جرم خیانت در امانت زن ؛ شرایط اثبات جرم و میزان مجازات خیانت در امانت زن در قانون

جرم خیانت در امانت زن

جرم خیانت در امانت زن جرمی است که در محیط خانواده و در روابط بین زوجین رخ می‌دهد. زمانی ‌که مردی اموال خود را به همسر خود می‌سپارد تا آن‌ها را نگهداری کند، زوجه به ‌عنوان امین محسوب می‌شود. همچنین اگر خانمی اموال منقول یا غیرمنقول خود را به شوهر خود بسپارد تا این اموال را در مورد معینی مصرف کند یا آن‌ها را به زوجه پس بدهد، شوهر در این حالت به‌ عنوان امین زوجه محسوب می‌شود. هر گونه رفتار یا اقدام زوجین به قصد ورود ضرر به مالک مال، موجب ارتکاب جرم خیانت در امانت می‌شود.

خیانت در امانت، جرمی است که با وجود سوءنیت و قصد ورود ضرر در بین همسران نیز قابل تحقق است. یعنی هر کدام از زوجین می‌تواند به ‌عنوان امین، مرتکب جرم خیانت در امانت همسر شوند. مجرم این جرم ممکن است هر کدام از زوجین باشند.

ما در این مطلب موضوع جرم خیانت در امانت زن را بررسی می‌کنیم. فرض کنید مردی به همسر خود مالی را می‌سپارد تا خانم برای او نگهداری کند. بعد از مدتی زوجین به دلیل مشکلات خانوادگی، دچار اختلاف می‌شوند. به‌ همین دلیل، زوجه به ‌جهت ضرر رساندن به شوهر خود، مالی که به او امانت سپرده شده بود را از بین می‌برد یا موجب مفقود شدن آن می‌شود. در این حالت، جرم خیانت در امانت محقق شده ‌است زیرا زوجه با سوءنیت و قصد ضرر زدن به شوهر خود، این اقدام را انجام می‌دهد. در این حالت، شوهر می‌تواند با ارائه مدارک، علیه او در دادگاه شکایت کند.

برای حضور در دادگاه نیز می‌توانید از لوایحی مانند لایحه خیانت در امانت و همچنین لایحه دفاعیه خیانت در امانت‌ بهره ببرید. در خصوص این لوایح، مقالاتی منتشر کرده‌ایم که مطالعه آن‌ها مفید خواهد بود.

جرم خیانت در امانت همسر با ذکر یک مثال

فرض کنید خانمی از طریق ارثی که از پدر یا مادرش به او رسیده ‌است، صاحب مالی می‌شود. این مال ممکن است خانه، زمین، مغازه یا هر مال منقول یا غیر منقولی باشد. زوجه به‌ جهت اعتمادی که به شوهر خود دارد، این مال را به او می‌سپارد تا آن را نگهداری کند یا بفروشد. در صورتی ‌که شوهر به ضرر همسر خود، این مال را تصاحب کند یا بفروشد و مبلغ حاصل از فروش این مال را برای خود بردارد، این ‌موضوع موجب تحقق خیانت در امانت می‌شود. در این حالت، خانم می‌تواند با مراجعه به دادگاه علیه شوهرش شکایت کند. اگر این جرم در دادگاه محرز شود، مرد به اتهام جرم خیانت در امانت همسر مجازات خواهد شد. این‌ موضوع یکی از مصادیق خیانت در امانت توسط شوهر خواهد بود.

گاهی ممکن است زوجه به ‌جهت اعتماد به شوهر خود، مدیریت و امور شرکت یا حساب‌های خود را به او واگذار کند. اگر شوهر در مورد اموال زوجه یا اسناد تعهدآور او اقداماتی را با سوءنیت و قصد ورود ضرر به این خانم انجام دهد، جرم خیانت در امانت واقع شده ‌است.

جرم خیانت در امانت زن (خیانت در امانت توسط زوجه)

در مواقع زیادی، مردان به ‌جهت اینکه اموال منقول آن‌ها از خانه خارج نشود، آن‌ اموال را به همسر خود می‌سپارند. این اموال ممکن است منقول یا اسناد مرتبط با اموال غیرمنقول باشند. این‌ موضوع تا زمانی ‌که زوجه از این اموال به‌ خوبی نگهداری می‌کند، موجب اختلاف نمی‌شود. گاهی ممکن است خانمی به‌ جهت توطئه یا به دلیل انتقام از همسر خود، اقدامی را انجام دهد تا به او ضرری برساند. این اقدام شامل تلف، تصرف، استعمال یا مفقود کردن اموال شوهر می‌شود. به‌ عنوان مثال، اگر خانمی به‌ صورت عمدی وجوه نقدی که شوهرش به او سپرده است را بسوزاند یا مفقود کند تا به او ضرر برسد، این‌ اقدام موجب تحقق جرم خیانت در امانت زن می‌شود. در این حالت، شوهر او می‌تواند با شکایت علیه زوجه، مجازات او را از طریق دادگاه تقاضا کند.

مصادیق جرم خیانت در امانت توسط زن

جرم خیانت در امانت زن و مواردی مانند آن معمولاً به ‌جهت استحکام بنیان خانواده توسط طرف مقابل بخشیده می‌شود. حتی ممکن است همسران این‌ موضوع را در دادگاه مطرح نکنند و با صلح و سازش آن را حل کنند. موضوع شکایت به دلیل جرم خیانت در امانت زن، زمانی در دادگاه مطرح می‌شود که همسر به دلیل اختلاف با شریک زندگی خود، امکان بخشیدن او را نداشته باشد. به ‌همین دلیل، علیه او شکایت می‌کند. به‌ عنوان مثال زمانی ‌که خانم مهریه خود را از طریق دادگاه تقاضا می‌کند، شوهرش موضوع خیانت در امانت زوجه را پیش می‌کشد. یعنی مدعی می‌شود که خانم به‌ صورت عمدی اموال او را تصاحب کرده و به ضرر او اقدام کرده ‌است.

در این حالت، اگر صحت این ‌موضوع در دادگاه احراز شود، زوجه به دلیل ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم می‌شود. سپس مجازات قانونی در مورد او اجرا خواهد شد. البته توجه داشته باشید حتی با اثبات جرم خیانت در امانت زن ، حق او برای دریافت مهریه ساقط نمی‌شود.

برای مثال

در مواقعی ممکن است خانم به هر دلیلی از اموالی که شوهرش به او سپرده است، به ‌نحوی استفاده کند که موجب تلف شدن مال امانی شود. یعنی خانم به دلیل اینکه شوهرش به او خیانت کرده یا نفقه او را نپرداخته یا به هر دلیلی، وسیله نقلیه‌ای که به او سپرده است را به خارج از شهر می‌برد و سپس به آتش زدن آن اقدام می‌کند. در این شرایط، به دلیل سوءنیت او و قصد ورود ضرر به شوهر، این اقدام موجب تحقق جرم خیانت در امانت زن می‌شود. شوهر این خانم می‌تواند به‌ جهت این اقدام، علیه او در دادگاه شکایت کند.

همچنین ممکن است که شوهر تعدادی سکه را به زوجه بسپارد و به او توصیه کند که در نگهداری آن‌ها کوشا باشد. اگر خانم به ‌جهت ضرر زدن به شوهر، این سکه‌ها را بفروشد و مبلغ آن را برای خود تصاحب کند، جرم خیانت در امانت زن محقق می‌شود.

مجازات خیانت در امانت زن ؛ بررسی مجازات قانونی این جرم

هر شخصی که مرتکب جرم خیانت در امانت شود، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. حداقل مجازات حبس برای این جرم ۶ ماه و حداکثر مجازات آن ۱۸ ماه تعیین ‌شده است. به ‌این ‌ترتیب، اگر اموالی که به خانم سپرده شد است، منقول یا غیرمنقول باشد، مجازات او ۶ ماه تا ۱۸ ماه حبس تعزیری خواهد بود. به دلیل قابل گذشت بودن این جرم، تا زمانی‌ که شوهر علیه زوجه به دلیل خیانت در امانت شکایت نکند، به این جرم رسیدگی نمی‌شود. در صورتی‌ که شوهر از همسر خود گذشت کند و به او رضایت دهد، دادرسی یا مجازات در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌شود.

عناصر جرم خیانت در امانت زن

برای اینکه جرم خیانت در امانت زن محقق شود، وجود سه عنصر لازم است. اولین عنصر، عنصر قانونی خواهد بود که در مورد این‌ جرم مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌اند. یعنی زمانی‌ که خانم در مورد اموال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور شوهر خود مرتکب جرم خیانت در امانت شود، به مجازاتی که در این مواد تعیین ‌شده است، محکوم خواهد شد.

عنصر روانی جرم خیانت در امانت

برای اینکه جرم خیانت در امانت محقق شود، لازم است که سوءنیت و قصد ورود ضرر به مالک آن وجود داشته باشد. یعنی اگر خانمی بدون اینکه قصد ورود ضرر به همسر خود را داشته باشد یا بدون سوءنیت، موجب تلف یا مفقود شدن اموال او شود، در این حالت جرم خیانت در امانت محقق نشده ‌است زیرا خانم فاقد سوءنیت و قصد ورود ضرر بوده است و برای این جرم، عنصر روانی وجود ندارد.

سوالاتمان درباره این جرم را از چه شخصی بپرسیم؟

ممکن است که در خصوص این جرم، سوالات متعددی داشته باشید و بخواهید که درباره شرایط، عناصر و آثار آن اطلاعات دقیق‌تری به دست آورید. برای کسب اطلاعات کاربردی در خصوص این جرم، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. این خدمات حقوقی، در سریع‌ترین زمان ممکن و به صورت تلفنی ارائه می‌شوند. شما می‌توانید در تماسی که با مشاور حقوقی برقرار می‌کنید، مسائل مبهم مربوط به این جرم و مراحل رسیدگی به آن را بپرسید و همچنین نسبت به مجازات این جرم، مطلع شوید.

از طرف دیگر، این امکان برای شما برقرار است که با ثبت درخواست در بخش تنظیم لایحه ، از تیم احتراما بخواهید که با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دارید، آن را برای شما تنظیم کنند.

تنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف شاکیتنظیم لایحه خیانت در امانت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال