جرم حمل مواد مخدر گل و ماری جوانا در قانون جدید

جرم حمل مواد مخدر گل

جرم حمل مواد مخدر گل به‌ عنوان یکی از جرایم متداول در سال‌های اخیر شناخته می‌شود. گل یکی از مخدرهایی است که تقریبا همه افراد نام آن را شنیده‌اند. این ماده مخدر موجب بروز مشکلاتی برای فرد مصرف‌ کننده خواهد شد. مصرف این ماده موجب می‌شود که مصرف‌ کننده احساس سرخوشی و آرامش کاذب داشته باشد. البته این موضوع در افراد مصرف‌ کننده متفاوت است.

گاهی مواقع مصرف‌ کننده با استفاده از این گیاه به حالت‌های روان‌ پریشی مانند توهم، هذیان و عدم هویت شخصی مبتلا می‌شود. تعداد زیادی از مصرف‌ کنندگان تصور می‌کنند که این ماده مخدر، اعتیادآور نیست. این باور اشتباه موجب افزایش تعداد مصرف‌ کنندگان شده‌ است. مصرف ماده مخدر گل موجب می‌شود تا فرد به آن اعتیاد و وابستگی پیدا کند.

در شرایطی که مصرف‌ کننده این مواد را تهیه کرده باشد و آن را حمل کند، مرتکب جرم حمل مواد مخدر گل شده ‌است. چنانچه متهم توسط پلیس شناسایی شود، متناسب با میزان موادی که حمل کرده‌ است، به مجازات حمل مواد مخدر گل محکوم خواهد شد. این جرم از انواع جرم حمل مواد مخدر محسوب می‌شود.

در مواقعی ممکن است افرادی به‌ صورت تیمی توزیع مواد مخدر گل را انجام دهند. این اقدام نیز در صورتی‌ که در داخل کشور انجام شود، تحت عنوان جرم حمل ماده مخدر گل قابل پیگیری خواهد بود.

تصور کنید چند نفر برای توزیع ماده مخدر گل، یک تیم را تشکیل می‌دهند. این افراد با وسایل نقلیه و به‌ صورت سازمان‌ یافته ماده مخدر گل را به شهرها، استان‌ها یا روستاهای مختلف می‌برند. سپس آن را بین مصرف‌ کنندگان توزیع می‌کنند. اگر این افراد در زمان حمل مواد مخدر گل شناسایی شوند، به دلیل ارتکاب جرم حمل مواد مخدر گل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

جرم حمل مواد مخدر ماری جوانا

ماری جوانا از گیاه شاهدانه به دست می‌آید. تعداد زیادی از افراد ماری جوانا را همان گل می‌دانند. این ماده توسط مافیای مواد مخدر به نام گل به مردم عرضه می‌شود. هدف از این کار افزایش تعداد مصرف‌ کنندگان بود. متأسفانه این افراد به هدف شوم خود رسیدند. امروزه تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان، مصرف‌ کننده گل و ماری جوانا هستند. این ماده مخدر با روش‌هایی مانند تدخین یا همان دود کردن یا به شیوه خوراکی مورد استفاده مصرف‌ کننده قرار می‌گیرد.

گل نسبت ‌به ماری جوانا غلظت بیشتری دارد. در واقع گل نمونه اصلاح‌ شده، ماری جوانا است که با ترکیب نوع نر و ماده آن ساخته می‌شود. اثر منفی گل حدود ۷ برابر ماری جوانا است. با این‌ حال تعداد زیادی از افراد این دو ماده مخدر را یکی می‌دانند.

مصرف ماری جوانا موجب اثرات مخربی بر ذهن فرد می‌شود. به دلیل اثرات این گیاه و اعتیادآور بودن آن قانونگذار حمل و سایر اقدامات مرتبط با ماری جوانا را جرم‌ انگاری کرده ‌است. چنانچه فردی برای مصرف خودش یا برای توزیع بین دیگران، مقداری ماری جوانا را حمل کند، مرتکب جرم حمل مواد مخدر ماری جوانا شده ‌است. در این شرایط او با توجه به مقدار موادی که حمل کرده بود، مجازات خواهد شد.

برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌هایی با موضوع این جرم، پیشنهاد می‌کنیم از لایحه حمل مواد مخدر استفاده کنید. برای مطالعه در خصوص این لایحه روی لینک بزنید و مقاله اختصاصی آن را مطالعه کنید.

مصادیق تحقق این جرم چه هستند؟

گاهی ممکن است فرد یا افرادی با هدف توزیع ماری جوانا مقداری از آن را حمل کنند. اگر این فرد شناسایی شود، به دلیل ارتکاب جرم حمل مواد مخدر ماری جوانا تحت تعقیب قرار می‌گیرد. سپس متناسب با مقدار موادی که از او کشف شده بود، مجازات خواهد شد.

تصور کنید فردی ۲ کیلوگرم مواد مخدر ماری جوانا را برای توزیع بین مصرف‌ کنندگان همراه خود دارد. چنانچه این شخص در زمان حمل آن، توسط پلیس شناسایی شود، به مراجع صالح تحویل داده خواهد شد. پس ‌از آن در دادگاه، جرم او مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه وقوع این جرم در دادگاه اثبات شود، مرتکب به مجازات متناسب با مقدار مواد کشف شده محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است چند نفر برای توزیع ماری جوانا به سردستگی شخصی اقدام کنند. آن‌ها مقدار زیادی مواد را از شهری به شهر دیگر می‌برند. در این شرایط اگر این عمل مجرمانه به پلیس گزارش داده شود، ماشین‌های حمل مواد به نفع دولت ضبط خواهند شد. سپس هر کدام از این افراد به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

دلایل افزایش گرایش جوانان به مصرف مخدر گل

یکی از دلایل افزایش وقوع جرم حمل مواد مخدر گل و گرایش جوانان به مصرف این ماده مخدر، این است که تعداد زیادی از مصرف‌ کنندگان آن افراد مشهور هستند. این موضوع موجب شده‌ است تا افراد به تبعیت از آن‌ها این ماده را مصرف کنند.

تسهیل دسترسی به این مواد یکی دیگر از دلایل افزایش استفاده از آن‌ محسوب می‌شود. متأسفانه در سال‌های اخیر دسترسی به مواد مخدر بسیار راحت شده‌ است. یعنی افراد توزیع‌ کننده در کمتر از چند دقیقه مواد مخدر را به مصرف‌ کننده می‌رسانند. این موضوع یکی از عوامل افزایش وقوع جرم حمل مواد مخدر گل و افزایش مصرف آن محسوب می‌شود.

مصرف گل معمولا مقدمه‌ای برای مصرف سایر مواد خواهد بود. تعداد زیادی از مصرف‌ کنندگان بعد از تجربه‌ گل به ‌دنبال مواد مخدر دیگری می‌روند. این اقدام یکی از عواقب مصرف مواد مخدر گل است.

جرم قرار دادن گل در وسایل شخص دیگر

گاهی ممکن است شخصی به دلیل اختلافاتی که با شخص دیگری دارد، مقداری ماده مخدر گل را در ماشین یا کیف او قرار دهد. این موضوع موجب مشکلاتی برای فردی که گل در وسایل او قرار داده شده‌ است، خواهد شد. چنانچه این فرد بتواند ثابت کند که مواد مخدر گل به او تعلق ندارد، تبرئه می‌شود. در این شرایط اگر برای دادگاه محرز شود که این اقدام توطئه یا پاپوش بوده ‌است، مرتکب به حداکثر مجازات حمل مواد مخدر گل برای همان مقدار مواد، محکوم خواهد شد.

تصور کنید شخصی برای اینکه همکار خود را به ‌عنوان متهم معرفی کند، یک کیلو ماده مخدر گل را در خودروی او قرار می‌دهد. پس ‌از اینکه همکار او از محل کار حرکت کرد، فردی که مواد را جاسازی کرده بود، به پلیس گزارش می‌دهد. در این شرایط اگر صاحب ماشین بتواند ثابت کند که این مواد به او تعلق نداشته است، تبرئه می‌شود. چنانچه متهم اصلی شناسایی شود، قاضی حداکثر مجازات همان جرم را برای او تعیین می‌کند.

حکم حمل مواد مخدر گل

مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر فردی مرتکب جرم حمل مواد مخدر گل شود، با رعایت تناسب و بر اساس مقدار مواد، به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

  1. در صورتی‌ که مقدار مواد تا ۵۰ گرم باشد، مرتکب به۵۰ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
  2. اگر این مواد بیش ‌از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم باشد، مرتکب جرم حمل مواد مخدر گل به ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی از ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
  3. چنانچه میزان موادی که مرتکب جرم حمل مواد مخدر گل برای آن تحت تعقیب قرار گرفته است، بیش ‌از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم باشد، مجازات مرتکب حبس از ۲ تا ۵ سال و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی از ۸۰ تا 300 میلیون ریال خواهد بود.
  4. در صورتی‌ که مواد حمل شده بیش ‌از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم باشد مرتکب جرم حمل مواد مخدر گل به ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای مرتبه دوم، مرتکب به مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم به اعدام و مصادره اموال محکوم خواهد شد.
  5. با حمل بیش ‌از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم گل، علاوه ‌بر مجازات مقرر به ازای هر کیلو، ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی اضافه می‌شود.
  6. حمل بیش ‌از ۱۰۰ کیلو گل، علاوه ‌بر مجازات مطرح ‌شده، موجب حبس ابد و در صورت تکرار سبب اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم، برای مرتکب جرم حمل ماده مخدر گل خواهد شد.

عنصر قانونی این جرم چیست؟

بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر شخصی مرتکب حمل مواد مخدر گل شود، متناسب با میزان موادی که حمل کرده ‌است، مجازات خواهد شد. در این ماده، حمل مواد مخدر جرم‌انگاری شده و مجازات آن نیز مطرح شده است. به ‌این‌ ترتیب، ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌عنوان عنصر قانونی این جرم شناخته می‌شود. هر گاه شخصی این عمل غیرقانونی را انجام دهد، با استناد به متن این ماده می‌توان مجازات او را از دادگاه تقاضا کرد.

خدمات ما در این زمینه

برای بهره‌ مندی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم لایحه می‌توانید در وب سایت احتراما ثبت سفارش کنید. مجموعه احتراما شرایطی را فراهم کرده است تا همه مردم بتوانند به خدمات حقوقی با صرفه و البته تخصصی دسترسی داشته باشند. در صورتی که در مورد این مطلب سوال یا نظری دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات آن را با ما در میان بگذارید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

ثبت نظر یا سوال