شما سفته‌هایی را جهت قرارداد یا موارد دیگر به‌ طرف مقابل بدهید و بعد از اینکه موضوع مورد نظر انجام شد، بخواهید که سفته‌های خود را پس بگیرید. اگر سفته‌هایی که بابت تضمین حسن انجام کار، به ‌طرف مقابل داده‌اید را پس ‌از انجام کار، به شما پس ندهند، جرم خیانت در امانت شکل می‌گیرد. در این حالت شما باید ثابت کنید که موضوع قرارداد یا تعهد، به‌ درستی انجام ‌شده است ولی طرف مقابل از پس دادن سفته‌ها خودداری می‌کند. چنانچه صحت این ‌موضوع در دادگاه احراز شود، مرتکب به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

این‌ موضوع در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مطرح شده ‌است. به ‌موجب این ماده، اگر اموالی مانند سفته به دلیل اجاره، رهن یا برای وکالت یا هر کار بی اجرت یا با اجرت به ‌طرف مقابل داده شود و بنای آن‌ها بر پس دادن یا مصرف معین باشد. سپس شخصی که سفته نزد او بوده است، آن را به ضرر مالک سفته، استفاده، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد.

پس ندادن و برنگرداندن سفته در جرم خیانت در امانت سفته

پس ندادن سفته بعد از انجام موضوع تعهد یا قرارداد، یکی از مشکلاتی است که افراد با آن مواجه می‌شوند. به ‌این ‌ترتیب که شخص متعهد به وظایف خود به ‌درستی عمل می‌کند و تعهدات مورد نظر را انجام می‌دهد. شخصی که سفته به او سپرده شده است، بدون دلیل موجه، سفته‌های طرف مقابل را پس نمی‌دهد. پس ندادن و تصاحب یکی از جنبه‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت محسوب می‌شود.

به ‌این ‌ترتیب شخصی که سفته‌ها به او سپرده شده است و از استرداد آن خودداری می‌کند، مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شود. طرف مقابل که صاحب سفته‌ها محسوب می‌شود، می‌تواند با مراجعه به دادگاه علیه او اقدام کند. اگر او بتواند انجام موضوع تعهد را ثابت کند، دادگاه به مجازات طرف مقابل به دلیل جرم خیانت در امانت سفته حکم خواهد داد.

مجازات جرم خیانت در امانت سفته

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم خیانت در امانت کاهش داشته ‌است. به ‌موجب این قانون، حداقل مجازات جرم خیانت در امانت سفته را ۳ ماه و حداکثر ۱۸ ماه حبس تعیین کرده‌اند. همچنین این جرم به یک جرم قابل گذشت تبدیل شده‌ است. یعنی اگر شخصی نسبت ‌به سفته‌های شما مرتکب جرم خیانت در امانت شود ولی شما علیه او شکایت نکنید، این شخص مجازات نمی‌شود زیرا جرم قابل گذشت، جرمی است که پیگیری آن با شکایت شاکی آغاز می‌شود. در صورتی ‌که شاکی از متهم گذشت کند، دادرسی و اجرای مجازات نیز متوقف خواهد شد.

برای مقابله با مرتکب این جرم چه باید کرد؟

از کاربردی‌ترین و اولین اقداماتی که باید برای مقابله با این پرونده انجام دهید، تنظیم لایحه است. شما می‌توانید تنظیم این اوراق قضایی را به تیم حقوقی احتراما بسپارید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی کنند.

علاوه براین، با کسب آگاهی از تشریفات ارائه اوراق قضایی و همچنین تشریفات حضور در مراجع قضایی، فرآیند رسیدگی به این پرونده برای شما تسهیل می‌شود. برای کسب آگاهی از این مسائل، به راحتی می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

تنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف شاکیتنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال