جرم تهدید به اسیدپاشی چیست؟ (بررسی پیامدهای این جرم در جامعه)

جرم تهدید به اسیدپاشی

اسیدپاشی به‌ عنوان جرمی مهم و خشونت‌بار شناخته می‌شود. مطابق قانون، حی تهدید دیگران به این جرم نیز قابل مجازات خواهد بود زیرا آثار روحی و روانی این جرم بر بزه دیده، اثرات منفی زیادی را باقی خواهد گذاشت. بزه دیده‌ این جرم همیشه نگران عملی کردن این موضوع از طرف متهم است. در قانون برای شخصی که مرتکب جرم تهدید به اسیدپاشی شده است، مجازاتی تعیین ‌کرده‌اند.

با این ‌حال هنوز هم ترساندن دیگران نسبت به اسیدپاشی و حتی ارتکاب آن از جرایم پرتکرار و تأثیرگذار در جامعه ما محسوب می‌شود. متأسفانه قربانیان این جرایم بیشتر زنان هستند. این جرم اغلب به دلیل مسائل شرافتی، ناموسی، اختلاف برای ازدواج و مواردی مانند آن رخ می‌دهد.

به ‌عنوان مثال، مردی از دختر مورد علاقه‌ خود خواستگاری می‌کند اما این خانم راضی به ازدواج با او نیست. آقا او را به دلیل این مخالفت، نسبت به اسیدپاشی می‌ترساند. او به خانم می‌گوید اگر با من ازدواج نکنی، با اسید صورت تو را از بین می‌برم تا نتوانی با هیچ مرد دیگری ازدواج کنی. این موضوع یکی از مصادیق این جرم محسوب می‌شود.

در شرایط دیگر ممکن است فردی برای گرفتن مال یا وجه، دیگران را به اسیدپاشی تهدید کند. به این صورت که مایعی را در ظرف پلاستکی حمل و به دیگران اعلام کند که این ماده اسید است و از دیگران وجه یا مالی را تقاضا کند و آن‌ها را نسبت به اسید پاشی بترساند. بزه دیدگان این جرم که به دلیل ترس، خواسته او را انجام می‌دهند، می‌توانند با شکایت علیه متهم و مراجعه به دادگاه مجازات تهديد به اسيد پاشي را برای این شخص تقاضا کنند. این جرم، از انواع جرم تهدید محسوب می‌شود.

جرم تهدید به اسیدپاشی چیست؟

ترساندن دیگران به ارتکاب فعل یا اقدام ناپسندی، موجب هراس و نگرانی طرف مقابل می‌شود. در شرایطی که بزه دیده به اسیدپاشی تهدید شود، این ترس و وحشت تشدید خواهد شد.

علاوه ‌بر بزه دیده، خانواده و نزدیکان او نیز در خصوص این موضوع دچار ترس و وحشت می‌شوند. قانونگذار برای حمایت از بزه دیده حق شکایت علیه متهم را برای او در نظر گرفته است. شکایت علیه متهم در بسیاری از مواقع موجب پیشگیری از وقوع این جرم خواهد شد. مطابق قانون، مرتکب را به علت تحقق جرم تهدید به اسیدپاشی به حبس محکوم می‌کنند. این موضوع تا حدودی سبب کاهش خشم و عصبانیت بزه دیده می‌شود.

در مواقعی که مرتکب برای رسیدن به خواسته یا مال یا هر موضوع دیگری، دیگران را از اسیدپاشی بترساند و در آن‌ها ایجاد هراس کند، مستحق مجازات جرم تهدید به اسیدپاشی خواهد بود. این موضوع تبعات و تشویش فراوانی در جامعه ایجاد می‌کند. همچنین سبب از بین رفتن نظم و امنیت مردم نیز می‌شود.

مطابق قانون هیچکس حق ندارد آرامش دیگران را از بین ببرد یا آن‌ها را نسبت به موضوعی مانند اسیدپاشی تهدید کند.
شخصی که برای رسیدن به پول یا مال یا هر خواسته‌ای طرف مقابل را به اسیدپاشی بر صورت فرزندش تهدید می‌کند، مرتکب این جرم خواهد شد. قطعا بیان این جملات تا میزان زیادی موجب نگرانی، هراس، ایجاد رعب و وحشت در پدر و مادر این کودک می‌شود. اگر آن‌ها علیه مرتکب شکایت کنند، مرتکب به مجازات جرم تهدید به اسیدپاشی محکوم خواهد شد.

حکم تهدید به اسیدپاشی چیست؟

زمانی ‌که شخصی دیگران را به این موضوع تهدید کند، مطابق قانون مستحق مجازات جرم تهدید به اسیدپاشی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی برای این شخص مجازاتی تعیین ‌شده است. ایجاد هراس و ترساندن دیگران معمولا موجب افشای اسرار یا ضرر مالی، جانی و شرافتی برای وادار کردن آن‌ها به انجام کار یا پرداخت مال قابل مجازات خواهد بود.

اگر شخصی با هر انگیزه‌ای دیگران را به اسیدپاشی تهدید کند، مطابق قانون به مجازات حبس از ۱ ماه تا یک‌ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. تشخیص و تعیین حداقل و حداکثر مجازات این جرم به عهده قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده است. با توجه به جملات و عباراتی که متهم برای ترساندن بزه دیده و نزدیکان او به کار می‌برد، میزان مجازات متفاوت خواهد بود.
ممکن است مرتکب با اقدامات یا صحبت‌های خود در خصوص تهدید به اسیدپاشی رعب و وحشتی را در بزه دید ایجاد کند. سپس او به دلیل این ترس جان خود را از دست بدهد. در این شرایط اگر قاضی او را مقصر بداند، علاوه‌ بر مجازات تهديد به اسيد پاشي در خصوص فوت بزه دیده نیز مسئولیت دارد.

یک نکته مهم

موضوعی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که این مجازات صرفا برای تهدید به اسیدپاشی اجرا می‌شوند. یعنی اگر شخصی با تهیه اسید و کمین کردن یا پاشیدن آن به لباس یا بدن بزه دیده این اقدام را عملی کند، مجازات جرم به صورت کامل برای او در نظر گرفته خواهد شد.

بنابراین به ‌محض تحقق این جرم، مجازات شدیدتر و سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود. پس حبس تا یک ‌سال فقط برای شخصی خواهد بود که دیگران را به این موضوع تهدید می‌کند ولی هنوز اقدامی را انجام نداده است.

برای حضور در دادگاه مربوط به این جرم، باید حتما یک لایحه آماده کنید. لایحه‌ تهدید از نوع لایحه‌ای است که برای چنین شرایطی کاربرد دارد. پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه مقاله مربوط به آن، اطلاعات دقیقی درباره آن کسب کنید.

مصادیق جرم اصلی تهدید به اسیدپاشی

جرم تهدید به اسیدپاشی به‌ عنوان یکی از جرایم پرتکرار در جامعه ما محسوب می‌شود. بسیاری از افراد با بی‌ رحمی تمام این جرم انجام می‌دهند.

بعضی از افراد هم با تهدید کردن دیگران به این موضوع موجب وحشت آن‌ها می‌شوند. هیچ شخصی حق ندارد برای رسیدن به خواسته خود، دیگران را به کاری وادار کند یا آن‌ها را از موضوعی بترساند. زمانی ‌که مرتکب به بزه دیده بگوید اگر کار مورد نظرم را انجام ندهی، بر صورت تو اسید می‌پاشم، این شخص مستحق مجازات است. به دلیل اینکه مرتکب با بیان این موضوع موجب از بین رفتن امنیت و آرامش بزه دیده می‌شود.

افراد به دلیل ترس از تبعات و شرایطی که این جرم به وجود می‌آورد، ممکن است خواسته متهم را عملی کنند. همچنین این احتمال وجود دارد که به دلیل ترس، آرامش زندگی آن‌ها از بین برود یا مجبور به ترک شهر و دیار خود شوند. بعضی از متهمان با انگیزه مالی یا ناموسی دیگران را برای خواسته‌ای نامشروع تهدید به این جرم می‌کنند.

نحوه پیگیری جرم تهدید به اسیدپاشی

چنانچه شخصی با انگیزه مالی، شرافتی یا افشای اسرار، شما را به پرداخت مال یا انجام کاری وادار کند، این اقدام به‌ عنوان تهدید محسوب می‌شود. ممکن است مرتکب به شما بگوید، در صورتی ‌که این کار را انجام ندهی، بر صورت یا بدن تو یا اعضای خانواده‌ات اسید می‌پاشم. این موضوع به‌ عنوان جرم تهدید به اسیدپاشی شناخته می‌شود.

در این شرایط امکان شکایت علیه او را خواهید داشت. ابتدا با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکایت، شکواییه‌ای را علیه او ثبت کنید. پس‌ از آن دادسرا زمانی را برای رسیدگی به شکایت شما تعیین می‌کند.

در دادسرا تحقیقات مقدماتی در خصوص کشف جرم، انتساب آن به متهم و سایر موارد صورت می‌گیرد. اگر وقوع جرم تهدید به اسیدپاشی برای آن‌ها محرز شود، برای این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. در صورت تأیید این قرار، دادستان کیفرخواست را صادر می‌کند. سپس پرونده را به‌ همراه کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال خواهد کرد. در این مرحله زمان و شماره شعبه کیفری به شما ابلاغ خواهد شد.

برای ‌اینکه در دادگاه بتوانید از حق خود دفاع کنید، باید دلایل محکمه پسندی را ارائه دهید. تنظیم و تقدیم لایحه نیز کمک قابل‌ توجهی به شما می‌کند. لایحه به متنی گفته می‌شود که طرفین به دادگاه ارائه می‌دهند. شما به ‌عنوان شاکی پرونده با تقدیم لایحه، خواسته و دلایل خود را به‌ صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌دهید. اگر قاضی اظهارات و دلایل شما را بپذیرد، مجازات تهديد به اسيد پاشي را برای متهم تعیین می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم

تهدید و ترساندن دیگران به اسیدپاشی از موضوعات بسیار مهم و هراس آور در جامعه محسوب می‌شود. اگر به هر علتی شخصی شما را به این موضوع تهدید کند، می‌توانید علیه او شکایت کنید. برای پیگیری این شکایت بهتر است که از مشاوران حقوقی کمک بگیرید.

وب‌ سایت احتراما این امکان را برای شما فراهم آورده است تا بتوانید در هر زمان با مشاوران حقوقی در ارتباط باشید. شما می‌توانید با ثبت سفارش برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان حقوقی و وکلای مجرب گفتگو کنید.

همچنین برای شرح خواسته خود در دادگاه می‌توانید یک لایحه را به دادگاه ارائه دهید. تنظیم لایحه از خدمات تخصصی و مهمی است که توسط کارشناسان مجموعه احتراما انجام می‌شود.

تنظیم لایحه تهدید از طرف شاکیتنظیم لایحه تهدید از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال